QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Şarlatanii…

Maggio 25th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia


Tags:

Muzica Stelelor

Maggio 25th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Helena De Brabander a distribuit un link în grupul Hyperianism – The Outer Circle (Activism and Optimization).
1 oră ·
“It’s time to understand the code, the code of life. Life is not what you think it is. Life is identical to light. That explains why the ancients worshiped the sun … the source of light and life. You cannot have life without light.
A “soul” – a massless, unextended, dimensionless, immaterial entity outside space and time – is a light being … a being made of photons. But the great secret of light is that it is the most rational thing you can get. Light, when properly understood, is nothing other than ontological mathematics, i.e. mathematics exists in the universe as light, and everything comes from light (from mathematics).
Light is the fiber and fabric of existence, which is to say that mathematics is what existence is. Mathematics is light itself, life itself, mind itself, and thought itself. And matter is simply “broken” light. There is nothing other than light = mathematics.”

“The most intelligent people – the geniuses – are able to take conceptual leaps that defy the understanding of ordinary people. You are extraordinarily intelligent if you can conceive that thoughts are photons, that suns pour out the thoughts of the Cosmic Mind into spacetime and matter, and that black holes restore spacetime thoughts to their Singularity origin.
Given that minds think, then, to say that photons are thoughts, is equivalent to saying that minds are made of light, that minds comprise autonomous, complete and consistent collections of photons. Given that all minds are alive (there are dead, or “undead”, bodies, but no such things as dead minds) then photons are not only thoughts, they are also the basic ingredients of life. Suns are the central, controlling lives of solar systems, and they produce the conditions for plant and animal life to appear on planets such as Earth. They are the solar Gods that project life into their solar domain.
The Singularity is the immaterial source of life and mind, outside space and time. It emanates material suns (solar holograms) that convey life and mind into the spacetime universe of matter. Moons and planets are the detritus of previous generations of suns. On planets, the light (life, thoughts) of suns produces bodies that can be controlled by individual souls.
The carbon, nitrogen and oxygen atoms in our bodies were created in old, long dead stars. The lighter elements come from small exploding stars (novae), while the heavier elements come from large exploding stars (supernovae). Stellar explosions throw out vast clouds of dust and gas, and this material from the exploded stars disperses throughout interstellar space where it can combine into moons, planets or new stars.
What do stars do? They fuse simple hydrogen nuclei to create more complex nuclei, and thus the material world, full of all the elements, comes into being.”

I came across this video, is the truth about stars being deliberately held back?

THE STARS SING: (don’t mind the religious take, the sound frequencies and images are very interesting)

O.W.O.

Febbraio 20th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

“Illuminati în ziua de azi au o influență mult mai mică decât în vechime din cauza mai multor tendințe: creșterea Consumerismului, deriva generală de la Spiritualitate spre Materialism a unei mari părţi a umanității, avansarea neobosită a Divertismentului “Junk “, amăgirea generalizată că oamenii au Libertate și Şansă, succesul “Democrației” în a convinge oamenii obișnuiți că au un anumit grad de Putere Politică și își pot schimba conducătorii, ușurința și confortul oferit de Tehnologie, omniprezența Sportului, Muzicii, Filmelor și Televiziunii care păstrează oamenii permanent distraţ, mașina de Spălare A Creierului În Masă, eficacitatea mașinii cinice de Publicitate și dominația completă a Cultului Celebrităților și a celor Super-Bogați. Este dificil în epoca Secularismului și a Ştiinței ca oamenii să accepte că o Forţă Spirituală Malignă, „lucrează” în lume. Mulți oameni cred că lumea este un loc rău, dar aceștia atribuie asta eșecurilor umane și nu percep nicio Conspiraţie Răuvoitoare dincolo de esenţa umană. Multe din marile mișcări ale trecutului pur și simplu nu ar putea exista în zilele noastre. Mentalitatea aceea nu mai există. Veche Ordine Mondială (OWO) a trivializat umanitatea și i-a înlăturat capacitatea de a i se opune. Puterea OWO nu a fost niciodată mai mare ca în prezent. Va trebui făcut un efort gigantic pentru a o răsturna. ”

