QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Leadership „Mişcarea DACIA”

Aprile 15th, 2011 No Comments   Posted in Politica romena

Intrarea în Arena Politică a mişcării noastre, presupune stabilirea unui GRUP DE INIŢIATIVĂ, format  în primul rând din COMPETENŢELE chemate să definitiveze PRINCIPIILE, OBIECTIVELE precum şi TACTICA ŞI STRATEGIA DE GUVERNARE. Tot din acest grup, vor face parte REPREZENTANŢII ÎN TERITORIU, chemaţi să DIFUZEZE mesajul nostru şi să creeze BAZA DE MASĂ, necesară înscrierii ca mişcare politică.
Aşa cum s-a mai precizat anterior, nimeni nu trebuie să se aştepte la avantaje în urma participării la acest GRUP, ci mai degrabă la stresul presupus de o activitate de pionierat, ca aceea ce avem în faţă ! Dacă la nivel naţional Principiile şi Obiectivele noastre urmează a fi implementate treptat, pentru a nu avea „efecte colaterale”, la nivel de mişcare acestea vor avea caracter IMEDIAT şi OBLIGATORIU. Noi propunem grile de salarizare, despărţirea netă a Politicii de Economic, structuri restrânse de Cadre, noi Valori de cultivat, criterii de Competenţă şi Responsabilitate pentru desemnarea liderilor, etc. Rezultă de aici caracterul „rupt de realitatea contemporană” al Cadrelor „Mişcării DACIA”. Aceştia vor fi tineri, deci fără „spada lui Damocles” a unui trecut compromiţător, fără cazier juridic, de probitate morală exemplară, competenţi şi gata de a-şi asuma Responsabilitatea în modalităţile contractuale prevăzute de viitorul Statut. Tot prin Statut, încălcarea Principiilor şi Obiectivelor, părăsirea sau excluderea din Mişcare, implică demisia automată din orice funcţie de reprezentare, la orice nivel. Paradoxal, noi suntem o mişcare politică ce-şi doreşte pe termen lung, o Dacia … fără partide, guvernată de ADMINISTRATORI, desemnaţi pe criterii… administrative, deoarece Multipartidismul nu este altceva decât o „sursă de zâzanie”, producătoare de tensiuni şi guvernat de interese ideologice „de faţadă”, depăşite în actualul context social, economic şi cultural. De aceea, putem spune că liderii „Mişcării DACIA” vor fi „din alt aluat” ! Noi nu vrem DEZBINARE, ci … UNITATE ! … ”Unde-i unu’, nu-i Putere… !”
Aşa cum s-a specificat anterior, nimeni nu este exclus PENTRU NICIUN MOTIV de la apartenenţa la mişcare, sau de la funcţii de răspundere în cadrul acesteia, singura condiţie reprezentând-o ACCEPTAREA PRINCIPIILOR ŞI OBIECTIVELOR noastre ! Cum acestea sunt inedite, nefiind contemplate de alte forţe politice, este evident că apartenenţa la „Mişcarea DACIA” este incompatibilă cu prezenţa şi în alte formaţiuni. Undeva am specificat că pentru „Mişcarea DACIA” ar fi o mare victorie, dacă (de exemplu) Iliescu Ion ar intra în rândurile noastre, ca semn al „reevaluării” activităţii sale anterioare. De asemenea, ne-ar place să popularizăm miliardarii ce-şi vor repatria capitalurile, punându-le la dispoziţia unei DEZVOLTĂRI SUSTENABILE şi mulţumindu-se cu un trai DECENT ! Nimeni nu este perfect, ci… perfectibil ! În noi toţi sălăşluieşte atât BINELE, cât şi RĂUL şi nimeni nu este SFÂNT… dar poate deveni ! Ziua unui aderent al mişcării trebuie să înceapă cu o meditaţie în faţa propriei oglinzi, asupra acţiunilor ce urmează a fi desfăşurate. Dacă vom reuşi să delimităm Binele de Rău şi ne vom strădui să cultivăm primul, vom da un impuls puternic „Mişcării DACIA” ! Noi nu plecăm „la drumul lung ce ne aşteaptă” cu intenţii de răzbunare, ci cu un spirit nou de RECONCILIERE NAŢIONALĂ, dar şi cu INTENŢII FERME !
Viitorii lideri vor trebui să fie buni cunoscători al actualului Sistem, pentru a-l putea combate ! Avem nevoie de COMPETENŢE în toate domeniile vieţii politice, economice, sociale şi culturale, pentru a ajunge în cel mai scurt timp cu putinţă, la punerea în practică a Principiilor şi Obiectivelor noastre ! Dar avem nevoie şi de oricine este dispus să-şi dedice timpul liber pentru difuzarea mesajului nostru şi pentru racolarea colegilor, cunoscuţilor, prietenilor şi rudelor !
Deocamdată „vorbesc singur”, deoarece implementarea unui nou Sistem, nu este joacă de copii şi mulţi sunt încă… circumspecţi !  Mulţi COMPETENŢI sunt „increduli”, sau „mulţumiţi cu ceea ce au”, dar vă asigur că această Criză va „degenera” pentru motivele expuse de-a lungul celor doi ani de existenţă a mişcării şi avertizez că… NIMENI NU ESTE ÎN SIGURANŢĂ !!! Noi reprezentăm SOLUŢIA PAŞNICĂ la Criza Ireversibilă a Sistemului şi garanţia unei AFIRMĂRI la nivel NAŢIONAL şi INTERNAŢIONAL !
În ceea ce mă priveşte, reamintesc rolul meu de GARDIAN al Principiilor şi Obiectivelor, precum şi de promotor al unor Măsuri de guvernare în linie cu acestea. Astfel, se poate spune că sunt un LIDER DE OPINIE, ce se va retrage însă de pe această poziţie, în momentul intrării în legalitate a mişcării şi al desemnării COLECTIVULUI DE CONDUCERE al acesteia, ca dovadă a lipsei „interesului personal” în promovarea acestui PROIECT. „Mişcarea DACIA” trebuie să fie condusă „din interior” şi de oameni tineri ! Noi, cei cu păr alb, poate vom alcătui un Sfat al Bătrânilor, cu rol de consultanţă, ca depozitari ai unor experienţe de-o viaţă. Până la acel moment însă, „voi tăia în carne vie”, deoarece sunt mulţi cei interesaţi în a ne deturna, denatura, sau … confisca ! Mulţi se autoexclud, alţii sunt… ajutaţi, deoarece la „ieşirea în arenă”, va trebui să fim… omogeni. Şi în viitor vom avea duşmani de temut, uşor de identificat, dar noi ne-am născut în SPAŢIUL NEMURITORILOR DACI  şi intenţionăm să o DEMONSTRĂM !
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Reamintesc tuturor Evenimentul programat de „Mişcarea DACIA” şi anume ÎNTÂLNIREA DIN 19 AUGUST a.c.  Din păcate, am observat accesul dificil la acest EVENIMENT de pe Peretele mişcării, motiv pentru care am sesizat pe cei în cauză, sperând în îmbunătăţirea situaţiei.
Această ÎNTÂLNIRE, va coincide cu momentul IMPLICĂRII EFECTIVE şi a trecerii activităţilor mişcării pe un Portal. Recomandarea mea este ca la această întâlnire, participanţii să se prezinte INFORMAŢI (vezi : „Informaţii” şi „Video” pe Perete, precum şi Link-urile propuse), pentru a nu se irosi timp cu reluarea unor teme deja dezbătute.
Mulţumesc tuturor acelora care se implică deja în numele „Mişcării DACIA” şi … îi aştept şi pe ceilalţi !