QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
UNICITATEA „MIŞCĂRII DACIA”

Gennaio 27th, 2014 No Comments   Posted in Politica romena

Unicitatea „Mişcării Dacia” este susţinută în primul rând de faptul că suntem singura mişcare ce are ca obiectiv fundamental O NOUĂ LUME… UN ALT MOD DE TRAI !
Pare desigur exagerată această pretenţie şi nu neg că este dificil de realizat ce ne-am propus, dar un lucru e sigur : ACEASTĂ LUME ŞI ACEST MOD DE TRAI şi-au demonstrat din plin ABSURDITATEA şi a venit vremea să ne gândim la ALTCEVA.
Poate nu toate IDEILE noastre se vor materializa în viitor şi poate nu vom fi noi, aceia care vor da lovitura de graţie SISTEMULUI, dar mare parte din acestea se vor impune, iar noi vom avea satisfacţia morală de a fi anticipat vremurile, chiar dacă numai parţial !
Nimeni nu mai are în spaţiul carpato-dunăreano-pontic PRINCIPIILE noastre şi nimeni nu şi-a imaginat OBIECTIVE ca ale noastre, deşi vorbim numai de „seminţe” pentru o NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ, care urmează să rodească „sub mâini meştere”, pe măsură ce vom creşte CALITATIV şi CANTITATIV.
Spre deosebire de alte grupări ce au ca obiectiv PROSPERITATEA ROMÂNIEI, noi ne bazăm LUPTA NON-VIOLENTĂ pe certitudinea că SISTEMUL este în plin proces de IMPLOZIE, iar noi nu trebuie să facem altceva, decât să PROIECTĂM O LUME NOUĂ din toate punctele de vedere, pentru a umple VIDUL DE PUTERE care se va crea cu acea ocazie. Dar în concepţia noastră, nu e vorba despre PUTERE aşa cum e percepută azi, adică o PUTERE MATERIALISTĂ, ci despre o PUTERE SPIRITUALĂ care va avea ca fundament o NOUĂ SCARĂ A VALORILOR şi o nouă concepţie despre POZIŢIA OMULUI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR.
PRINCIPIILE noastre nu sunt „aruncate la întâmplare”, ci au susţinerea LEGILOR NATURALE, care în mod sigur erau mai respectate în EPOCA GENTILICĂ, decât sunt azi !?
PRINCIPIILE noastre sunt în acelaşi timp, DE MARE ACTUALITATE şi sunt susţinute de GÂNDIREA unor VIZIONARI ai zilelor noastre, prezentaţi pe larg în documentele noastre. Deci avem MAEŞTRII pe care detractorii noştri nu sunt în măsură să-i „judece” !!!
Avem în spate ani de dezbateri şi dezvoltări ideologice şi acestea vor continua să aibă loc, deoarece CONJUNCTURILE interne şi internaţionale sunt în mare fermentaţie şi va trebui să ne raportăm permanent la ele.
Principala noastră preocupare trebuie să fie CREŞTEREA CANTITATIVĂ şi mai ales CALITATIVĂ  a mişcării şi de a aduce IDEILE noastre la cunoştinţa cât mai multor concetăţeni, pentru a atinge o MASĂ CRITICĂ capabilă să implementeze MAREA SCHIMBARE !
Pentru cei care nu ne cunosc IDEILE, recomand următoarele link-uri :

https://www.facebook.com/groups/141387601036/
… unde se găsesc materialele noastre de susţinere şi detaliere :
https://www.facebook.com/groups/141387601036/files/
… sau pe PORTALUL „MIŞCAREA DACIA”, unde se poate accede la FORUM, logând cu contul de Facebook, sau cu modalitatea standard, pentru a putea posta :
http://www.miscareadacia.ro/

DESPRE EMIGRAŢIE-IMIGRAŢIE-ROIRE

Luglio 27th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

Să pornim de la definiţii, pentru a pricepe despre ce vorbim :
EMIGRÁ, emigrez, vb. I. Intranz. A pleca din patrie şi a se stabili (definitiv sau temporar) în altă ţară; a se expatria.
IMIGRÁ, imigrez, vb. I. Intranz. A veni într-o ţară străină pentru a se stabili aici
ROIRE, … (Despre oameni) A se răspândi în grupuri, pornind din același loc; a umbla de colo până colo; a forfoti, a mișuna.

