Dacia Iluministă » Blog Archive » Continuitatea traco-daco-geţilor în spaţiul carpato-dunăreano-pontic (4)
QR Code Business Card

Continuitatea traco-daco-geţilor în spaţiul carpato-dunăreano-pontic (4)

Maggio 26th, 2012 Posted in Attualità

În continuare o să încerc să răspund unor acuzaţii de „naţionalism fascistoid”, primite frecvent de „dacomaniaci” (cum ne cheamă „istoricii lui peşte”).
Aşa am fost acuzat şi eu de diverşi indivizi, printre care şi prof. Ioan Coja, care văd însă cu plăcere, că în ultimul timp „şi-a schimbat opiniile”.
Este adevărat că acest personaj şi-a schimbat des opiniile : după ce a fost secretar PCR pe Universitate, sprijinit de un evreu, a devenit brusc după 1989 … „naţionalist extremist”, care considera „dacomaniacologia” dăunătoare Interesului Naţional, considerând-o favorabilă minorităţii ţigăneşti, căreia îi eram şi eu încadrat în acest context !?… ba chiar m-a făcut „nătărău” pentru ceea ce fac !?
Să sperăm că ultima „schimbare de macaz” este şi ultima.
Am scris toate astea, nu pentru a ataca pe cineva ce-mi este indiferent, ci pentru a mă delimita strict de un anume tip de naţionalism, şi anume de cel… „fascistoid” !
Ceea ce nu pricep „acuzatorii” Mişcării Dacia, este că acest tip de „naţionalism fascistoid” este promovat de unii care se recheamă la … „legiuni”, în vreme ce nouă, numai acest cuvânt ne ridică părul pe spinare, darămite „ideologia” !?
Aceste „mişcări anacronice” produc mai multe daune decât beneficii prin manifestările lor. Exemplul cel mai concludent este „chestiunea Basarabiei”, a cărei rezolvare este întârziată de aceşti adepţi ai „salutului roman” !
Vedeţi domnilor istorici de unde vine fascismul ? … de la Roma !
Tot de acolo, vine şi „romanizarea” prin mijlocirea Şcolii Ardelene, deşi puţini au priceput că a fost numai o „mişcare strategică”, ce în Poker se cheamă „cacialma”, deoarece tot Petru Maior mai scria şi că :

„aceaia iaste adeverit, precum vazum deasupra, ca nu limba latineasca cea proasta s-au facut din limba latineasca cea corecta ci ceasta din ceaia. De aciia, macar ca ne-am deprins a zice ca limba romineasca e fiica limbei latinesti, adeca ceii corecte, totusi, de vom vrea a grai oblu, limba romineasca e mama limbei ceii latinesti.” (Petru Maior, scrieri, vol 1, pag. 311, ed. Minerva, bucuresti, 1976).

