Dacia Iluministă » Blog Archive » „PICĂTURA CHINEZEASCĂ” A Venit Timpul Pentru REPUBLICA OBŞTEASCĂ DACIA
QR Code Business Card

„PICĂTURA CHINEZEASCĂ” A Venit Timpul Pentru REPUBLICA OBŞTEASCĂ DACIA

Giugno 12th, 2020 Posted in Dacia Iluministă
În contextul actual al Crizei Covid-19, Cartea Neagră a Mişcării Dacia „Republica Obştească Dacia – Ghid de Meritocraţie Iluministă Practică”, devine cea mai importantă dintre toate cele scrise până în prezent, prin actualitatea sa şi iminenţa implementării unui astfel de PROIECT DE ŢARĂ.

Cartea Albă cuprinde Ideologia Mişcării Dacia inspirată pe Iluminismul Pitagoreic.
Cartea Roşie şi Addendum-ul la aceasta cuprind citate semnificative din lucrările unor Iluminişti Pitagoreici, ca dovadă că avem o nouă şi puternică Bază Spirituală pentru Proiectul nostru.
Cartea Albastră caută să explice Criza Covid-19 şi consecinţele probabile ale acesteia.

Aceste rânduri sunt scrise în completare la Cartea Albastră pentru a demonstra IMINENŢA implementării unui Proiect/Paradigmă similar aceluia din Cartea Neagră… şi nu numai în România!
Asta, dacă nu vrem să înfruntăm EXTINCŢIA, chiar şi PARŢIALĂ!?
Ceea ce trebuie priceput din capul locului, este că această Trecere se va face cu o mare vărsare de sânge, la nivel global!!!
Reamintesc aici că OWO a decis să-şi schimbe AGENDA devenită nesustenabilă.
Ceea ce nu are în vedere OWO este faptul că COVID-19 este PICĂTURA CHINEZEASCĂ pentru o Schimbare ce nu va fi conformă AGENDEI lor!!!
În aparenţă, CHINA colaborează activ cu OWO, dar este o ILUZIE.
CHINA este pregătită să preia conducerea globală de una singură, eventual cu spijinul Rusiei şi a aliaţilor de azi şi de mâine.
Pare incredibil?
Păi
e suficient să vedem ce se petrece în lume în aceste zile mai ales în„ţările care contează” şi să aplicăm RAŢIUNEA şi LOGICA.
INSTABILITATEA
POLITICĂ, SOCIALĂ ŞI ECONOMICĂ va duce inexorabil la ANARHIE, ce nu va putea fi stăvilită de Statele Liberale Slabe aşa cum mai speră OWO şi atunci va interveni un Stat Puternic ce va face ORDINE.
Bineînţeles că ANARHIA va produce multe victime până ce se va restabili ORDINEA: negrii vor omorî albi şi invers, homofobii vor omorî homosexuali şi invers, creştinii vor omorî islamici şi invers, cei de stânga vor omorî pe cei de dreapta şi invers, săracii vor omorî bogaţi şi invers, poliţiştii vor omorî cetăţeni şi invers şamd.
Toate aceste Tabere sunt azi incitate peste nivelul anilor trecuţi tocmai în acest scop: ANARHIA.
Statele Liberale Slabe nu vor putea deveni Puternice pentru a putea controla prin măsuri represive… popoarele nu vor accepta pe termen lung LIPSIREA DE LIBERTATE.

Criza COVID-19 a fost produsă cu intenţia de „a schimba pe ici pe colo, fără ca Elita Occidentală să piardă CONTROLUL”… dar îl va pierde!!!
Încercarea de „arest la domiciliu” (Lockdown şi Distanţierea Socială) şi Cenzura din ultimile luni vor avea consecinţe grave curând, deoarece popoarele dorm, dar nici chiar aşa cum greşit crede OWO… şi atunci vom avea ANARHIA. Deja ANTIFA e pe teren, iar contropartea de asemenea. Mai nou în SUA se accentuează conflictualitatea Stânga-Dreapta, Alb-Negru şi Indigen-Emigrat Istoric, cu manifestări ridicole de ambele părţi.
Ceea ce se petrece azi în Amerika, se va petrece mâine la noi!
România când va face ce se face de exemplu în Canada apropos de ÎNCĂLCAREA CONSTITUŢIEI???

