Dacia Iluministă » Blog Archive » As Above, So Below
QR Code Business Card

As Above, So Below

Febbraio 25th, 2019 Posted in Mişcarea Dacia
“Ca Sus, așa şi Jos. Ca Înăuntru, aşa şi Afară
 
Acest principiu hermetic antic este cheia înțelegerii universului. Toată fractura lumii noastre se reflectă la o scară mai mică prin fractura propriilor noastre sine individuale. Lumea este fracturată pentru că suntem cu toții fracţiuni individuale. As Above, So Below.
 
Să încercăm să înțelegem acest lucru puțin mai profund.
 
Dacă un copac cade într-o pădure și nimeni nu este în jur să audă, face un sunet? Pentru a răspunde la această faimoasă întrebare, trebuie mai întâi să ne punem de acord asupra definițiilor tuturor termenilor în cauză. Acest lucru este crucial, deoarece majoritatea neînțelegerilor din știință și filozofie derivă din utilizarea unor termeni care nu sunt clar definiţi.
 
Presupunând că toți suntem de acord cu definiția “copacului” și “pădurii”, să definim întâi “nimeni” și apoi “sunet”. Prin “nimeni” care nu este în jur pentru a auzi căderea copacului, ne referim la orice ființă individuală capabilă să se confrunte cu “sunetul”, care ne conduce la definirea noastră finală – ceea ce este “sunetul”?
 
“Sunetul” este un lucru mai complex decât s-ar putea imagina.
În primul rând, sunetul este o vibrație. Mişcarea obiectelor fizice le face sa vibreze. Această vibrație determină orice alt obiect care atinge obiectul originar să vibreze de asemenea. Acest lanț de vibrații constituie o undă de sunet. Pentru majoritatea oamenilor, acest lucru este suficient ca o definiție a “sunetului”, totuși aceasta nu este de fapt definiția completă. Un “sunet” este de fapt o experiență pe care o avem în Mintea noastră.
 
Gândește-te la un moment în care ai avut un vis. Ai auzit sunete în visul tău? De unde au venit sunetele? Unde erau obiectele vibratoare? Desigur, nu au existat, şi totuși ați auzit un “sunet”. Prin urmare, se pare că obiectele vibratoare nu sunt necesare din punct de vedere absolut atunci când vine vorba de producerea experienței “sunetului”. Mințile noastre sunt în mod clar capabile să producă o astfel de experiență pe cont propriu.
 
Lăsând visele deoparte, cu toate acestea, putem spune acum că un “sunet” necesită patru lucruri:
1) Un obiect vibrator
2) Un organ care primește această vibrație (de exemplu, urechea)
3) Un creier care să proceseze aceste informații
4) O minte pentru a experimenta “sunetul”
 
Deci, în ceea ce privește arborele nostru în pădure, impactul arborelui pe teren creează o vibrație. Această vibrație determină și aerul din zona înconjurătoare să vibreze, creând o undă sonoră care se propagă de la impactul inițial. Dacă am fi fost prezenți în acea zonă, acea undă va intra în urechile noastre, unde vibrația se transformă în impulsuri nervoase care sunt trimise la creier. Creierul procesează apoi aceste impulsuri ca informații senzoriale, dar este Mintea cea care experimentează sunetul final. Revenind la întrebarea inițială, dacă n-ar fi nimeni în jur să audă, arborele ar face un vreun sunet?
 
Răspunsul este, de fapt, nu, nu există niciun sunet. Da, ar exista totuşi o vibrație și o undă ce va rezulta din impact, dar fără un Corp cu un organ de sunet și un Creier, Mintea nu ar putea să primească informația din această Undă de aceea nicio Minte nu ar avea Experiența acestui “sunet”, și tocmai această Experiență ar reprezenta, de fapt, “sunetul”.
 
Cel mai important lucru ce rezultă de aici, este înțelegerea evidenţei că mintea este ceva separat de lumea fizică a materiei. Observați că în cele patru lucruri pe care le-am enumerat ca fiind necesare pentru un “sunet”, Creier şi Minte au fost enumerate separat. Este o eroare comună să considerăm aceste lucruri ca fiind una și aceeași. Nu este cazul. Creierul este încă un obiect fizic, o parte a corpului, dar Mintea este cu totul şi cu totul altceva.
 
Mintea este centrul Experiențelor noastre, locul în care Experimentăm lumea prin Simțuri: Sunet, Vedere, Gust, Miros, Atingere etc. Cu toate acestea, după cum am arătat mai sus, putem avea toate aceste experiențe şi atunci când se visează. În vise, aceste experiențe nu au nicio corespondență cu nimic din ceea ce se întâmplă în lumea “din afară”. Visele sunt în întregime produsele minții.
 
Când dormim, pierdem Conștiența. Fluxul nostru de Experiențe Conștiente este rupt în punctul în care trecem de la starea de treaz la adormire. Cu toate acestea, faptul că visăm arată că, la un anumit nivel, nu există deloc o pauză în fluxul experiențelor noastre. Da, fluxul nostru de Conștiență este rupt atunci când mergem să dormim, dar, sub el, fluxul nostru NeConștient de experiențe nu este afectat.
 