… şi tot din Ardeal era şi distinsul NICOLAE DENSUŞIANU autorul memorabilei lucrări DACIA PREISTORICĂ.
Este adevărat că „dacomaniacii” mai fac şi „excese”, mai ales cei ce înţeleg din diverse materiale că am fi o „rasă superioară”.
Eu am explicat până aici, că nu se pune problema în acest fel, ba chiar am afirmat că „am rămas ca naţie în urma altora”, dacă ne referim la „valorile actual recunoscute ale conceptului de civilizaţie” ! Că aceste „valori” nu le recunosc ca atare, e altă chestiune şi de aceea am proiectat o NOUĂ PARADIGMĂ, care să aibă la bază… alte Valori, care am descoperit cu plăcere, că erau impostate deja în trecut: pacifism, ospitalitate (pâine şi sare), simplitate, solidaritate, simbioză cu mediul înconjurător, fără sclavi, fără „chestii futile”, etc.
Eu chiar „m-am împins” până într-acolo, că am definit românii ca „ciobani primordiali”, adăugând un detaliu justificat după părerea mea : „iniţiaţi”. Şi asta deoarece dacii se pare că ştiau „mersul stelelor” şi se închinau Soarelui, cu mult timp înainte ca alţi „civilizaţi” să ardă pe rug pe unul care susţinea centralitatea acestuia în sistemul nostru planetar.
Că suntem „ciobani primordiali” e lucru sigur, deoarece caprele nu au fost domesticite pe Tigru şi Eufrat şi cu atât mai puţin pe Gange, Fluviul Galben, sau cine ştie ce pustie, ci în lanţul muntos european şi pentru început, în „cetatea carpato-dunăreano-pontică”, singura SURSĂ MAJORĂ DE SARE GEMĂ, udată de BAZINUL HIDROLOGIC cel mai bogat, acoperit aproape în totalitate de păduri şi cu zone ample prealpine şi de şes favorabile TRANSHUMANŢEI. Drept urmare, străromânii au produs „prima mare revoluţie socio-economică”, trecând de la stadiul de culegători/agricultori şi vânători, la acela de „zootehnişti”, asigurându-şi nu numai o hrană substanţială, ci şi îmbrăcămintea, într-o societate AUTOSUFICIENTĂ ce nu avea nevoie de SCLAVI.
Suntem singurul popor ce încă mai poartă căciuli de blană de oaie şi care mai „toarce fuiorul” !… iar „am rămas în urma civilizaţiei”, dar eu sper din inimă, să renunţăm la „obiectele din petrol” şi „să ne întoarcem în timp” şi în acest domeniu !
Ba eu am ipotizat chiar, că PILEUSUL DACIC are tot aspectul „învelişului brânzei de burduf”, ceea ce indică provenienţa dintr-un organ intern de ovină. Aşa s-ar explica „elasticitatea/mularea, lipsa cusăturilor şi fineţea/subţirimea” pileusurilor ce acoperă capetele diverşilor tarabostes sculptaţi, ce se găsesc în toate marile muzee ale lumii, provenite pare-se din Forul Imperial al lui Traian. Nu exclud totuşi nici ipoteza unei piei „dezblănite”, rezultate din sacrificarea mieilor/iezilor, tratată după proceduri uitate azi, în urma cărora se obţinea şi culoarea ROŞIE. Iată un subiect de cercetare pentru „istoricii cu patalama”, deşi se pare că nu-i interesează acest detaliu, cum nu-i interesează nici OPINCILE de mare fineţe (de mare prestigiu printre … etruscii „pre-indo-europeni”) şi nici VEŞMINTELE BRODATE ale „barbarilor”.
Ceea ce mă miră cel mai mult este „îndârjirea istoricilor lui peşte” împotriva DACOLOGIEI, în vreme ce împotriva altor mistificări tac precum… peştii !?
Nu am auzit de nicio reacţie a acestora în legătură cu ipoteza „originii khazare a moţilor”.
O să răspund eu pe scurt : khazarii „s-au mişcat” prin spaţiul carpato-dunăreano-pontic alături/concomitent cu ungurii (începând cu secolul al IX-lea d.C.), fiind de origini TURCICE convertiţi la MOZAISM, care nu au deci nimic de-a face cu „populaţia evreiască din Palestina”, sau cu „părul blond şi ochii albaştri” ai moţilor.
Este o mare tâmpenie să se susţină aşa ceva, numai dacă ne gândim la limbă, religie, tradiţii, obiceiuri şi aversiunea multicentenară a moţilor/mocanilor faţă de „prietenii/tovarăşii khazarilor” !!!