https://www.youtube.com/watch?v=ghka1b3aPVk&fbclid=IwAR1ONfA5zgkSb_pgzajlEYzOToz5Kq1BJWBnOsG1llwj5ae9DDyslfzvDwE

SUA şi Occidentul sunt „decăzute în sângele lor” după cum spunea Nostradamus (bineînţeles că se va găsi un deştept să râdă la această citare):
S
tatele Occidentale sunt nişte Coloşi Cu Picioare De Lut ce acum trebuie să plătească POLIŢELE pentru Colonialism, Multiculturalism, Militarism, Imperialism, Capitalism.
SUA este exemplul cel mai edificator al
EŞECULUI MULTICULTURALISMULUI, iar restul ţărilor „civilizate” o urmează ORBEŞTE… CHINA în schimb, este o MONOCULTURĂ intransigentă faţă de orice încercare de subminare.
Ţările „civilizate” spre deosebire de China, au o populaţie cu
QI în cădere liberă datorită unui Sistem Educaţional tot mai slab şi practică aşa zisa „corectitudine politică” ce permite între alte Libertăţi Negative cultivate în numele LIBERALISMULUI, pe cea mai dăunătoare: LIBERTATEA RELIGIOASĂ, adică ÎNDOBITOCIREA PROPRIEI POPULAŢII.


Noua Strategie OWO s-ar derula în trei Etape „controlate”, iar a patra va fi în exclusivitate chinezească:

În prima etapă se instaurează CONTROLUL („1984”), în special prin implementarea tehnologiei 5G şi ulterior 6G.
Nu sunt
nicidecum împotriva PROGRESULUI TEHNOLOGIC, ci împotriva folosirii sale în detrimentul INTERESULUI GENERAL, după cum intenţionează OWO.

În a doua etapă se dă „pâine şi circ” (”Brave New World”), adică se implementează Venitul Universal de Bază (UBI) cu condiţia acceptării Controlului.

În a treia etapă se va trece la eliminarea treptată a beneficiarilor „inerţi” ai UBI, adică a acelora fără aport economic (Georgia Guidestones) şi aici un rol primordial pentru ţările occidentale îl va avea ANARHIA.

A patra etapă va fi CONTROLUL CHINEI (ca protagonistă) asupra Lumii în urma restabilirii ORDINII. Ni se vor prezenta ca SALVATORI şi nu va fi din punctul meu de vedere INCORECT, mai ales dacă vor instaura un regim Meritocratic Iluminist, acesta fiind în opinia noastră singurul PAS ÎNAINTE posibil pentru întreaga omenire.

Să analizăm ce s-a întâmplat în Lume în această perioadă de Criză,
care sunt evenimentele următoare şi să vedem cum e contemplat fiecare din aceste Evenimente în Cartea Neagră apelând la Logică şi Raţiune:

IMPLOZIA SISTEMULUI

Într-un timp scurt, Sistemele Sociale, Economice, Financiare şi Politice dictate de vechea Paradigmă au colapsat, sau sunt în fază avansată de colaps:

– milioane de oameni au rămas fără
serviciu, deci fără Utilitate Socială, iar robotizarea şi alte noi tehnologii vor accentua procesul. Deja se vorbeşte de Universal Basic Income (UBI), de reducerea zilelor lucrătoare, de munca la domiciliu, de Comerţul Electronic, ca fiind soluţii pentru evitarea Anarhiei. Evident că în aceste condiţii se impune şi un Control al Populaţiei. Dacă nu o facem noi iluminiştii în mod CONŞTIENT şi TREPTAT, se va ocupa Mama Natura, sau OWO prin eliminarea „excesului”, deoarece este evident că nu mai au nevoie de prea mulţi SCLAVI!
În această situaţie, CARTEA NEAGRĂ prevede în alternativă MUNCĂ MAI PUŢINĂ ŞI PENTRU TOŢI.
În acest fel dispare „şantajul social şi economic” al OWO.
Nu vom mai avea „Războiul Săracilor” între cei care lucrează şi cei care sunt fără ocupaţie. „Divide et Impera” în acest context va dispare.


