Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
NOUL ZAMOLXIANISM (1)

Giugno 3rd, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Fragmente din ADDENDUM la „Adevărul Despre ILLUMINATI – Al Doilea Val Al Iluminismului, Şi Ultimul”

RELIGIA în MERITOCRAŢIA ILUMINISTĂ

„În ceea ce priveşte Religia, căutăm să eliminăm sistemele de credință Avraamică și Karmică.
Acestea sunt superstiții iraționale, bazate pe fantezie și înșelăciune. Ele nu au niciun loc în lumea
modernă. Dacă o Religie nu conține un element de actualizare, atunci este o pierdere de timp și din
ce în ce mai irelevantă cu fiecare secundă care trece. Ce Cunoştinţe din lumea modernă există în
religiile antice ale evreilor, creștinilor și musulmanilor sau sikhilor, budiștilor, hindușilor sau
taoștilor? Hiperianismul este singura religie viabilă a Logosului. Este Religia Matematicii.
Actualizată continuu de Dialectică. Cu toate acestea, Hiperhismul recunoaște că Religia are nevoie
de elemente Mythos pentru a se angaja în Emoții. Suntem bucuroși să vedem că toate Religiile
Păgâne antice au înviat. Nu ar fi fantastic să vedem renașterea religiilor păgâne grecești, canaanite,
egiptene, norvegiene, romane, africane, persane, babiloniene, sud-americane, americane, nord-
americane, asiatice și australiene (GETO-DACE spunem şi noi)? Vrem o explozie de culoare,
imaginație și ritual. Vrem la nesfârşit fertilizarea şi încrucișarea lor, iar pentru oameni SĂ
CONSTRUIM NOI RELIGII. Vrem o Renaștere Spirituală.”
Ded Kawboi – Iluminist

Acesta este o „recomandare” a ILLUMINATI după cum o demonstrează şi textul original, tradus
mai sus.
Mişcarea Dacia propune populaţiei arealului nostru o revenire la ZAMOLXIANISM. Nu avem
detalii ale VECHIULUI ZAMOLXIANISM, dar ştim sigur că era o RELIGIE GNOSTICĂ,
asemenea tuturor religiilor practicate în Eurasia şi nu numai. Fiind GNOSTICĂ – bazată pe
GNOZĂ / CUNOAŞTERE – avem obligaţia de a o ACTUALIZA cu CUNOAŞTEREA omenirii de
acum şi din viitor.
NOUL ZAMOLXIANISM va înlocui Religiile Străine De Spiritul Nostru Ancestral!
Vom reveni în continuare cu Argumente şi Detalii.

NOUL ZAMOLXIANISM

Motto: „Nu Dumnezeu l-a creat pe Om, ci invers!”

