QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
De ce… DACIA ?

Ottobre 31st, 2011 3 Comments   Posted in Politica romena

Deoarece :

– DACIA este ultima formă de organizare statală din Spaţiul Carpato-Dunăreano-Pontic, RESPECTATĂ şi (de ce nu?) … TEMUTĂ. Au fost vremuri când Imperiul Roman plătea tribut geto-dacilor, pentru a putea sta în teritoriile lor strămoşeşti.

– DACII erau „cei mai cinstiţi şi viteji dintre toţi TRACII, care traci, erau poporul cel mai numeros după inzi” (Herodot)

– DACIA a fost o formă de organizare „de răspuns” la agresivitatea Imperiului Roman, dar şi a altor migratori.

– DACII puneau SPIRITUL mai presus de MATERIAL… de aceea erau… NEMURITORI.

– DACII nu aveau ca toţi ceilalţi… SCLAVI.

– DACII trăiau în ARMONIE CU NATURA, respectând-o pentru dărnicia sa.

– DACII erau nişte „sălbatici” care nu aveau un Colosseum, unde se servea „pâine şi circ sângeros”.

– DACII aveau aur şi-l prelucrau cu măiestrie, în pofida celor ce „ignoră” Cloşca cu Puii de Aur şi Coiful de la Coţofeneşti.

– DACII nu erau chiar aşa de sălbatici,… cine a văzut sutele de statui ale dacilor împrăştiate în toate muzeele Lumii, mai puţin în cele autohtone, a observat (poate) că mantiile lor erau… brodate.

– DACIA a fost şi visul lui Mihai Viteazul, numit în cancelariile occidentale… MALUS DACUS.

– DACIA a fost şi visul lui… EMINESCU.

– DACIA deoarece Forul Roman aminteşte la tot pasul de un brav popor.

– DACIA deoarece aurul său a îmbogăţit toate capitalele Imperiilor şi tot nu i-am săturat… aşa de bogaţi suntem.

– DACIA este şi dincolo de Prut, ba chiar şi dincolo de Nistru.

– DACIA deoarece numai aşa vom pricepe de ce România este înconjurată de toate părţile de… români.

– DACIA „a stat în gât” tuturor IMPERIILOR RĂULUI care s-au succedat de-a lungul Istoriei, care au făcut tot posibilul să împiedice UNIREA urmaşilor „celui mai numeros popor european”, conform principiului lor de bază : „DEZBINĂ ŞI STĂPÂNEŞTE !”

– DACIA deoarece maghiarii sunt mai daci decât yazighi, huni sau alţi fino-ugrici.

– DACIA deoarece bulgarii sunt mai daci decât turcicii bulgari… o recunosc chiar ei !?!?

– DACIA deoarece sârbii nu devin toţi sârbi, odată cu schimbarea numelui de vlas sau aromân

– DACIA o vrem în primul rând, deoarece NU TOŢI DACII AU PIERIT, aşa cum se străduie unii să ne convingă, ci continuă să existe în genele noastre. Eu îndrăznesc să afirm, că până şi cei de alte etnii ce conlocuiesc cu noi în acest Spaţiu, după numeroşii ani de când „respiră şi se hrănesc din DACI”… au devenit „suficient” de daci , ca să-i tratăm frăţeşte !

CONTINUITATEA ne-a fost garantată de : PĂDURILE ÎNTUNECOASE, MUNŢII SEMEŢI, MAREA CEA MARE, DUNĂREA CEA ÎNVOLBURATĂ, NISTRUL, TISA , OLTUL, MUREŞUL, PRUTUL,etc. adevărate fortificaţii greu de trecut, dar mai ales de… STATORNICIE !

– DACIA, chiar dacă Neamurile sale se chemau :albocensi, appulli, biesi, buri, carpi, costoboci, harpi, ordissi, piageţi, potulatensi, ratacensi, saci, sargeţi, tirageţi, şamd., iar azi se cheamă :vlasi, aromâni, istroromâni, meglenoromâni, bănăţeni, ardeleni, maramureşeni, moldoveni, olteni, bucovineni, valahi, volohi, olahi, dobrogeni, basarabeni, etc.

