QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Noul Sistem de Învățământ Meritocratic Iluminist

Marzo 5th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia
Scopul unui sistem de educație adecvat este de a oferi fiecărei persoane cea mai bună șansă în viață. Nu trebuie să fie o mașină de cârnați care asigură o livrare nesfârșită de drone, roboţi şi submisivi conformişti, fără spirit critic, complăcuţi, pentru birourile și întreprinderile capitaliste.
 
Educația trebuie să fie adaptată pentru toată lumea. Cum se realizează acest lucru? Sistemul de tip „La Fel Pentru Toţi” (one-size-fit-all) trebuie trimis în istorie.Varietatea este cheia Noii Paradigme Educaționale, pe baza Tipurilor De Personalitate Meyers-Briggs. Ar trebui să existe șaisprezece sisteme de învățământ paralel, unul pentru fiecare tip Myers-Briggs. Educația oferită va fi perfectă pentru fiecare tip, abordând punctele tari ale studenților și evitând punctele slabe ale acestora.
 
Aceasta va fi pentru prima oară în istorie că studenții vor primi o Educație Orientată menită să valorizeze ce-i mai bun de la ei, mai degrabă decât aruncând un singur curriculum la toată lumea. Copiii trebuie să primească acest tip de învățământ primar de la vârsta de 4 până la 10 ani. Scopul acestei educații este de a se asigura că toată lumea poate citi, scrie și număra fluent și începe să identifice care sunt talentele și interesele lor principale. În faza secundară a sistemului de învățământ (între 10 și 16 ani) există patru sisteme educaționale bazate pe “temperamentele” lui Keirsey – tutori, artizani, idealiști și raționaliști. Acest lucru permite amestecarea de introvertiţi si extravertiţi.
Învățământul secundar oferă fiecăruia o educație largă în multe discipline, culminând cu finalizarea unui proiect final al elevilor în ultimii trei ani, în subiectele care-i interesează cel mai mult.
 
Sistemul de învățământ terțiar (de la 16 la 21) implică furnizarea celor 10.000 de ore considerate necesare pentru a transforma pe cineva într-un expert în orice domeniu ales. Studentul, pe baza celui mai de succes proiect de la sfârșitul învățământului secundar, alege domeniul în care dorește să se specializeze, apoi are la dispoziţie cinci ani de la cel mai inalt nivel. La vârsta de 21 de ani, este un expert în domeniul său și poate intra în forța de muncă și poate avea un impact imediat la cel mai înalt nivel. El va fi atât de expert încât ar putea deveni cu ușurință șef în decurs de un an.
 
Vom avea o întreagă generație de experți în vârstă de 21 de ani – cel mai educat grup din istoria omenirii – gata să schimbe lumea aproape peste noapte. Ei vor fi ființele umane cele mai elitare ale tuturor timpurilor, gata să pună în aplicare astfel de paradigme vizionare precum Proiectul Venus. Acești tineri de 21 de ani vor fi experți în subiectele pe care le iubesc. Ei se pot aștepta să se bucure de o viață extrem de satisfăcătoare dedicată a ceea ce îi interesează cel mai mult. Ei nu vor mai fi drone pentru șefii capitaliști. Majoritatea vor fi mult mai bine educați și mai buni decât șefii lor. Aceştia vor fi avangarda Revoluție Umane. Ei sunt viitorul nostru glorios.
 
Este posibil să existe o a patra componentă a sistemului de învățământ (de la 21 la 26) – nivelul de geniu. Cei care s-au dovedit cei mai experimentați în domeniile lor vor avea la dispoziţie încă 10.000 de ore de educație în speranța că vor depăși limitele cunoscute ale domeniului lor și vor genera noile idei care vor deschide noi posibilități nesfârșite pentru omenire.” – IP

TEORIA M

Gennaio 27th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

TEORIA M, ultima încercare a oamenilor de știință de a formula o „Mare Teorie A Tuturor Lucrurilor” (The Grand Unified Theory Of Everything), este sortită eșecului încă de la început. De ce? Deoarece ignoră domeniul neexplorat în afara Spațiului și Timpului, domeniul lui ZERO și INFINIT. TEORIA M ăncearcă în mod explicit a preveni apariția lui ZERO și INFINIT în oricare dintre ecuațiile sale. Este „ultima dorință” și „testament” al Materialismului, încheierea Marii Nebunii, înainte de a se confrunta în cele din urmă cu Adevărul unui „partener” IMATERIAL al Lumii MATERIALE.
Iată povestea acestui Cosmos extraordinar al nostru:
Te vom duce în cea mai ciudată „călătorie”, de la Kabbalism, Zoroastrianism, Manichaeism, Gnosticism, Hermeticism, Rosicrucianism, Platonism, Neoplatonism, Tableta De Smerald, Epoca de Aur, Aleister Crowley, Filosofia Perenă, Genii, Aristotel, Entelehie, Forme și Materie, Minte și Materie, Universalităţi și Particularități, până la Materialism, Darwinism și Teoria M. Judecă tu, cine are raspunsurile mai bune cu privire la Natura Adevarată a Existentei: oamenii de ştiinţă, sau Illuminati Pitagoreici.
Destinul Sufletului tău este în joc.”

