Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Mişcarea Dacia şi… COMPETENŢA

Maggio 12th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

COMPETENŢA este un principiu de bază al Mişcării Dacia, care va fi implementat în cadrul mişcării, în cazul că aceasta se va legaliza în vederea participării la competiţia electorală. În cazul că nu se va merge pe această linie a LEGALIZĂRII, vom propune „forţelor responsabile ale Naţiunii”, deschiderea unei dezbateri pe această temă.
Despre acest principiu am scris pe larg, dar astăzi o să dau pentru o înţelegere mai bună, exemplul ALEGERILOR CADRELOR DE CONDUCERE ALE STATULUI, care în viziunea noastră nu implică POLITICIENI şi PARTIDE, ci… ADMINISTRATORI, din motive asupra cărora nu mai revin, fiind pe larg expuse în diversele noastre materiale.

Să luăm ca punct de pornire ALEGERILE LOCALE, singurele „alegeri directe” din punctul nostru de vedere, în baza principiul LARGILOR AUTONOMII LOCALE. Acestea vor fi organizate în vederea constituirii GUVERNULUI LOCAL, cu o compoziţie dictată de specificul locului.
GUVERNELE LOCALE vor participa la alegerea GUVERNULUI REGIONAL, care se va constitui pe bază COMPUTERIZATĂ, în urma completării unui FORMULAR, cu date relevante pentru o cât mai exactă evaluare şi colocare în funcţiile de conducere. Guvernele Regionale odată desemnate, vor constitui baza de selecţie computerizată pentru SFATUL ŢĂRII, din rândurile căruia se va alege GUVERNUL NAŢIONAL şi ŞEFUL STATULUI. Acesta va avea numai FUNCŢIE REPREZENTATIVĂ, neavând nicio putere suplimentară faţă de un membru al Sfatului Ţării şi fiind ales LA TERMEN şi cu MANDAT UNIC. Locurile rămase vacante în urma promovărilor la nivel superior, vor fi ocupate de următorii clasificaţi.
În paralel cu desemnarea ADMINISTRATORILOR, se vor desemna la toate nivelurile, demnitari prin ALEGERI ÎN CADRUL CATEGORIILOR respective, pentru următoarele funcţii : APĂRARE şi PROTECŢIE CIVILĂ, SĂNĂTATE, EDUCAŢIE şi CULTURĂ, JUSTIŢIE.
Aceste categorii vor fi INDEPENDENTE dar INTEGRATE, astfel că dispare conceptul de INDEPENDENŢĂ A PUTERILOR aşa cum este cunoscut azi. Reprezentanţii acestor categorii vor face parte din toate formele de guvernare.
„Programele de evaluare computerizată” (FORMULAR) vor fi întocmite pe baza unei largi participări a unor specialişti din toate domeniile de activitate, pentru a crea o SITĂ DE SELECŢIE cât mai eficientă.
Acest sistem de organizare statală, consfinţeşte O SINGURĂ PUTERE ÎN STAT şi anume … SFATUL ŢĂRII, ce va cuprinde COMPETENŢE DIN TOATE DOMENIILE, pentru a răspunde SOLIDAR tuturor exigenţelor INTERESULUI NAŢIONAL.

Despre „manifestaţiile de piaţă”

Ottobre 27th, 2012 No Comments   Posted in Politica romena

Am fost solicitat să răspund la o întrebare pertinentă, ce merită un răspuns detaliat, pentru că e strâns legată de NOUA PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ ce proiectăm.

„Gilbert Dragos Dumitru :
Intrebare mai clara: ce veti face ca autoritate in cazul in care reusiti sa preluati conducerea tarii in momentul in care vor apare proteste spontane neaprobate in strada? Veti lasa oamenii sa se exprime liber si altfel decat prin votul o data la 4 ani?”

