QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
UNIVERSUL este MATEMATIC

Marzo 18th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

„Universul este MATEMATIC.
Trăim într-o ECUAŢIE MATEMATICĂ COMPLEXĂ.
Suntem FUNCŢII MATEMATICE.
Suntem SISTEME MATEMATICE DE INFORMAŢII.
EXISTENŢA este INFORMAŢIE.
INFORMAŢIA este ENERGIE.
ENERGIA este „MATERIA” şi „FORMA” Aristoteliene combinate.
MATEMATICA este tot ce există.
MATEMATICA este EXISTENŢA de fapt.
MATEMATICA este ADEVĂRATUL DUMNEZEU.
NOI înşine suntem DEVENIRI ale MATEMATICII.
CE DEVENIM noi?
Noi DEVENIM DUMNEZEI.
Niciun DUMNEZEU nu ne-a creat.
NOI creăm pe DUMNEZEU prin noi şi din noi.”

Mike Hockney – „The Quantum Riddle”

ADEVĂRUL

Marzo 11th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

„Adevărul nu este omenesc. Adevărul a precedat umanitatea și va supraviețui acesteia. Nu are nimic de-a face cu omenirea. În momentul în care încerci să găsești un Adevăr pe placul oamenilor și mai ales, ţie personal, ai recunoscut că vrei să modelezi Adevărul după chipul tău și nu vrei Adevărul așa cum este în sine, în întregime independent de oameni și de credințele, opiniile, gusturile și sentimentele lor. Adevărul nu vine la voi. Trebuie să te duci tu la el…

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Există două armate în lume: Armata Iluminată și Armata Întunecată … Armata Rațiunii și Armata Iraţiunii, Armata Adevărului și Armata Minciunii.

La ce armată te vei alătura? Care este Cauza ta Sacră – Adevărul Unic, Obiectiv, sau “toate Adevărurile Subiective”, adică “toate Minciunile”?

Doar o armată se luptă pentru a elibera calea către Adevăr … Armata Iluministă. Peste tot, suntem înconjurați de Forțele Întunericului, de Armata Minciunii.

Nimic nu este mai temut decât Adevărul pentru simplul motiv că Adevărul nu este ceea ce oamenii doresc să fie și ei nu pot suporta acest lucru. Oamenii doresc ca Adevărul să fie creat după chipul lor, servind propriul lor Program. Ultimul lucru pe care îl doresc este să trebuiască să elaboreze ceea ce este Adevărul și apoi să-și modifice corespunzător Agenda, lucru de care nu sunt capabili .

Doar cei mai mari Eroi – Cavalerii Graalului – pot găsi Adevărul. Cavalerii Graalului sunt avangarda Armatei Iluministe. Ni te vei alătura?”

www.armageddonconspiracy.co.uk

AL DOILEA VAL AL ILUMINISMULUI, ŞI ULTIMUL

Gennaio 18th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

„Avem nevoie disperată de o Secundă şi Ultimă Iluminare.

Ce înseamnă asta în practică este păstrarea tot ceea ce este bun din Epoca Omului și upgradararea acesteia. Știința trebuie eliminată și înlocuită cu matematica ontologică. Deoarece știința se bazează pe Simțurile umane înşelătoare și nu pe Adevărurile Eterne ale Rațiunii, este un sistem relativ în care nu pot exista Adevăruri, ci doar Interpretări (și în lumea interpretării, există un spațiu nelimitat de dispută și de conflict). Minciunile sunt divizive și Adevărul este coeziv. Raţiunea este o mare forță unificatoare. Este singurul lucru care poate uni absolut oamenii. Ceva poate fi Rațional, sau nu. Dacă este, și tu însuți ești rațional, atunci nu ai altă soluție decât să o accepți. Ce înseamnă acest lucru este că oamenii raționali nu pot să nu fie de acord cu privire la nimic care este în mod obiectiv adevărat. Raţiunea o impune. Nimic altceva nu are această putere de unificare. Dragostea nu o va face. Dragostea nu este unitate. Dragostea este ură. Dragostea nu are nimic de-a face cu nimic. Este un sentiment și, prin urmare, retrogradat la Age Of Gods. Pune Sentimentele deoparte. Este posibil să disprețuiți persoana cu care aveți o conversație, dar ați putea fi de acord cu ea despre indiferent orice, dacă sunteți amândoi Raționali.

