Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Compararea merelor cu perele

Ottobre 9th, 2014 1 Comment   Posted in Politica romena

Am postat de curând un articol în care se combăteau cele 5 mituri, după cum urmează:

1. Superioritatea economică a României comuniste.
2. Productivitatea proverbială a industriei comuniste.
3. Superioritatea exporturilor comuniste.
4. Toată lumea avea o locuinţă.
5. Agricultura comunistă era mai performantă.

PREMISĂ
Nu sunt un nostalgic al perioadei comuniste, conştient fiind de baza IDEOLOGICĂ şubredă a vechiului REGIM DICTATORIAL.
Totuşi, experienţa negativă României post-decembriste, nu poate fi minimizată, sau „îndulcită” cu argumente fără susţinere.
Este foarte greu de făcut o comparaţie de orice tip, datorită schimbărilor fundamentale suferite de societatea românească şi de complexitatea noutăţilor parvenite, dar aşa cum în articol sunt date nişte ARGUMENTE, o să mă limitez şi eu la o analiză superficială.

În articolul citat, se dau anumite cifre care ar demonta aceste 5 mituri, dar cu intenţie manipulatoare, sau din ignoranţă, nu se ţine cont de:

1. PRODUS INTERN BRUT
Se dau cifrele Produsului Intern Brut în $, când ar trebui date în LEI.
Dacă în 1989 PIB era 800 miliarde LEI, azi este 631 miliarde RON.
Cum salariul mediu şi puterea de cumpărare sunt practic echivalente, rezultă că avem de-a face cel puţin cu o stagnare, dacă nu chiar descreştere!?
Ceea ce s-a modificat radical, este DISTRIBUŢIA RESURSELOR, care are drept caracteristică principală ACUMULAREA ÎN PUŢINE MÂINI, de multe ori ALOGENE, A RESURSELOR NAŢIONALE, bineînţeles în defavoarea majorităţii populaţiei.
Astfel, mare parte din PIB se datorează unor investitori străini, care oricând îşi pot lua valizele şi ne pot lăsa cu ochii în soare. De asemenea, PROFITUL  activităţilor economice se îndreaptă în bună parte în afara României, fenomen inexistent decât în mică parte (AJUTOR FRĂŢESC), înainte de 1989.

2.PRODUCTIVITATE INDUSTRIALĂ
Din cifrele din articol, dezultă că productivitatea în industrie era de 100.000 lei/om.an, iar azi e 77.000 ron/om.an.
Ca să nu mai menţionăm procentele ponderii industriei , care era de 46%, iar azi este 30%!?!?
Repet că este greu de cuantificat, dar semnalele sunt destul de serioase.
Ceea ce a crescut în mod substanţial este sectorul COMERŢ şi SERVICII, de la 34% la 56,5%. adică sectorul INTERMEDIARILOR între producător şi consumator. Aceasta conduce la un welfare superior, dar fără a se contribui la îmbogăţirea materială a societăţii, ci doar la ridicarea costurilor de consum.

3. SUPERIORITATEA EXPORTURILOR
Exporturile au crescut de la 157 miliarde lei în 89, la 217 miliarde ron azi.
Importurile au crescut mult mai rapid, dublându-se de la 127 miliarde lei, la actualele 247 miliarde ron.
Păcat că aceste exporturi sunt majorate prin defrişarea pădurilor, otrăvirea ambientului, secătuirea de resurse, etc. şi aducătoare de profituri care ies din ţară în mare parte!? Importurile sunt determinate inclusiv de scăderea ponderii agriculturii la formarea PIB, de la 14.5% la 5,6% şi a industriei de la 46% la 30%!?!?

4. TOATĂ LUMEA AVEA O CASĂ
O chirie la stat era între 100 şi 200 de lei, iar un apartament costa circa 120.000 lei putându-se achita în rate de mărimea unei chirii şi fără interesele imense ale băncilor private, pe când azi o chirie este în medie de 4 ori mai mare, ca şi costul unei locuinţe proprietate privată!!!

5. AGRICULTURA COMUNISTĂ ERA MAI PERFORMANTĂ
Producţiile la ha au crescut în toată lumea pe baza OGM şi a CHIMIZĂRII intensive.
Cert este că ponderea agriculturii a scăzut de la 14,5% la 5,6%, s-a distrus sistemul de irigaţii, s-au furat „cu acte în regulă” averile cooperativelor agricole, s-a trecut la culturi intensive fără grijă pentru viitorul cernoziomului, ci mai degrabă pentru satisfacerea cerinţelor crescute de combustibili, etc.

6. (introdus de mine) BUGETUL STATAL
Acesta a scăzut de la 43,6% din PIB la 31,7%, cu abandonarea sistemului de Educaţie, Sănătate, Apărare Naţională, Gestionarea tuturor RESURSELOR, etc.