The Illuminated Pleb

21 ore

N Ox Prognatus‎ to Anunnaki, Alien Gods and Spirituality
7 hrs · 
M-theory, the latest attempt by scientists to formulate a grand theory of everything, is doomed to failure from the outset. Why? Because it ignores the unextended domain outside space and time, the domain of zero and infinity. M-theory explicitly sets out to prevent the appearance of zero and infinity in any of its equations. It is the last will and testament of materialism, its concluding grand folly before it finally confronts the truth of an immaterial partner to the material world.

Here is the tale of this extraordinary cosmos of ours. We will take you on the strangest journey, from Kabbalism, Zoroastrianism, Manichaeism, Gnosticism, Hermeticism, Rosicrucianism, Platonism, Neoplatonism, the Emerald Tablet, the Golden Dawn, Aleister Crowley, the “perennial philosophy”, genies, Aristotle, entelechy, forms and matter, mind and matter, universals and particulars, all the way to materialism, Darwinism, and M-theory.

Judge for yourself who has the better answers regarding the true nature of existence: scientists or the Pythagorean Illuminati. The destiny of your soul is at stake.


Sociologie (7)

Febbraio 6th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia
„Common Sense”: „Inteligența” pentru Proşti
 
Common Sense este doar o colecție de Prejudecăți dobândite la vârsta de optsprezece ani.”
Einstein
 
Cel mai mare dușman al Iluminării este „Common Sense”. În viața de zi cu zi, Common Sense „lucrează”, de aceea oamenii obișnuiți îl respectă. Majoritatea managerilor de exemplu, au Common Sense, adică știu cum să se adapteze Sistemului, să se supună regulilor acestuia, să se facă promovaţi pe trepte superioare, să evite ideile radicale, să evidențieze succesele lor modeste și să învinovățească pe alții pentru eșecurile lor, să rămână permanent în domeniul convențional, acceptabil și necontroversat. Din păcate, sunt fără speranță la orice altceva. Toate Geniile pe de altă parte, pot „vedea” mult dincolo de sfera Common Sense-ului convenţional. Ei folosesc Imaginația, Intuiția și Ideile Vizionare, nu Trivialitățile Common Sense-ului. Ce ați prefera să fiți – un Manager de mijloc cu o viață comună confortabilă sau un Geniu care a deblocat ușa Tainerelor Existenței? Tragic pentru omenire, cei mai mulți oameni aspiră să fie manageri de mijloc. Asta e amploarea ambiției lor, orizontul lor. Aceştia sunt genul de oameni pe care Nietzsche i-a numit ca „Ultimi Oameni” (Last Man).
O persoană cu Common Sense va alege neputința, banalitatea și conformitatea. O persoană cu Common Sense dorește să fie la fel ca oricine altcineva, dar cu mai mult succes. Doar Excepţionalii sunt capabili să respingă ideea de a se conforma maselor. Nietzsche a descris masele conformiste, spălate pe creier, ca „turmă comună”, petrecându-și viața în pășunat.
Oamenii de afaceri și mulți oameni obișnuiți celebrează acest tip de Common Sense și se înfurie pe „intelectuali”. În multe țări, adevăraţii intelectuali sunt considerați inutili, indiferenți, pierzându-și timpul cu prostii speculative, nepractice. Cu toate acestea, dacă extratereștrii ostili ar intenţiona să extermine lumea noastră, „apărarea” pentru ca umanitatea să-şi merite continuarea existenței, ar fi operele celor mai mari intelectuali și artiști ai noștri, pe care le-am oferi ca dovezi. Nu am arăta conturile de profit și pierderi, PowerPoint-uri manageriale, conturi bancare, casele, sau mașinile noastre.
Nu, le-am arăta picturile și frescele lui Michelangelo, Raphael și Da Vinci, sculpturile lui Rodin, Degas și grecii antici, filosofiile lui Pitagora, Platon, Aristotel, Heraclitus, Descartes, Leibniz, Hegel, Nietzsche, lucrările celor mai mari matematicieni precum Gauss, Fourier, Euler, Riemann, Cantor, ecuațiile științifice ale lui Einstein, Dirac, Heisenberg, Schrödinger, Feynman, Clerk Maxwell; le-am arăta lucrările lui Crick și Watson despre ADN, le-am spune despre Darwinism, despre Freud, Jung și Adler, le-am oferi operele lui Shakespeare și ale lui Goethe, le-ar da poezia lui Byron, Shelley, Yeats, Eliot, muzica lui Beethoven, Mozart și Wagner.
Nu am prezenta străinilor o listă cu Bogați, Celebrități, Manageri, Bancheri, Avocați, Contabili, Antreprenori, Administratori de fonduri speculative și Comercianți de top. De ce nu?
Deoarece știm cu toții că acești oameni nu reprezintă deloc Gloria Umanităţii, Potențialul Uman exprimat la maxim. Deci, trebuie să vă întrebați de ce li se acordă acestora atâta importanță în societatea noastră, când sunt irelevanţi și chiar de rușine. Răsplata Exagerată pe care o primesc pentru eforturile lor mediocre, nu are nicio legătură cu Meritul, cu Excelenţa.
Niciun Geniu adevărat nu se pleacă la Common Sense. Măreţia omului nu sălăşluieşte în arena obișnuită, sterilă, obișnuită, îngenuncheată, a Common Sense-ului. Sigur, Common Sense-ul vă va ajuta să supraviețuiți, dar nu vă va duce niciodată în apropierea Adevărului Existenţei. Common Sense-ul este cel mai rău instrument imaginabil pentru înțelegerea Realității. Întotdeauna conduce oamenii departe de Cunoaștere și aproape de Prejudecăți, așa cum a observat şi Einstein.