Cine citeşte cu atenţie Principiile şi Obiectivele „Mişcării Dacia” şi e… „prevenit”, pricepe imediat de ce ne chemăm… DACIA !

Deoarece azi suntem din nou în situaţia de a ne apăra IDENTITATEA NAŢIONALĂ şi trebuie ca de data asta, să „ne întoarcem” la vechile VALORI ale înaintaşilor noştri … azi răsturnate ! Aceste VALORI le regăsim cu uşurinţă în PRINCIPIILE şi OBIECTIVELE „Mişcării Dacia” !

Români din afara ţării

Aprile 4th, 2010 No Comments   Posted in Politica romena

Migratori … şi nu numai

Cu toţii am asistat la polemica suscitată de influenţa hotărâtoare a votului Diasporei, în alegerea actualului Preşedinte. Şi eu m-am prins în această ”horă”, condamnând alianţe nefireşti, modalităţi ne-ortodoxe de manipulare a opiniei publice, dar mai ales încercarea de a elimina din lupta politică, Diaspora şi pe românii aflaţi în urma jocurilor geopolitice, în afara graniţelor Patriei. Am făcut-o, nu pentru că eram fan al cuiva, pentru că eu condamn aproape întreaga clasă politică, pentru starea jalnică în care se regăseşte Patria. Acesta este şi motivul pentru care militez pentru o nouă formaţiune politică ! Nu întâmplător, o mare parte din aderenţii ”Mişcării Virtuale DACIA”, sunt în această postură.

Este adevărat că mulţi migranţi s-au integrat, de voie sau de nevoie, pe noi meleaguri, tăind treptat legăturile cu Patria Mamă, dar aceştia … nu au votat ! Au votat în schimb, aceia cărora li se prelinge o lacrimă pe obraz, atunci când trec vama ! Şi asta, pentru că sunt pe cale să îmbrăţişeze rude şi prieteni, să treacă pe la mormintele înaintaşilor, să revadă meleagurile copilăriei, să se amestece cu cei de aceleaşi tradiţii şi credinţă, dar să vadă şi starea jalnică a Patriei, în comparaţie cu bunăstarea pe care o lasă în urmă. Mulţi ar putea să-şi petreacă zilele de concediu, pe meleaguri mirobolante, dar preferă această Întoarcere !

Mai sunt şi cei pe care Istoria i-a separat de fraţii lor, trebuind să lupte pentru menţinerea identităţii, împotriva unor politici de deznaţionalizare, pe care noi românii nu am fost in stare să o concepem. Puţini sunt sensibili la eforturile moldovenilor, vlasilor, aromânilor, istroromân, etc., de a-şi menţine identitatea. Cei ce încearcă să-i facă să uite de unde vin, nu au priceput în secole, forţa acestui Neam, care, în conformitate cu o lege a Naturii, răspunde cu o forţă de reacţiune , egală şi de sens contrar, la aceste acţiuni.

Toţi aceştia, merită respectul şi dreptul de a decide Viitorul, în măsura în care sunt dispuşi să o facă !

De aceea cred că ar fi bine , ca cei ce vor să se implice, să ceară acest lucru explicit şi să-şi poată exercita acest Drept. Vor fi şi aceia care nu au intenţia de a participa, … aşa cum sunt şi în Tară, dar această alegere nu le va face Onoare ! Oricum, sunt o categorie de care … nu avem nevoie ! Poate cu timpul şi ei vor înţelege că soluţia schimbării, nu este aceea de a ”da cu Huo”.

Mişcarea Virtuală DACIA” trebuie să militeze, inclusiv pentru întoarcerea definitivă a tuturor celor ce intenţionează să pună umărul la Propăşirea Neamului, mai ales că sunt oameni cu experienţe ce se pot dovedi importante acestui scop !

Fraţii noştri

Dicembre 15th, 2009 1 Comment   Posted in DIASPORA

Noi suntem aici din veacuri !

 

Mari … daco-români :

 

Moartea nu ne sperie ! Obicei … dac !

Hop-şa !

Daco-români … mai aproape de … Roma !

Nu suntem un popor de … nimeni şi de … niciunde !