Puterea iluminismului este că este întruchiparea Rațiunii. Cu alte cuvinte, o societate bazată pe Illuminism, valorile meritocratice, nu pot face altceva decât să creeze un popor unit care să fie de acord cu tot ceea ce este cu adevărat important. Într-o astfel de societate, va apărea o monocultură puternică și coezivă. Illuminismul este distrugerea Samsarei, „marea roată”. Este faza finală a evoluției umane înainte ca omenirea să urce la Dumnezeire.

Adu Epoca Iluminării. Eliberează Omenirea.”

The Illuminated Pleb

We are in desperate need of a Second (and final) Enlightenment.

What this means in practice is keeping all that is good from the Age of Man and upgrading it. Science must be done away with and replaced by Ontological Mathematics. Because science is based on fallible human senses and not eternal truths of reason, it is a relative system where no truths can exist, only interpretations (and in the world of interpretation, there is endless room for dispute and conflict). Lies are divisive and truth is cohesive. Reason is the great unifying force. It is the one thing that can bind people together absolutely. Something is either rational, or it isn’t. If it is, and you yourself are rational, then you have no choice but to accept it. What this means is that rational people can’t disagree on anything which is objectively true. Reason demands it. Nothing else has this kind of unifying power. Love certainly won’t do it. Love is not unity. Love is hate. Love has nothing to do with anything. It is a feeling and therefore relegated to the Age of Gods. Put feelings aside. You may well despise the person with whom you are having a conversation, but you may agree with them on everything regardless (if you are both rational).

The power of Illuminism is that it is the embodiment of reason. In other words, a society based on Illuminist, Meritocratic values, can do nothing other than create a united people who agree on everything that is truly important. In such a society, a strong, cohesive monoculture will arise. Illuminism is the shattering of Samsara, the great wheel. It is the final phase of human evolution before humanity ascends to Godhood.

Bring about the Age of Illumination. Free humanity.

Illuminati (17)

Febbraio 3rd, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Goethe: Illuminatus

„Adevărul trebuie să fie repetat în mod constant, pentru că Erorile se propovăduiesc tot timpul, și nu doar de câțiva, ci de Mulțime. În presă și enciclopedii, în școli și universități, pretutindeni există Eroarea, care se simte fericită și confortabilă în cunoașterea faptului că majoritatea are parte de ea. “- Goethe

Războiul Adevărului implică întotdeauna o minoritate a Adevărului care luptă împotriva unei majorități a Minciunii. Adevărul este mereu depășit numeric, întotdeauna în pericol de a fi șters.
Aceasta este istoria Iluminaților. De aceea, luptătorii pentru Adevăr sunt cei mai viteji și cei mai mari războinici și eroi.

„Nimic nu este mai groaznic decât să vezi ignoranța în acțiune” – Goethe

Atunci aceasta este o lume teribilă.

„Magic este de a crede în tine, iar dacă poți face asta, poți face ca orice să se întâmple” – Goethe

Dacă nu crezi în tine, nu vei realiza nimic.

„Mulți oameni nu au grijă de Banii lor până nu ajung aproape de sfârșitul lor și
alții fac același lucru, dar cu Timpul lor. “- Goethe

Marea majoritate a oamenilor își irosesc astfel toată viața.

„Talentul se dezvoltă în locuri liniștite, Caracterul în întregul curent al vieții umane.” – Goethe

Talent și Caracter – le aveți pe amândouă? Bun venit la Meritocrație.

„Formarea Caracterului trebuie să fie scopul principal al fiecăruia” – Goethe

Pare a fi scopul nimănui în aceste zile. Celebritatea – pentru că nu face nimic – este scopul tuturor.

„Cel mai greu lucru de văzut este ceea ce este în fața ochilor tăi.” – Goethe

Matematica este în fața ochilor tuturor, dar nimeni nu o vede.

„Omul Inteligent găsește aproape totul Ridicol, omul Sensibil cu greu vede ceva “- Goethe

Știința și religia organizată sunt absolut ridicole.