QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Continuitatea traco-geto-dacă în spaţiul carpato-dunăreano-pontic (3)

Maggio 21st, 2012 No Comments   Posted in Attualità

În continuare o să-mi dau cu părerea asupra unor idei răspândite de istorici de-ai altora, dar şi de-ai noştri, cu care eu „nu mă impac”.
O s-o fac în mod aleatoriu, în raport cu fiecare „subiect” în parte legat de obiectul disertaţiei.

De curând a fost transmisă pe RAI în cadrul emisiunii televizive „Ulisse”, o interpretare istorică a războiului de cucerire a Daciei , pornindu-se de la basoreliefurile de pe Columna Traiană.Menţionez că emisiunea este de mare audienţă în Italia, datorită calităţii informaţiei istorice şi a profesionalismului realizatorului Alberto Angela, fiul nu mai puţin faimosului său tată Piero Angela, şi el un mare divulgator de ştiinţă la televiziunea italiană. 
Prima întrebare pe care mi-o pun este : „la noi de ce nu se fac astfel de emisiuni de informare ştiinţifică, sau istorică precum în cazul de faţă ?”
Cert este că în emisiune s-au vehiculat o seamă de ipoteze „favorabile romanilor” cu care nu sunt de acord, iar alte aspecte au fost ignorate cu, sau fără voie. În continuare o să argumentez:

1. Primul aspect care l-am remarcat, a fost „prezenţa unor bărboşi” în anturajul lui Traian, care nu puteau fi decât… traco-geto-daci !?!?
Aceasta demonstrează că războiul împotriva lui Decebal, a fost în mare parte un „război civil”.
Explicaţia prezenţei unor traco-geto-daci alături de legiunile imperiale, este simplă dacă ţinem cont că Moesia (partea sud-dunăreană a vechiului Imperiu Dacic de pe vremea lui Burebista) era deja „clientă” a imperiului roman, neexistând dovezi ale unor încleştări militare majore în acea zonă.
Se vorbeşte de Bicilis, ca fiind unul dintre „trădătorii” lui Decebal, care a dezvăluit ascunzişul comorii, deci avem şi o dovadă suplimentară pentru această teză a „trădării”.
Fapt este că după „victoria” de la Tapae, Traian se retrage în loc să avanseze spre Sarmizegetusa, fapt ce pune sub semnul întrebării cuvântul „victorie” (motiv pentru care am folosit ghilimelele). Ba mai mult, Decebal în alianţă cu dacii liberi din est, geţii, sarmaţii (care tot traci erau) şi iazigii, trec la contraofensivă atacând Moesia, probabil motivaţi şi de „trădarea” de care am pomenit. Drept urmare, Traian e obligat să coboare pe Dunăre şi să-i înfrunte pe „agresori” asupra cărora obţine „victoria” finală de la Adamclisi, bineînţeles tot cu ajutorul „trădătorilor moezi”. Am scris din nou „victorie”, deoarece „fiecare trage spuza pe propria turtă”, dar adevărul este că „barbarii” nu aveau forţa militară a romanilor, deci este mult mai plauzibilă o retragere strategică a acestora de la „confruntarea directă”, pentru a continua „lupta de hărţuire”. Urmarea imediată este că trupele imperiale au fost dislocate din vest, ceea ce demonstrează marea măiestrie militară a lui Decebal. Această acţiune militară  a „uşurat” Sarmizegetusa !  Ca urmare a acestor „demonstraţii de forţă” ale romanilor (care au fost totuşi impunătoare !) şi în eminenţa unei reîntoarceri a lui Traian asupra Sarmizegetusei, Decebal încheie un armistiţiu cu acesta, în urma căruia cedează zonele deja ocupate şi se angajează să devină „client” al Imperiului, adică aliat. Aceasta a fost numai o „manevră de temporizare”, deoarece Decebal a continuat fortificarea cetăţilor sale şi pregătirile de război, pricepând că romanii nu renunţaseră la bogăţiile Daciei, ci doar „îşi reprindeau răsuflarea”.
Acestea sunt „consideraţii tactice şi strategice cu caracter militar”, domeniu în care istoricii au mult de învăţat de la MILITARI (apropos de „invazia de câmp” de care sunt acuzaţi gen. Chelaru şi alţi militari de carieră).