Este absolut paradoxal că în vremurile actuale în care Ştiinţele şi Tehnologiile au făcut
progrese excepţionale, să mai existe oameni care să se supună unor dogme de acum mii de ani.
Acum când Matematica Ontologică e pe cale să elimine toate Paradoxurile din Ştiinţe, acum că ne-
am avântat în cunoaşterea Universului şi că am păşit pe Lună, acum că descifrăm secretele Găurilor
Negre, elaborăm Fizica Cuantică conform unei Noi Paradigme Ştiinţifice diferită de Interpretarea
Copenhaga şamd. sunt încă oameni care mai dau crezare unor Bălmăjeli Iraţionale („cărţi sfinte”!?)
ale unora din nu-ştiu-ce deşerturi care habar n-aveau de Matematică, Filosofie, Psihologie, Ştiinţe
şamd.
De-a lungul mileniilor, „cărţile sfinte” nu numai că au frânat Evoluţia Omenirii prin dogme
tribale (Pământ Plat, Rai, Iad, Dumnezeul în afara Infinitului, Pământul în centrul sistemului
planetar şi alţi cai verzi pe pereţi), dar au şi stat la baza celor mai oribile războaie religioase,
holocausturi şi a nenumărate Crime împotriva Minţilor Iluminate ale Omenirii care au îndrăznit să
emită „erezii”.
În „cărţile sfinte” nu există nicio trimitere la Matematică, Logică, Ştiinţe, Raţiune, ba chiar,
„reformatorul” Martin Luther a avut tupeul de a declara că „RAŢIUNEA este Curva Diavolului”!?
Vedem azi cohorte de oameni (oameni?) călcându-se în picioare la Moaşte şi Apă Sfinţită,
dar vedem şi politicienii de stânga, centru şi dreapta în pelerinaje pentru a-şi câştiga Popularitatea,
vedem Celebrităţi ignorante dar şi medici, oameni de ştiinţă(!?), psihologi, educatori, jurnalişti,
cadre universitare şamd. căzute sub vraja Avraamismului şi altor Religii Majore. Într-o ţară
capitalistă vlăguită şi vândută cu bucata în numele Europeismului şi Globalizării de o Elită Liberală
(sau Social-Democrată că tot un Drac e!), cheltuim sume exorbitante pentru Biserici, pe lângă alte
Temple ale Idioţeniei cum sunt Stadioanele, în vreme ce bogaţii devin tot mai bogaţi şi săracii tot
mai săraci.
Argumentele Raţionale bazate pe Istoria Religiilor, Matematică, Ştiinţe, Filosofie,
Psihologie şa. se găsesc în primele trei cărţi ale Mişcării Dacia şi în această ocazie vor avea o
pondere redusă. Cert este, că dacă românii nu ies de sub infuenţa lui YHWH căruia i se închină şi
care de fapt „nu e dumnezeul străbunilor noştri, ci al altora”, Viitorul ne va găsi total nepregătiţi
pentru Al Doilea Şi Ultimul Val Al Iluminismului, iar consecinţele vor fi dramatice.
Răsar ca ciupercile „geto-dacii cre(ş)tini” care susţin inclusiv că Isus era dac, că dacii
vorbeau limba română, că dacii au cucerit Roma şi alte tâmpenii pe care le vomită „democratic” pe
reţelele de socializare. Realitatea Istorică este că Avraamismul a fost implementat în arealul nostru
de către slavi dinspre sud şi de către maghiari dinspre vest şi s-a finalizat odată cu formarea
primelor formaţiuni statale, ai căror conducători aveau nevoie de un „instrument de manipulare în
masă”. Maghiarii şi slavii au fost vectorii creştinismului în arealul nostru, fiind împuterniciţi de
Imperiul Roman de Apus, respectiv de cel Răsăritean, să supună „păgânii” autohtoni, ceea ce le-a
reuşit de minune. Nu putem spune că „suntem mai proşti ca alţii”, deoarece cu această strategie s-a
creştinat toată Europa „păgână”, ba chiar şi alte continente.
Reamintim „geto-dacilor cre(ş)tini” că Galerius, care sigur era dac şi împărat al Imperiului
Roman de Răsărit, NU era creştin nici la începutul secolului al IV-lea după Cristos. Mausoleul săude la Salonic este tipic mitraicilor, iar Arcul său de Triumf consemnează strânsele legături cu
strămoşii noştri comuni. Cine poate crede bazaconiile cu sf. Andrei, într-o vreme când pădurile
acopereau peste 90% dn teritoriu, nu existau drumuri ca azi, munţii şi râurile constituiau adevărate
obstacole naturale, iar autohtonii trăiau în cea mai mare izolare de teama migratorilor? Da, era
posibil aşa ceva, dar numai în marile centre populate în special de „venetici”, nu şi în zonele
muntoase şi împădurite unde se refugiase majoritatea populaţiei autohtone. Aceasta a rămas
„păgână” pentru secole, în perioada numită „Epoca Întunecată”. Există statistici (am publicat una
din zona Orăştiei în lucrarea „OIERITUL: Principala dovadă a PRIMORDIALITĂŢII şi
CONTINUITĂŢII noastre” – https://www.academia.edu/5163054/OIERITUL_Principala_dovad
%C4%83_a_PRIMORDIALIT%C4%82%C5%A2II_%C5%9Fi_CONTINUIT
%C4%82%C5%A2II_noastre -) care demonstrează cu cifre o aşa situaţie.
Religia strămoşilor noştri era din familia celor Gnostice: se credeau Nemuritori, referindu-
se evident la Suflet, căci Corpul era incinerat, trăgeau cu săgeţi înspre zeii răi, se bucurau la
funeralii deoarece Sufletul decedatului se elibera din închisoarea Trupului, nu exista Proprietatea
Individuală, nu existau diferenţe mari de Recompensare în cadrul Comunităţii, nu existau Sclavi, iar
Familia nu era încă definită conceptual aşa cum e azi.
