Dacia Iluministă » Blog Archive » NOUL ZAMOLXIANISM (1)
QR Code Business Card

NOUL ZAMOLXIANISM (1)

Giugno 3rd, 2019 Posted in Mişcarea Dacia

Fragmente din ADDENDUM la „Adevărul Despre ILLUMINATI – Al Doilea Val Al Iluminismului, Şi Ultimul”

RELIGIA în MERITOCRAŢIA ILUMINISTĂ

„În ceea ce priveşte Religia, căutăm să eliminăm sistemele de credință Avraamică și Karmică.
Acestea sunt superstiții iraționale, bazate pe fantezie și înșelăciune. Ele nu au niciun loc în lumea
modernă. Dacă o Religie nu conține un element de actualizare, atunci este o pierdere de timp și din
ce în ce mai irelevantă cu fiecare secundă care trece. Ce Cunoştinţe din lumea modernă există în
religiile antice ale evreilor, creștinilor și musulmanilor sau sikhilor, budiștilor, hindușilor sau
taoștilor? Hiperianismul este singura religie viabilă a Logosului. Este Religia Matematicii.
Actualizată continuu de Dialectică. Cu toate acestea, Hiperhismul recunoaște că Religia are nevoie
de elemente Mythos pentru a se angaja în Emoții. Suntem bucuroși să vedem că toate Religiile
Păgâne antice au înviat. Nu ar fi fantastic să vedem renașterea religiilor păgâne grecești, canaanite,
egiptene, norvegiene, romane, africane, persane, babiloniene, sud-americane, americane, nord-
americane, asiatice și australiene (GETO-DACE spunem şi noi)? Vrem o explozie de culoare,
imaginație și ritual. Vrem la nesfârşit fertilizarea şi încrucișarea lor, iar pentru oameni SĂ
CONSTRUIM NOI RELIGII. Vrem o Renaștere Spirituală.”
Ded Kawboi – Iluminist

Acesta este o „recomandare” a ILLUMINATI după cum o demonstrează şi textul original, tradus
mai sus.
Mişcarea Dacia propune populaţiei arealului nostru o revenire la ZAMOLXIANISM. Nu avem
detalii ale VECHIULUI ZAMOLXIANISM, dar ştim sigur că era o RELIGIE GNOSTICĂ,
asemenea tuturor religiilor practicate în Eurasia şi nu numai. Fiind GNOSTICĂ – bazată pe
GNOZĂ / CUNOAŞTERE – avem obligaţia de a o ACTUALIZA cu CUNOAŞTEREA omenirii de
acum şi din viitor.
NOUL ZAMOLXIANISM va înlocui Religiile Străine De Spiritul Nostru Ancestral!
Vom reveni în continuare cu Argumente şi Detalii.

NOUL ZAMOLXIANISM

Motto: „Nu Dumnezeu l-a creat pe Om, ci invers!”