2. Ipoteza „sinuciderilor în masă” care a fost „sugerată” de Alberto Angela, este o aberaţie „construită” pentru a face ceea ce toţi cuceritorii fac : să evidenţieze „terenul gol lăsat de învinşi”, pentru a justifica „permanenţa/deposedarea ulterioară”, ba chiar şi… ROMANIZAREA prin aducerea de colonişti de la Roma , cum este figurat şi cu o animaţie în emisiune. Citiţi câţi împăraţi şi-au luat titlul de „dacicus”, „carpicus”, „geticus” după Traian, şi veţi pricepe că „sămânţa traco-geto-dacilor” s-a perpetuat pentru mulţi ani după Traian (până azi , zicem noi).  Este adevărat că Decebal s-a sinucis, dar el era un rege care ar fi fost dus în lanţuri la Roma, aşa cum s-a întâmplat cu Vercingetorix al galilor şi cu alte căpetenii înfrânte de romani (nu ca alţii care s-au lăsat şi decoraţi de Stalin, deoarece au lăsat în grija gloanţelor şi Siberiei 130.000 de oşteni proprii… dar ăla sigur nu era urmaş al dacilor ! … ăla era sigur un „urmaş al Romei” !)

Este ILOGIC ca un individ care primeşte moartea cu seninătate, să-şi ia viaţa atâta timp cât mai poate ţine în mână un falx, sau o sică !!!
Mult mai plauzibilă este „împărţirea ultimelor rezerve de apă”, sau împărţirea unor „stimulente” despre care „circulă zvonuri” că dacii le-ar fi cunoscut şi consumat.
Decebal era înconjurat de o mulţime de legionari şi nu avea nicio şansă de izbândă, riscând însă să fie rănit şi prins în viaţă !!!
Apropos de „scena sinuciderii lui Decebal” de pe Columnă, nu s-a specificat în emisiune că ea a fost ştearsă de reprezentanţii Vaticanului, din motive ce nu pot fi decât bănuite (vezi secretele Vaticanului în chestiunea dacă). Noroc că se luaseră amprente şi schiţe ale acestei scene înaintea ştergerii !
Putem doar să ipotizăm „înlăturarea unei scene de extremă bărbăţie pentru un Neam ce trebuia să apară altfel”, sau „incompatibilitatea cu credinţa creştină şi cu personajul instalat de Vatican pe locul lui Traian”. Poate cineva ne va lămuri vreodată această… enigmă !?

3. O altă aberaţie susţinută, este „deportarea în masă a populaţiei civile”, reprezentată de scena „copilului înmânat de o femeie dacă lui Traian”, ce indică Roma şi de basorelieful cu coloanele de civili transfugi.
După părerea mea, se tratează de „luarea de ostatici din familii regale/nobile (se observă fineţea veşmintelor), pentru a-i ţine cuminţi pe daci”, respectiv „retragerea dacilor din teritoriile/aşezările rămase în mâna romanilor”. Este cunoscută existenţa a zeci de statui de daci răspândite în toate marile muzee ale lumii şi în diverse colecţii particulare , executate după „modele reale” chiar la Roma !!! … aceştia puteau fi „ostateci”, sau … „colaboratori” !
Am făcut mai înainte „demonstraţia aritmetică” a imposibilităţii controlării unui teritoriu imens cu RESTURILE unei armate iniţiale de maxim 60.000 de legionari, iar fără „controlul teritoriului” nu se poate imagina o „curăţenie etnică” aşa cum susţine Alberto Angela !!! Este ilogic să deportezi sute de mii de persoane, pentru a aduce alte sute de mii din alte popoare !!! Imaginaţi-vă costurile şi dificultăţile unei astfel de operaţii, în condiţiile vremurilor actuale, darămite atunci !!!
Nici măcar ruşii nu au reuşit în 200 de ani (cu „pauza” dintre războaiele mondiale) să deporteze mai mult de un milion de români din Basarabia… şi aveau trenuri şi Kalaşnicoave ! Nici maghiarii nu au reuşit în 1000 de ani, nici măcar să devină majoritari, cu toate maghiarizările forţate pe care le-au făcut !!! Nici sârbii nu au reuşit tot în 170 de ani să deznaţionalizeze  Timocul, deşi aveau radio, televiziune, partid comunist, etc. !!!… la fel bulgarii… la fel grecii !!! Domnilor delatori ai neamului milenar daco-român… SUNTEŢI PE ARĂTURĂ !!! Romanii nici nu au pus piciorul pe trei sferturi din teritoriul traco-daco-geţilor … munţii şi codrii au fost şi vor fi „garanţia continuităţii neamului” !…da, au mai venit şi alţii între timp, dar au rămas ce erau (în cel mai bun caz), aşa cum şi noi am rămas ce eram !!! De cele mai multe ori, „veneticii” erau „mai barbari ca noi”, dar s-au pus bine cu duşmanii noştri şi ne-au restrâns „arealul”… alte ori au venit unii mai „civilizaţi”. De multe ori, „civilizaţii” ne-au adus „păcate”, dar s-a găsit mereu un Burebista „să taie viile” ! Azi sunt alte imperii,ce ne-au adus „un alt mod de viaţă”… alte „valori”, dar se va găsi un Burebista să „le taie viile” !!!
CURĂŢENIA ETNICĂ este categoric infirmată de NEÎNCETATELE HĂRŢUIELI ale „dacilor liberi”, care au determinat în cele din urmă, după 165 de ani, PĂRĂSIREA TOTALĂ Daciei nord-dunărene, deoarece o „părăsire parţială” începuse cu mult înainte !!!

