Dacia Iluministă » Blog Archive » Continuitatea traco-geto-dacică în Spaţiul carpato-dunăreano-pontic (9) Civilizaţia sătească/gentilică în contrast cu civilizaţia urbană/sclavagistă/globalizatoare

Continuitatea traco-geto-dacică în Spaţiul carpato-dunăreano-pontic (9) Civilizaţia sătească/gentilică în contrast cu civilizaţia urbană/sclavagistă/globalizatoare

Giugno 16th, 2012 Posted in Attualità

Reamintesc tuturor celor ce citesc aceste rânduri, că exprim opinii personale, ce nu sunt împărtăşite de „istoriografia contemporană”, deşi există suficiente probe, pe care încerc să le produc. Demersul meu nu este „maniacal”, deoarece chestiunea este atât de complexă, încât nimeni nu poate avea certitudini… dar nici măcar „istoricii şi lingviştii lui peşte” nu pot afirma că sunt deţinătorii „adevărului absolut”, deoarece numai proştii au CERTITUDINI ! O să continui să propun noi „puncte de vedere”, care sigur nu au fost contemplate până în prezent, sau care au fost tratate disparat.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

O să încep cu citarea lui Lucian Blaga, ce afirma într-o convorbire cu Mircea Eliade următoarele :

 „Moartea pentru cei de la sat, are o cu totul altă semnificaţie decît pentru orăşeni. Sufletul mortului pleacă să-şi intîlnească fraţii, rudele, prietenii, în lumea cealaltă. Este vorba deci, de o nouă comunitate a „celor duşi”. De aceea nici durerea în faţa morţii nu este atît de tragică, la sat.”…

„In cartea mea, Geneza metaforei şi sensul culturii, am dedicat un întreg capitol Satului, dezvoltînd tocmai această conştiinţă de care dă dovadă săteanul că trăieşte în centrul Lumii. Geografia în care îşi fixează săteanul locuinţa, este o geografie mitologică. Viaţa satului, în întregimea ei, are un sens cosmic, totalitar.” …

„  Ţăranul de pretutindeni, dar mai ales. ţăranul român — care se păstrează şi astăzi autentic — este un politehnician. El singur e arhitect, plugar, cîntăreţ, zidar. Fireşte, există şi la sat o diviziune a muncii, dar ea e infinit mai puţin riguroasă ca la oraş. Viaţa satului e totalitară şi cosmocentrică…”…

 

Mircea Eliade către Lucian Blaga :

„…  noi, românii, avem misiunea de a crea un om universal, altul decît cel întrupat de greci sau de Renaştere. Eu văd în „sistemul”‘ dumitale unul din semnele care vestesc acest „om universal”” românesc…”

extrase din :
„Vremea”, Anul X, Nr. 501, 22 August 1937, p. 10-11

………………………………………………………………………………………

 

Am afirmat mai devreme, că civilizaţia traco-geto-dacă a fost una de tip sătesc-gentilică, fapt ce a determinat un „curs paralel” cu civilizaţia ce continuă să se manifeste şi care poate fi definită ca fiind „urbană-sclavagistă-globalizatoare”. Aceasta explică lipsa scrierilor, datorită „caracterului oral”, dar şi lipsa relicvelor arheologice, deoarece este o civilizaţie construită pe „elemente naturale, expuse prin definiţie degradării şi reciclării în Ambient”. În acest sens probează Folclorul (vezi Mioriţa), Datinile („păgâne”) şi Legile Nescrise (Legea Valahă, Legile Belagine, Legea Pământului), toate transmise exclusiv pe cale orală. 
Pe de altă parte, „urmele lăsate posterităţii” (probe arheologice) sunt rare, deoarece „integrarea în Ambient” şi „micimea comunităţilor”, presupune utilizarea „materialelor naturale” (lemn, lut), iar „lăsarea pentru posteritate a urmelor vremelnicii treceri prin viaţă”, nu face parte dintre obiectivele „înscrise în ADN-ul strămoşilor noştri”, care punctau pe Spirit şi nu pe Material. Materialul era contemplat numai în măsura în care răspundea cerinţei minime de „supravieţuire fizică şi spirituală”. PROBELE DOCUMENTARE lipsesc, deoarece nimeni nu se preocupa de populaţiile paşnice autohtone, cronicile cuprinzând „isprăvile” invadatorilor şi cuceritorilor temporari. Aşa se explică de ce se vorbeşte de Cumania, Vandalia, Pecenegia, etc., deşi urmele lor în IDENTITATEA NAŢIONALĂ a autohtonilor sunt NULE !