Este absolut paradoxal că în vremurile actuale în care Ştiinţele şi Tehnologiile au făcut
progrese excepţionale, să mai existe oameni care să se supună unor dogme de acum mii de ani.
Acum când Matematica Ontologică e pe cale să elimine toate Paradoxurile din Ştiinţe, acum că ne-
am avântat în cunoaşterea Universului şi că am păşit pe Lună, acum că descifrăm secretele Găurilor
Negre, elaborăm Fizica Cuantică conform unei Noi Paradigme Ştiinţifice diferită de Interpretarea
Copenhaga şamd. sunt încă oameni care mai dau crezare unor Bălmăjeli Iraţionale („cărţi sfinte”!?)
ale unora din nu-ştiu-ce deşerturi care habar n-aveau de Matematică, Filosofie, Psihologie, Ştiinţe
şamd.
De-a lungul mileniilor, „cărţile sfinte” nu numai că au frânat Evoluţia Omenirii prin dogme
tribale (Pământ Plat, Rai, Iad, Dumnezeul în afara Infinitului, Pământul în centrul sistemului
planetar şi alţi cai verzi pe pereţi), dar au şi stat la baza celor mai oribile războaie religioase,
holocausturi şi a nenumărate Crime împotriva Minţilor Iluminate ale Omenirii care au îndrăznit să
emită „erezii”.
În „cărţile sfinte” nu există nicio trimitere la Matematică, Logică, Ştiinţe, Raţiune, ba chiar,
„reformatorul” Martin Luther a avut tupeul de a declara că „RAŢIUNEA este Curva Diavolului”!?
Vedem azi cohorte de oameni (oameni?) călcându-se în picioare la Moaşte şi Apă Sfinţită,
dar vedem şi politicienii de stânga, centru şi dreapta în pelerinaje pentru a-şi câştiga Popularitatea,
vedem Celebrităţi ignorante dar şi medici, oameni de ştiinţă(!?), psihologi, educatori, jurnalişti,
cadre universitare şamd. căzute sub vraja Avraamismului şi altor Religii Majore. Într-o ţară
capitalistă vlăguită şi vândută cu bucata în numele Europeismului şi Globalizării de o Elită Liberală
(sau Social-Democrată că tot un Drac e!), cheltuim sume exorbitante pentru Biserici, pe lângă alte
Temple ale Idioţeniei cum sunt Stadioanele, în vreme ce bogaţii devin tot mai bogaţi şi săracii tot
mai săraci.
Argumentele Raţionale bazate pe Istoria Religiilor, Matematică, Ştiinţe, Filosofie,
Psihologie şa. se găsesc în primele trei cărţi ale Mişcării Dacia şi în această ocazie vor avea o
pondere redusă. Cert este, că dacă românii nu ies de sub infuenţa lui YHWH căruia i se închină şi
care de fapt „nu e dumnezeul străbunilor noştri, ci al altora”, Viitorul ne va găsi total nepregătiţi
pentru Al Doilea Şi Ultimul Val Al Iluminismului, iar consecinţele vor fi dramatice.
Răsar ca ciupercile „geto-dacii cre(ş)tini” care susţin inclusiv că Isus era dac, că dacii
vorbeau limba română, că dacii au cucerit Roma şi alte tâmpenii pe care le vomită „democratic” pe
reţelele de socializare. Realitatea Istorică este că Avraamismul a fost implementat în arealul nostru
de către slavi dinspre sud şi de către maghiari dinspre vest şi s-a finalizat odată cu formarea
primelor formaţiuni statale, ai căror conducători aveau nevoie de un „instrument de manipulare în
masă”. Maghiarii şi slavii au fost vectorii creştinismului în arealul nostru, fiind împuterniciţi de
Imperiul Roman de Apus, respectiv de cel Răsăritean, să supună „păgânii” autohtoni, ceea ce le-a
reuşit de minune. Nu putem spune că „suntem mai proşti ca alţii”, deoarece cu această strategie s-a
creştinat toată Europa „păgână”, ba chiar şi alte continente.
Reamintim „geto-dacilor cre(ş)tini” că Galerius, care sigur era dac şi împărat al Imperiului
Roman de Răsărit, NU era creştin nici la începutul secolului al IV-lea după Cristos. Mausoleul săude la Salonic este tipic mitraicilor, iar Arcul său de Triumf consemnează strânsele legături cu
strămoşii noştri comuni. Cine poate crede bazaconiile cu sf. Andrei, într-o vreme când pădurile
acopereau peste 90% dn teritoriu, nu existau drumuri ca azi, munţii şi râurile constituiau adevărate
obstacole naturale, iar autohtonii trăiau în cea mai mare izolare de teama migratorilor? Da, era
posibil aşa ceva, dar numai în marile centre populate în special de „venetici”, nu şi în zonele
muntoase şi împădurite unde se refugiase majoritatea populaţiei autohtone. Aceasta a rămas
„păgână” pentru secole, în perioada numită „Epoca Întunecată”. Există statistici (am publicat una
din zona Orăştiei în lucrarea „OIERITUL: Principala dovadă a PRIMORDIALITĂŢII şi
CONTINUITĂŢII noastre” – https://www.academia.edu/5163054/OIERITUL_Principala_dovad
%C4%83_a_PRIMORDIALIT%C4%82%C5%A2II_%C5%9Fi_CONTINUIT
%C4%82%C5%A2II_noastre -) care demonstrează cu cifre o aşa situaţie.
Religia strămoşilor noştri era din familia celor Gnostice: se credeau Nemuritori, referindu-
se evident la Suflet, căci Corpul era incinerat, trăgeau cu săgeţi înspre zeii răi, se bucurau la
funeralii deoarece Sufletul decedatului se elibera din închisoarea Trupului, nu exista Proprietatea
Individuală, nu existau diferenţe mari de Recompensare în cadrul Comunităţii, nu existau Sclavi, iar
Familia nu era încă definită conceptual aşa cum e azi.