Marea majoritate a populaţiei se declară azi creştină, fără să fi citit vreodată „cărţile
sfinte”, sau fără să înţeleagă cât de ridicol este ceea ce e scris acolo. Aceasta este consecinţa
IGNORANŢEI cultivate cu meserie de Sistem. Credincioşii aleg „calea cea uşoară” a supuşeniei, a
îngenunchierii, „intrându-le pe o ureche şi ieşindu-le pe cealaltă” ce le citeşte „tata popa” ore în şir,
gândindu-se în acest timp cum să mai păcălească pe cineva, cum să se răzbune pe vreun duşman,
cum să ajungă mai repede la ibovnică, cât să investească la Loterie, cum să ajungă mai repede la
Stadion, ca să nu piardă ocazia de a fluiera, înjura în libertate şi de a se bate cu alţi „sportivi” ca ei,
pentru o adunătură de golani ce aleargă după o băşică, sau la Televizor pentru a nu pierde
„concertul” de manele indo-afro-americane şi telenovela coreană, cum să mai înşele fiscul, cum să-
şi cumpere un BMW, chit că se cacă în fundul curţii şamd. Într-un fel, totul se explică: ei sunt într-
un Templu al lui YHWH pe care Gnosticii îl numesc… SATANA.
Clerul a avut grijă să invadeze viaţa credincioşilor, făcându-se protagonistă în toate
evenimentele cruciale: naştere, căsătorie, moarte. Odată cu reinstaurarea Capitalismului, s-a infiltrat
şi în Social, Economie, Sănătate şi Educaţie, fără a avea Competenţe necesare sau misiuni specifice,
şi totul, doar pentru a justifica fondurile uriaşe şi necontrolabile de care dispune din bunăvoinţa
Statului Slab Liberal.
YHWH şi MAMMON sunt duşmanii declaraţi ai Meritocraţiei Iluministe. Numai cu
eliminarea lor, Omenirea va putea face Pasul spre HiperUmanitate, alternativa fiind EXTINCŢIA,
chiar şi numai parţială. În lipsa Meritocraţiei Iluministe, oamenii sunt destinaţi de ÎNTUNECAŢII
Vechii Ordini Mondiale (OWO), să devină Sclavi Instituţionalizaţi… la voi, alegerea!
Bisericile noastre creştine nu pot fi excluse de la RESPONSABILITATEA pentru starea
jalnică a Naţiunii, tot aşa cum toate Religiile Majore sunt responsabile la nivel global!!! În zadar
propăvăduiesc „Binele” dacă participă „Corp şi Suflet” în Sistem.
În loc să se studieze în Şcoli mai multă Matematică, dezvăluindu-i-se fundamentul
ONTOLOGIC, se introduc ore de Religie!?
Universul e ORDONAT MATEMATIC, RAŢIONAL şi are ca SCOP DEVENIREA
(BECOMING) şi e suficient să spunem că 1+1 face întotdeauna 2, acesta fiind un ADEVĂR
ABSOLUT, spre deosebire de SCORNELILE unor tribali semi-sălbatici de acum mii de ani, dindeşerturi îndepărtate, care habar n-aveau de Matematică şi Ştiinţe şi care trăiau în cel mai profund
ÎNTUNERIC.
S-a ajuns până acolo încât o religie ce alimentează Terorismul, Mutilările Genitale şi
Discriminarea Femeilor să fie tolerate în Occident în numele Multiculturalismului, profanându-se
conceptul de CULTURĂ şi DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI. Clerul avraamic
iudeo-creştin se află în spatele acestei TOLERANŢE FAŢĂ DE INTOLERANŢI, deoarece chiar şi
propria religie are aceeaşi RĂDĂCINĂ COMUNĂ… diferenţa este că „perioada teroristă” a
acestora a fost eradicată substanţial prin RĂSPÂNDIREA CUNOAŞTERII. Concluzia LOGICĂ e
că însuşi Clerul Creştin ne vrea şi azi PROŞTI, şi cum noi occidentalii dăm semne de
DEŞTEPTARE, trebuie să fim „diluaţi” cu alţi PROŞTI. Ce „schimb cultural” se poate face cu
„civilizaţii” bazate pe Coran? Câte Premii Nobel au luat islamicii? Pentru ei Pământul este Plat, că
aşa scrie Coranul şi asta, în vremurile în care imaginile de pe Staţiile Orbitale sunt la ordinea zilei!?
Azi avem Cunoştinţe despre Fizica Cuantică, despre Găurile Negre, despre Galaxii şi încă
mai sunt miliarde de oameni (oameni?) care se sinucid pentru a avea 72 de virgine „dincolo”!?
Aceştia sunt în realitate nişte obsedaţi sexual ce îşi reprimă dorinţele aici, desconsiderând, mutilând
şi sclavizând femeile şi acoperindu-le din cap până-n picioare ca să nu ispitească pe alţi. Islamicii
şi-au creat o UMBRĂ ( vezi Jung) înspăimântătoare. Şi lor le-ar place să facă sex ca occidentalii,
dar sunt împiedicaţi de religia lor, şi atunci… BUUUM!?
Islamismul trebuie interzis prin lege în occident, în regim de reciprocitate cu ţările
islamice.
Aici nu e vorba de LIBERTATE, ci de DREPTURILE OMULUI.
LIBERTATEA de a propaga ISLAMISMUL este o LIBERTATE NEGATIVĂ.
Trebuie implementat conceptul RAŢIONAL conform căruia „LIBERTATEA UNUIA SE
TERMINĂ UNDE ÎNCEPE LIBERTATEA ALTORA!”
Nu poţi primi în casă unul care are ca obiectiv dictat de „cartea sfântă”, uciderea gazdei
„necredincioase”! Numai o gazdă CRETINĂ poate accepta aşa ceva!
Nu e adevărat că fundamentaliştii interpretează greşit Coranul, deoarece nimeni nu
garantează că sunt ei cei care nu-l interpretează corect, că altfel nu ar mai exista diverse interpretări
şi diverse secte. Însuşi faptul că sunt posibile „diverse interpretări” este un indiciu RAŢIONAL că
aceste „cărţi sfinte” (se poate extinde raţionamentul la TOATE „cărţile sfinte” din TOATE Religiile
Majore), nu merită consideraţie.