Deci, un român este EMIGRANT în altă ţară, în care este numit IMIGRANT. Atunci când comunităţi întregi se stabilesc în alte teritorii, în căutare de condiţii de supravieţuire mai bune, sau în urma unor strămutări împotriva voinţei lor, se vorbeşte de ROIRE (vezi saşii, şvabii, maghiarii, slavii, etc.).
Trebuie menţionat că actuala EMIGRAŢIE din România, are aproape caracterul unei ROIRI, sate întregi din anumite zone ale ţării golindu-se practic , mai ales de FORŢA DE MUNCĂ.  Acest fenomen este INDUS de actuala apartenenţă la UNIUNEA EUROPEANĂ şi de liberalizarea mişcării indivizilor, promovată de „spiritul vremii” – GLOBALIZAREA.
Asistăm astfel la SITUAŢII IMORALE, în care ţările dezvoltate, beneficiază de FORŢĂ DE MUNCĂ (de cele mai multe ori CALIFICATĂ), fără a contribui la FORMAREA PROFESIONALĂ , în detrimentul „ţărilor sărace”. Avem deci de a face cu un adevărat NEOCOLONIALISM, prin care se exploatează RESURSELE UMANE. Acest NEOCOLONIALISM se manifestă şi prin EXPROPRIEREA RESURSELOR MATERIALE ale aceloraşi ţări, în numele COMERŢULUI GLOBAL LIBERALIZAT şi al CIRCULAŢIEI LIBERE A CAPITALURILOR FINANCIARE. Dacă menţionăm realitatea că aceste „puteri occidentale” sunt monopoliste în TIPĂRIREA MONEDELOR ETALON, rezultă clar că acestea sunt singurele capabile să cumpere cu nişte CRÂMPEIE DE HÂRTIE TIPĂRITĂ, adevărate RESURSE NATURALE ŞI UMANE !?!?… ceea ce e bine pentru ele şi viceversa pentru restul !!!
Când spunem că E BINE PENTRU ELE, ne gândim la CLASA CONDUCĂTOARE DEŢINĂTOARE DE CAPITALURI, deoarece aceste fenomene de IMIGRAŢIE şi de EXPORT LIBER DE CAPITAL, conduc la sărăcirea propriilor populaţii, prin crearea cu IMIGRANŢII, a unei FORŢE DE MUNCĂ ALTERNATIVE, SUBPLĂTITE ŞI ŞANTAJABILE, care înlocuieşte FORŢA DE MUNCĂ AUTOHTONĂ., expusă „exploziei” ŞOMAJULUI  în rândurile sale. Dacă adăugăm şi NOILE TEHNOLOGII , INFORMATIZAREA ŞI AUTOMATIZAREA, efectul este şi mai evident. EXPORTUL LIBER DE CAPITALURI favorizează pe de altă parte, DELOCALIZAREA ACTIVITĂŢILOR PRODUCTIVE în ţări subdezvoltate, pentru MAXIMIZAREA PROFITURILOR pe baza PLĂŢII INFERIOARE A LUCRĂTORILOR şi a CONDIŢIILOR FISCALE FAVORIZANTE, create de nomenclaturile autohtone, „mânjite” cu BENEFICII derizorii, comparativ cu PROFITURILE URIAŞE ale „coruptorilor”.
Ceea ce nu pricepe CLASA CONDUCĂTOARE POLITICĂ ŞI ECONOMICĂ, este că acest MECANISM este destinat COLAPSULUI, deoarece „autohtonii” fiind ŞOMERI, iar imigranţii fiind SĂRACI, se ajunge la DEMOLAREA BAZEI SISTEMULUI care este … CONSUMERISMUL !
De asemenea, DELOCALIZAREA ACTIVITĂŢILOR PRODUCTIVE, conduce la creşterea nejustificată a SECTORULUI NEPRODUCTIV DE SERVICII, la PIERDEREA AVANTAJULUI TEHNOLOGIC şi în final la DEPENDENŢA DE PRODUSELE ALTORA care în orice clipă pot „tăia macaroana”, din motive de INTERES NAŢIONAL PROPRIU.
În plan SOCIAL, asistăm în ţările dezvoltate la RĂZBOIUL SĂRACILOR, adică între săracii autohtoni şi cei imigraţi, dar şi la fenomene grave de DILUIRE ETNICĂ, cu EFECTE INPREVIZIBILE  pe termen lung.
Cineva ar putea să mă acuze de RASISM deoarece evidenţiez aceste chestii, fără să priceapă PROFUNZIMEA ŞI PERICULOZITATEA FENOMENULUI MIGRATOR, orbit de „lozincile” MANIPULATORILOR MONDIALI apropos de LIBERTATE, DEMOCRAŢIE şi alte „concepturi de lemn”. REALITATEA este că MIGRAŢIA se explică prin cele scrise mai sus !!!
MIGRAŢIA MASIVĂ trebuie să înceteze , deoarece periclitează IDENTITATEA NAŢIONALĂ A POPOARELOR, pe lângă EFECTELE COLATERALE expuse mai sus !
SOLUŢIA este O NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ, care să nu păstreze nimic fundamental din actuala !
Iată de ce apar tot mai multe FORŢE ANTI-SISTEM, printre care şi MIŞCAREA DACIA, care nu este un „fenomen izolat pe plan mondial”, PROCESUL DE TREZIRE fiind din ce în ce mai prezent în toate ţările lumii. O mişcare de seamă este desigur MIŞCAREA 5 STELE din Italia (MoVimento Cinque Stelle), o adevărată „deschizătoare de drumuri” , pe care noi o monitorizăm pentru a face INPUT !

