Dacia Iluministă » Blog Archive » De ce este nevoie de… „Mişcarea DACIA” ?
QR Code Business Card

De ce este nevoie de… „Mişcarea DACIA” ?

Aprile 2nd, 2011 Posted in Politica romena

În mod substanţial, „Mişcarea DACIA” se ocupă cu IDENTIFICAREA CAUZELOR DEZASTRULUI ACTUAL, încercând să le anuleze, pe când CEILALŢI, fără deosebire, se preocupă de COMBATEREA EFECTELOR, practicând „operaţii estetice ale unui Sistem” deja … mort !
Deşi este evident că aceasta este abordarea LOGICĂ, niciun partid actual nu o practică !
Avem ŞOMAJ ?
Soluţia este adoptarea unei Legi prin care să se asigure un loc de muncă, cel puţin unui membru al nucleului familial. Astfel Statul nu va mai trebui să acorde Ajutoare Sociale şomerilor, ci numai INTEGRĂRI ALE VENITURILOR celor cu probleme de supravieţuire în limitele BUNULUI SIMŢ.
Există DIFERENŢE EXAGERATE DE VENITURI ?
Statul trebuie să legifereze o GRILĂ DE PENSII şi SALARIZARE şi o IMPOZITARE PROGRESIVĂ conforme COMPETENŢELOR, UTILITĂŢII şi SOLIDARITĂŢII SOCIALE !
Există CORUPŢIE ?
Statul va adopta Legi de confiscare a BUNURILOR NEJUSTIFICATE şi de interzicere a CÂŞTIGULUI FĂRĂ MUNCĂ !  Se va legifera TRANSPARENŢA OPERAŢIUNILOR ŞI BILANŢURILOR CONTABILE ALE AGENŢILOR ECONOMICI. Se va separa strict POLITICUL de ECONOMIC.
BANUL este „ochiul necuratului” ?
Treptat se va trece la „BANUL ELECTRONIC” şi atunci nimeni nu va mai putea da CIUBUC, nu va plăti MUNCA „LA NEGRU”, sau „servicii ce se traduc prin VINDEREA CORPULUI”, nu va mai exista EMIGRAŢIE CLANDESTINĂ, EVAZIUNE FISCALĂ, CONSUMUL DE DROGURI, CĂMĂTĂRIE, ABUZUL DE ALCOOL, etc.
Există ACCES DIFERENŢIAT LA EDUCAŢIE ŞI SĂNĂTATE ?
Statul îşi va asuma RESPONSABILITATEA COORDONĂRII activităţilor din aceste domenii, fiind unicul GIRANT al SĂNĂTĂŢII şi EDUCAŢIEI POPORULUI. O naţiune de oameni bolnavi şi needucaţi este destinată … dispariţiei, deci EDUCAŢIA şi SĂNĂTATEA NU POT FI DELEGATE INTERESULUI PRIVAT, CI INTERESULUI NAŢIONAL !!!
În acelaşi context, FAMILIA fiind NUCLEUL DE BAZĂ AL SOCIETĂŢII, trebuie susţinută prin noi Legi, care să restabilească rolul fundamental al acesteia !
Există POLUARE şi DEVASTAREA MEDIULUI AMBIANT ?
Trebuiesc limitate drastic, sau chiar eliminate toate SURSELE. Trebuiesc limitate DEPLASĂRILE, iar atunci când sunt NECESARE, trebuiesc direcţionate către TRANSPORTUL ÎN COMUN ECOLOGIC. Trebuie SUBORDONATĂ folosirea RESURSELOR NATURALE, AGRICOLE, FORESTIERE şi UMANE, acestui deziderat urgent ! Industria va trebui să treacă urgent la noi tehnologii eco-compatibile. Trebuie redus drastic CONSUMUL FUTIL, prin descurajare fiscală.Trebuie redus drastic consumul de combustibili fosili şi nucleari.
Există o netă afirmare a SUBCULTURII şi DEZINFORMĂRII ?
Statul trebuie să descurajeze subcultura ŞI MANIPULAREA MEDIATICĂ şi să stimuleze ADEVĂRATA CULTURĂ şi INFORMAŢIE.
România este supusă unor politici de DEZNAŢIONALIZARE şi DEPOSEDARE a RESURSELOR UMANE şi MATERIALE, motiv pentru care, Statul trebuie să ia URGENT măsuri de frânare şi eliminare a acestei CATASTROFE NAŢIONALE !
Toate aceste IDEI, se află pe agenda „Mişcării DACIA” şi vor trebui implementate cât mai rapid cu putinţă. Cu toate acestea, noi nu venim cu MESAJE POPULISTE, ci avertizăm că vor trebui MULŢI ANI şi multă INTELIGENŢĂ, pentru a ieşi de pe actuala LINIE MOARTĂ !
Facem apel la toate partidele să ia în consideraţie Principiile şi Obiectivele noastre, deoarece VREMEA JUDECĂŢII se apropie, iar noi oferim TUTUROR „şansa spălării păcatelor” ! Nu vom trimite pe nimeni după Gratii, nu vom înfiinţa Lagăre, nu vom trimite pe nimeni la Canal, vom face o AMNISTIE GENERALĂ, vom stabili un nou CADRU LEGAL, după care toţi vom trebui să ne supunem unui SEVER EXAMEN DE … DISCIPLINĂ şi… BUN SIMŢ !
Noi o să fim bucuroşi să vedem Miliardarii României, aducându-şi acasă Capitalurile, investind în DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ şi mulţumindu-se cu un Nivel de Trai DECENT şi de BUN SIMŢ ! Vom fi bucuroşi să le acordăm toată STIMA şi RESPECTUL pentru o ATITUDINE DE ADEVĂRAŢI PATRIOŢI ! Acelaşi lucru va fi valabil pentru CLASA POLITICĂ. Noi nu vom face „PROCESE” pentru TRECUT, ci vom evalua numai CONTRIBUŢIA PENTRU VIITOR !  Noi nu intenţionăm să ascuţim conflicte de niciun fel, ba din contră, să realizăm UNITATEA NAŢIEI şi să punem bazele unei CONŞTIINŢE COMUNE !
Aderenţii la „Mişcarea DACIA”, trebuie să DIFUZEZE acest MESAJ, care nu are nimic subversiv !
Nu există scuza : „eu nu fac politică”, deoarece aceasta echivalează cu ACCEPTAREA ACTUALEI SITUAŢII, ceea ce reprezintă tot o… politică !
„Mişcarea DACIA” va „exploda”, în ciuda pesimismului ce caracterizează azi societatea românească şi se va extinde rapid în întreaga Lume ! Nu de altceva, dar este modalitatea de a demonstra că suntem… BURICUL PĂMÂNTULUI, mândrii urmaşi ai PELASGILOR ŞI TRACILOR, stabili ocupanţi ai Spaţiului Carpato-Dunăreano-Pontic !
Mulţi dintre voi aveţi bloguri, ziare online, portaluri, etc., motiv pentru care vă solicit IMPLICAREA, deoarece sunt convins că o să aveţi prilejul să spuneţi nu peste mult timp : ERAM ŞI EU ACOLO !
„Mişcarea DACIA” nu este a mea, aşa cum nu este a nimănui, ci este a TUTUROR CELOR CE CRED ÎN EA !
Nimic din ceea ce susţinem noi nu este IREALIZABIL şi răspunde unui singur imperativ : BUNUL SIMŢ !

Related PostLeave a Reply