Dacia Iluministă » Blog Archive » Punctul 1 din Programul “Mişcării Virtuale DACIA”
QR Code Business Card

Punctul 1 din Programul “Mişcării Virtuale DACIA”

Gennaio 25th, 2010 Posted in Politica romena

Programul Mişcării Virtuale DACIA

Punctul 1.

 

Iată câteva propuneri personale de detaliere a Programului, la definitivarea căruia sunteţi invitaţi să vă aduceţi contribuţia :

  1. Lupta generalizată împotriva CORUPŢIEI şi IMORALITĂŢII.

 

Acest obiectiv se realizează printr-un nou cadru legislativ şi norme etice,  care să descurajeze:

–          Evaziunea fiscală şi orice fel de câştiguri ilicite

–          Munca “în negru” şi orice formă de exploatare ilicită a muncii altuia

Şi să asigure:

–          Transparenţă în manipularea banilor publici

–          Transparenţă în bilanţurile societăţilor de producţie, servicii, comerciale şi financiare

–          Stabilirea unei grile de salarizare şi pensii pentru toţi cetăţenii

–          Promovarea adevăratelor valori în Media, prin constituirea unui Observator Etic Naţional

–          Taxarea diferenţiată a câştigurilor băneşti

–          Asigurarea unui loc de muncă fiecăruia, prin reducerea orarului de lucru pentru toţi

–          Asigurarea condiţiilor minime pentru supraviţuire decentă, tuturor cetăţenilor

–          Limitarea circulaţiei banilor lichizi, prin generalizarea cardurilor de economii

–          Etc.

Un punct esenţial al luptei împotriva corupţiei şi imoralităţii, trebuie să fie INTERDICŢIA DE A ALEGE ŞI DE A FI ALEŞI,  PENTRU CEI CONDAMNAŢI DEFINITIV !!!

Pentru succesul deplin al luptei împotriva Corupţiei şi Imoralităţii, trebuie redusă drastic durata proceselor, prin introducerea unui singur grad de judecată şi neadmiterea motivaţiilor puerile pentru amânări. Judecătorii de pace se vor ocupa de cauzele minore, aceştia acţionând pe plan local. Dreptul la Recurs trebuie să se bazeze exclusiv pe noi probe. Penitenciarele vor fi auto-gestionate, cu  aportul prin muncă al detenuţilor, iar pedepsele vor fi executate strict în perioada hotărâtă de Curte. Reducerile de pedeapsă se vor face exclusiv pe baza recomandărilor conducerii Penitenciarelor, cu motivaţii serioase şi cu asumarea responsabilităţii. Delincvenţii nu trebuie să fie o greutate în plus pentru societate, după comiterea unor daune  !  Implementarea unor măsuri de acest tip, se va face concomitent cu decretarea unei amnistii generale, sub rezerva dublării termenului de detenţie în caz de recidivă.

 Repet că acestea sunt propunerile mele, care alături de alte propuneri ale aderenţilor, trebuie să fie analizate de personal COMPETENT, în vederea redactării măsurilor adiacente acestui punct programatic.

Vă aştept cu propuneri şi dezbateri !Leave a Reply