Dacia Iluministă » Blog Archive » „Mişcarea Dacia” şi … FAMILIA
QR Code Business Card

„Mişcarea Dacia” şi … FAMILIA

Novembre 6th, 2011 Posted in Politica romena

Aşa cum rezultă din Principii şi Obiective, FAMILIA ca element de bază al societăţii, trebuie pusă pe primul loc al preocupărilor noastre.

Nu o să rememorez toate aspectele negative ce sufocă azi FAMILIA, ci o să trec direct la schiţarea unei SOLUŢII CARDINALE pentru combaterea CAUZELOR acestei situaţii.

 

Se tratează de elaborarea unei LEGI A FAMILIEI, care să stipuleze Responsabilitatea Părintească în creşterea , educarea şi asigurarea sănătăţii propriilor copii.

Problema SUPRAPOPULAŢIEI nu trebuie minimizată, aşa cum nu trebuie minimizată problema EDUCAŢIEI, SĂNĂTĂŢII şi MORALITĂŢII „Viitorului Naţiei” !

Legea trebuie să stabilească OBLIGAŢII clare ale părinţilor pe aceste teme, precum şi „pedepse” pentru cei ce ignoră acest Obiectiv de Interes Naţional.

Creşterea populaţiei, nu poate fi lăsată la „voia soartei”, factorii responsabili în administrarea Naţiei trebuind să urmărească „aspectul cantitativ”, dar mai ales „calitativ” al componenţei viitoare a populaţiei.

Reamintesc iniţiativele Chinei în chestiunea „cantitativă” şi cred că a sosit momentul „să nu o mai diluăm” în concepturi ipocrite, aflate azi pe buzele tuturor netrebnicilor preocupaţi doar de PREZENTUL lor, nicidecum de VIITORUL NAŢIEI !

Copiii sunt „DAR CERESC”, iar aceste daruri trebuiesc făcute celor ce merită !… prea mulţi copii „în puţa goală” pe uliţele noastre… prea mulţi copii abandonaţi de părinţii plecaţi „la muncă”… prea mulţi copii ce nu urmează cursurile şcolare… prea mulţi copii pradă diverşilor „exploatatori fără scrupule”… prea mulţi copii crescuţi în ambienturi IMORALE şi aş putea să continui cu citarea altor „degradări periculoase” ale statutului copiilor, mai ales în ultimii 22 de ani.

Părinţii care nu-şi îndeplinesc această „datorie de onoare faţă de Patrie”, trebuiesc „descurajaţi” să dea naştere unor „victime predestinate” !!!… se poate merge de la ridicarea „dreptului de a fi părinte”, până la „izolarea de societate”. A creea o Familie şi a da naştere la urmaşi, este un ACT de mare RESPONSABILITATE SOCIALĂ !… aşa fiind, societatea nu poate lăsa la liberul arbitru al oricărui „dezechilibrat”, Viitorul Naţiei ! În ziua de azi există „comunităţi” ce se ocupă de reeducarea toxico-dependenţilor… de ce nu ar putea exista şi comunităţi pentru reeducarea … „părinţilor denaturaţi” ?

„Libertatea unora, se termină acolo unde începe Libertatea celorlalţi !”

Copiilor trebuie să li se asigure „dreptul de a fi educaţi, curaţi şi crescuţi în condiţii decente într-un ambient cu solide baze MORALE”, fără niciun fel de discriminări ! … apoi vine libertatea adulţilor !

Desigur, măsurile concrete ce trebuiesc implementate, de o complexitate deosebită, trebuiesc „bine gândite” de un colectiv COMPETENT în chestiuni sociologice, psihologice, medicale, constituţionale, etc. Trebuie alcătuit un „sistem de stimulenţi şi inhibitori” în măsură să asigure „convergenţa” pentru atingerea OBIECTIVULUI.

Desigur că rezultatele acestei „campanii” se vor obţine după mulţi ani şi multe „rezistenţe iniţiale”… dar este un buboi care trebuie neapărat … spart !

Desigur că această Lege a Familiei se corelează perfect cu celelalte Principii şi Obiective ale „Mişcării Dacia”, referitoare la necesitatea unui STAT PUTERNIC, a supervizării EDUCAŢIEI şi SĂNĂTĂŢII exclusiv de către Stat, la măsurile „anti-corupţie”, „anti-imoralitate”, etc.

Desigur că această Lege va fi expresia unei ADEVĂRATE schimbări a PARADIGMEI actuale.

Related PostLeave a Reply