QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Reîncarnarea versus Învierea

Aprile 1st, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

„Învierea este un concept absurd care îi face pe oameni să creadă că Sufletele lor sunt create de Dumnezeu și sunt în întregime sub controlul său. De fapt, Sufletele sunt Necreate și Eterne. Când oamenii vor înțelege acest lucru, își vor da seama că ei nu sunt nicidecum supușii lui Dumnezeu. De fapt, concluzia logică a doctrinei Reîncarnării este că fiecare se poate perfecționa și deveni Dumnezeu. Odată ce înțelegi că nu ești controlat de Dumnezeu – că nu te poate trimite în Rai sau Iad – și că tu îți creezi propria soartă și te poți trimite singur în Rai pentru că tu însuți ai deveni Dumnezeu, atunci atitudinea ta față de Existență, Dumnezeu și Tu însuţi, este transformată pentru totdeauna.

Când toată lumea va accepta adevărul Reîncarnării, se va revoluționa lumea. Avraamismul va pieri și toată lumea va începe să lucreze la Proiectul mare de a DEVENI Dumnezeu.
PROPRIA-ŢI SOARTĂ ESTE ÎN MÂINILE TALE – NU A ALTUIA. DUMNEZEU, STRICT SPUS, ESTE IRELEVANT PENTRU TINE, CU EXCEPȚIA FARULUI LUMINÂND, CE TE ÎNDRUMĂ ÎNAINTE ŞI ÎN SUS CĂTRE PROPRIA DIVINITATE.”
– Lucas Ice

IGNAVI

Ottobre 22nd, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia
„- Ignavi
 
La începutul Infernului lui Dante (Canto III), acesta întâlnește un grup de suflete blestemate, un grup care reprezintă majoritatea oamenilor din lumea contemporană. Dante și ghidul său, vechiul poet roman Virgil, trec prin poarta mare a iadului care poartă recele avertisment:
“Lăsați orice speranță, voi ce intrați aici.”
În jurul lor, pot auzi țipetele chinului și suferinței sufletelor celor blestemați. Ei se găsesc într-un peisaj pustiu şi întunecos, vestibul iadului, rezervat oamenilor care sunt respinși atât de rai cât și de iad. Iadul în sine se întinde peste Râul Acheron, iar Charon, este ghidul infernal, însărcinat cu transportul celor blestemați peste râul îngrozitor. (Râul Styx se află mai adânc în cercurile iadului). Dar aici, în „sala de așteptare” a iadului, o mare de suflete este captivă pentru eternitate. Ei nu vor trece niciodată prin poarta iadului și nici nu vor trece vreodată râul. Ei sunt într-o Nicăieri Veșnic.
Acesta este Vestibulul Indiferenţilor, Nesemnificativilor, Neutrilor. Ei sunt numiţi „Ignavi” – sufletele moderate sau fricoase care nu s-au angajat niciodată în nicio Cauză. Ei au refuzat să facă o alegere în viață. Ei erau neutri, blazaţi, cei care au rămas în umbră în timp ce mari Evenimente se produceau. Ei erau prea slabi si patetici pentru a ajunge la o Opinie despre orice.
Ignavi sunt cei care nu lasă urme în lume. Ei sunt la derivă prin viață: necombativi, cu jumătate de inimă, monotoni, trişti și gri. Nu contribuie semnificativ la nimic. Există miliarde de astfel de oameni. Ei nu au fost niciodată cu adevărat vii; ei nu și-au explorat niciodată potențialul și nu au pornirea de a trăi pe deplin viața. Ei sunt Anti-Faustieni. Cei mai mulți oameni din lume sunt de acest tip : Zombi consumerişti și birocraţi a căror sarcină cea mai dificilă în fiecare zi este manipularea unei bucăți de hârtie de colo-colo sau cumpărarea de futilităţi pentru a-i face să se simtă bine cu ei înșiși. Ei nu știu și nici nu le pasă de mari Cauze, de Luptele Eroice și de Campaniile de Schimbare a Lumii. Ei prefera să vadă American Idol.” – Mike Hockney