Banca Mondială : „SĂRĂCIA” VA SCĂDEA ÎN TOATĂ LUMEA !

Giugno 16th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

Într-un recent articol din „THE ECONOMIST”, se trasează un grafic al SCĂDERII SĂRĂCIEI la nivel mondial până în 2030.
Ţinând cont că Banca Mondială are un loc determinant în GUVERNAREA MONDIALĂ, nu pot să nu-mi exprim câteva PERPLEXITĂŢI :

Pentru a se putea afirma un astfel de curs, ţinând cont de EPUIZABILITATEA RESURSELOR, ar însemna că ţările bogate vor renunţa la actualul WELFARE, pentru a ceda mare parte din PROPRIILE RESURSE ţărilor „în suferinţă”, deoarece în CONTABILITATEA RESURSELOR nu avem elemente INEPUIZABILE. Deja există probe evidente, că RESURSELE sunt INSUFICIENTE pentru actualul stadiu de dezvoltare al omenirii şi sunt sigur că TREBUIE INVERSAT CURSUL … nu degeaba se vorbeşte peste tot, în ambientul OAMENILOR RESPONSABILI despre … DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ !?
În principiu, CEDAREA DE RESURSE ar fi o ATITUDINE ETICĂ ŞI MORALĂ de tot respectul !
Personal, consider că renunţând la ACTIVITĂŢILE FUTILE şi impulsionând această STRATEGIE SOCIO – ECONOMICĂ la nivel mondial, se poate realiza acest OBIECTIV, bineînţeles că modelând-redefinind conceptul de SĂRĂCIE… deoarece scăzând SĂRĂCIA OAMENILOR, prin SĂRĂCIREA AMBIENTULUI, nu este o „afacere profitabilă” pentru Omenire ! Tocmai aici se poate pune o întrebare fundamentală :
Dacă Banca Mondială estimează un astfel de fenomen de SCĂDERE A SĂRĂCIEI OMENIRII şi dacă este UN PARTICIPANT FUNDAMENTAL AL GUVERNĂRII MONDIALE, cum se explică :
1. Proliferarea RĂZBOAIELOR, care niciodată nu au produs BOGĂŢIE, decât producătorilor de armament şi nicidecum POPOARELOR implicate !? MARILE RESURSE implicate în susţinerea RĂZBOAIELOR, ar fi arhisuficiente pentru a realiza rapid o SCĂDERE A SĂRĂCIEI GLOBALE ! … deocamdată, Banca Mondială şi cei care-i stau „în spate”, acţionează INVERS !?
2. De ce se contează încă pe CREŞTERE, când EPUIZABILITATEA RESURSELOR indică necesitatea urgentă a unei „DESCREŞTERI FERICITE”, adică o descreştere care să nu implice o reducere a CONFORTULUI, ba dimpotrivă !?
Aici fac o paranteză importantă, amintind că această DESCREŞTERE FERICITĂ  a fost gândită de un ROMÂN, în persoana lui Nicolae/Nicholas Georgescu-Roegen , fost membru de onoare al Academiei Române, un motiv în plus şi de ORGOLIU NAŢIONAL pentru MIŞCAREA DACIA, de a milita alături de „MoVimento Cinque Stelle” şi alte grupări în dezvoltare la nivel GLOBAL, pentru implementarea acestui element fundamental al unei NOI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE !!!
Bineînţeles că Mişcarea Dacia „vorbeşte singură” despre MARELE ROMÂN, actualii guvernanţi, dar şi reprezentanţii aşa-zisei SOCIETĂŢI CIVILE, fiind preocupate să IMPORTE GÂNDIRILE SOCIO-ECONOMICE ale altora !?!?
3. Păstrând actualul concept de DEZVOLTARE NESUSTENABILĂ, nu rămâne GUVERNULUI MONDIAL, decât VARIANTA MICŞORĂRII NUMĂRULUI OAMENILOR, pentru a răspunde cerinţelor MATEMATICII, care nu este o OPINIE !!!