(va urma)

Football – a New Religion

Giugno 1st, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Football – a New Religion:

Football is the most popular sport in the world.(For some bizarre reason, the American version of football doesn’t use a round ball and rarely involves any contact of a foot with a ball!)

Football now acts a substitute for religion for many people.Every day, the “fans” (fanatics) wear the colours of their team.They go shopping in their team’s strip.Such is their love, they even get their girlfriend to put on the strip before they fuck them.They hate the opposing teams (the infidels).They have a religious devotion to the players (the gods) even though the players are highly paid mercenaries from all over the world who couldn’t care less what team they’re playing for as long as the price is right, and have zero interest in the fans (whom they usually regard with contempt…apart from the sexy groupies).High priests – managers and boards of directors – constantly sing the praises of the team and emphasize how important every game is and why the fans should pay through the nose and be at every game (or be cast into perdition by losing out on the chance to attend the BIG games – where Armageddon itself – the Trophy – is at stake.Bibles – match programmes – are produced to convey the thoughts of the team and its manager.The media talk in solemn, hushed, reverential whispers about the greatest players, as though they were in Church.

Fans spend the days before the next match anticipating the great event, and the days after dissecting the action.They know all the statistics concerning their teams going back decades.They even know an immense amount about other teams.If they put the same astounding effort and time into any other activity they would be towering geniuses in their chosen field.Instead they are retards who know an infinite amount about nothing.Is this what we mean by a life well lived? – someone who spends his life watching others kicking a ball and being obsessed with that meaningless activity.