Lipsa cetăţilor fortificate în spaţiul carpato-dunăreano-pontic, se explică prin înţelegerea INUTILITĂŢII lor pentru menţinerea IDENTITĂŢII NAŢIONALE, bazându-se pe CREAŢII MATERIALE !… nimeni nu a reuşit pe această cale, deoarece MATERIALUL nu este ETERN. Iată un subiect de meditaţie pentru lingvişti, arheologi şi istorici.

IDENTITATEA NAŢIONALĂ s-a format şi perpetuat prin DISPERSIA în forme organizatorice auto-suficiente, într-un „spaţiu fortificat  natural” şi bogat în „resurse pentru supravieţuire”. Până şi tactica militară a autohtonilor a fost din cele mai vechi timpuri şi până azi, „retragerea strategică din faţa invadatorului superior numeric, tehnic şi material” pe înălţimi şi în codrii, pârjolind totul în calea lor, pentru a produce „criza de resurse”, fără de care PERMANENŢA  nu e de conceput. Chiar şi în cazurile de „staţionări prelungite, sau chiar permanente” (de obicei pe văi şi şesuri), veneticii nu au ajuns NICIODATĂ să-şi asigure CONTROLUL INTREGULUI TERITORIU, fără de care PREPONDERENŢA nu s-a putut răsturna, deoarece în timp, „mocanii coborau din munţi ca să-şi redobândească posesiunile multimilenare”.

 O să ne întoarcem acum să privim în trecutul îndepărtat, pentru a releva alte „elemente” neconsiderate suficient :

Am vorbit despre PRIMA MARE REVOLUŢIE SOCIO-ECONOMICĂ ce se datorează OIERITULUI. Mulţi sociologi consideră Cultivarea Pământului ca fiind prima revoluţie socio-economică, dar mie mi se pare că această trecere de la stadiul de culegător, la acela de cultivator, nu a fost suficientă să asigure o „explozie demografică” pe măsura OIERITULUI, acesta din urmă aducând belşug de hrană şi îmbrăcăminte. Cu toate astea, nu minimizăm importanţa cultivării terenului, mai ales că este cauza evoluţiilor socio-economice de-a lungul marilor cursuri de apă : Tigru, Eufrat şi Dunăre (ca să ne referim numai arealul caucazienilor). Privind harta de mai jos şi ţinând cont că Anatolia poate răspunde cerinţelor de agricultură numai în restrânse zone litorale, descoperim că „arealul tracic” este considerat ca mult anterior „arealului italic/roman”. Dacă mai ţinem cont că Tigrul şi Eufratul sunt fluvii ce seacă total în anumiţi ani şi că întregul „areal sumerian” are o întindere mult mai mică decât Muntenia, pricepem că nu putea fi „sursa civilizaţiei caucaziene”, aşa cum nici Nilul nu putea fi. Ambele arealuri sunt „strîmte” şi nu pot justifica explozii demografice semnificative, numai prin cultivarea terenurilor, datorită „sărăciei de resurse alimentare”. Cu toate astea, chiar şi Anatolia a fost, cel puţin după venirea FRIGIENILOR dinspre Balcani, tot un AREAL TRACIC, până la vremea PARŢILOR care erau şi ei „urmaşi ai lui Alexandru Machedon” (cel puţin conducătorii).

                                                                                                Propagarea agriculturii

Ca să ne facem o idee despre posibilitatea ca Arealul Anatolic, sau Arealul Sumero-Babilonian, să fie considerat „posibil leagăn al omenirii”, vă prezint fără cuvinte, aceste hărţi ale unor teritorii INOSPITALIERE dpdv GEO-CLIMATIC în cea mai mare parte, spre deosebire de Spaţiul Carpato-Dunăreano-Pontic :

Anatolia

Iran

 

Pe de altă parte, iată cum arăta Europa acum 18.000 de ani în vremea erei glaciale şi cum arată azi, pentru a pricepe cum e treaba cu HIPERBOREENII/PELASGII ăştia, pe care unii nu pricep că provin din arealul nostru, devenit în timp AREALUL TRACIC (căruia îi aparţin şi sciţii, şi sarmaţii – ce sunt caucazieni, ci nu protopersani/iranieni – , precum şi străbunii germanicilor şi slavilor).