O altă teorie des vehiculată este aceea a „primordialităţii evreieşti în Dacia post-traiană” faţă de români !?
Este adevărat că evreii au fost prezenţi într-o legiune romană staţionată în actuala Oltenia, tot aşa cum e adevărat că cohorte de daci au apărat Zidul lui Hadrian din actuala Scoţia, sau au fost semnalaţi în Egipt şi Iberia, dar niciunui „urmaş” al acestora nu i-a trecut prin minte să susţină că au fost numai ei acolo, sau că au fost majoritari !?!? Logic este ca aceştia să fi părăsit un spaţiu unde a fi fost legionar, devenise un motiv de „curăţenie etnică”.
Istoricii noştri tac din nou ca … PEŞTELE !? … e drept că unii sunt într-adevăr cu origini evreieşti, sau cu alte origini ne-dacice, dar sunt de „provenienţă mai recentă” şi au neobrăzarea „să se bage unde nu le fierbe oala” !… şi pe urmă unii se scandalizează că sunt urâţi !? Eu personal nu sufăr de această „boală”, ci îmi manifest numai… nedumerirea, fiind Mişcarea Dacia o promotoare a Bunului Simţ.
O altă ABERAŢIE ce nu este luată în consideraţie de „istoricii lui peşte”, este CHESTIUNEA DICŢIONARELOR ROMÂNEŞTI care au fost întocmite de IGNORANŢI şi mai ales de către ALOGENI, în urma căutărilor în Dicţionarele… altora !?
Această chestiune am tratat-o deja în parte, dar o readuc în discuţie, deoarece este atât de evidentă ABERAŢIA, că mă întreb de ce nu este tratată de istorici !? Domnilor, este vorba de Identitatea Naţională a poporului nostru !!!
O altă acuzaţie a „istoricilor lui peşte” este aceea că REGIMUL COMUNIST a pus bazele „dacomaniacologiei” în scopuri propagandistice, de parcă Densuşianu şi toţi promotorii dacismului ar fi fost agenţi ai Securităţii !?
Aşa de „dacomaniaci” erau comuniştii, că au turtit COIFUL DE LA COŢOFENEŞTI în filmul Dacii !?… ca dovadă a priceperii „istoricilor lui peşte” cu studii la Ştefan Gheorghiu, care încă mai ocupă fotoliile Academiei. În altă ordine de idei, dacă am ajuns să condamnăm comunismul, nu înseamnă că TOT ce au făcut ei a fost de CONDAMNAT. Să ne amintim de INVAZIA CEHOSLOVACIEI, de EDUCAŢIA GRATIS şi EGALĂ pentru toţi, de SĂNĂTATEA gratis şi pentru toţi,lipsa şomajului, dreptul la un acoperiş, etc… măcar că erau la nivel de PRINCIPII, aplicate RĂU !

De curând a coborât în Arena Confruntării „dacomaniacilor” d-na Zoe Petre, cu un articol publicat (unde altfel ?) pe Historia. Răspund „pe fugă” unor afirmaţii ridicole ale domniei sale :
1. Zoe Petre :
„„Moştenirea“ geto-dacă a devenit pentru mulţi egală cu mândria de a fi român. Exagerările voite din perioada Epocii de Aur şi nu numai nu doar că au prins rădăcini adânci în mentalul colectiv, dar au făcut ca în concepţia comună naţionalismul românesc să fie strâns legat de o populaţie a cărei moştenire o „păstrăm“, semnificativ diluat, în ADN-ul nostru.”

RĂSPUNS :
a. Densuşianu, Haşdeu, Eminescu, Blaga, etc. nu au trăit în Epoca de Aur ca d-na Zoe.
b. Cum justifică „istorica lui peşte” afirmaţia următoare, deoarece nu este o specialistă în domeniul genetic : „o populaţie (DACICĂ) a cărei moştenire o „păstrăm“, semnificativ diluat, în ADN-ul nostru.” Adică ne dăm cu părerea în domenii în care nu avem … „patalama” ???

2. Zoe Petre :
„Vreau să spun că niciunul dintre compatrioţii noştri de azi nu are un stră-străbunic dac de care familia lui să-şi amintească, cum nu are de altfel niciun străbunic roman cunoscut de bunicii lui; în schimb, oricare dintre noi poate avea un străbunic pe care familia l-a ţinut minte, şi care să fi fost grec, ungur sau armean: eu am avut o străbunică grecoaică de la Tulcea şi o bunică austriacă.”

RĂSPUNS :
FALS !!! … deoarece majoritatea nu au bunici alogeni, iar dacă ăsta e cazul d-nei Zoe, nu se poate generaliza o astfel de ABERAŢIE !
CĂSĂTORIILE MIXTE sunt şi azi obiect de „anatemă” şi o invit pe d-na Zoe să viziteze românii din jurul României pentru a pricepe că am dreptate. Este adevărat că PROPAGANDA „vecinilor”, susţinută puternic de mijloace media, devine un pericol real pentru Identitatea Naţională, dar suntem încă „în timp util” ca să stopăm evoluţia.

3. Zoe Petre :
„scribo-scribere, verbul latin care desenează actul de a nota în scris – dar citim în slavonă – de la verbul читать”

RĂSPUNS :
Mai sunt şi alte exemple în primul rând „sută/cento”, care demonstrează delimitarea CENTUM-SATEM ca fiind artificială şi fără susţinere. Este mult mai logic, indicativ al caracterului de „limbă matcă/matrice” a „latinei prisca”, numele sub care se defineşte LIMBA ANTERIOARĂ apariţiei, nu numai a limbii latine, ci a latinilor înşişi ! D-na „istoric al lui peşte” vorbeşte de latină de parcă ei au început primii a vorbi şi a scrie, uitând că LATINA este o FĂCĂTURĂ ca şi GREACA VECHE din care derivă, acestea fiind de fapt EVOLUŢII ALE UNEI LIMBI ORIGINARE/MATCĂ/MATRICE (Noam Chomski), care nu au alterat FONDUL LINGVISTIC al popoarelor TEMPORAR SUBJUGATE, azi fiind declarate… LIMBI MOARTE. Reamintesc doamnei că ultimul imperator roman de origine etruscă a domnit la Roma în sec. al 3-lea î.C. (Claudius), deci se presupune că LIMBA LATINĂ nu a apărut din senin la Roma, ci a rezultat din LIMBA MATCĂ a populaţiei italice în care latinii din Lazio erau „o mână de oameni”, faţă de majoritatea etruscă, umbră, celtică, etc.
Reamintesc de asemenea că SLAVII sunt un popor migrator cu o cultură originară „inferioară” şi nu pot emite pretenţii de „civilizatori”, iar dpdv numeric au fost şi sunt NESEMNIFICATIVI, pentru a putea determina „influenţe lingvistice şi identitarie” în spaţiul carpato-dunăreano-pontic: Ei nu aveau nici măcar o scriere când au ajuns aici, fiind „dotaţi” cu aşa ceva de către nişte călugări din Tesalonicul armânesc !  În cazul lor, se poate vorbi despre o „dictatură/asimilare lingvistică” favorizată de Biserica ortodoxă de Constantinopol, deoarece dpdv genetic, „sensul asimilării” a fost… INVERS ! 
Acelaşi raţionament se poate face şi în legătură cu maghiarii, ce au avut „în spate” sprijinul Vaticanului.
Apropos de „naţionalism extremist”, aduc la cunoştinţă că nu există dovezi ale „romanizării forţate” a altor popoare, pe când despre „SLAVIZĂRI FORŢATE, sau despre MAGHIARIZĂRI FORŢATE, putem da exemple chiar şi din zilele noastre !!! Cu toate astea, „rumânul nu piere”, ba din contră, deoarece FACTORUL NUMERIC îi este net favorabil !!! Că slavona a fost folosită în Liturghii, e adevărat, dar asta nu înseamnă că „băştinaşii” pricepeau sau îţi însuşeau ceva. Putem afirma cu certitudine că se scria cu litere „slavone”, dar în… româneşte ! Este cam acelaşi lucru cu latina liturgică, pe care „poporul nu o cunoştea şi nu o înţelegea” … ca dovadă… a murit ca orice „făcătură” !

4. Zoe Petre :
„În fapt, aşa cum sugerează şi Katherine Verdery, era vorba de o luptă pentru putere, în care Institutul de Istoria PCR voia să-şi subordoneze întreaga cercetare istorică din România.”

RĂSPUNS :
De când trebuie să ascult eu de o ALOGENĂ şi să ignor un Densuşianu, Eminescu, Maior, Haşdeu, etc ??? Cine e KATERINCA asta ???
Aceasta vorbeşte despre o „LUPTĂ PENTRU PUTERE” … să înţelegem că acum au câştigat ALOGENII ???