Football fans would no doubt regard Sisyphus’s eternal task of pushing a boulder up a hill as futile…yet Sisyphus would certainly assume that the gods had inflicted a comparable punishment on football fans.Every year, they go through the same essentially pointless routines…until they die.In what way is that not the equivalent of pushing a boulder up a hill, watching it roll back down and then starting again? Haven’t football fans got anything better to do with their time? Why does football give them all they want in life? Obviously, they don’t want much.How can you invest your life’s meaning in a ball, a field, a net and gilded, pampered millionaires running around for 90 minutes? Yet millions do.They are lost when the season ends and they have to wait several months before the new season begins.They wander around like the undead, their reason for living temporarily gone.

Ordinary people pour their identity into a bunch of super-rich foreigners running around a field kicking a plastic ball.They are devastated (in hell) when their team loses, and elated (in heaven) when it wins.You really couldn’t make it up.

In the past, football teams comprised men from the local community, who travelled on public transport with the fans and received a similar wage.The team was a genuine reflection of the fans.

Now the players can come from any country in the world, have no connection at all with the community and they are typically strutting multi-millionaires.

Logically, the religion should have died out when the gods no longer resembled the fans.But the opposite happened.The gods became more passionately loved than ever before.The more “other” they were, the more godlike they were deemed to be.

Believers love it if their gods are very different from them.Gnostics, on the other hand, hate it.Believers want the gap between their gods and them to be as wide as possible so that they can feel infinitely small and pathetic: Gnostics cannot accept any system that does not allow them to be gods too.They will never worship false gods.

Este posibil ca imaginea să conţină: în aer liber

„Fabrica de Dumnezeu”

Febbraio 25th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia
„The God Factory” (The „God Series” – book 2)
 
„Iluminati Pitagoreici sunt dușmanii jurați ai Avraamismului, Elitelor Privilegiate și legiunilor infantile ale teoreticienilor Conspirațiilor. Nu citiți cărțile noastre dacă sunteți o persoană stupidă. Numai căutătorii unei Adevărate Iluminări vor profita de citirea lucrărilor noastre.
 
Iluminarea a început cu Pitagora și este singura religie “Logos” din lume, adică o religie Rațională bazată pe Matematică, Ştiință și Filozofie. Nu are legătură cu religiile Mythos, cum ar fi iudaismul, creștinismul și islamul, care se bazează pe Credință, Superstiție, Iraționalitate, Povestiri, Pilde, Mituri, Legende și “Revelații Divine”. Aceste religii sunt false în orice mod posibil.
 
Iluminarea este singura religie adevărată. Este Marea Teorie Unificată a Întregului, care leagă Ştiința, Religia, Psihologia, Filosofia și chiar şi “Paranormalul”. Ea face acest lucru prin intermediul singurului mediu al Adevărului și al Cunoașterii Absolute: Matematica, pe care Pitagora a declarat-o a fi Arca, Substanța Fundamentală A Existenței.
 
Această carte oferă răspunsurile finale la natura Existenței. În timp ce Ştiința se bazează pe Materialismul Matematic, Iluminismul Pitagoreic folosește Idealismul Matematic Leibnizian. Acestea sunt singurele două modele posibile ale realității. Toate celelalte sisteme sunt fictive și lipsite de valoare.
 
Pentru a urma adevărata religie, trebuie să aveți un IQ mult peste medie. Nici un evreu, creștin sau musulman nu ar putea vreodată să înțeleagă Iluminarea. Pur și simplu, Adevărul nu este pentru toată lumea. Adevărul este o funcție a Rațiunii, nu a Credinței și a Superstiției. Toți ateii, agnosticii, scepticii și cinicii vor găsi o casă spirituală în cadrul Iluminării. Sunt foarte bineveniți. “Credincioșii” nu sunt.
 
Aceasta nu este o carte pentru cei slabi. Ea abordează chestiunile de bază ale Existenței și oferă singurele Soluții posibile. Iluminarea este răspunsul final la ultimile întrebări. Aceasta este cartea pe care o așteaptă lumea.
 

