Dacia Iluministă » Blog Archive » „Mişcarea Dacia” – GEOPOLITICA
QR Code Business Card

„Mişcarea Dacia” – GEOPOLITICA

Luglio 26th, 2011 Posted in Politica romena

GEOPOLITICA este ca un joc de Pocker, în care fiecare participant joacă nişte „cărţi”, se fac cacialmale, se supralicitează, se face joc psihologic, se trişează, etc.

În acest „joc”, România se află „cu cărţi bune în mână”, datorită POZIŢIEI STRATEGICE şi datorită RESURSELOR BOGATE.

Spre deosebire de AUTOLEZIONIŞTI, eu cred că de-a lungul Istoriei, locuitorii spaţiului carpato-dunăreano-pontic, în ciuda adversităţilor ce s-au succedat, au reuşit să „joace bine”, proba fundamentală fiind … CONTINUITATEA MILENARĂ.

Din păcate, ultimii noştri reprezentanţi la masa de joc, au fost pe post de… FAZANI ! NOROCUL nostru că a sosit acest MOMENT DE DISOLUŢIE A VECHIULUI SISTEM, de care trebuie profitat pentru a schimba jucătorii, dar şi … REGULILE JOCULUI, eliminându-se posibilitatea trişării, a manipulării psihologice, a cacialmalelor, etc.

Din punct de vedere GEOSTRATEGIC, suntem azi „în căruţa Occidentului”, care „ne-a acceptat” nu din mărinimie, ci datorită POZIŢIEI STRATEGICE,  a POTENŢIALULUI DE PIAŢĂ DE DESFACERE A PROPRIILOR PRODUSE şi a RESURSELOR UMANE ŞI MATERIALE FOARTE BOGATE.

Astfel am fost cooptaţi în NATO şi ca atare a trebuit să acceptăm ca românii să moară pentru Occident în RĂZBOAIELE DE „EXPORT DE DEMOCRAŢIE” şi a trebuit să EXAGERĂM EFECTELE HOLOCAUSTULUI EVREIESC ÎN SPAŢIUL CARPATO-DUNĂREANO-PONTIC, care a existat, impus fiind de „urcarea în căruţa Germaniei hitleriste”, dar într-o măsură mai mică decât ceea ce „s-a acceptat” şi într-o scară minoră comparativ cu alte Neamuri, aflate mai mult sau mai puţin, în aceiaşi „căruţă”. Această din urmă „greşeală istorică”, am plătit-o cu vârf şi îndesat, prin moartea, exproprierea şi deportarea a milioane de români din teritoriile dezlipite din trupul Ţării şi prin jefuirea sistematică a bogăţiilor naturale de către cuceritorii vremelnici, ajutaţi în această operaţiune de un număr consistent de „evrei bolşevizaţi”. Cert este, că „noi nu mai suntem azi datori nimănui”, ba din contră ! Nu vreau ca aceste rânduri să fie interpretate altfel decât ceea ce este scris : EVREI BOLŞEVIZAŢI… pentru că majoritatea evreilor NU AU FOST BOLŞEVIZAŢI, aşa cum nici majoritatea românilor nu au fost fascistizaţi !

Apoi am fost acceptaţi „pe uşa din dos” în COMUNITATEA EUROPEANĂ, mai marii acesteia nepierzând nicio ocazie să ne reamintească acest lucru ! Au venit, au luat totul gratis,de la unii care trimiteau minerii împotriva GOLANILOR cu bâte şi lozinca : „NOI NU NE VINDEM ŢARA !”. Au instaurat un regim clientelar-mafiot asemănător cu cel din casa lor. Au invadat România cu Bănci promotoare ale unui nou COLONIALISM ECONOMIC bazat pe … DEBIT. Au dezmembrat o Industrie poate de retehnologizat, dar nu de aruncat la fier vechi. Au pus „pe butuci” o Agricultură poate neperformantă, bazată fiind pe o bază materială subtehnologizată, dar beneficiară a unei infrastructuri azi desfiinţate şi a unei diversităţi şi calităţi remarcabile, cu scopul precis de a ne transforma din PRODUCĂTORI, în… CONSUMATORI ai produselor lor !  Şi multe aş mai putea spune despre : PROMOVAREA UNOR NON-VALORI, DEZNAŢIONALIZARE prin GLOBALIZARE, DISTRUGEREA AMBIENTULUI, CONSUMERISM, etc.