Cowbee Zed

1 oră

“The Illuminati in the present day have much less influence than of old because of several trends: the rise of consumerism, the general turning away from spirituality and towards materialism by much of humanity, the relentless advance of “junk” entertainment, the widespread delusion that people have genuine freedom and choice, the success of “democracy” in persuading ordinary people that they have a degree of political power and can change their leaders, the ease and comfort provided by technology, the omnipresence of sport, music, movies and TV that keep people endlessly distracted, the media brainwashing machine, the effectiveness of the cynical advertising machine, and the complete dominance of celebrity culture and the super-rich. It is hard in the age of secularism and science for people to accept that a malignant, spiritual force is at work in the world. Many people think the world is a vile place but they attribute that to human failings and perceive no malevolent conspiracy beyond the purely human. Many of the great movements of the past simply could not exist in the present day. The mentality no longer exists. The Old World Order have trivialised humanity and stripped away its ability to resist. The OWO’s power has never been greater than at the present time. It will take a gargantuan effort to overthrow them.”

EUROVISION – Lecţie de… GEOPOLITICĂ !

Maggio 15th, 2011 No Comments   Posted in Attualità

Am urmărit cu interes Festivalul EUROVISION, nu pentru că sunt un îndrăgostit de televiziune şi de „creaţiile” sale, ci pentru a trage câteva concluzii de… GEOPOLITICĂ.
Menţionez că nu voi discuta de pe poziţii de muzician, ci de… politolog. Mie personal, mi-a plăcut „Zdob şi Zdup” pentru originalitate, profesionalism, umorism şi atenţia acordată folclorului.

„Hotel FM” a impresionat prin MESAJ, muzica sensibilă, interpretarea de calitate şi bogăţia exprimării muzicale cu un numar mic de instrumente.

Menţionez de asemenea că la o astfel de manifestare muzicală, importantă este participarea, ca şi la o Olimpiadă.
Câteva observaţii mai aprofundate, se pot face totuşi :
1. Mesajul unui astfel de Festival, trebuie să fie unul de actualitate, iar românii de la „Hotel FM”, au fost printre puţinii care VOR SĂ SCHIMBE LUMEA, aşa cum a remarcat şi Raffaela Carra în Studioul RAI. Din păcate, melodiile mai votate au transmis alte mesaje, ceea ce demonstrează „integrarea” într-o Lume … aşa cum o cunoaştem şi condamnăm inclusiv la „Mişcarea DACIA”.
2. Votul nu a fost expresie a calităţilor muzicale, ci a INTERESELOR GEOPOLITICE. Astfel, slavii s-au votat între ei,la fel ca şi germanicii, latinii, nordicii, sovieticii, yugoslavii, demonstrând că EUROPA UNITĂ este un VIS IREALIZABIL, naţionalismul fiind peste tot în puternică ascensiune.
3. Analiza VOTURILOR SPECIALIŞTILOR, arată că românii au fost votaţi doar de ITALIA, DANEMARCA ŞI BULGARIA (poate Israel, Turcia, Danemarca şi Olanda).
4. Analiza VOTURILOR DIN „AFARĂ”, arată ponderea DIASPOREI în : ITALIA, SPANIA (şi poate) ISRAEL, DANEMARCA, TURCIA şi OLANDA.
5. Surprinde lipsa voturilor din SERBIA, unde românii din Banatul Sârbesc au „lipsit”, ca şi vlasii, care se pare că sunt puţin conştienţi de românitatea lor. Aici este mult de lucrat în viitor !!!
6. BASARABIA a demonstrat din nou că UNIREA este eminentă !
7. ROMÂNIA a demonstrat la rândul ei că „sângele apă nu se face” şi că UNIREA este doar o chestiune de timp şi… împrejurări, în ciuda AUTOLEZIONIŞTILOR AUTOHTONI (care chiar autohtoni s-ar putea să nu fie !) şi a PRESIUNILOR EXTERNE !
8. Rezultă cu claritate subevaluarea de către „partenerii europeni” a rolului ROMÂNIEI… şi asta nici nu ne miră !
În încheiere propun să ascultaţi cântecul românesc, cu un frumos mesaj de SCHIMBARE A LUMII, care a plăcut mult „Miscării DACIA” !

Eu personal, o să manifest şi astăzi pentru o adevărată SCHIMBARE, votând împreună cu ceilalţi trei familiari… „MIŞCAREA 5 STELE” a lui Beppe Grillo, care vrea să facă în ITALIA, cam ceea ce vrem să facem noi în… DACIA,  adică … CHANGE !