Economia s-a oprit aproape total cu excepţia celei legate de producerea Bunurilor De Strictă Necesitate. S-a ajuns la situaţii paradoxale precum cea a preţului negativ al petrolului ca urmare a prăbuşirii consumului, şi asta e doar începutul, deoarece vor urma şi alte prăbuşiri, cu consecinţe formidabile. Globalizarea a murit şi tot ce e legat de aceasta va avea aceeaşi soartă. Printre altele, se va trece la Suveranism, ca etapă obligată.
Suveranismul a început deja să-şi facă simţită prezenţa prin Naţionalizări totale sau parţiale, chiar dacă încă mai sunt numite Ajutor de Stat. De la o zi la alta vor fi numite simplu
NAŢIONALIZARI şi vor cuprinde inexorabil toate domeniile de activitate. Acestea vor mina fundamentele Proprietăţii Private aşa cum e definită azi şi vor pune bazele Statului Puternic. Acela va fi momentul în care Elita Super-Bogată va dispare.
Deocamdată, oameni precum BILL GATES decid soarta omenirii şi controlează TOT.
Apropos de GATES,
a venit vremea să ne întrebăm: who is WHO (World Health Organisation)???
Răspunsul este GATES&co!?!?

Faptul că actualii guvernanţi nu au învăţat nimic din Lecţia Covid-19, e demonstrat de faptul că încă mai contează pe „Re-Pornire”, pe „Întoarcerea La Normalitate”!? Au început deja să arunce banii pe fereastră pentru Bănci, Producătorii de automobile, Aviaţie, Intreprinderi Falimentare şi alte activităţi FUTILE, fără să priceapă că NIMIC NU MAI POATE RĂMÂNE CUM A FOST!? Curând vor începe Tensiunile Sociale (vezi SUA din aceste zile) şi finalul va fi cu „ghilotine din nou roşii”!!!
CARTEA NEAGRĂ prevede eliminarea PROPRIETĂŢII PRIVATE în favoarea PROPRIETĂŢII OBŞTEŞTI (COMUNITARE) şi a FOLOSINŢEI INDIVIDUALE VIAGERE, dar lumea nu e pregătită să facă acest pas în mod PAŞNIC, RAŢIONAL şi GLOBAL, deci îl va face cu multă vărsare de sânge.

– în lipsa unor activităţi economice importante pentru circulaţia banilor, Finanţele se află de azi într-o Criză Existenţială ce nu se va rezolva prin metodele obişnuite (Bailout). „Tipărirea virtuală” a monedelor nu va rezolva Criza fără a submina fatal Principiile de bază ale Capitalismului. Colapsul Financiar va duce obligat la Naţionalizarea Băncilor Private… până şi Trump a făcut deja primul pas timid cu FED, nu pentru că ar fi anti-sistem, ci pentru că a fost obligat de conjunctură, aşa cum vor fi obligaţi în viitorul apropiat şi toţi ceilalţi guvernanţii:

Jim Bianco wrote on Bloomberg:

In other words, the federal government is nationalizing large swaths of the financial markets. The Fed is providing the money to do it. BlackRock will be doing the trades. This scheme essentially merges the Fed and Treasury into one organization. …
In effect, the Fed is giving the Treasury access to its printing press.

Cu alte cuvinte, guvernul federal naționalizează marile piețe financiare. Fed oferă banii pentru a face acest lucru. BlackRock va face operaţiunile. Această schemă îmbină, în esență, Fed și Trezoreria într-o singură organizație. …În realitate, Fed acordă Trezoreriei accesul la presa sa de tipărit bani.

Curând o Masă Critică va pune în discuţie Tipărirea
De Bani de către Privaţi.
Vom avea o singură BANCĂ NAŢIONALĂ aşa cum este prevăzut în CARTEA NEAGRĂ şi singurul „acţionar” va fi STATUL!