RĂSPUNS :
Conform ACTUALEI PARADIGME, „protestul în piaţă” este justificat, ba chiar reglementat (vezi OSCE ca exemplu) şi asta datorită RUPTURII între societatea civilă şi guvernanţi, între care nu există un „DIALOG”. Astăzi, guvernanţii impun nişte REGULI, care nu sunt rezultat al unei DEZBATERI DEMOCRATICE ÎN ADEVĂRATUL SENS AL CUVÂNTULUI, astfel că o parte a populaţiei este îndreptăţită să CONTESTE aceste REGULI, atunci când îi sunt afectate INTERESELE (generale, sau „de parte”).
Acestei STĂRI CONFLICTUALE, Mişcarea Dacia îi răspunde printre altele, dar în primul rând, cu … LARGILE AUTONOMII LOCALE şi cu expresia acestui concept, care este … NOUA LEGE ELECTORALĂ.
În urma INTRODUCERII TREPTATE a elementelor NOII PARADIGME, aşa cum vrem noi, sau VIOLENT dacă nu se alege această cale, se va ajunge la situaţia cu următoarele caracteristici :

Fiecare REPREZENTANT AL PUTERII ADMINISTRATIVE va ajunge astfel, pornind de la NIVEL LOCAL şi „având în spate” o LEGITIMITATE, consemnată de CONTRACTUL cu alegătorii. Altfel spus, FIECARE REPREZENTANT VA AVEA „ÎN SPATE” pe cineva care SĂ-I CEARĂ SOCOTEALĂ la nivel personal, dar şi AUTORITATEA dobândită pe baza principiilor de COMPETENŢĂ şi TERITORIALITATE.
Această „impostare”, face mai uşoară „implicarea democratică” a populaţiei, care poate da SOLUŢII PE PLAN LOCAL, în cunoştinţă de cauză.
Odată cu „trecerea la niveluri superioare” de REPREZENTARE, gama PROBLEMATICII DE GUVERNARE se lărgeşte considerabil, intervenind elemente de : apărare, protecţie civilă, strategii de dezvoltare regionale, respectiv naţionale, politică externă, sistem sanitar, educaţional, etc. în care MASA NU ARE COMPETENŢE, deci nu se poate exprima, decât prin intermediul propriilor REPREZENTANŢI trimişi acolo, deoarece MAI COMPETENŢI.
Devine evident că PROTESTUL este justificat numai pe PLAN LOCAL, iar în cazul că un REPREZENTANT nu mai este agreat, acesta poate fi schimbat de „eşalonul inferior”. Acesta este mecanismul prin care se poate „influenţa în sus” actul guvernării conform NOII PARADIGME, deoarece fiecare REPREZENTANT se sprijină pe „cineva”.
Trimiterea „înspre în sus” a reprezentanţilor, trebuie privită ca un CONTRACT SOCIO-ECONOMIC, cu clauze clare, cu responsabilităţi, cu termene şi cu tot ce mai comportă un CONTRACT „semnat” la NIVEL LOCAL, deci în urma unei cunoaşteri a problematicii de către o pătură cât mai cuprinzătoare !!!

La EŞALOANELE SUPERIOARE, datorită COMPLEXITĂŢII SPORITE a problemelor de guvernare, MASA iese din „jocul administrativ”, interesele sale fiind preluate de proprii REPREZENTANŢI ALEŞI DEMOCRATIC şi mai ales , pe bază de COMPETENŢĂ.
Acest „sistem electoral” este prevăzut de NOUA PARADIGMĂ să fie aplicat în toate DOMENIILE DE COMPETENŢĂ (apărare, justiţie, educaţie, sănătate, industrie, agricultură, politică externă, comerţ, etc.), „dialogul” dintre aceste domenii, urmând să se realizeze la nivelurile SFATURILOR.
Desigur că acestea sunt numai nişte PRINCIPII, ce urmează a fi detaliate în STRUCTURI DE COMPETENŢĂ, pentru a se ajunge la un SISTEM COERENT.