Trageţi voi concluziile !

23 de ani de la MINERIADĂ

Giugno 13th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

Se împlinesc 23 de ani de la MINERIADĂ !… o LOVITURĂ DE STAT orchestrată de MOSCOVA prin OAMENII SĂI, poate cu asentimentul OCCIDENTULUI, care nu a catadicsit să rupă Tratatul de la Ialta, aşa cum azi nu catadicseşte să anuleze consecinţele PACTULUI RIBBENTROP-MOLOTOV !? Este evident că SUNTEM SINGURI ca întotdeauna în faţa POFTELOR IMPERIALISTE şi tocmai de aceea trebuie să fim VIGILENŢI !… orice „pas greşit” ne poate costa mult, mai ales dacă ne luăm după EXTREMIŞTI IGNORANŢI ! Treptat , treptat, profitând de CRIZA SISTEMULUI, putem să ne dobândim un STATUT pe care nu-l mai avem de la DECEBAL încoace !… dar pentru asta e nevoie de INTELIGENŢĂ, ci nu de HEIRUPISM ! Şi mai e nevoie SĂ NU UITĂM !… iată de ce oameni care au mari RESPONSABILITĂŢI începând cu 1989, trebuiesc DEMASCAŢI !… cursul implementat de ei este pe cale de PRĂBUŞIRE, cu toate consecinţele ce derivă !
Noi trebuie să fim pregătiţi să umplem GOLUL DE PUTERE şi mai ales VIDUL IDEOLOGIC ce rezultă din COMPROMITEREA VECHII PARADIGME SOCIO-ECONOMICE ! Va fi o LUPTĂ LUNGĂ, pe durata a zeci de ani, dar va fi o LUPTĂ PAŞNICĂ, dacă se poate spune aşa !?
… deci, NU VIOLENŢEI DE ORICE FEL, nici măcar împotriva celor ce „au greşit”, cărora suntem dispuşi să le iertăm păcatele, ca buni creştini ce ne credem !
Dar ATENŢIE, că ceea ce vrem noi se mai traduce şi prin DICTATURA BUNULUI SIMŢ, cea ce înseamnă că NESIMŢIŢILOR „le vom pune pielea pe băţ” (în sens metaforic), că prea îl evocă românii pe ŢEPEŞ !
Urmăriţi cu atenţie tot ce se regăseşte în materialul următor, reţinând ideea că AŞA CEVA NU TREBUIE SĂ SE MAI ÎNTÂMPLE, deoarece am avut de-a face cu un adevărat RĂZBOI ÎMPOTRIVA PROPRIULUI POPOR şi mai ales, împotriva ELITEI acestui popor oropsit !
Cineva ar putea să-mi reproşeze că acea ELITĂ ar fi implementat ceva, ce azi eu personal consider MORT : CAPITALISMUL !?
DA, dar am fi priceput mai repede care este REALITATEA, fără să pierdem RESURSELE UMANE ŞI MATERIALE, aşa cum au făcut cei ce strigau în gura mare : NOI NU NE VINDEM ŢARA !
Este adevărat că nu au vândut ŢARA, ci … AU DAT-O GRATIS !?
Odată cu „eliberarea” Pieţei Universităţii, ADEVĂRATA ELITA a fost înlocuită de cei  care promovau o altă lozincă : NOI NU GÂNDIM, NOI MUNCIM ! … şi care instigau la VIOLENŢĂ muncitorimea cu „IMGB…FACE ORDINE !” … şi care mulţumeau MINERILOR, victime ale unei MANIPULĂRI ORDINARE, pentru a fi reinstaurat „ordinea” în Capitală !?
Am fi putut avea şi noi o REVOLUŢIE DE CATIFEA, dar cineva care nu ne iubea, a vrut să curgă sânge !?

http://www.evz.ro/detalii/stiri/23-de-ani-de-la-mineriada-din-13-15-iunie-1990-1042244.html

New … World Order, sau New World… Order ?