7. (introdus de mine) DISPERSIA RESURSELOR MATERIALE ŞI UMANE
Toate resursele naturale ale României au fost puse în slujba intereselor oligarhiei naţionale şi internaţiuonale.
Resursele UMANE au fost secătuite cu circa 4 milioane de români forţaţi să aleagă calea emigraţiei. Numai cadrele specializate emigrate au costat România sute de miliarde de lei investiţi în pregătirea şcolară şi profesională!!!

Acestea sunt numai o parte din argumentele care demonstrează că nu era bine nici înainte, dar acum este un DEZASTRU TOTAL!
MIŞCAREA DACIA are nişte PRINCIPII care ţin cont atât de experienţele negative din vremea regimului dictatorial comunist, cât şi de  realitatea catastrofală de azi.
A venit vremea să trecem la proiectarea şi implementarea unei LUMI NOI, dacă nu vrem să dispărem ca popor, dar şi ca specie!

Continuitatea traco-geto-dacică în Spaţiul carpato-dunăreano-pontic (9) Civilizaţia sătească/gentilică în contrast cu civilizaţia urbană/sclavagistă/globalizatoare

Giugno 16th, 2012 No Comments   Posted in Attualità

Reamintesc tuturor celor ce citesc aceste rânduri, că exprim opinii personale, ce nu sunt împărtăşite de „istoriografia contemporană”, deşi există suficiente probe, pe care încerc să le produc. Demersul meu nu este „maniacal”, deoarece chestiunea este atât de complexă, încât nimeni nu poate avea certitudini… dar nici măcar „istoricii şi lingviştii lui peşte” nu pot afirma că sunt deţinătorii „adevărului absolut”, deoarece numai proştii au CERTITUDINI ! O să continui să propun noi „puncte de vedere”, care sigur nu au fost contemplate până în prezent, sau care au fost tratate disparat.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

O să încep cu citarea lui Lucian Blaga, ce afirma într-o convorbire cu Mircea Eliade următoarele :

 „Moartea pentru cei de la sat, are o cu totul altă semnificaţie decît pentru orăşeni. Sufletul mortului pleacă să-şi intîlnească fraţii, rudele, prietenii, în lumea cealaltă. Este vorba deci, de o nouă comunitate a „celor duşi”. De aceea nici durerea în faţa morţii nu este atît de tragică, la sat.”…

„In cartea mea, Geneza metaforei şi sensul culturii, am dedicat un întreg capitol Satului, dezvoltînd tocmai această conştiinţă de care dă dovadă săteanul că trăieşte în centrul Lumii. Geografia în care îşi fixează săteanul locuinţa, este o geografie mitologică. Viaţa satului, în întregimea ei, are un sens cosmic, totalitar.” …

„  Ţăranul de pretutindeni, dar mai ales. ţăranul român — care se păstrează şi astăzi autentic — este un politehnician. El singur e arhitect, plugar, cîntăreţ, zidar. Fireşte, există şi la sat o diviziune a muncii, dar ea e infinit mai puţin riguroasă ca la oraş. Viaţa satului e totalitară şi cosmocentrică…”…

 

Mircea Eliade către Lucian Blaga :

„…  noi, românii, avem misiunea de a crea un om universal, altul decît cel întrupat de greci sau de Renaştere. Eu văd în „sistemul”‘ dumitale unul din semnele care vestesc acest „om universal”” românesc…”

extrase din :
„Vremea”, Anul X, Nr. 501, 22 August 1937, p. 10-11

………………………………………………………………………………………

 

Am afirmat mai devreme, că civilizaţia traco-geto-dacă a fost una de tip sătesc-gentilică, fapt ce a determinat un „curs paralel” cu civilizaţia ce continuă să se manifeste şi care poate fi definită ca fiind „urbană-sclavagistă-globalizatoare”. Aceasta explică lipsa scrierilor, datorită „caracterului oral”, dar şi lipsa relicvelor arheologice, deoarece este o civilizaţie construită pe „elemente naturale, expuse prin definiţie degradării şi reciclării în Ambient”. În acest sens probează Folclorul (vezi Mioriţa), Datinile („păgâne”) şi Legile Nescrise (Legea Valahă, Legile Belagine, Legea Pământului), toate transmise exclusiv pe cale orală. 
Pe de altă parte, „urmele lăsate posterităţii” (probe arheologice) sunt rare, deoarece „integrarea în Ambient” şi „micimea comunităţilor”, presupune utilizarea „materialelor naturale” (lemn, lut), iar „lăsarea pentru posteritate a urmelor vremelnicii treceri prin viaţă”, nu face parte dintre obiectivele „înscrise în ADN-ul strămoşilor noştri”, care punctau pe Spirit şi nu pe Material. Materialul era contemplat numai în măsura în care răspundea cerinţei minime de „supravieţuire fizică şi spirituală”. PROBELE DOCUMENTARE lipsesc, deoarece nimeni nu se preocupa de populaţiile paşnice autohtone, cronicile cuprinzând „isprăvile” invadatorilor şi cuceritorilor temporari. Aşa se explică de ce se vorbeşte de Cumania, Vandalia, Pecenegia, etc., deşi urmele lor în IDENTITATEA NAŢIONALĂ a autohtonilor sunt NULE !