Este important să înțelegeți diferența dintre NeConștient și Conștiență. Conștiența este pur și simplu un nivel superior de experiențe pe care îl avem în anumite momente, dar nu în orice moment. De exemplu, vă puteți aminti de a fi fost copil? Sau să fii fost născut? Nu ne putem aminti cele mai timpurii părți ale vieții noastre, pentru că încă nu dezvoltasem Conștiența. Cu toate acestea, trebuie să avem totuși un flux de experiență NeConștientă în acele vremuri. De fapt, fluxul de experiență NeConștientă continuă permanent, fără întreruperi sau pauze.
 
Acest flux constant al NeConștientului este ceea ce, la nivelul de bază, constituie o Minte. Conștiența este doar ceea ce pot realiza unele Minți atunci când sunt legate de un Corp suficient de complex sau, mai degrabă, de Creierul său.
 
După cum a subliniat în mod clar Descartes, Mintea și Materia sunt diferențiate de faptul că Materia este Extinsă (ea ocupă spațiu, poate fi măsurată fizic) și Mintea este NeExtinsă (nu ocupă spațiu și nu poate fi măsurată fizic).
 
O minte este un obiect neextins. Nu necesită spațiu fizic pentru că nu face parte din domeniul fizic al materiei. Corpurile (și creierul), pe de altă parte, sunt obiecte fizice și extinse care fac parte din domeniul materiei. Pentru a experimenta Materia, o Minte se conectează la un Creier. Acest creier primește (prin intermediul organelor senzoriale) informații despre lumea fizică, care este apoi experimentată de Minte.
 
Imaginați-vă corpul (sau creierul) ca un televizor. Pe cont propriu, nu face nimic. Cu toate acestea, atunci când se conectează la un semnal de televiziune, este capabil să afișeze imagini și să redea sunete pe baza semnalului respectiv. Semnalul este ca și Mintea, care se conectează la Corp, ca şi semnalul care se conectează la televizor. Dacă televizorul se deteriorează, acesta nu mai poate afișa corect imaginea, însă semnalul original nu este afectat, numai televizorul (MAŞINA), este deteriorat. Când dormim, corpul nostru se oprește temporar. Când opriți televizorul, semnalul este încă acolo, dar nu mai există imagini sau sunet. Într-un mod similar, atunci când te duci să dormi, te desparți de lumea fizică, totuși mintea îşi continuă fluxul de Experiențe NeConștiente pe care le experimentaţi ca visuri.
 
Existența Minții nu poate fi contestată, având în vedere că toți avem experiențe și, prin urmare, trebuie să existe ceva care să aibă acele experiențe. După cum a spus Descartes, “Gândesc, deci Exist”. Cu toate acestea, este dificil de contestat existența lumii fizice în care trăim.
 
Pentru a înțelege diferența dintre Minte și Materie, este important să gândim Matematic. Toată materia poate fi măsurată fizic. La măsurarea dimensiunii unui obiect, de obicei, elaborăm un sistem de măsuri care utilizează numere. Orice obiect fizic poate fi măsurat și i se poate da un număr în funcție de mărimea acestuia. Totuși, Mintea nu poate fi măsurată în acest fel. Nu este NeExtinsă, deci nu necesită nici un Spațiu. Cu toate acestea,Minţii i se poate da totuşi un număr în sistemul nostru de măsurare. Acest număr este, desigur, ZERO!
 
Zero este cel mai fascinant număr din toate. Noi ne gândim inițial la aceasta ca o referire, literalmente, la Nimic. Acum, însă, ne dăm seama că Zero, de fapt, se referă la Minte, care în mod clar nu este deloc Nimic. Motivul pentru care existența minții nu poate fi respinsă este tocmai pentru că este egală cu zero. Rațional, este imposibil ca zero să nu existe. Dacă nimic nu poate împiedica existența unui lucru, atunci acel lucru există. Nimic nu poate împiedica Zero de a existenta, deci trebuie să existe.
 
Cu toate acestea, dacă mintea este zero, cum are vreun conținut? Cum poate avea o astfel de varietate de experiențe, cum are un flux de experiențe, Conștient sau NeConștient? Încă o dată, Matematica ne dă răspunsul.
 
O minte este un recipient de Gânduri. Așa cum obiectele din lumea fizică pot fi măsurate cu numere, tot astfel Gândurile din Minte. Cu toate acestea, în mintea noastră, nu există niciun motiv pentru care ar exista doar un număr limitat de gânduri. În mintea noastră, toate gândurile posibile trebuie să fie prezente într-un fel sau altul, fiecare dintre aceste gânduri fiind un număr.
 
Acum, imaginați adăugarea fiecărui număr, începând cu 1, apoi cu 2, apoi cu 3 etc. Care ar fi totalul? Nu ar fi ceva imposibil de mare? Cu toate acestea, aici avem de-a face doar cu numere pozitive. Nu există niciun motiv pentru care gândurile nu pot fi şi numere negative. Prin urmare, trebuie să adăugăm și numerele negative. În cele din urmă, pentru fiecare număr pozitiv există un număr negativ corespunzător. Prin urmare, odată ce toate se adună împreună, totul este anulat, oferind un răspuns final, desigur, ZERO!
 