Toate Partidele de guvern dar şi opoziţiile şi-au pierdut total credibilitatea, neavând răspunsuri RAŢIONALE şi LOGICE la noile probleme apărute. Fără excepţie, toate au în vedere REPORNIREA, „ÎNTOARCEREA LA NORMALITATE”!?!?
Pentru orice Om Raţional
acestea sunt total „cu pluta”!!!… e drept că în acest moment sunt puţini în această categorie a oamenilor raţionali, dar în viitor vom avea o accelerare puternică a DEŞTEPTĂRII.
Care REPORNIRE?
Care ÎNTOARCERE LA NORMALITATE?
Să punem din nou accentul pe Democraţie, Creştere Nesustenabilă, Consumerism, Utilizarea Iraţională a Combustibilor Fosili, Sportul Profesionist, Înalta Modă, Publicitatea, Dezinformarea Mediatică, Ignoranţa Politicienilor,
Cultul Celebrităţilor Ignorante, Sistemul Mafiot generalizat în toate domeniile şi tot ce mai denunţăm noi la Mişcarea Dacia???
Păi domnilor, chiar nu aţi înţeles că toate astea
„şi-au trăit traiul şi şi-au mâncat mălaiul”???
Uite că sunt vreo 3 luni că apele, aerul şi solul se purifică pentru că s-au oprit Transporturile Neesenţiale, nu ne mai ducem cu milioanele la Stadioane, nu mai mergem la Shopping, consumăm Strictul Necesar şi mult mai Raţional, Comerţul Electronic „zboară”, nu mai mergem la Biserici să ne prostească popii, nu mai cutreierăm lumea ca Turişti, consumăm mai puţin alcool şi droguri, nu mai sunt accidente de circulaţie,
a început să ne cam doară în cur de Celebrităţi pentru că avem altele pe cap şi nu se poate să nu devenim cam invidioşi pe cei care au făcut Lockdown şi Distanţiere Socială în vile de lux, numai pentru faptul că au dat-o cui trebuie sau ştiu să dea bine cu piciorul într-o băşică!? Publicitatea a devenit comică, propunându-ne să ne radem ca un bomber apus din fotbal, să cumpărăm SUV-uri şi alte tâmpenii, de dragul de A NE ÎNTOARCE LA NORMALITATE!?
Aşa ceva numai nişte CRETINI mai pot concepe!
Curând vor dispare TOATE PARTIDELE actuale, aşa cum prevede CARTEA NEAGRĂ!

Cînd noi am scris „Republica Obştească Dacia – Ghid de Meritocraţie Iluministă Practică(2016-2017), am şi menţionat printre posibilele Elmente Declanşatoare ale Schimbării de Paradigmă… PANDEMIA!!!
Iată că a venit această „picătură CHINEZEASCĂ ce a umplut paharul”!


Iată cum proiectam noi Noua Lume în Cartea Neagră, cum o avem azi şi cum o vom avea mâine:

a.
MUNCA a devenit MAI PUŢINĂ şi mâine va trebui să fie PENTRU TOŢI aşa cum am prevăzut noi… altfel am avea ANARHIE (vezi Amerika celor 40 de milioane de noi şomeri).
Soluţia Venitului de Bază Universal (UBI) vehiculată de anumite cercuri înspăimântate de repercursiunile sociale ale Crizei COVID-19, este incorectă în opinia noastră, deoarece noi suntem adepţii DEMNITĂŢII şi suntem categoric împotriva AJUTOARELOR SOCIALE, cu excepţia celor alocate persoanelor care nu au practic posibilitatea de a presta niciun fel de MUNCĂ.
Forţa de muncă disponibilizată va trebui implicată în ameliorarea Ambientului şi în alte activităţi sociale ce au fost neglijate până în prezent. Mulţi vor trebui recalificaţi.
Nimeni nu trebuie lăsat în urmă! Vom munci probabil 4,3,2,1 zi pe săptămână, sau perioade de 6,5,4 luni pe an, strict pentru acoperirea NECESITĂŢILOR VITALE, şi mai ales, pentru satisfacerea INTERESULUI GENERAL, nicidecum al vreunuia PRIVAT.
În România, această organizare va cădea în sarcina OBŞTILOR, comunităţi maxim composibil Autonome şi Autosuficiente, cărora Statul Puternic Meritocratic Iluminist condus de o MASĂ ROTUNDĂ A COMPETENŢILOR le va stabili Drepturile şi Obligaţiile fundamentale, urmând ca prin structura intermediară a REGIUNILOR să se realizeze sincronizarea la nivel naţional în funcţie de INTERESUL GENERAL.
Munca Mai Puţină şi Obştile Autonome şi Autosuficiente, înseamnă şi un grad sporit de Distanţiere Socială şi de „Lockdown”, ce ar fi benefice şi într-un caz de Pandemie precum cel prin care trecem azi.