4. O altă aberaţie este aceea că „dacii nu exploatau aurul în mine”, ci doar din albiile râurilor !?
Este adevărat că exploatarea aurului are nevoie de ape curgătoare (am văzut toţi filmele americane despre „the gold-rush”), dar nu trebuie să fii cine ştie ce geolog să pricepi că dacă în râu se găseşte aur, trebuie să vină din împrejurimi… deci, „dă-i şi sapă” !!!
Alfel cum să explici cele 200 tone de bijuterii/obiecte sacre dezgropate din albia râului Sarmis (?).
Am întâlnit şi „istorici ai lui peşte” români, care susţineau că dacii nu prelucrau aurul !?!?!? … trebuie să fi fumat ceva toxic înainte, ca să faci o aşa afirmaţie, numai dacă ţinem cont de COIFUL DE AUR de la COŢOFENEŞTI, datat în sec. al V-lea î.C. ca să nu mai pomenim de brăţările dacice şi cosonii care sunt atât de mulţi „pe piaţă” azi, că preţul lor s-a prăbuşit !!!

5. O altă punctualizare ce nu mi-a plăcut, a fost aceea referitoare la „violenţele femeilor dace asupra prizonierilor romani”.
În primul rând aflăm că exista şi aşa ceva (prizonieri), ca dovadă că romanii mai şi pierdeau lupte, ba mai şi mureau, de li se atărnau ţestele în pari pe zidurile cetăţilor dacice (cu puţină LOGICĂ, putem deduce că numărul lor scădea pe durata incursiunii în Dacia) !
În al doilea rând, să nu uităm scenele cu romanii ce decapitează morţii, ţinându-le chiar ţestele în dinţi (!?) pentru „a se da mari” în faţa lui Traian !… să nu uităm capul şi mâna dreaptă a lui Decebal „dusă plocon” aceluiaş „civilizator” !  Cred şi eu că li se răspundea cu aceeaşi monedă, că doar se tratează de vremurile când „civilizaţii” se distrau în Arene, aclamând sfâşierea prizonierilor de către fiare, sau moartea gladiatorilor puşi să se confrunte pe viaţă şi pe moarte !? … să fie la ei „civilizaţia” asta !!!
Să nu uităm că acele femei, probabil că-şi pierduseră bărbaţii în LUPTE DE APĂRARE , ci nu de CUCERIRE şi SUBJUGARE !!!
Să nu uităm că AMAZOANELE erau din neamul tracilor… ultima expresie a MATRIARHATULUI în lumea cunoscută !!!

6. Am aflat cu această ocazie,  despre un detaliu de pe basoreliefuri (de data asta nu e o obiecţiune, ci o mulţumire), şi anume despre GRATON – un fel de căruţă şi azi în uz la LADINII din Alpii Dolomitici. Cine mă citeşte, ştie că am susţinut că ladinii sunt „neam apropiat al străromânilor”, ca şi romanşii, sarzii, corsicanii şi bascii (toate populaţii alpine/sub-alpine).

7. O altă „laudă” pentru emisiune, este prezentarea pe Columnă a legionarilor „la cules de grâu/mei”, ceea ce demonstrează că „istoricii lui peşte” care susţin că dacii nu practicau agricultura, sunt „pe arătură” (că doar cultivase cineva grâul/meiul pe care-l recoltau legionari, nu ?)

CONCLUZIE :
Nu neg valoarea emisiunii, ci doar „interpretarea de parte”, ce este un fapt „de înţeles”.
Noi nu cerem nimănui să îmbrăţişeze IPOTEZELE noastre, dar nici nu suntem dispuşi să acceptăm orice GOGORIŢĂ, numai pentru că a fost lăsată posterităţii… SCRISĂ !
„Istoricii lui peşte” consideră că aşa ar trebui procedat, dar noi respingem această abordare, deoarece ŞTIM că „Istoria este scrisă de învingători”, în aşa fel ca să-şi justifice ACŢIUNILE.
Noi am fost şi suntem un POPOR PACIFIC şi ne arătăm necruţători numai cu cei ce ne încalcă spaţiul !

(va continua)

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRGCLC8ULNag&h=hAQHXSUvAAQHnoZm_RCZfpabEvUL8Nrqe99-BXJCtxJpAwA