5. Zoe Petre :
„lipsa de legitimitate a ambelor calificative ale acestui stat (Dacia), care nu era nici centralizat, nici dacic”

RĂSPUNS :
Reamintesc d-nei „istoric al lui constantinescu…pardon PEŞTE”, că Burebista intervenea masiv în politica Romei, că romanii au plătit tributuri Daciei. Întreb şi eu aşa ca prostul : „dacă nu era dacic, ce Dumnezeului era ???”… cumva evreiesc, grecesc, austriac, maghiar, etc. ???

CONCLUZIE :
Multe aş mai fi putut scrie dar sunt sătul de AROGANŢA unora ce bagatelizează interesul crescând pentru „Ambii regi (ce) fac şi azi obiectul unor evocări fanatice în diferite medii, de la emisiuni TV la publicaţii diverse şi zeci de pagini de internet”…în acelaşi timp, aceştia exaltă rolul unor REGI ALOGENI, al unor ISTORICI ALOGENI, al unor LINGVIŞTI ALOGENI, etc. Ce-ar fi să „stea ei în banca lor şi să ne lase pe noi să ne scriem Istoria şi Dicţionarele” ???
D-na Zoe Petre se declară descendentă din greci şi austrieci şi în această postură, este invitată „să nu se bage unde nu-i fierbe oala” !
Dacă înaintaşii săi şi dânsa s-au lăsat asimilaţi de români, fiind „primiţi cu pâine şi cu sare” (a se citi despre SARE şi importanţa sa), nu înseamnă că trebuie să scuipe în farfuria din care au mâncat … UN PIC DE BUN SIMŢ, că nu ne interesează opiniile domniei sale despre „de unde ne tragem noi românii” ! Deja are responsabilităţi pentru actuala stare de lucruri din România, fiind participantă activă în calitate de consilier prezidenţial, la jefuirea Neamului !!!
Atitudinea dumneaei, demonstrează un „ataşament bolnăvicios” la principiile GLOBALIZĂRII, care este după părerea noastră o „modalitate nouă de colonialism şi deznaţionalizare”. GLOBALIZAREA este cu mult mai condamnabilă decât… NAŢIONALISMUL !!!

Apropos de Zoe Petre, iată un comentariu al unui român care a trăit o perioadă în Sardinia şi care confirmă „legătura sarzilor cu protoromânii”, precum şi „atitudinea sceptică a italienilor înşişi apropos de … ROMANIZARE”, aşa cum am constatat şi eu din discuţii cu „istorici cu patalama” italieni (vezi postarea despre CARSULAE):

„părerea mea că un răspuns lui Zoe Petre este doar o imensă pierdere de timp… referitor la pisică (sunt specialist în pisici!) în Sardegna se spune pizetù (într-unul dintre dialectele lor, nu știu în care) spre deosebire de italienescul gatto pe care-l știm cu toții. iar chiogioții bătrâni spun la furtuna pe mare Fortuna și nu pricepeau unii de la un post de radio italian ce legătură are dezastrul pe mare cu norocul! am urlat la ei că și la noi se spune furtună, dar nu cred că m-au auzit…”
……………………………………….
„ah, am uitat să spun ce-i mai important: nici ăia din sardegba și nici ăia din Chioggia nu se consideră italieni, latini, și alte treburi din astea… în condițiile în care ei ar trebui să se considere mai romanizați decât Zoe Petre, nu-i așa?”

Iată cum un „căpşunar” mai isteţ şi mai „umblat”, poate pricepe mai bine trecutul nostru, decât un „istoric al lui peşte” care nu-şi mişcă fundul, decât ca să frecventeze simpozioane unde „se bate apa-n piuă” (în cel mai bun caz) !