Ţineţi de asemenea cont că sumerienii (începând cu mil. al V-lea î.C. – 1000 de ani după LEPENSKY VIR şi TĂRTĂRIA), erau consideraţi înainte de venirea semiticilor akadieni (mileniul al III-lea î.C.), „cu capete negre”, numiţi aşa probabil de oamenii lui Ghilgameş scăpaţi „de la potop”(care probabil că aveau… „capete palide”). În ultimul timp se acreditează tot mai mult ipoteza că POTOPUL a avut loc în Arealul Mării Negre.
Marea Neagră a fost lac cu apă dulce (de aceea este azi SALMASTRĂ, adică „puţin sărată”)
Studiind sedimentele şi geografia Mării Negre, cercetătorii Ryan şi Pitman au ajuns la concluzia că acum 12 000 de ani, când respectiva mare era un lac cu apă dulce, înconjurat de pământuri cultivabile – din cauza încălzirii climatice, gheţarii au început să se topească, proces ce ar fi durat 5000 de ani. Mediterana a crescut în volum şi, în jurul anului 7000 î.C. (contemporan cu LEPENSKY VIR / TĂRTĂRIA şi puţin anterior culturii CUCUTENI), un volum uriaş de apă s-a ridicat şi a năvălit în Marea Neagră cu forţa a 200 de cascade Niagara. Atunci s-au format strâmtorile Bosfor şi Dardanele, iar nivelul Mării Negre a crescut în timp până când a ajuns să înece pământurile cultivate din jur împreună cu posesorii lor, surprinşi de inundaţii. Cei doi geologi americani presupun că povestea potopului a fost păstrată în memoria supravieţuitorilor îngroziţi şi, transmisă probabil, din generaţie în generaţie, sub forma legendei lui Noe, ceea ce ar explica universalitatea naraţiunilor despre diluviu.

Cert este că încălzirea planetară continuă şi azi, accelerată de „contribuţia omenească iresponsabilă” aşa cum se pricepe din graficul de mai jos, ce arată o creştere de peste un grad în ultimii 100 de ani. Dacă ţinem cont că diferenţa de temperatură între perioada glacială şi cea „optimă vieţii” este de 4-5 grade, şi se realizează în mii de ani, rezultă că procesul actual de încălzire este foarte/prea rapid. „Mişcarea Dacia” ţine cont de acest fenomen în Principiile şi Obiectivele sale, nu atât pentru a împiedica un curs de altfel natural, cât pentru a contrasta o „exploatare nesustenabilă a planetei” !

Despre sumerieni şi urmaşii lor, aici sunt nişte informaţii interesante (în engleză), printre care şi despre nişte GUTI, care tare mă duc cu gândul la… GEŢI/GOŢI : 

„Assyriologist Julius Oppert sought to connect the Gutians of remote antiquity with the later Gutones (Goths), whom Ptolemy in 150 AD had known as the Guti, a tribe of Scandia.
………………
According to the historian Henry Hoyle Howorth (1901), Assyriologist Theophilus Pinches (1908), renowned archaeologist Leonard Woolley (1929) and Assyriologist Ignace Gelb (1944) the Gutians were pale skinned and blonde haired. This identification of the Gutians as fair haired first came to light when Julius Oppert (1877) published a set of tablets he had discovered which described Gutian (and Subarian) slaves as namrum or namrûtum, meaning “light colored” or “fair-skinned”. This racial character of the Gutians as blondes or being light skinned was also taken up by Georges Vacher de Lapouge in 1899 and later by historian Sidney Smith in his Early history of Assyria (1928)
…………….
Gutian dynasty of Sumer

As Akkadian might went into a decline, the Gutians began to practice hit-and-run tactics on Mesopotamia; they would be long gone by the time forces could arrive to deal with the situation. Their raids crippled the economy of Sumer. Travel became unsafe, as did work in the fields, resulting in famine. The Gutians eventually overran Akkad, and as the King List tells us, their army also subdued Uruk for hegemony of Sumer — although it seems that autonomous rulers soon arose again in a number of city-states, notably Gudea of Lagash.
………………….
The Gutians (also Guteans or Guti) were a tribe that overran southern Mesopotamia when the Akkadian empire collapsed in approximately 2154 BC.
Sumerian sources portray the Gutians as a barbarous, ravenous people from Gutium or Qutium (Sumerian: Gu-tu-umki or Gu-ti-umki) in the mountains…
The Sumerian king list represents them as ruling over Sumer for a short time after the fall of the Akkadian Empire, and paints a picture of chaos within the Gutian administration.”

