QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Ce-i RĂU?

Febbraio 28th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia
“RĂU
 
Răul se bazează pe cultul INDIVIDUALULUI. Este vorba despre indivizi care sunt nulităţi, narcisişti, preocupaţi de sine, dispreţuitori ai altora. Este vorba despre: “Întotdeauna ai grijă a fi numărul 1”, “Sunt ok Jack”, “Totul este despre mine”, “Pentru că merit”. Răul se află în toți cei care nu fac altceva decât să se gândească la “Eu, eu, eu”. Și puteți fi siguri că marea majoritate a persoanelor din vârful societății noastre nu se gândesc la nimic altceva. Orice nu este despre ei, nu există.
Oamenilor Răi nu le pasă deloc de COMUNITATE.
Le pasă doar de EI înșiși și de FAMILIA lor, iar restul lumii se poate duce dracului. “Ce a făcut lumea pentru mine?” se întreabă acești oameni. Ei nu au nici un concept de a ajuta pe alții și de a se ajuta astfel pe ei înşişi. Un astfel de gând este literalmente de neimaginat pentru ei. Luați-l în considerare pe Avraam.
Când “Dumnezeu” i-a ordonat să-l ucidă pe fiul său, s-a oprit Avraam să-i întrebe: “Dar despre drepturile lui Isaac?” Avraam a avut vreo consideraţie pentru fiului său? N-a avut. Să nu te gândești niciodată la alții, este esența Răului. Când un ucigaș în serie este în curs de a tortura până la moarte ultima lui victimă, el nu are nicio considerație pentru nimic dincolo de plăcerea lui personală. O viață reală a unei alte persoane nu are nicio valoare în comparație cu dorințele sale. Asta este ceea ce este Rău. Doar tu contezi. Nimeni altul. Un astfel de individ respinge complet ideea COMUNITĂŢII, a altora care au şi ei DREPTURIi. El respinge ÎNTREGUL (adică Totul în Unul – COMUNITATEA) în favoarea unuia SINGUR (el însuşi). El este Centrul Universului. Numai El contează. Dorințele, plăcerile, Nevoile sale sunt cele mai importante lucruri din lume. La dracu ‘ oricine altcineva.” AC

PLAGA FAMILIEI

Dicembre 24th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

 