„The Ignavi
Near the beginning of Dante’s Inferno (Canto III), Dante encounters a vile group of damned souls, a group that represents most of the people in the contemporary world. Dante and his guide, the ancient Roman poet Virgil, pass through the great gate of hell that bears the chilling warning, “Abandon all hope, ye who enter here.” All around them, they can hear the screams of torment and anguish of the souls of the damned. They find themselves in a dark, dismal landscape, the vestibule of hell, reserved for people who are rejected by both heaven and hell. Hell itself lies across the River Acheron, and Charon, the infernal boatman, is charged with ferrying the damned across the dreadful river. (The River Styx lies deeper within the circles of hell.) But here, in the waiting room of hell, a great host is permanently trapped. They will never escape through hell’s gate, and nor will they ever cross the river. They are in an eternal nowhere.
This is the Vestibule of the Indifferent, the Indecisive, the Neutrals. They are called the “Ignavi” – the lukewarm or cowardly souls who never committed themselves to any cause. They refused to make a choice in life. They were apathetic neutrals, those who remained on the sidelines while great events transpired. They were too weak, feeble and pathetic to reach a conclusion about anything.
The Ignavi are those who leave no mark on the world. They drift through life: non-committal, half-hearted, bland, dreary and grey. They make no meaningful contribution. There are billions of such people. They have never been truly alive; they have never explored their potential and have no concept of living life to the full. They are the anti-Faustians. Most people in the world of this type – zombie consumerists and office workers whose most difficult task each day is shuffling a piece of paper from the in-tray to the out-tray, or deciding what meaningless trinket they will purchase to make them feel good about themselves. They neither know nor care about great causes, about heroic struggles and campaigns to change the world. They would rather watch American Idol.”
– Mike Hockney

IGNAVI

Luglio 1st, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia
„Dante îi considera posesori ai celor mai rele suflete dintre toate. Aceștia erau „Ignavi” – cei neutri, leneși, apatici, oportuniști, cei ale căror singure Cauze erau cele proprii, cei care nu făceau vreodată un angajament față de nimic altceva în afara propriului interes.
 
Acești oameni au provocat un şoc în mintea medievală a lui Dante. Ce ar face el în lumea de astăzi, mai ales din SUA și Europa, unde Ignavi sunt acum mai mult sau mai puțin singurele persoane pe care le puteţi întâlni – oameni care s-au ataşat nemilos la lăcomia, egoismul și narcisismul lor … libertarieni, anarhiști, relativiști, subiectiviști, empiriciști, nihiliști, agnostici, capitaliști prădători și alţii asemenea. Oameni care disprețuiesc statul, societatea și guvernul și sunt interesați doar de propriile nevoi și dorințe. Oameni care resping adevărul absolut și obiectiv. Oamenii care cred că fiecare are calea proprie și propriul adevăr și că singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți asculți propria propagandă, propriile opinii și convingeri, interpretările tale proprii, propriile tale experiențe.
 
Aceasta a devenit acum poziția rasei umane care a asigurat ascensiunea irezistibilă a Omului Mediocru, cel mai patetic și individualist tip de persoană care se închină sieşi, care nu are absolut nimic de a da lumii în afară de mediocritate zdrobitoare, minciună și trivialitate. El este exemplul perfect al Efectului Dunning-Kruger. Nietzsche i-a numit pe acești conservatori de sine „Last Men” și i-a considerat produsul final al rasei umane, opusul total al Supermen-ului său.
 
Am intrat acum în Epoca Last Men. Social-Media este mijlocul lor de a-și răspândi peste tot gunoiul plictisitor, distrugând totul despre calitate, merit și excelență. Nu-i mai puteți auzi pe cei cu ceva semnificativ de spus din cauza zgomotului lipsit de sens al mediocrilor.
 
Omenirea este acum la o răscruce de drumuri. Suntem la Endgame. E timpul să alegeți o parte. Dacă doriți să evitați Vestibulul Iadului, trebuie să vă raliați în spatele unui banner și să-i dați totul, să-i dați inima și sufletul.
 