Iată că în acest sistem, nu va putea „ţaţa Veta” să-şi dea cu părerea în chestiuni legate de energia nucleară (de exemplu) !?!?
Iată de ce „manifestările populare” nu sunt justificate în NOUA PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ.
Acestea sunt „tolerate” în actuala paradigmă, fiind doar o „abureală” menită să creeze impresia de „participare democratică”, pe când de fapt, REPREZENTANŢII aleşi pe alte principii decât cele contemplate de noi, fac ce vor de mii de ani, având ca interes, exclusiv INTERESUL PERSONAL sau al păturii ce reprezintă, care a fost şi este MINORITARĂ, deci NEDEMOCRATICĂ în adevăratul sens al cuvântului !!!
În momentul când aceşti REPREZENTANŢI vor fi obligaţi de REGULILE NOII PARADIGME SOCIO-ECONOMICE să reprezinte INTERESUL GENERAL, pe principii de COMPETENŢĂ ŞI TERITORIALITATE, nu vor mai avea loc „manifestaţii de protest” !!!… este ceea ce doreşte Mişcarea Dacia, deoarece DEZBINAREA, CONFRUNTAREA şi tot ce mai caracterizează actuala paradigmă, nu este un FACTOR DE PROGRES SUSTENABIL, ci o modalitate de PERPETUARE A SISTEMULUI SCLAVAGIST.
Desigur că implementarea unei NOI PARADIGME nu e treabă uşoară, sau realizabilă într-un „interval electoral”, ci vor fi necesari ani buni !!!… dar trebuie început de undeva !!!

„Mişcarea Dacia” şi… NOUA LEGE ELECTORALĂ

Ottobre 20th, 2012 No Comments   Posted in Politica romena

Nu se poate imagina o NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ, fără a se stabili o nouă modalitate de alegere a REPREZENTANŢILOR.
În primul rând trebuie schimbate CRITERIILE de alegere, iar noi am desemnat ca esenţiale : COMPETENŢA şi TERITORIALITATEA.
Se observă imediat că APARTENENŢA PARTIDICĂ este exclusă, considerând noi că INTERESUL NAŢIONAL trebuie încredinţat exclusiv unor buni… ADMINISTRATORI.
O noutate absolută faţă de principiile şi obiectivele celorlalte forţe politice, aducem cu LARGILE AUTONOMII LOCALE în concomitanţă cu STATUL PUTERNIC !? Pare paradoxal, dar nu este !!!
Trebuie spus de la bun început că actualul concept de ALEGERI va fi „demolat”, dispărând din practica socio-politică atât cele prezidenţiale, cât şi cele politice naţionale.

Iată în linii mari, cum ne imaginăm NOUL SISTEM ELECTORAL care să fie consonant cu Principiile şi Obiectivele „Mişcării Dacia” :