Tot ce am descris succint până aici, pare fără legătură cu tema CONTINUITĂŢII , sau cu aceea a CIVILIZAŢIEI GENTILICE/SĂTEŞTI, dar la o privire generală, NU !

Astfel, „civilizaţia urbană/sclavagistă” s-a dezvoltat cu începere de la Arealul Iranian şi s-a propagat pe linia Atena-Roma şi mai departe, iar cea „gentilică-sătească” a „rezistat” în Arealul Hiperborean/Pelasgic.

arealul sumero-babilonean este izvorul „civilizaţiei urbane/sclavagiste”, o demonstrează CODUL lui HAMMURABI ( http://ro.wikipedia.org/wiki/Hammurabi )

CIVILIZAŢIA URBANĂ/SCLAVAGISTĂ a fost condiţionată de CULTIVAREA PĂMÂNTULUI, care implica „mari mase de oameni pentru puţină hrană”. Acest DEFICIT DE HRANĂ a condus la „diviziunea pe clase” a populaţiei, care în mare majoritate erau şi sunt… SCLAVI. Tot acest DEFICIT DE HRANĂ a stimulat MIGRAŢIILE din locurile de baştină, către „locuri mai binecuvântate de Natură”, cu implementarea VIOLENŢEI ARMATE ca formă de acaparare a RESURSELOR.

Treptat, şi arealul hiperboreic/pelasgic a căzut victimă acestui SISTEM, singurii care au rezistat şi continuă încă să o facă, fiind locuitorii spaţiului carpato-dunăreano-pontic, favorizaţi de CETATEA FORTIFICATĂ NATURAL în care sălăşluiesc şi de OCUPAŢIA DE BAZĂ-OIERITUL, care-i face MOBILI într-un MEDIU INACCESIBIL, IZOLAŢI în mici comunităţi familiare/tribale şi guvernaţi în relaţiile sociale de LEGI SIMPLE NATURALE.
„Mişcarea Dacia” îşi propune să menţină acest curs şi să anihileze efectele devastatoare ale SISTEMULUI URBAN/SCLAVAGIST/GLOBALIZATOR, profitând de CRIZA IREVERSIBILĂ în care acesta se află şi care este determinată de SUPRAPOPULAŢIA ce nu mai este necesară azi SISTEMULUI, datorită „cuceririlor tehnologice” şi care necesită RESURSE mai mari decât cele disponibile, pentru menţinerea „standardelor actuale de bunăstare”.
Omenirea trebuie „să se întoarcă” la ARMONIA CU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, iar asta nu este posibil cu actualele AGLOMERĂRI URBANE, care nu-şi justifică NECESITATEA SOCIO-ECONOMICĂ, ci doar sunt sursă/fruct de… FUTIL !
„Mişcarea Dacia” are Principii şi Obiective clare în această chestiune !
Mulţi se vor „minuna” şi se vor întreba : cum o să facem la New York de exemplu ?
Foarte simplu : o să înceapă şi americanii o „nouă cucerire spre Vest”, de data asta RESPECTUOŞI PENTRU AMBIENT !!!

… acelaşi curs se poate implementa pretutindeni, începând cu ELIMINAREA FUTILULUI din viaţa socio-economică şi cu acceptarea ideii că nu suntem stăpâni aici, ci doar PARTE COMPONENTĂ !!!
SCHIMBAREA MODULUI DE VIAŢĂ şi a MORALITĂŢII nu va fi o trecere „fără dureri” (ca orice facere) şi va necesita mulţi ani pentru implementare, dar trebuie început de undeva, iar noi suntem „în prima linie” !!! … ĂIA PUŢINI DE AZI, CARE VOR FI MULŢI MÂINE !!!

Surse :
http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7x.html … paleoclimatologie
http://www.scotese.com/future2.htm … paleogeografie
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/ctl/clihis10k.html … potop/traciLeave a Reply