După cum a spus Nietzsche: “Oricine s-a angajat vreodată să construiască un nou Rai, a găsit puterea pentru asta în Iadul său”.
http://www.armageddonconspiracy.co.uk/

ReLigare (9)

Gennaio 26th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Experimentul Îngerul

„Îngerii există. De fapt, ei sunt în noi! Sau mai degrabă ei sunt Sinele nostru Superior. Din nefericire pentru noi, Conștiența noastră se află în Sinele Inferior, partea care este mult mai aproape de fiare decât de Dumnezeu. De aceea, atât de mulți oameni consideră această lume IAD, mai degrabă decât RAI.
Oamenii se întreabă despre Conștiență. Dumnezeu a folosit Îngerii pentru a face oamenii conștienți. Suntem numiți „maimuţa a cincea”. Ei bine, celelalte patru maimuțe nu sunt Conștiente. Legătura noastră divină este furnizată prin Îngeri.
Oamenii au o natură umană și angelică într-un singur trup, așa cum Isus Hristos ar fi avut o natură umană și divină într-un singur corp. Ingerul este ceea ce este cunoscut ca „îngerul nostru pazitor”.
Socrate l-a numit „Daemon” și îi atribuia toate deciziile sale importante.
Psihologul Julian Jaynes a introdus conceptul că oamenii au fost odată „bicamerali”. Jaynes a susținut că doar cu câteva mii de ani în urmă, oamenii NU erau Conștienți. În schimb, aveau o „parte Executivă care dădea comenzi”, și o „parte Ascultătoare” care urma instinctiv aceste comenzi. Executivul a fost numit „Dumnezeu” și a fost venerat de către om. Potrivit lui Jaynes, această structură dualistă a fost originea tuturor religiilor umane și a sistemelor spirituale.
Există două domenii în univers. Una este domeniul „științific” al spațiului, al timpului și al materiei. Acesta este numit domeniul „temporal”, domeniul muritorilor. Este un domeniu Local, unde totul este separat de orice altceva. Al doilea, este un domeniu Imaterial în afara spațiului și timpului. Aceasta este o Singularitate, făcută mai degrabă din Frecvențe decât din Materie. Aceasta se numește domeniul „Etern”. Din moment ce este indestructibil, este domeniul tuturor Nemuritorilor. Este un domeniu Non-Local. Nu poate fi înțeles de știință, deoarece se află în afara actualei Paradigme Ştiințifice. Este un domeniu Noumenal, Non-Senzorial pe care Experimentele nu îl pot atinge. Este, totuși, complet inteligibil prin limbajul perfect, infinit al lui Dumnezeu, al Naturii: MATEMATICA.
Acesta este un univers al Minții, nu un univers al Materiei. Oamenii sunt conectați la ambele domenii… prin Îngerii Păzitori, prin „Sinele nostru Superior”.
Nu este timpul să înțelegem adevărata natură a Realității, adevărata natură a Conștienței? Nu este timpul să învţăm secretele îngerilor? Nu este timpul să vă împliniți visele eliberându-vă propriul Înger Interior? Deveniți ființa glorioasă care ați fost destinată a fi.
Odată ce înțelegeți natura Îngerului, veți înțelege ce trebuie să faceți cu viața voastră. Veți cunoaște în sfârșit Semnificația Vieții Voastre.
Nu ascultați pe cei care vă propăvăduiesc azi actuala Paradigmă. Acești oameni sunt închiși în Sinele lor Inferior. Ei sunt „frânele” lumii noastre, ținându-ne pe toți închiși într-o Realitate Falsă.
Goethe a spus: „Nimeni nu este mai Sclav decât cei care cred în mod fals că sunt Liberi”.
E timpul să fim cu adevărat Liberi, și acest lucru poate fi realizat numai prin ridicarea spre Înălțimi, prin fuziunea cu Îngerul Păzitor, prin conexiunea noastră personală cu Divinul.
Un corp uman este doar o crisalidă. Omul – adevăratul om – este destinat să se supună unei metamorfozări complete și să-i crească aripi … ca un înger radiant.
Şi tu ești parte a Experimentului Divin.”