Marea majoritate a populaţiei se declară azi creştină, fără să fi citit vreodată „cărţile
sfinte”, sau fără să înţeleagă cât de ridicol este ceea ce e scris acolo. Aceasta este consecinţa
IGNORANŢEI cultivate cu meserie de Sistem. Credincioşii aleg „calea cea uşoară” a supuşeniei, a
îngenunchierii, „intrându-le pe o ureche şi ieşindu-le pe cealaltă” ce le citeşte „tata popa” ore în şir,
gândindu-se în acest timp cum să mai păcălească pe cineva, cum să se răzbune pe vreun duşman,
cum să ajungă mai repede la ibovnică, cât să investească la Loterie, cum să ajungă mai repede la
Stadion, ca să nu piardă ocazia de a fluiera, înjura în libertate şi de a se bate cu alţi „sportivi” ca ei,
pentru o adunătură de golani ce aleargă după o băşică, sau la Televizor pentru a nu pierde
„concertul” de manele indo-afro-americane şi telenovela coreană, cum să mai înşele fiscul, cum să-
şi cumpere un BMW, chit că se cacă în fundul curţii şamd. Într-un fel, totul se explică: ei sunt într-
un Templu al lui YHWH pe care Gnosticii îl numesc… SATANA.
Clerul a avut grijă să invadeze viaţa credincioşilor, făcându-se protagonistă în toate
evenimentele cruciale: naştere, căsătorie, moarte. Odată cu reinstaurarea Capitalismului, s-a infiltrat
şi în Social, Economie, Sănătate şi Educaţie, fără a avea Competenţe necesare sau misiuni specifice,
şi totul, doar pentru a justifica fondurile uriaşe şi necontrolabile de care dispune din bunăvoinţa
Statului Slab Liberal.
YHWH şi MAMMON sunt duşmanii declaraţi ai Meritocraţiei Iluministe. Numai cu
eliminarea lor, Omenirea va putea face Pasul spre HiperUmanitate, alternativa fiind EXTINCŢIA,
chiar şi numai parţială. În lipsa Meritocraţiei Iluministe, oamenii sunt destinaţi de ÎNTUNECAŢII
Vechii Ordini Mondiale (OWO), să devină Sclavi Instituţionalizaţi… la voi, alegerea!
Bisericile noastre creştine nu pot fi excluse de la RESPONSABILITATEA pentru starea
jalnică a Naţiunii, tot aşa cum toate Religiile Majore sunt responsabile la nivel global!!! În zadar
propăvăduiesc „Binele” dacă participă „Corp şi Suflet” în Sistem.
În loc să se studieze în Şcoli mai multă Matematică, dezvăluindu-i-se fundamentul
ONTOLOGIC, se introduc ore de Religie!?
Universul e ORDONAT MATEMATIC, RAŢIONAL şi are ca SCOP DEVENIREA
(BECOMING) şi e suficient să spunem că 1+1 face întotdeauna 2, acesta fiind un ADEVĂR
ABSOLUT, spre deosebire de SCORNELILE unor tribali semi-sălbatici de acum mii de ani, dindeşerturi îndepărtate, care habar n-aveau de Matematică şi Ştiinţe şi care trăiau în cel mai profund
ÎNTUNERIC.
S-a ajuns până acolo încât o religie ce alimentează Terorismul, Mutilările Genitale şi
Discriminarea Femeilor să fie tolerate în Occident în numele Multiculturalismului, profanându-se
conceptul de CULTURĂ şi DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI. Clerul avraamic
iudeo-creştin se află în spatele acestei TOLERANŢE FAŢĂ DE INTOLERANŢI, deoarece chiar şi
propria religie are aceeaşi RĂDĂCINĂ COMUNĂ… diferenţa este că „perioada teroristă” a
acestora a fost eradicată substanţial prin RĂSPÂNDIREA CUNOAŞTERII. Concluzia LOGICĂ e
că însuşi Clerul Creştin ne vrea şi azi PROŞTI, şi cum noi occidentalii dăm semne de
DEŞTEPTARE, trebuie să fim „diluaţi” cu alţi PROŞTI. Ce „schimb cultural” se poate face cu
„civilizaţii” bazate pe Coran? Câte Premii Nobel au luat islamicii? Pentru ei Pământul este Plat, că
aşa scrie Coranul şi asta, în vremurile în care imaginile de pe Staţiile Orbitale sunt la ordinea zilei!?
Azi avem Cunoştinţe despre Fizica Cuantică, despre Găurile Negre, despre Galaxii şi încă
mai sunt miliarde de oameni (oameni?) care se sinucid pentru a avea 72 de virgine „dincolo”!?
Aceştia sunt în realitate nişte obsedaţi sexual ce îşi reprimă dorinţele aici, desconsiderând, mutilând
şi sclavizând femeile şi acoperindu-le din cap până-n picioare ca să nu ispitească pe alţi. Islamicii
şi-au creat o UMBRĂ ( vezi Jung) înspăimântătoare. Şi lor le-ar place să facă sex ca occidentalii,
dar sunt împiedicaţi de religia lor, şi atunci… BUUUM!?
Islamismul trebuie interzis prin lege în occident, în regim de reciprocitate cu ţările
islamice.
Aici nu e vorba de LIBERTATE, ci de DREPTURILE OMULUI.
LIBERTATEA de a propaga ISLAMISMUL este o LIBERTATE NEGATIVĂ.
Trebuie implementat conceptul RAŢIONAL conform căruia „LIBERTATEA UNUIA SE
TERMINĂ UNDE ÎNCEPE LIBERTATEA ALTORA!”
Nu poţi primi în casă unul care are ca obiectiv dictat de „cartea sfântă”, uciderea gazdei
„necredincioase”! Numai o gazdă CRETINĂ poate accepta aşa ceva!
Nu e adevărat că fundamentaliştii interpretează greşit Coranul, deoarece nimeni nu
garantează că sunt ei cei care nu-l interpretează corect, că altfel nu ar mai exista diverse interpretări
şi diverse secte. Însuşi faptul că sunt posibile „diverse interpretări” este un indiciu RAŢIONAL că
aceste „cărţi sfinte” (se poate extinde raţionamentul la TOATE „cărţile sfinte” din TOATE Religiile
Majore), nu merită consideraţie.

(va urma)

Related PostLeave a Reply