Giugno 5th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

Se vorbeşte şi se scrie despre NWO peste tot !
Obama ar dori aşa ceva, ca şi Papa, ca şi Barroso, ca şi Ban Ki-moon, etc.
În principiu, şi Mişcarea Dacia doreşte O NOUĂ ORDINE MONDIALĂ, alături de multe MIŞCĂRI ANTI-SISTEM din toată Lumea.
O primă concluzie, ar fi că până şi reprezentanţii de vârf , recunosc FALIMENTUL SISTEMULUI ACTUAL !?
Iată un prim „semnal încurajator” pentru cei cărora LE E TEAMĂ de a se angaja pe strada unei NOI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE , aşa cum propune Mişcarea Dacia !
RĂMÂNE O PROBLEMĂ :
Păi dacă cei enumeraţi vor cu adevărat aşa ceva, DE CE NU O FAC ?… DE CE FAC PE DOS ?
Să fie vorba de un PROCES VIITOR, sau numai de o … „ABUREALĂ” ?
Un lucru e sigur : EXISTĂ DOUĂ STRUCTURI ce proiectează NWO !… eu cred că cei menţionaţi „au auzit ceva, dar nu au priceput”… că vorba aia : „surdul nu aude, dar le potriveşte !”
Eu cred că „structura” ce „lucrează” pentru o ADEVĂRATĂ NOUĂ ORDINE MONDIALĂ, se foloseşte de vocile lor, pentru a-i… DELEGITIMA !
… păi cum să vorbeşti tu de NWO şi să practici „exportul de democraţie cu ajutorul armelor” ?
… păi cum să spui tu Papa, că BANUL E OCHIUL DRACULUI şi să nu desfiinţezi Banca Vaticană ?
… păi cum să pledezi tu pentru NWO şi să fi un delincvent comun ?
… păi cum să pledezi tu pentru NWO şi să vrei o populaţie mondială de doar 500 de milioane, când Pământul ţine azi de 14 ori mai mult ?… ce faci cu „restul” ?
… păi cum să pledezi tu pentru NWO şi să să nu pricepi că „Pământul trebuie lăsat să respire” !… că l-am sufocat cu FUTILITĂŢILE noastre !?
… şi aş putea să continui, dar vă invit să citiţi materialele noastre pentru a avea o „imagine aproape completă” !

Se pomenesc pe toate părţile bilderbergii, trilaterala, cefereul (nu ăla de privatizat !), clubangii de la Roma, etc., ca fiind „ochiul diavolului” şi nu am îndoieli că e aşa, atâta timp cât susţin ACTUALA PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ !… dar trebuie să se priceapă, că ei nu fac altceva decât au făcut ELITELE MONDIALE de mii de ani !
Sunt exponenţii unei FORŢE care „mişcă” Lumea !… dar ca orice FORŢĂ DE ACŢIUNE, e simultană unei FORŢE DE REACŢIUNE „egală şi de sens contrar” conform LEGILOR NATURALE, pe care nici măcar bilderbergii nu le pot schimba !… cu cât prima forţă se manifestă mai puternic, cu atât „reacţiunea” va fi mai puternică !
Omenirea se află de la începuturi într-o DEVENIRE-EVOLUŢIE continuă şi se pare că suntem în proximitatea unor EVENIMENTE EPOCALE, în urma cărora NIMIC DIN CEEA CE PÂNĂ AZI NI S-A PĂRUT CA FIIND NORMAL, nu va mai fi aşa !!!
Gravitatea „efectelor secundare ale actualei paradigme” sunt atât de evidente, că nu există ALTERNATIVĂ !
Deci în loc să ne văicărim ca babele şi să pierdem timp făcând publicitate bilderbergilor&co , mai bine haideţi să ne imaginăm o ALTĂ LUME şi atunci vom avea desigur o NOUĂ ORDINE MONDIALĂ, deoarece CREIERUL GLOBAL există şi curând se va manifesta !
Nu va fi un CAPĂT DE DRUM, ci doar o ETAPĂ pe calea DEVENIRII noastre !… dar va fi un important SALT CALITATIV !