QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
„Mişcarea Dacia” şi… conceptul de proprietate privată

Aprile 15th, 2012 No Comments   Posted in Politica romena

Multă lume se scandalizează când citeşte în Principiile şi Obiectivele Mişcării Dacia despre „schimbarea conceptului de proprietate privată” !?
Această „aberaţie” se explică prin afirmarea unei „realităţi simple”, conform căreia „omul nu este stăpânul ambientului, ci parte componentă”. De acest adevăr incontestabil, erau conştienţi şi străbunii noştri DACI,  numai că de 2000 de ani se impostează alte valori, străine Spiritului noastru Naţional !!!
Acest principiu se află şi la baza opţiunii noastre pentru un „stat puternic”, deoarece acesta este singurul „arbitru” ce poate garanta implementarea unei „Noi Paradigme”, care nouă nu este, fiind la baza organizării primordiale/gentilice. Această „paradigmă originară” a fost treptat înlocuită de actuala paradigmă, potrivit căreia „omului i se dă ceva ce nu-i aparţine, ci căruia îi aparţine”.
Pe baza „noului concept de proprietate privată”, se pot rezolva toate chestiunile arzătoare la ordinea zilei : problema naţionalităţilor conlocuitoare, a reunificării teritoriale, a injustiţiei sociale, a globalizării, a resurselor naţionale, a românilor din afara graniţelor, etc.
În chestiunea POPULAŢIILOR MIGRATOARE stabilite de-a lungul ultimilor secole în arealul traco-geto-dacic, noi afirmăm că nimeni nu este „stăpân pe teritoriu”, mai ales că a fost „ocupat militar”. Totodată, afirmăm că „pornind noi de la Zero cu o nouă paradigmă”, nimeni nu poate nega dreptul acestor populaţii de a trăi şi menţine identitatea naţională proprie, respectând însă populaţia majoritară locală şi valorile ei naţionale în spiritul reciprocităţii şi al BUNULUI SIMŢ !
Tot aşa în problema REUNIFICĂRII celor două state româneşti, unde trebuie să primeze „unitatea spirituală”, ci nu „materialitatea teritorială” !
În chestiunea ROMÂNILOR DIN AFARA GRANIŢELOR ACTUALE, cerem vecinilor noştri în cadrul unei „noi politici regionale”, adoptarea aceloraşi principii expuse mai sus.
În chestiunea GLOBALIZĂRII şi legat de aceasta aceea a „resurselor naţionale”, nu mai este necesar să justificăm „încompatibilitatea crasă” a acesteia cu Principiile şi Obiectivele noastre !!!
Pe planul JUSTIŢIEI SOCIALE, nimeni nu este îndreptăţit conform Noii Paradigme, de a PROFITA de pe urma altora ! Pornind de la acest nou concept, Statul Puternic trebuie să gestioneze „echilibrul social”, exclusiv pe baza criteriilor de COMPETENŢĂ şi RESPONSABILITATE, ci nu pe principii IDEOLOGICE, sau „de parte” !
Acest nou concept, se poate rezuma prin cuvintele : „nimeni nu poate dispune de ceva ce nu-i aparţine, fără a ţine cont de INTERESUL NAŢIONAL” !!!
Se vor ridica voci care să decreteze că acesta este COMUNISM !?
Nimic mai fals : COMUNISMUL propăvăduia „dictatura unei pături sociale majoritare asupra celorlalţi şi PROPRIETATEA COMUNĂ”.
Noi negăm „proprietatea în sine”, deoarece actualul concept de „proprietate”, include noţiunile de „stăpân” şi aceea de „sclav”, ori noi nu suntem stăpâni pe nimic, „lăsând totul AICI”… care AICI este… ETERN !!!
În ceea ce priveşte DICTATURA, singura DICTATURĂ trebuie să fie aceea a LEGILOR NATURALE, pe care noi am numit-o… DICTATURA BUNULUI SIMŢ !
Iată cum se încadrează SCHIMBAREA CONCEPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ în NOUA PARADIGMĂ proiectată de MIŞCAREA DACIA !