b.
MOBILITATEA s-a redus deja cu consecinţe benefice şi se va reduce şi mai drastic prin oprirea Globalizării, instaurarea Suveranismului, Comerţului Electronic composibil la „Zero Km”, prin eliminarea Activităţilor Futile.
Un mare impact pentru reducerea Mobilităţii îl va avea organizarea în comunităţi maxim composibil Autonome şi Autosuficiente (Obşti, Falansteruri). Detalii despre diversele tipuri de Obşti Şi Falansteruri se găsesc în Cartea Neagră.
Astăzi petrecem o grămadă de timp în Auto, la Bănci, la Asigurări, la Medic, la Stadion, la Shopping şamd. Toate astea vor dispare sau vor fi drastic redimensionate.
Mobilitatea Redusă va contribui substanţial şi la limitarea propagării viruşilor şi altor patogeni, iar Obştile şi Falansterurile vor permite o rapidă circumscriere în caz de epidemie, precum şi o rezolvare mai rapidă a altor Situaţii de Criză (vezi Cartea Neagră pentru detalii)

c.
CONTROLUL POPULAŢIEI se realizează deja parţial pe baza progresului tehnologic (5G, 6G) şi se va generaliza în viitorul apropiat, că ne place, sau nu. Ce e de văzut, este CINE va face acest CONTROL: OWO, sau NWO!?
Multe RESURSE sunt deja epuizate în mare parte, iar AMBIENTUL este deja grav afectat, chiar şi în condiţiile în care miliarde de oameni trăiesc azi în condiţii mizerabile.
E o chestiune de ARITMETICĂ!!!
E o chestiune legată de BRICIUL LUI OCCAM!!!
Deja China a instaurat acest Control implementând 5G şi, după părerea unor Competenţi în materie, producând chiar şi un virus mortal. Singura necunoscută este dacă au făcut-o de capul lor, sau de acord cu alte state dezvoltate aflate sub influenţa Cabalei!? Vom vedea dacă a/au acţionat sub influenţa Arhonilor, sau a Phosterilor!?
Noi
iluminiştii de exemplu, acţionăm sub influenţa Phosterilor şi avem în vedere Controlul Populaţiei, dar în INTERESUL GENERAL. Şi noi avem în vedere o reducere treptată şi conştientă a populaţiei, precum şi un DOCUMENT UNIC ELECTRONIC care să conţină toate datele personale, bineînţeles în condiţiile existenţei unui Stat Puternic Meritocratic Iluminist, ci nu al unuia Capitalist-Prădător.
Am văzut recent un filmuleţ
la RAI despre cum funcţionează ceva de genul Document Personal Electronic „pe puncte” în China: dacă arunci o hârtie pe jos, pierzi 50 de puncte, dacă treci pe roşu, pierzi 100 de puncte, dacă donezi sânge, câştigi 200 de puncte, şamd. Bineînţeles că jurnaliştii au invocat DREPTURILE încălcate, dar nu au scos o vorbă despre OBLIGAŢIILE cetăţeneşti!?
Evident că toate acţiunile împotriva Interesului General, ar dispare în acest caz.
E asta de condamnat?
DA, dacă tehnologia e pusă în slujba celor aflaţi sub influenţa
celor 144 de Arhoni, a Întunecaţilor OWO.
În Cartea Neagră avem în vedere un astfel de Document Personal Electronic cuprinzând şi a unui Certificat de Competenţe care să ne însoţească de-a lungul existenţei pe această planetă, dar care să fie de ajutor Individului şi Comunităţii. Nu mai e nevoie să specific importanţa acestuia în determinarea APORTULUI SOCIAL şi a cuantificării MERITULUI pe baza căruia se va răsplăti fiecare individ, în limitele unui raport de 1:10 între cei din urmă şi cei mai merituoşi.
Tehnologia va fi folosită sub oblăduirea celor 36 de Phosteri, a Iluminaţilor!