„Motivul pentru care trăim într-o astfel de lume de căcat, este că fiecare familie se ocupă de ea însăşi, deasupra tuturor celorlalte lucruri. În mod natural, aceasta generează practic o mentalitate de Om Al Cavernelor în cadrul societății, unde cei din afara (adică membrii non-familiali) sunt tratați cu suspiciune în cel mai bun caz și cu dispreț și nemulțumire în cel mai rău caz. Cel mai bizar lucru, desigur, este că acest lucru este considerat Drept și Bun de aproape toți. Nu contează cât de tare este familia lor, oamenii vor muri pentru a şi-o apăra. Chiar și cei care recunosc faptul că familia lor nu este cea mai bună și că le-ar fi fost mai utilă formarea într-o o școală-internat publică de către genii care le-ar fi recunoscut și cultivat Talentele lor, nu le pasă. Ei ar fi mai degrabă determinaţi să rămână la modelul eșuat al Familiei, decât să ia în considerare și să încerce Viața Comunitară. Acest lucru nu se datorează doar „legăturilor” pe care oamenii le simt cu familiile lor, ci și datorită spălării creierului de către Elita Bogată și de păpușarii din mass-media. În multe cărți și filme, motivația eroului de a săvârşi o faptă eroică, este pentru că vrea să-și salveze Familia. Oamenii consideră asta și cred că este ceea ce este necesar să fie făcut de un Erou (adică cei care PRIVILEGIAZĂ familiile lor sunt eroici!?). Nu puteai să-ţi imaginezi o mentalitate mai falsă şi mai toxică de insuflat în Mintea Societății pe care o conduci – cu excepția cazului în care, bineînțeles, scopul este acela de a o menține pe vecie în jug (ceea ce vrea să facă Elita Bogată). Dacă puneți întâi familia, declarați ipso facto că puneți societatea și comunitatea în plan secundar. Ori una, ori alta. Nu puteți servi doi maeștri. Conservatorii în special, se îngrijesc mult mai mult de familiile lor, motiv pentru care mulți dintre ei sunt psihopați libertarieni. Ei vor doar să se închidă în cartierele lor numai de familii „bune”, iar restul societății poate să se ducă dracului. În cazul în care încrucișarea între rude apropiate nu a fost ilegală în multe locuri, cei de dreapta (Right Wingers) ar fi înclinați a se căsători cu surorile și verișorii (de fapt, mulți dintre ei probabil o fac, ceea ce ar explica IQ-ul lor scăzut și natura psihopatică). Suntem Radicali de Stânga (Left Wingers). Aceasta înseamnă că punem Comunitatea mai presus de toate și că aspirăm să aducem la cele mai bune rezultate fiecare persoană. Vrem chiar să-i salvăm pe psihopați, ceea ce este într-adevăr o sarcină dificilă. Atâta timp cât oamenii păstrează această mentalitate nereușită de „familie”, această lume va suferi. Dacă cineva vă întreabă de ce lumea este într-o stare atît de dezgustătoare, explicaţi-le asta și vedeți răspunsul lor. Mai mult decât probabil, ei o vor respinge și ar contempla ALTE lucruri ca pe Probleme mai importante. O societate construită pe temeliile nesigure ale Nucleului Familiar, nu va construi niciodată Turnul Babel și nu va ajunge niciodată la Ceruri. Ei vor continua să trăiască în colibele primitive, negând în același timp că este vorba despre mentalitatea lor de „familia în primul rând” care-i reține acolo.
Aşa funcţionează Sistemul!”

THE FAMILY PLAGUE

The reason we live in such a shitty world is because each family looks out for itself above all other things. Naturally, this breeds a practically caveman mentality within society, where outsiders (ie, non-family members) are treated with suspicion at best, and outright contempt and loathing at worst.

The most bizarre thing, of course, is that this is deemed “right and good” by virtually everybody. No matter how fucked their family is, people will die to defend it. Even those who admit that their family is not the best and that they would rather have been raised at a public boarding school by geniuses who would recognise and nurture their talents don’t care. They would STILL rather stick to the failed model of the nuclear family than even consider giving communal living a try.

This isn’t just because of the “bonds” people feel with their families, it is also due to the brainwashing by the rich elite and their media puppets.

In many books and movies, the hero’s motivations for going out to do a heroic deed is because he wants to save his family. People look at that and think that’s what is required to be a hero (ie, those who look out for their families are heroic). You couldn’t envision a falser, more toxic mentality to instill into the minds of the society you govern – unless of course, the goal is to keep them subdued forever (which is exactly what the rich elite aim to do).

If you put family first, you are ipso facto declaring that you put society and community last. It’s one or the other. You cannot serve two masters.

Conservatives in particular care much more for their families, which is why so many of them are libertarian psychopaths. They just want to seclude themselves in their family-only neighbourhoods and the rest of society can go to hell. If inbreeding wasn’t illegal in many places, right-wingers would be lining up to marry their own sisters and cousins (in fact, many of them probably do, which would explain their low IQ’s and psychopathic nature).

We are radical left-wingers. This means we put community above all else, and we aspire to bring out the best in each individual. We even aim to save the psychopaths from themselves, which is a difficult task indeed.

As long as people keep with this failed “family first” mentality, this world will suffer. Anytime anyone asks you why the world is in such an abhorrent state, bring this up with them and see their response. They will more than likely reject it and look at ANYTHING else as a bigger problem.

A society built on the shaky foundations of the nuclear family will never build the Tower of Babel and reach the skies. They will continue to live in primitive huts while denying that it’s their “family first” mentality which keeps them there.