Concret, „alegerile” se vor desfăşura pe plan local, în cadrul unor comunităţi de 10.000-30.000 de locuitori şi vor avea ca scop ALEGEREA UNUI SFAT LOCAL, care va desemna DEMNITARII LOCALI (guvernul), alcătuit din SPECIALIŞTI pentru fiecare domeniu socio-economic, specific zonei respective (educaţie, sănătate, industrie, agricultură, logistică, apărare, comerţ, turism, etc.). Pentru localităţile cu un număr mai mare de locuitori, se împarte teritoriul în circumscripţii, corespunzătoare unei populaţii de 50.000-100.000.
Următoarea fază de desemnare a REPREZENTANŢILOR, se desfăşoară la nivel REGIONAL (8 Regiuni -vezi materiale anterioare-), cu participarea demnitarilor rezultaţi de la alegerile locale, din rândul cărora se stabileşte SFATUL REGIONAL, care va desemna DEMNITARII/GUVERNUL REGIONAL. „Învingătorii” promovaţi în Sfatul Regional, vor fi înlocuiţi la nivel local de următorii clasificaţi, în ordine firească.
Ultima fază a procesului de desemnare a REPREZENTANŢILOR, este cea NAŢIONALĂ, care urmează să se desfăşoare pe acelaşi „calapod”.
În urma acestui proces, se va forma SFATUL ŢĂRII, alcătuit din maxim 100 SFETNICI ce vor desemna dintre ei pe capul statului, precum şi DREGĂTORII (Guvernul) în număr de 12, defalcaţi pe DREGĂTORII corespunzătoare tuturor domeniilor de INTERES NAŢIONAL, care se vor ocupa de ADMINISTRARE.
În mod concret, promovarea „pe verticală în sus” pentru organele regionale, respectiv naţionale, se va face COMPUTERIZAT, pe baza unui PROGRAM TEST cu zeci de întrebări cu caracter personal şi profesional, aşa cum deja procedează anumite corporaţii.
Acest PROGRAM TEST, va fi elaborat de un colectiv multidisciplinar de EXPERŢI, pentru fiecare „ramură de competenţă”.
În SFATURI vor accede COMPETENŢI din toate domeniile de interes.
Evident că la alegerile locale, vor fi tot atâtea urne (max.12), câte DOMENII DE COMPETENŢĂ sunt prezente în respectiva comunitate şi că fiecare va introduce un vot într-o  urnă conform propriei pregătiri/profesiuni/competenţe (educaţie, sănătate, infrastructură, construcţii, industrie, agricultură, turism, etc.)
În această perspectivă, se renunţă la actualul concept de „ 3 puteri în stat”, urmând ca acestea să corespundă domenilor de competenţă : astfel vom avea „putere juridică” atribuită juriştilor, „putere educaţională” atribuită specialiştilor în Educaţie, „putere sanitară” atribuită specialiştilor din Sănătate, etc. Şi asta deoarece azi, cele 3 puteri sunt de fapt… una : cea financiară !?
Cele trei niveluri de conducere vor „dialoga” strict pe temele de COMPETENŢĂ SPECIFICĂ (de jos în sus şi invers).
Întrunirea fizică a REPREZENTANŢILOR va fi calibrată în aşa fel ca să fie cât mai rară, un rol important în procesul de conducere, urmând a avea video-conferinţa şi alte mijloace IT.
Mediatizarea iniţiativelor administrative va fi încredinţată PURTĂTORILOR DE CUVÂNT pentru fiecare formă organizatorică şi domeniu de interes, urmând ca „dialogului cetăţean-reprezentant” să-i fie atribuit spaţiul mediatic necesar (audio-video-IT). Deci nu-şi mai vor da cu presupusul TOŢI pe toate canalele mediatice, ci numai cei desemnaţi pentru acest rol !!!
Alegerea unui reprezentant nu este o garanţie de permanenţă pe durata mandatului încredinţat, cazurile de „incompatibilitate” fiind rezolvate pe loc prin substituire cu „următorul clasificat”, prin decizia „ambientului specific” în care activează.
Pentru „chestiuni de interes general” se implementează instrumentul REFERENDUMULUI, care urmează să fie electronic, pe baza DOCUMENTULUI UNIC ce „Mişcarea Dacia” are în vedere să-l introducă cât mai rapid posibil.

Bineînţeles că nu cifrele trebuiesc absolutizate, ci doar … conceptul !
Această formă de alegere a REPREZENTANŢILOR corespunde conceptului denumit de noi… TRIBAL.
Modul de funcţionare a instituţiilor rezultate în urma acestui proces, este determinat de coroborarea tuturor Principiilor şi Obiectivelor : grilă de salarizare, transparenţă, internetizare, competenţă, responsabilitate, lege egală pentru toţi, etc. deja trasate generic în alte materiale.
Esenţial, este să se asigure „alegătorii” că la conducere ajung COMPETENŢII şi că aceştia acţionează TRANSPARENT şi ETIC în INTERESUL GENERAL !

Cineva s-ar putea întreba : Ce sunt toţi termenii ăştia arhaici ?
Răspuns : Păi de ce să utilizăm noi „termenii altora”, când îi avem pe ai noştri ???