Dacia Iluministă » Blog Archive » NEMESIS

NEMESIS

Novembre 19th, 2018 Posted in Mişcarea Dacia

I am Mike Hockney

„NEMESIS era zeița greacă a răzbunării divine. A pedepsit pe cei care au cedat mândriei excesive și narcisismului. În mitul lui Narcissus, ea pedepsește un tânăr egoist, făcându-l să cadă într-o dragoste disperată și necondiționată cu propria sa imagine. Ea este, de asemenea, pedepsitorul tuturor celor îndrăgostiți de natura iluzorie și tranzitorie a lumii materiale. Ea este cunoscută ca distribuitorul destinului, dând tuturor ceea ce merită în măsura potrivită. Orice perturbare a proporției corecte a evocat mânia dreaptă a zeiței.

Ce-ar fi dacă Nemesis ar fi o entitate reală? Ce ar face ea cu porcinele care se hrănesc cu bani pe WALL STREET? Cum ar trata lăcomia excesivă, piețele falsificate și sistemul nostru social bazat pe a face pe câțiva indivizi mai bogați în detrimentul tuturor celorlalți.

Nu avem nevoie de Nemesis astăzi, pentru a restabili echilibrul natural și a ne asigura că toată lumea primește ceea ce Merită???”

I am Mike Hockney:

Nemesis was the Greek goddess of divine retribution. She punished those who succumbed to excessive pride and narcissism. In the myth of Narcissus, she punishes a self-centered young man, making him fall in a desperate and unrequited love with his own image. She is thus also the punisher of all those in love with the illusory and transitory nature of the material world. She is known as the distributor of fate, giving everybody what they deserved in the appropriate measure. Any disturbance of the right proportion evoked the just anger of the goddess.

What if Nemesis were a real entity? What would she do to the money-hoarding pigs on the W. str.? How would she treat excessive greed, rigged markets and our social system based on making a few individuals richer at the expense of everybody else.

Aren’t we in dire need of a Nemesis today, to restore natural balance and ensure that everybody gets what they have worked for?

https://www.amazon.com/God-32-Book/dp/B0771LCTVQ

 Leave a Reply