So it goes!


STATUL ILUMINIST şi FAMILIA

Dicembre 19th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

 

„Ce să mai vorbim de familiile disfunctionale cu un singur părinte, familiile în care sunt părinți care lucrează tot timpul, părinți care sunt analfabeți și cu IQ subnormal, părinți care sunt alcoolici, fanatici religioși, dependenți de droguri, părinți care suferă de probleme de sănătate mintală și așa mai departe? Cum poate această gamă dezastruoasă de tipuri de părinți să-şi conducă copiii la rezultate bune? De ce copiii ar trebui să-și distrugă viitorul din cauza unor părinții inepți? Dar dacă toți copiii sunt supuși controlului deplin al statului, aceștia se pot aștepta la aceeași educație maximizată, indiferent de lipsurile părinților.
Faptul trist este că majoritatea părinților distrug viața copiilor pentru că nu știu ce-i mai bine pentru ei. Ei fac tot ce pot după înţelegerea lor, care este deficitară în marea lor majoritate. Câți părinți au cunoștințe detaliate despre ultimele cercetări psihologice și sociologice despre modul în care funcționează mintea și societatea? De ce părinții ignoranți, stupizi, îndoctrinați religios sunt considerați ca izvor de înţelepciune? E o nebunie.
Vechea Ordine Mondială (O.W.O.) a implementat cu doctrina sa de “familia înainte de toate” și “Libertatea Negativă” – intervenția minimă a statului – ideea iraţională de a avea familia ca unitate centrală a societății. Acest model le-a dat Puterea și Controlul asupra societății. Ultimul lucru pe care OWO îl dorește este un Stat plin de indivizi supranormali, autonomi, care nu vor mai tolera să fie tratați ca cetățeni de clasa a doua. OWO, ca politică, a subminat întotdeauna puterea statului. Iluminații, pe de altă parte, ca exponenți ai Libertății Pozitive – doctrina potrivit căreia Statul ar trebui să caute să producă o lume perfectă – au văzut întotdeauna statul ca singurul mijloc de a aduce cerul pe pământ.
Hegel, unul dintre cei mai mari maeștri Illuminati, este adesea acuzat de “Cultul de Stat”. Iluminații respectă cu adevărat Statul, dar numai statul meritocratic condus de minți minunate – nu statul monstruos pe care îl vedem în America, condus de o elită privilegiată în Washington DC, controlată de lobbyiști și super-bogați, promovând interesele Băncilor și Corporațiilor. Un astfel de stat este o urâciune, o catastrofă, o inversiune absolută a adevăratului sens al statului. Statul real poate avea o singură funcție – de a optimiza TOTI oamenii. Nu pot exista Elite Privilegiate, nici societăți pe două nivele, nici “ei și noi”, nici “o lege pentru ei și alta pentru toți ceilalți” şamd. Statul trebuie să fie conceput să acționeze în interesul tuturor și nu ar trebui să existe nicio îndoială în acest sens.
Propaganda anti-statală, pro-familială a conservatorilor de dreapta a fost o catastrofă pentru lume. Statul, nu Familia, este singurul garant al standardelor universale de corectitudine, justiție și oportunități egale. Statul este o concepție fundamentală de stânga, în timp ce familia este invariabil de dreapta. Familia, după cum istoria a demonstrat prea clar, este întotdeauna preocupată de interesele PROPRII, ci nu de cele COMUNITARE”
– AC


„OMUL LUP” ŞI „OMUL CÂINE”

Marzo 29th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

 

„Orice asemănare cu Gândirea Illuminati, nu este întâmplătoare”