d.
SCHIMBAREA TUTUROR VALORILOR
”Change All Values!” – Nietzsche
Dacă Omenirea a ajuns unde a ajuns, trebuie eliminate toate „valorile”actuale stabilite de: Religiile Majore, conceptele de Familie, Proprietate, Politică, Economie, Libertate, Democraţie, Pace, Ştiinţă şi Tehnologii, Educaţie, Sănătate, Ambient…
NIMIC din actuala PARADIGMĂ nu trebuie salvat!
Noile CONSTITUŢII vor trebui să consfinţească această SCHIMBARE, iar CARTEA NEAGRĂ proiectează în linii mari
o astfel de Lege Fundamentală constituită din Principii simple conforme Briciului lui Occam. Nu avem pretenţia unui Proiect Definitiv, ci doar a unui punct de pornire… o Sămânţă.


e. REVOLUŢIA
Desigur că va curge sânge în această Revoluţie şi vor fi şi victime colaterale. Noi Iluminiştii din Mişcarea Dacia şi de pretutindeni, dorim o SCHIMBARE PAŞNICĂ.
Vrem ca OWO responsabilă de DECĂDEREA OMENIRII
din ultimii 2000 de ani „să se predea”, dar nu o vor face, iar VIOLENŢA lor va genera violenţe tot mai mari, aşa că fiţi pregătiţi pentru Perioada De Tranziţie care nu va fi Paşnică!!!

BUBOIUL S-A SPART!!!
„PICĂTURA CHINEZEASCĂ” a umplut paharul!!!
GHILOTINELE VOR FI DIN NOU ROŞII!!!


CUVÂNT DE ÎNCHEIERE

Acum mai mult ca niciodată, ţinând cont de eminenţa unei EXTINCŢII în cazul în care PSIHOPATICII care conduc lumea de mii de ani nu sunt înlăturaţi, este urgentă organizarea unei LIGI MULTINAŢIONALE care să propună omenirii O NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ.
Încercarea similară cu THE MOVEMENT după Criza din 2008 a eşuat tocmai datorită lipsei unui PROGRAM MINIM UNITAR.
Şi astăzi avem Interpret
ări Variate ale Principiilor Iluministe, dar asta nu trebuie să fărâmiţeze Liga, ci trebuie aplicată ideea de Unitate În Diversitate… apoi, cu timpul se vor realiza SINTEZE SUPERIOARE ce vor fi generalizate. Exemplul cel mai clar de Interpretare Variată este Ignorarea în occident a Antitezei Comunism, deşi a fost răspunsul cel mai puternic la Teza Capitalism. Dacă prin Sinteza Superioară ce se va face în Occident se va încerca o „îndulcire” a Capitalismului şi se vor ignora importanţii paşi înainte făcuţi în Comunism, se va pierde o Oportunitate Istorică şi se va deschide calea Luminii Care Vine De La Răsărit, deoarece Al Doilea Val Al Iluminismului a pornit şi curând va deveni TSUNAMI… rămâne de văzut cu ce PROTAGONIŞTI!?
Nu se poate imagina că un astfel de partid ar putea emerge într-un singur stat, deoarece „OWO l-ar mânca cu fulgi cu tot”.
Dacă astfel de partide ar funcţiona în mai multe state, în special în Occident, şi ar adera toate la o Ligă Multinaţională, OWO nu ar putea gestiona Represiunea şi soarta i-ar fi scrisă.
A venit vremea unei ACŢIUNI POLITICE şi a ASUMĂRII RĂSPUNDERII!

PROGRAMUL POLITIC, ECONOMIC ŞI SOCIAL al acest
ei Ligi ar trebui să fie SIMPLU şi bazat pe PRINCIPII ILUMINISTE.
Punctul de convergenţă al acestei Ligi va fi combaterea celor doi mari duşmani ai Omenirii care sunt MAMMON şi YHWH&co.
Îndrăznesc să propun şi un nume pentru această Ligă Multinaţională la care ar putea adera mişcări iluministe din toată lumea, chiar cu denumiri diferite. Va fi suficientă declararea aderării la această Ligă:
League of the Illuminists for Global Hyperian Transcendence ” – (LIGHT)

Iată
şi propunerile noastre iniţiale pentru un astfel de Program de Perspectivă, un Punct Programatic Omega, implementabil chiar şi treptat:

