Dacia Iluministă » Blog Archive » ANUNŢ IMPORTANT

ANUNŢ IMPORTANT

Aprile 24th, 2011 Posted in Politica italiana, Politica romena

Începând de azi 24 Aprilie 2011, Ziua Sfântă de Paşti, voi începe o Campanie de realizare în Diaspora, a unui partid etnic al emigranţilor din Spaţiul Carpato-Dunăreano-Pontic, sub denumirea de „Mişcarea DACIA”. De  fapt, această idee am avut-o acum doi ani, dar atunci nu aveam cu ce să „ne prezentăm”, în materie de Principii şi Obiective. Azi, acestea există în linii mari şi urmează a fi definitivate împreună cu cei ce sunt interesaţi de Proiect.

În acest scop, o să încep consultarea tuturor formelor organizative ale comunităţii româneşti din Italia (pentru început), pentru formarea unui GRUP DE INIŢIATIVĂ. Fac precizarea că nu-mi rezerv niciun rol în viitorul partid, în afară de acela de promotor al Principiilor şi Obiectivelor, urmând ca după lansarea acestuia, „să mă retrag în grota mea”.

Începând de azi, voi explica pe îndelete motivaţiile acestui Proiect.

Rog pe toţi cei vizaţi să acorde mare atenţie şi să fie conştienţi de faptul că daco-romanii din Peninsulă, alături de cei din alte colţuri ale Lumii, pot deveni Factor de Mari Schimbări, atât în locurile de reşedinţă, cât şi în Patrie !

În linii mari, acest nou subiect politic va fi asemănător UDMR-ului din ţară. Nu se va ancora la nicio Ideologie cunoscută, va face uz de mijloacele democratice puse la dispoziţie de Sistem, va fi purtător al unor PRINCIPII şi OBIECTIVE de AVANGARDĂ şi nu va avea alt obiectiv, decât BINELE COMUNITĂŢII NOASTRE ŞI A CELOR DIN PREAJMĂ !

În continuare voi prezenta SITUAŢIA ACTUALĂ a organizării politice a Diasporei şi JUSTIFICAREA ISTORICĂ a Proiectului nastru, urmând să ating treptat toate aspectele şi consecinţele acestuia.

 

SITUAŢIA ACTUALĂ

 

În momentul de faţă Diaspora este DIVIZATĂ POLITIC, în „partide satelit” ale celor italieneşti şi româneşti, sau APARENT APOLITICĂ în cadrul ASOCIAŢIILOR.

Acestora din urmă, le atrag atenţia că POLITICĂ FAC ŞI CEI CE SUSŢIN CONTRARIUL !

Ca dovadă a acestei situaţii,precizez că la viitoarele alegeri administrative, candidaţii români sunt „împrăştiaţi” în tot spectrul politic italian, ceea ce „diluează” forţa politică a Comunităţii. Acelaşi fenomen se va repeta la alegerile din Patrie. Să nu vină cineva să-mi explice „diferenţele ideologice”, deoarece astăzi IDEOLOGIILE SUNT MOARTE şi singurul „motor al acţiunii politice” este … INTERESUL. Cum noi avem INTERESELE NOASTRE, trebuie să ne detaşăm de orice „constrângere” şi să ne declarăm… INDEPENDENŢA.

Practic, realizarea noului subiect politic se poate face pe „scheletul” PIR-ului, care deja este LEGAL, urmând ca prin tratative cu celelalte forme organizate, acesta să-şi adapteze Programul şi eventual să-şi completeze numele cu DACIA, sau DACO-ROMAN (nu daco-român). Ponderea fiecărui „curent” în parte, urmează să fie determinată DEMOCRATIC, prin FACTORUL NUMERIC, pe această bază stabilindu-se viitoare alianţe atât în Italia, cât şi în România.

Noi nu ne propunem ca FORŢĂ  ANTAGONISTĂ, ci ca participant activ la viaţa politică italiană şi românească, în limitele LEGALITĂŢII şi ale … BUNULUI-SIMŢ ! Suntem „minoritatea cea mai numeroasă” şi suntem marginalizaţi, ba chiar persecutaţi ! Vrem ca românii din Italia, să aibă DREPTURI pe care minorităţile din Patrie le au deja, începând cu… REPREZENTAREA POLITICĂ AUTENTICĂ !

Propun în acest sens, o reuniune a tuturor reprezentanţilor politici  şi … apolitici din Italia (pentru început), pentru găsirea CĂII DE MIJLOC !

Noul subiect politic ce se va naşte, va milita pentru propăşirea Italiei şi României, în egală măsură !

Vom creea bazele unui RESPECT RECIPROC FRĂŢESC !

Vom contribui la PROMOVAREA UNOR PRINCIPII ŞI OBIECTIVE DE AVANGARDĂ !

Vom deveni determinanţi pentru VIAŢA POLITICĂ ÎN PATRIE !

Vom deveni determinanţi pentru VIAŢA POLITICĂ ÎN ITALIA !

 

JUSTIFICARE ISTORICĂ

 

Prezenţa locuitorilor Spaţiului Carpato-Dunăreano-Pontic în Peninsulă, nu este atestată numai în zilele noastre, ci este una continuă pe parcursul a mii de ani !  Cine a citit câte ceva la grupul Facebook „Mişcarea DACIA”, ştie că PELASGII, înaintaşii TRACO-GETO-DACILOR, cel mai numeros popor european (HERODOT), au migrat de-a lungul mileniilor din BURICUL PÂMĂNTULUI – Bazinul Dunărean, către toate colţurile Lumii. Aşa se explică de ce populaţiile montane din Alpi (Italia, Elveţia, Spania, Franţa, Austria) au mult în comun cu noi în domeniul lingvistic şi al obiceiurilor, ca şi sarzii, corsicanii, bascii, etc. Roma însăşi, este întemeiată de TRACUL ENEEA şi nu întâmplător are ca simbol… LUPUL ! Toată Istoria Romei este impregnată de influenţa străbunilor noştri, începând cu LIMBA şi continuând cu prezenţa dacilor în Legiunile romane din toate colţurile Imperiului. Puţini sunt conştienţi de faptul că Minunăţiile Romei se datorează în mare parte AURULUI DACIC, Forumul Imperial fiind martor cu Columna lui Traian-tracul şi Arcul lui Constantin-dacul. Puţini ştiu că DACIA a dat Imperiului 8 împăraţi, iar gotul (getul ?) Theodoric a plecat din DACIA la cucerirea Romei, purtând DRACONUL DACIC şi lăsând urme evidente în acest sens la Ravenna. Puţini ştiu că există în Europa, dar mai ales în Italia, 200 de statui de maiestoşi daci, ca dovadă a măreţiei străbunilor noştri ! Puţini ştiu că Burebista a intervenit în luptele intestine ale Imperiului şi dat o „lecţie” celţilor Boi şi Taurisci, împingându-i afară din DACIA ! Astfel se poate explica resentimentul faţă de noi, al urmaşilor acestora din nordul Italiei.

A venit vremea să ne APĂRĂM DEMNITATEA şi să NE SPUNEM CUVÂNTUL în Peninsulă şi în Patrie !

 

Va continua…Leave a Reply