În afară de stabilirea Principiilor Iluminării, ea analizează critic Teosofia, Madame Blavatsky, Antroposofia, Rudolf Steiner, Pierre Teilhard de Chardin, Noosphere, Omega Point, Spinoza, Scophenhauer, Kant, Neoplatonism, Henri Bergson și Elan Vital. Ea discută ideile unor astfel de mari Iluminiști precum Pitagora, Leibniz, Hegel, Nicholas de Cusa, Giordano Bruno, Jakob Boehme și Paracelsus.”

 
Citiți gratuit:

Videoconferinţa Mişcării Dacia din 06.02.2019

Febbraio 7th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

STATUL ILUMINIST şi FAMILIA

Dicembre 19th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

 

„Ce să mai vorbim de familiile disfunctionale cu un singur părinte, familiile în care sunt părinți care lucrează tot timpul, părinți care sunt analfabeți și cu IQ subnormal, părinți care sunt alcoolici, fanatici religioși, dependenți de droguri, părinți care suferă de probleme de sănătate mintală și așa mai departe? Cum poate această gamă dezastruoasă de tipuri de părinți să-şi conducă copiii la rezultate bune? De ce copiii ar trebui să-și distrugă viitorul din cauza unor părinții inepți? Dar dacă toți copiii sunt supuși controlului deplin al statului, aceștia se pot aștepta la aceeași educație maximizată, indiferent de lipsurile părinților.
Faptul trist este că majoritatea părinților distrug viața copiilor pentru că nu știu ce-i mai bine pentru ei. Ei fac tot ce pot după înţelegerea lor, care este deficitară în marea lor majoritate. Câți părinți au cunoștințe detaliate despre ultimele cercetări psihologice și sociologice despre modul în care funcționează mintea și societatea? De ce părinții ignoranți, stupizi, îndoctrinați religios sunt considerați ca izvor de înţelepciune? E o nebunie.
Vechea Ordine Mondială (O.W.O.) a implementat cu doctrina sa de “familia înainte de toate” și “Libertatea Negativă” – intervenția minimă a statului – ideea iraţională de a avea familia ca unitate centrală a societății. Acest model le-a dat Puterea și Controlul asupra societății. Ultimul lucru pe care OWO îl dorește este un Stat plin de indivizi supranormali, autonomi, care nu vor mai tolera să fie tratați ca cetățeni de clasa a doua. OWO, ca politică, a subminat întotdeauna puterea statului. Iluminații, pe de altă parte, ca exponenți ai Libertății Pozitive – doctrina potrivit căreia Statul ar trebui să caute să producă o lume perfectă – au văzut întotdeauna statul ca singurul mijloc de a aduce cerul pe pământ.
Hegel, unul dintre cei mai mari maeștri Illuminati, este adesea acuzat de “Cultul de Stat”. Iluminații respectă cu adevărat Statul, dar numai statul meritocratic condus de minți minunate – nu statul monstruos pe care îl vedem în America, condus de o elită privilegiată în Washington DC, controlată de lobbyiști și super-bogați, promovând interesele Băncilor și Corporațiilor. Un astfel de stat este o urâciune, o catastrofă, o inversiune absolută a adevăratului sens al statului. Statul real poate avea o singură funcție – de a optimiza TOTI oamenii. Nu pot exista Elite Privilegiate, nici societăți pe două nivele, nici “ei și noi”, nici “o lege pentru ei și alta pentru toți ceilalți” şamd. Statul trebuie să fie conceput să acționeze în interesul tuturor și nu ar trebui să existe nicio îndoială în acest sens.
Propaganda anti-statală, pro-familială a conservatorilor de dreapta a fost o catastrofă pentru lume. Statul, nu Familia, este singurul garant al standardelor universale de corectitudine, justiție și oportunități egale. Statul este o concepție fundamentală de stânga, în timp ce familia este invariabil de dreapta. Familia, după cum istoria a demonstrat prea clar, este întotdeauna preocupată de interesele PROPRII, ci nu de cele COMUNITARE”
– AC