Câteva Caracteristici ale Lupilor („geto-daci”, mare atenţie!):
– Nu pot fi Dresaţi.
– Trăiesc în Comunitate.
– Comunitatea are o Ierarhie „variabilă” bazată pe Merit.
– Capul Comunităţii este întotdeauna Dominant, dar „Dominaţii” nu sunt resemnaţi cu statutul lor, motiv pentru care se pregătesc permanent pentru a ajunge „la vârf”. Toţi au Will To Power (Nietzsche).
– Trăiesc în Respect Pentru Natură: nu vor ucide niciodată toate oile Turmei, ci numai cât le e necesar Supravieţuirii… nu o să vezi niciodată un lup gras.
– Sunt Auto-Suficienţi, neavând nevoie de „sprijin extern”.
– Acţionează eficient pentru Selecţia Naturală a propriei specii şi a prăzilor. Au deci preponderent o Utilitate Socială.
– Puii sunt îngrijiţi şi apăraţi În Comun de întreaga Haită.
– Din punct de vedere psihologic sunt Introvertiţi: Haita este o „entitate Iner-Directed”.
– Manifestă Liberul Arbitru.
– Din punct de vedere Religios (un fel de a zice) sunt NeCredincioşi, neacceptând vreun „Dumnezeu” din afara Haitei. Pot fi consideraţi Panteişti dacă le luăm în consideraţie comportamentul.
– Nu sunt lipsiţi de Empatie şi Simpatie, după cum demonstrează episoadele „copiilor crescuţi de Lupi” şi manifestările de tandreţe din interiorul Haitei.

Câinele în schimb:
– Poate fi Dresat.
– Poate trăi izolat (în apartament) sau în compania altor specii animale.
– Sunt Dominaţi prin excelenţă, singurele dăţi când sunt Dominanţi fiind acelea când „Dumnezeii” lor (stăpânii) sunt mai Slabi/Dominaţi decât ei.
– Puii sunt „educaţi” izolaţi de alţi pui, deci au „contribuţie redusă în formarea Conştienţei Colective a speciei”.
– Sunt Extravertiţi şi Other-Directed, făcând Sluj pentru Hrana oferită de „Dumnezeul-Om” şi imitând comportamentul altor animale de dragul „socializării”.
– Sunt deci Credincioşi din punct de vedere religios şi lipsiţi de Liberul Arbitru.
– Dependenţa de Dumnezeul-Om a dus la Degenerarea Speciei: selecţia în cadrul speciei lor nu mai este un „Proces intern”, Natural, ci determinat de intervenţii externe, de cele mai multe ori dăunătoare.
– Sunt expuşi Consumerismului, după cum demonstrează Obezitatea ce afectează mare parte din „câinii de apartament”.
– Nu sunt Auto-Suficienţi, existenţa lor fiind asigurată în general de alţii.
– Doar o infimă parte a speciei are un Aport Social. Oamenii care argumentează cu Compania, ar trebui să o caute în interiorul propriei specii, contribuind astfel la Procesul Dialectic al Lărgirii Conştienţei Colective a Omenirii. Illuminati judecă drastic posesorii de câini de companie deoarece alimentează tema Sclaviei, a Consumerismului, a Futilului, a Mondenităţii ş.a.m.d. E de preferat o pisică pentru companie, deoarece manifestă Independenţă, Igienă sporită şi Utilitate Socială.

Desigur că nu am epuizat subiectul şi că există şi elemente neluate în consideraţie care ar îmbunătăţi parţial imaginea Câinelui, sau ar afecta pe cea a Lupilor. Luaţi totul ca pe o Parabolă… uitaţi-vă în „Oglindă” şi răspundeţi-vă la întrebarea:
EU CE SUNT?
LUP, SAU CÂINE?

PhiloSophia (5)

Gennaio 5th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

„Comunitatea orăşenească nu constă numai în identitatea locului, în abstinența de la daune reciproce și în garantarea relațiilor comerciale, pentru că, deși aceste lucruri sunt esențiale pentru existența orașului, cu toate acestea, chiar dacă toate sunt realizate, nu există încă un oraș. Numai COMUNITATEA garantează o viață bună Familiilor și Neamurilor și are ca scop o viață Independentă și Perfectă “. (Aristotel, “Politica”)