Dacia Iluministă » Blog Archive » Evrei şi… evrei
QR Code Business Card

Evrei şi… evrei

Ottobre 24th, 2013 Posted in Attualità

Citind „La Stampa” din 14 octombrie a.c., am rămas un pic surprins de un larg articol, intitulat MA QUEL RABBINO ERA UN CATTIVO MAESTRO   (Acel rabin era un rău maestru).
Se trata despre înmormântarea rabinului-şef RAV OVADIA, lider spiritual al partidului ultraortodox „Shas”, mare dispreţuitor de femei, partide de stânga şi… non-evrei.
În articol, se oferea o imagine foarte detaliată a rabinului, pornind de la comportamentul de ayatollah, care nu permitea Dezbaterea, impunându-şi cu regularitate propria opinie şi terminând cu descrierea partidului său, ca fiind cel mai corupt din Israel (detalii în articol).
Înmormântarea sa, care a avut loc la puţine ore după deces, datorită condiţionării unor sărbători religioase, a fost asistată de 800.000 de israelieni, în mare majoritate bărbaţi, reuniţi din toată ţara în timp record !!! Dacă ţinem cont că cei 800.000 de bărbaţi reprezentau împreună cu familiile lor, o treime din populaţia israelită, devine impresionantă această manifestare !!! Atât de impresionantă, că ridică mari semne de întrebare asupra CONVINGERILOR RELIGIOASE A UNEI PĂRŢI IMPORTANTE A POPULAŢIEI, în contradicţie evidentă cu CONCEPTURILE DEMOCRATICE ALE LUMII „CIVILIZATE” !?
Tocmai acest „detaliu” a ridicat părul în capul autorului articolului, un renumit scriitor, poate cel mai important în viaţă, pe nume ABRAHAM B. YEHOSHUA, de clare origini… evreieşti !?!?
Specific de asemenea că „La Stampa” nu este în niciun caz „de stânga” !
Specific de asemenea, că a condamna un evreu nu este sinonim cu a critica evreimea, tot aşa cum a critica pe Netanyahu, nu înseamnă a fi antisemit, negaţionist, sau alte năzbâtii !!! Iată că am avut exemplul unui eminent evreu, care atacă un alt eminent evreu !… la fel cum şi noi în micimea noastră, îl atacăm pe Băsescu, Ponta, Antonescu, etc, fără a fi ANTI-ROMÂNI !!!
Reţinem în final, MARELE SEMN DE ÎNTREBARE ASUPRA NUMĂRULUI IMENS DE EVREI PREZENŢI LA ÎNMORMÂNTAREA UNUI FUNDAMENTALIST RELIGIOS, CARACTERIZAT DE UN EMINENT CONAŢIONAL DREPT … RĂU MAESTRU (CATTIVO MAESTRO) !?!?
Nu pot să închei, fără a remarca faptul că şi noi avem printre MAEŞTRII de toate naţiile şi unii MAEŞTRII EVREI, dar sunt din aceia BUNI, precum Chomsky, Stallman şi de ce nu, Abraham B. Yehoshua, pentru iubitorii de literatură, care sper să fie cât mai mulţi în Mişcarea Dacia !?

Related PostLeave a Reply