QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
PLAGA FAMILIEI

Dicembre 24th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

 

„Motivul pentru care trăim într-o astfel de lume de căcat, este că fiecare familie se ocupă de ea însăşi, deasupra tuturor celorlalte lucruri. În mod natural, aceasta generează practic o mentalitate de Om Al Cavernelor în cadrul societății, unde cei din afara (adică membrii non-familiali) sunt tratați cu suspiciune în cel mai bun caz și cu dispreț și nemulțumire în cel mai rău caz. Cel mai bizar lucru, desigur, este că acest lucru este considerat Drept și Bun de aproape toți. Nu contează cât de tare este familia lor, oamenii vor muri pentru a şi-o apăra. Chiar și cei care recunosc faptul că familia lor nu este cea mai bună și că le-ar fi fost mai utilă formarea într-o o școală-internat publică de către genii care le-ar fi recunoscut și cultivat Talentele lor, nu le pasă. Ei ar fi mai degrabă determinaţi să rămână la modelul eșuat al Familiei, decât să ia în considerare și să încerce Viața Comunitară. Acest lucru nu se datorează doar „legăturilor” pe care oamenii le simt cu familiile lor, ci și datorită spălării creierului de către Elita Bogată și de păpușarii din mass-media. În multe cărți și filme, motivația eroului de a săvârşi o faptă eroică, este pentru că vrea să-și salveze Familia. Oamenii consideră asta și cred că este ceea ce este necesar să fie făcut de un Erou (adică cei care PRIVILEGIAZĂ familiile lor sunt eroici!?). Nu puteai să-ţi imaginezi o mentalitate mai falsă şi mai toxică de insuflat în Mintea Societății pe care o conduci – cu excepția cazului în care, bineînțeles, scopul este acela de a o menține pe vecie în jug (ceea ce vrea să facă Elita Bogată). Dacă puneți întâi familia, declarați ipso facto că puneți societatea și comunitatea în plan secundar. Ori una, ori alta. Nu puteți servi doi maeștri. Conservatorii în special, se îngrijesc mult mai mult de familiile lor, motiv pentru care mulți dintre ei sunt psihopați libertarieni. Ei vor doar să se închidă în cartierele lor numai de familii „bune”, iar restul societății poate să se ducă dracului. În cazul în care încrucișarea între rude apropiate nu a fost ilegală în multe locuri, cei de dreapta (Right Wingers) ar fi înclinați a se căsători cu surorile și verișorii (de fapt, mulți dintre ei probabil o fac, ceea ce ar explica IQ-ul lor scăzut și natura psihopatică). Suntem Radicali de Stânga (Left Wingers). Aceasta înseamnă că punem Comunitatea mai presus de toate și că aspirăm să aducem la cele mai bune rezultate fiecare persoană. Vrem chiar să-i salvăm pe psihopați, ceea ce este într-adevăr o sarcină dificilă. Atâta timp cât oamenii păstrează această mentalitate nereușită de „familie”, această lume va suferi. Dacă cineva vă întreabă de ce lumea este într-o stare atît de dezgustătoare, explicaţi-le asta și vedeți răspunsul lor. Mai mult decât probabil, ei o vor respinge și ar contempla ALTE lucruri ca pe Probleme mai importante. O societate construită pe temeliile nesigure ale Nucleului Familiar, nu va construi niciodată Turnul Babel și nu va ajunge niciodată la Ceruri. Ei vor continua să trăiască în colibele primitive, negând în același timp că este vorba despre mentalitatea lor de „familia în primul rând” care-i reține acolo.
Aşa funcţionează Sistemul!”

THE FAMILY PLAGUE

The reason we live in such a shitty world is because each family looks out for itself above all other things. Naturally, this breeds a practically caveman mentality within society, where outsiders (ie, non-family members) are treated with suspicion at best, and outright contempt and loathing at worst.

The most bizarre thing, of course, is that this is deemed “right and good” by virtually everybody. No matter how fucked their family is, people will die to defend it. Even those who admit that their family is not the best and that they would rather have been raised at a public boarding school by geniuses who would recognise and nurture their talents don’t care. They would STILL rather stick to the failed model of the nuclear family than even consider giving communal living a try.

This isn’t just because of the “bonds” people feel with their families, it is also due to the brainwashing by the rich elite and their media puppets.

In many books and movies, the hero’s motivations for going out to do a heroic deed is because he wants to save his family. People look at that and think that’s what is required to be a hero (ie, those who look out for their families are heroic). You couldn’t envision a falser, more toxic mentality to instill into the minds of the society you govern – unless of course, the goal is to keep them subdued forever (which is exactly what the rich elite aim to do).

If you put family first, you are ipso facto declaring that you put society and community last. It’s one or the other. You cannot serve two masters.

Conservatives in particular care much more for their families, which is why so many of them are libertarian psychopaths. They just want to seclude themselves in their family-only neighbourhoods and the rest of society can go to hell. If inbreeding wasn’t illegal in many places, right-wingers would be lining up to marry their own sisters and cousins (in fact, many of them probably do, which would explain their low IQ’s and psychopathic nature).

We are radical left-wingers. This means we put community above all else, and we aspire to bring out the best in each individual. We even aim to save the psychopaths from themselves, which is a difficult task indeed.

As long as people keep with this failed “family first” mentality, this world will suffer. Anytime anyone asks you why the world is in such an abhorrent state, bring this up with them and see their response. They will more than likely reject it and look at ANYTHING else as a bigger problem.

A society built on the shaky foundations of the nuclear family will never build the Tower of Babel and reach the skies. They will continue to live in primitive huts while denying that it’s their “family first” mentality which keeps them there.

So it goes!