 

Iată în continuare alţi „naţionalişti” din afara României… poate citeşte şi află şi d-na Zoe Petre :

Sursa :   http://www.angelfire.com/tx5/texasczech/Valachs/We%20are%20Valachs.htm

 Despre volohi- românii din Tatra :

We Are Valachs!
Translator: Joseph Bittersman
Editor: Leo Baca 

„baci, brânză, sălaş, sălaşnic, colibă, brânză, ritualuri străvechi, etc…. tot ce derivă din activitatea oierilor e de origine românească, ci nu turcească, albaneză, sau slavă cum scriu Dicţionarele noastre ! (???)
………………………..
„Furthermore, the Valachs maintained a greater degree of self determination. It was expressed by different judicial customs called Valachian Law. ”
…………………………
“Moravian mountain people around Vsetin, so called Valachs, a courageous people, after Frederick’s (Czech King) defeat in 1620, refused to accept the Austrian yoke and for full three years managed to defend with arms in their hands their freedom.”
…………………………
„ The real center of Valachian uprising was in the mountains, which protected them against arbitrariness of the enemy, like a mother protects her children.”
………………………..
„In spite of this, the mountains were full of ‘zbojniks’, who, especially according to folk stories, took from the rich and gave to the poor”…

ZBOINICI-RĂZBOINICI care „luau de la bogaţi ca să dea săracilor” !… „mocanii” au ştiut dintotdeauna ce este „omenia”, deoarece ei aveau „LEGEA VALAHĂ” ce le-o dicta !
………………………..
… în acest document se face o singură „concesie/omisiune”, vorbindu-se de o „venire a valahilor din ţările române”. Eu sunt convins că (aşa cum se specifică şi în text)  nimeni în afară de valahi nu se ocupa cu oieritul în Carpaţii Vestici. Deci „venirea lor” trebuie fixată cu multe sute, mii de ani înainte, şi anume din timpurile când a apărut această îndeletnicire de CIOBAN. Este imposibil de susţinut că până la „venirea valahilor” nimeni nu se ocupa de oierit !!! … mai degrabă, erau mai puţini şi mai puţin organizaţi (în lipsa „agresiunilor externe”),  fapt ce determina „lipsa informaţiilor despre ei”.  Astfel se explică răspândirea în toţi munţii Europei a creşterii oilor… trebuia să înceapă undeva, iar acest „undeva” este ACOLO UNDE ESTE SAREA ! OIERITUL care începe cu domesticirea caprelor/muflonilor, este PRIMA REVOLUŢIE SOCIO-ECONOMICĂ MAJORĂ din Istoria ultimelor 10 milenii, cu mult înaintea apariţiei „civilizaţiilor urbane”- „civilizaţiilor scrisului” !!! LEGEA VALAHĂ este cea mai veche lege şi nu s-a transmis pe cale scrisă, ci orală, iar noi o chemăm azi LEGEA BUNULUI SIMŢ, A LIBERTĂŢII ÎN ARMONIE CU NATURA ÎNCONJURĂTOARE. În trecut, aceste legi se chemau LEGILE BELAGINE-LEGILE FRUMOASE.

 

Un alt exemplu de „dacomaniaci”  de data asta  din Franţa : 

Sursa :  http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.revuedesdeuxmondes.fr%2Fuser%2F&h=2AQEW4e8EAQFjQbJVkDSR8GcQ7R1CWa1PxLX4Yy_-wyIUrQ

 

 „Dacii sau Geţii pe care ştiinţa îi încadrează în neamul Tracilor, ocupă într-adevăr acest teritoriu din cele mai vechi timpuri”
………………………..
„”Les deux principautes de Moldavie et de Valachie son habitees par une population que l’on peut regarder comme parffaitment homogene,…”Moldaves et des Valaques son repandus dans la Hongrie orientale et remplissent la Transylvanie presque entiere, la Bucovine et la Bessarabie. Le Dnister, les Carpathes, la Theiss, le Danube et la mer Noire forment une frontiere naturelle autor de ces diverses provinces, partagees entre 3 grands empires, et ce vaste territoire semble etre ainsi dispose pour contenir une seule nation.” (La Moldo-Valaquie et le MOUVEMENT ROUMAIN – H.Desprez)”

Numéro : Janvier/Février 1848 (Première quinzaine) Voir tous les articles de ce numéro
Auteur : H. DESPREZ
Sujet : LA MOLDE VALACHIE ET LE MOUVEMENT ROUMAIN

 

Iată cum se ocupă alţii de Istoria noastră, în vreme ce „ai noştii competenţi cu mucii pe piept” se înverşunează împotriva „dacomaniacilor” (observaţi că pun ghilimele !)

Related PostLeave a Reply