1. Abolirea
PROPRIETĂŢII PRIVATE, inclusiv al Proprietăţii Intelectuale, în schimbul PROPRIETĂŢII COMUNITARE şi a FOLOSINŢEI VIAGERE INDIVIDUALE.
2. Recompensarea cetăţenilor în funcţie de MERIT cu un Raport De Redistribuire A Resurselor de 1:10 (Grilă de Recompensare).
3.
Religiile vor fi considerate chestiuni individuale şi nu vor mai avea nicio interferenţă cu viaţa politică, socială şi economică în Statul Meritocratic Iluminist.
4. Protejarea
AMBIENTULUI va fi obiectiv primar al tuturor, în speranţa că nu am depăşit deja Punctul De NeÎntoarcere. Trebuie restabilit echilibrul dinamic Om-Natură. Statul Meritocratic Iluminist are ca obiectiv permanent Dezvoltarea Sustenabilă, iar în contextul actual creat de OWO, cel de Descreştere Fericită.
5.
EDUCAŢIA şi SĂNĂTATEA vor fi exclusiv în responsabilitatea Statului Meritocratic Iluminist şi vor fi GRATUITE şi EGALE pentru toţi.
6.
CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ şi cea TEHNOLOGICĂ vor fi în responsabilitatea exclusivă a Statului Meritocratic Iluminist.
7. Moştenirea Materială va fi abolităTaxa de Moştenire de 100%
Devenirea fiecărui individ în parte, nu va mai fi rodul eforturilor altora, ci exclusiv al propriilor eforturi şi talente.
8. Conducerea tuturor structurilor statale se va realiza pe principiul
MESEI ROTUNDE în jurul căreia vor sta cei mai MERITUOŞI, desemnaţi prin diverse metode ştiinţifice de cuantificare a MERITULUI şi în urma unor testări psihologice.
9.
BANII nu vor mai fi mijloc de acumulare, ci doar etalon pentru recompensarea aportului socio-economic. Gestionarea lor va fi responsabilitate exclusivă a Statului Meritocratic Iluminist prin mijlocirea unei singure Bănci Naţionale.
10. Comerţul Internaţional se va face exclusiv
„Marfă contra Marfă”, nicidecum prin mijlocirea Banilor Etalon şi va fi responsabilitatea exclusivă a Statului Meritocratic Iluminist.
11. Conceptul de
FAMILIE este schimbat în sensul că devine o chestiune între doi indivizi şi nu e subiect al vreunui contract.
Statul nu arbitrează nimic, cu excepţia cazurilor când sunt încălcate principiile sale iluministe.
12. COPIII sunt ocrotiţi de Statul Meritocratic Iluminist chiar şi în faţa propriilor părinţi şi li se vor asigura de către acesta OPORTUNITĂŢI EGALE şi CONDIŢII OPTIME DE ŞCOLARIZARE.
13.
Tuturor cetăţenilor li se garantează Minimul Necesar Supravieţuirii. Acest lucru se va realiza de către Obşti/Comunităţi.
14. Organizarea de bază a Statului Meritocratic Iluminist este
COMUNITATEA / OBŞTEA maxim composibil AUTONOMĂ şi AUTOSUFICIENTĂ, cu afirmarea concomitentă a STATULUI PUTERNIC şi a unui nou concept de HABITAT.
15.
Justiţia şi Ordinea sunt în responsabilitatea Comunităţilor care au doar obligaţia de a respecta Principiile cuprinse în Legea Fundamentală (Constituţie). O structură statală centralizată va veghea asupra respectării acestor Principii în Comunităţi şi va rezolva cazuri de interes naţional.
16.
Calitatea este considerată mai presus de Cantitate.
17. Simplitatea este aplicată în toate sferele vieții socio-economice
– Briciul lui Occam –
18. Statul Meritocratic Iluminist este Pacifist şi Nealiniat Economic sau Militar, dar deschis Solidarităţii Internaţionale, în special în favoarea ţărilor subdezvoltate, cât şi Cooperării Internaţionale în scopul servirii Interesului General al Omenirii.
19.
Organele Mediatice sunt exclusiv statale şi au rol exclusiv de a Informa, Culturaliza, Educa, Distra, nu şi de a Forma Opinie.
20 Prezenta Lege Fundamentală are o
valabilitate de 20 de ani, după care va fi pusă integral în discuţie de noile generaţii. În acest interval de timp nu sunt excluse intervenţii minore ale MESEI ROTUNDE în această Lege Fundamentală cu ocazia unor conjuncturi excepţionale.


Related PostLeave a Reply