Am arătat, prin urmare, cum o minte poate conține toate gândurile posibile, toate numerele posibile, dar totuși să fie egală cu zero în ansamblu. Totuși, așa cum nu există nimic care să împiedice existența tuturor gândurilor posibile în mintea noastră, nu există nimic care împiedică existența unui număr infinit de minți. Dacă o minte este egală cu zero, atunci un număr infinit de minți ar fi în continuare egal cu zero, deci un număr infinit de minți trebuie să existe.
 
Numai obiectele care, în general, sunt egale cu zero pot exista. Prin urmare, colecția infinită de minți este tot ceea ce există cu adevărat în universul nostru. De unde vine atunci Materia?
 
Gândiți-vă la vise. Ne-am dat seama că materia nu era necesară pentru ca noi să avem experiență senzorială, ca atunci când visăm că avem, adesea foarte vii, experiențe senzoriale care sunt produse în întregime de mințile noastre, care nu corespund a nimic din lumea fizică “exterioară”. În cele din urmă, acest lucru este valabil pentru toate experiențele. Materia poate fi produsă doar de Minți, având în vedere că am arătat că Mințile sunt tot ce există.
 
Dacă o minte este egală cu zero și există un număr infinit de minți egale cu zero, atunci aceste minți trebuie să existe toate împreună, în același punct, o Singularitate. Acest punct, acest domeniu mental al tuturor minților, este ceea ce noi numim “Sursă”. Toate mințile din Sursă există împreună, în același punct, în principiu toate „unul peste celelalte”. Prin urmare, conținutul acestor Minți, numărul infinit de Gânduri pe care l-am discutat mai sus, trebuie, de asemenea, să existe toate împreună, „unul peste celălalt”. Prin urmare, este posibil ca gândurile dintr-o minte să interacționeze cu gândurile din alte minți.
 
Pentru a menține valoarea finală de zero, gândurile din fiecare minte trebuie să fie întotdeauna legate împreună, ca o singură unitate. Totuși, acest lucru nu împiedică gândurile dintr-o singură minte să interacționeze cu gândurile din „Mintea Mamă”, având în vedere că toate mințile există împreună în același punct, Sursa. Este interacţiunea acestor gânduri între toate mințile, care creează domeniul fizic pe care mințile le Experimentează. Acest domeniu fizic, pe care îl numim Holos, este de fapt doar o proiecție din toate mințile din Sursă. Experiențele pe care le avem în Holos sunt la fel ca și experiențele pe care le avem atunci când visăm, numai că în timp ce Visul Individual este propria noastră experiență privată, Holos este un Vis Colectiv, visat împreună de toate mințile din Sursă, in acelasi timp.
 
Aceasta explică de ce fractura lumii se reflectă în mințile noastre individuale. Dacă lumea fizică, Holosul este făcut de toate mințile individuale împreună, atunci orice fractură din acele minți individuale se vamanifesta în Holos.
 
Așa cum am explicat mai sus, fiecare minte conține un număr infinit de gânduri, gânduri despre toate numerele atât pozitive, cât și negative. Cu toate acestea, aceste gânduri nu sunt statice. Dacă ar fi, nimic nu s-ar întâmpla vreodată. Pentru ca orice să se întâmple în univers, pentru ca orice experiență să fie făcută, gândurile din mintea noastră trebuie să fie în mișcare. Această mișcare a gândurilor noastre determină echilibrul dintre pozitive și negative. Aceasta este sursa fracturii din mintea noastră. Această fractură în mințile individuale se manifestă apoi în Holos, produse de toate mințile împreună. Așa cum am spus mai sus; As Above, So Below”.
 
Prin urmare, pentru a vindeca această lume, pentru a pune capăt fracturii și pentru a aduce Era Unităţii, trebuie mai întâi să abordăm fractura din propriile noastre minți individuale. Conștiența ne permite să reflectăm asupra fluxului constant al Experienței NeConștiente, care ne permite să învățăm despre univers, să înțelegem rațional ceea ce se întâmplă. Nivelurile mai înalte ale Conștienței, pe care le putem obține cu toții prin folosirea mai mult a Ratiunii pure, ne vor permite să preluăm controlul asupra Gândurilor din Mintea noastră. Apoi, putem începe procesul de a readuce în echilibru toate aceste gânduri, atât pozitive, cât și negative. Pentru că fiecare Minte Individuală conține atât aspecte pozitive, cât și negative, Lumină și Umbră. Ambele trebuie explorate pentru a le readuce Echilibrul (Homeostaza).
 
Pentru a rezolva această Lume Fracturată, trebuie să înțelegem mai întâi propria noastră Psihologie, să ne adâncim profund în ambele aspecte ale noastre, atât în Lumină, cât și în Umbră, și să le aducem amândouă în echilibru, în unitate “.
 
sursa: Secrets Of The Greenwood

Related PostLeave a Reply