QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
TEORIA M

Gennaio 27th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

TEORIA M, ultima încercare a oamenilor de știință de a formula o „Mare Teorie A Tuturor Lucrurilor” (The Grand Unified Theory Of Everything), este sortită eșecului încă de la început. De ce? Deoarece ignoră domeniul neexplorat în afara Spațiului și Timpului, domeniul lui ZERO și INFINIT. TEORIA M ăncearcă în mod explicit a preveni apariția lui ZERO și INFINIT în oricare dintre ecuațiile sale. Este „ultima dorință” și „testament” al Materialismului, încheierea Marii Nebunii, înainte de a se confrunta în cele din urmă cu Adevărul unui „partener” IMATERIAL al Lumii MATERIALE.
Iată povestea acestui Cosmos extraordinar al nostru:
Te vom duce în cea mai ciudată „călătorie”, de la Kabbalism, Zoroastrianism, Manichaeism, Gnosticism, Hermeticism, Rosicrucianism, Platonism, Neoplatonism, Tableta De Smerald, Epoca de Aur, Aleister Crowley, Filosofia Perenă, Genii, Aristotel, Entelehie, Forme și Materie, Minte și Materie, Universalităţi și Particularități, până la Materialism, Darwinism și Teoria M. Judecă tu, cine are raspunsurile mai bune cu privire la Natura Adevarată a Existentei: oamenii de ştiinţă, sau Illuminati Pitagoreici.
Destinul Sufletului tău este în joc.”

The Illuminated Pleb

21 ore

N Ox Prognatus‎ to Anunnaki, Alien Gods and Spirituality
7 hrs · 
M-theory, the latest attempt by scientists to formulate a grand theory of everything, is doomed to failure from the outset. Why? Because it ignores the unextended domain outside space and time, the domain of zero and infinity. M-theory explicitly sets out to prevent the appearance of zero and infinity in any of its equations. It is the last will and testament of materialism, its concluding grand folly before it finally confronts the truth of an immaterial partner to the material world.

Here is the tale of this extraordinary cosmos of ours. We will take you on the strangest journey, from Kabbalism, Zoroastrianism, Manichaeism, Gnosticism, Hermeticism, Rosicrucianism, Platonism, Neoplatonism, the Emerald Tablet, the Golden Dawn, Aleister Crowley, the “perennial philosophy”, genies, Aristotle, entelechy, forms and matter, mind and matter, universals and particulars, all the way to materialism, Darwinism, and M-theory.

Judge for yourself who has the better answers regarding the true nature of existence: scientists or the Pythagorean Illuminati. The destiny of your soul is at stake.


Simplist despre AL 6-LEA SIMŢ şi despre celelalte… 254

Aprile 21st, 2014 No Comments   Posted in Attualità

Încep cu un exemplu simplu: o pisică traversează strada.
Reacţia unui automobilist poate fi aceea de a „căuta” pisica pentru a o pune sub roţi (am verificat personal existenţa unor astfel de specimene), sau se rup frânele pentru a evita această eventualitate.
Această reacţie este INCONŞTIENTĂ, adică nu este determinată de un circuit ochi-creier-muşchi, timpul material necesar acestui parcurs, fiind mai îndelungat decât cel de reacţie.
Ce determină această diferenţă de REACŢIE?… AL ŞASELEA SIMŢ, adică SUBCONŞTIENTUL.
Ce determină DIFERENŢA DE SUBCONŞTIENT la cele două persoane?… EXPERIENŢELE ANTERIOARE, care includ copilăria (cei 7 ani de acasă), ereditatea, ambientul şcolar, starea de sănătate, visele, sexualitatea, înclinaţiile naturale, profesiunea, credul religios, parcursul formativ-educativ, lectura, etc.
Într-un film interesant despre PIRAMIDE, se spunea că omenirea se află în momentul de faţă la minim dpdv SENZITIV, pe o sinusoidă care în partea pozitivă are EPOCA DE AUR, iar în partea negativă EPOCA ÎNTUNECATĂ (unde ne-am afla azi). Ciclitatea acestei sinusoide ar fi 26.000 de ani.
Deci azi am trăi în plină EPOCĂ ÎNTUNECATĂ, începută acum mai bine de 5.000 de ani, momentul de schimbare spre ASCENDENŢĂ (inversare de orientare) fiind anul 2012. Se constată imediat că MATRIARHATUL Culturii Cucuteni, corespunde acestei reprezentări sinusoidale.
În această perioadă, sunt contemplate doar cele 5 simţuri principale: viziv, auditiv, olfactiv, gustativ şi tactil, deşi „din dotare”s-ar părea că avem 260!? Alte delatii interesante despre SIMŢURI puteţi avea aici.
Cert este, că dacă SIMŢURILE sunt 260, iar astăzi primează cele 5, suntem într-un anume sens… NESIMŢIŢI, deoarece a PERCEPE LUMEA cu „minimul necesar”, e sigur RESTRICTIV şi explică actuala DEGRADARE A OMENIRII.
Poate că DICTATURA BUNULUI SIMŢ, pe care o promovează MIŞCAREA DACIA, în mod sigur modest-incipient, este INTUITIV, un prim pas pentru ECHILIBRUL-REVELAREA SIMŢURILOR în totalitatea-armonia lor, specifică EPOCILOR DE AUR!?!? Oricum, trebuie avut în vedere că vorbim de sute şi sute de ani de ASCENSIUNE spre EPOCA DE AUR, deci „cele câteva generaţii” pe care le avem noi în vedere, s-ar putea să fie doar… ÎNCEPUTUL!?
Urmăriţi cu atenţie acest film: