Dacia Iluministă » Blog Archive » ILLUMINATI despre POLITICĂ

ILLUMINATI despre POLITICĂ

Febbraio 10th, 2019 Posted in Mişcarea Dacia

ILLUMINATI despre POLITICĂ:

„Unii oameni se descriu ca „iubind politica” și fiind interesați în mod obsesiv de ea. Cu toate acestea, la o inspecție mai atentă, ceea ce descoperiți este că acești oameni iubesc bârfele politice, scandalurile politice și personalitățile politice și au mai mult sau mai puțin zero interes și cunoștințe de filosofia politică, adică ideile la care se referă politica, de fapt, majoritatea politicienilor nu știu nimic despre filosofia politică și nici nu o menționează niciodată. Majoritatea comentatorilor politici nu știu nimic despre filosofia politică și nici nu o menționează vreodată. VOTANŢII nu ştiu nimic despre filozofia politică și nu o menționează niciodată, cu alte cuvinte, ceea ce trece ca politică nu este deloc politică, ci doar zădărnicie, bârfă, bâlbâială, posesiune, postură, relații publice, cultul personalității și NONSENS GENERAL.
Cea mai corectă descriere a politicii de astăzi este “IDIOCRAŢIA” – Domnia Idioților “.
MIKE HOCKNEY

“Some people describe themselves as “loving” politics and being obsessively interested in it. However, on closer inspection, what you discover is that these people love political gossip, political scandals and political personalities and have more or less zero interest in, and knowledge of, political philosophy, i.e. the ideas that politics is actually all about. In fact, most politicians know nothing about political philosophy and never mention it. Most political commentators know nothing about political philosophy and never mention it. The average voter knows nothing about political philosophy and never mentions it. In other words, what passes as politics is not politics at all but tittle tattle, gossip, soundbites, posing, posturing, public relations, the cult of personality, and general nonsense. The closest description of the political dispensation of today is “idiocracy” – rule by idiots.”
Mike HockneyLeave a Reply