CE AM AVUT ÎN SCHIMB ???

N I M I C… noi fiind destinaţi SĂ DĂM , ci nu să PRIMIM  !!!

În acest context, propunerile concrete ale „Mişcării Dacia” pe tărâmul GEOPOLITICII sunt :

1. Punerea bazelor unei noi STRATEGII REGIONALE, prin agregarea tuturor Naţiunilor din zona est-europeană, pe baza unor PRINCIPII şi OBIECTIVE pe care le promovează mişcarea noastră, cu scopul de a contracara „presiunile” din Est şi Vest.

2. Căutarea unor noi „alianţe strategice” în afara acestui spaţiu. Aici mă gândesc la Franţa, care este un aliat istoric; Italia şi Spania, ca ţări cu origini mai apropiate; Turcia şi Grecia, ca ţări a căror istorie s-a întrepătruns mult cu a noastră; China, ca superputere în devenire, ce ar putea echilibra influenţa Rusiei în estul UE şi nu în ultimul rând Rusia, care are „multe datorii la noi”. „Plătirea” acestor datorii şi tratarea unor NOI CONDIŢII DE BUNĂ VECINĂTATE, ar putea conduce la o dezvoltare a relaţiilor bilaterale PE BAZE NOI.

3. Puse în practică Măsurile 1. şi 2., se poate „reaşeza” poziţia României în NATO şi UE, alternativa strategică devenind NEUTRALITATEA ROMÂNIEI, cu tot alaiul de consecinţe ce ar decurge. Condiţia primordială pentru atingerea acestui SCOP NOBIL, este UN PUTERNIC SPRIJIN EXTERN ŞI INTERN, ce se poate realiza de către DIPLOMAŢIA ROMÂNEASCĂ şi de către o GUVERNARE INTELIGENTĂ, scop care poate fi favorizat (şi) de CONJUNCTURA INTERNAŢIONALĂ ÎN „MIŞCARE BROWNIANĂ”. Ca să dau exemplu de „Guvernare Inteligentă”, remarc LIPSA ACESTEIA imediat după 1989, când s-a irosit posibilitatea anulării efectelor înţelegerii Ribbentrop-Molotov.

4. În condiţiile unor bune rezultate ale punctelor 1,2 şi 3, se poate trece la REÎNTREGIREA TERITORIULUI NAŢIONAL PRIN UNIREA CU REPUBLICA MOLDOVA. Această UNIRE, poate fi realizată cu un „pas ajutător”, cum ar fi realizarea unei FEDERAŢII a celor două state româneşti.

5. În relaţia cu ţările vecine, un Obiectiv  important va fi RECUNOAŞTEREA DREPTURILOR CELOR DE UN SÂNGE CU NOI, la nivelul CERINŢELOR INTERNAŢIONALE, la care România este deja aliniată.

6. Realizarea la Bucureşti a unui CENTRU UNIVERSAL DE DIALOG între naţiuni, reprezentanţi religioşi, oameni de diverse culturi şi tradiţii, în scopul punerii la punct a unei NOI PARADIGME pentru Viitor.

Toate aceste măsuri, sau altele pe care nu le-am avut în vedere, vor suferi fără îndoială „influenţa” timpului, a conjuncturilor interne şi internaţionale, etc., astfel că „nu sunt bătute în cuie” şi în niciun caz nu pot fi „opera unui singur om”. GEOPOLITICA nu poate fi încredinţată „neprofesioniştilor”, deoarece necesită abordări COMPETENTE, aşa că „luaţi cu penseta” ceea ce scriu eu !

Related PostLeave a Reply