Lipsa cetăţilor fortificate în spaţiul carpato-dunăreano-pontic, se explică prin înţelegerea INUTILITĂŢII lor pentru menţinerea IDENTITĂŢII NAŢIONALE, bazându-se pe CREAŢII MATERIALE !… nimeni nu a reuşit pe această cale, deoarece MATERIALUL nu este ETERN. Iată un subiect de meditaţie pentru lingvişti, arheologi şi istorici.

IDENTITATEA NAŢIONALĂ s-a format şi perpetuat prin DISPERSIA în forme organizatorice auto-suficiente, într-un „spaţiu fortificat  natural” şi bogat în „resurse pentru supravieţuire”. Până şi tactica militară a autohtonilor a fost din cele mai vechi timpuri şi până azi, „retragerea strategică din faţa invadatorului superior numeric, tehnic şi material” pe înălţimi şi în codrii, pârjolind totul în calea lor, pentru a produce „criza de resurse”, fără de care PERMANENŢA  nu e de conceput. Chiar şi în cazurile de „staţionări prelungite, sau chiar permanente” (de obicei pe văi şi şesuri), veneticii nu au ajuns NICIODATĂ să-şi asigure CONTROLUL INTREGULUI TERITORIU, fără de care PREPONDERENŢA nu s-a putut răsturna, deoarece în timp, „mocanii coborau din munţi ca să-şi redobândească posesiunile multimilenare”.

 O să ne întoarcem acum să privim în trecutul îndepărtat, pentru a releva alte „elemente” neconsiderate suficient :

Am vorbit despre PRIMA MARE REVOLUŢIE SOCIO-ECONOMICĂ ce se datorează OIERITULUI. Mulţi sociologi consideră Cultivarea Pământului ca fiind prima revoluţie socio-economică, dar mie mi se pare că această trecere de la stadiul de culegător, la acela de cultivator, nu a fost suficientă să asigure o „explozie demografică” pe măsura OIERITULUI, acesta din urmă aducând belşug de hrană şi îmbrăcăminte. Cu toate astea, nu minimizăm importanţa cultivării terenului, mai ales că este cauza evoluţiilor socio-economice de-a lungul marilor cursuri de apă : Tigru, Eufrat şi Dunăre (ca să ne referim numai arealul caucazienilor). Privind harta de mai jos şi ţinând cont că Anatolia poate răspunde cerinţelor de agricultură numai în restrânse zone litorale, descoperim că „arealul tracic” este considerat ca mult anterior „arealului italic/roman”. Dacă mai ţinem cont că Tigrul şi Eufratul sunt fluvii ce seacă total în anumiţi ani şi că întregul „areal sumerian” are o întindere mult mai mică decât Muntenia, pricepem că nu putea fi „sursa civilizaţiei caucaziene”, aşa cum nici Nilul nu putea fi. Ambele arealuri sunt „strîmte” şi nu pot justifica explozii demografice semnificative, numai prin cultivarea terenurilor, datorită „sărăciei de resurse alimentare”. Cu toate astea, chiar şi Anatolia a fost, cel puţin după venirea FRIGIENILOR dinspre Balcani, tot un AREAL TRACIC, până la vremea PARŢILOR care erau şi ei „urmaşi ai lui Alexandru Machedon” (cel puţin conducătorii).

                                                                                                Propagarea agriculturii

Ca să ne facem o idee despre posibilitatea ca Arealul Anatolic, sau Arealul Sumero-Babilonian, să fie considerat „posibil leagăn al omenirii”, vă prezint fără cuvinte, aceste hărţi ale unor teritorii INOSPITALIERE dpdv GEO-CLIMATIC în cea mai mare parte, spre deosebire de Spaţiul Carpato-Dunăreano-Pontic :

Anatolia

Iran

 

Pe de altă parte, iată cum arăta Europa acum 18.000 de ani în vremea erei glaciale şi cum arată azi, pentru a pricepe cum e treaba cu HIPERBOREENII/PELASGII ăştia, pe care unii nu pricep că provin din arealul nostru, devenit în timp AREALUL TRACIC (căruia îi aparţin şi sciţii, şi sarmaţii – ce sunt caucazieni, ci nu protopersani/iranieni – , precum şi străbunii germanicilor şi slavilor).

Ţineţi de asemenea cont că sumerienii (începând cu mil. al V-lea î.C. – 1000 de ani după LEPENSKY VIR şi TĂRTĂRIA), erau consideraţi înainte de venirea semiticilor akadieni (mileniul al III-lea î.C.), „cu capete negre”, numiţi aşa probabil de oamenii lui Ghilgameş scăpaţi „de la potop”(care probabil că aveau… „capete palide”). În ultimul timp se acreditează tot mai mult ipoteza că POTOPUL a avut loc în Arealul Mării Negre.
Marea Neagră a fost lac cu apă dulce (de aceea este azi SALMASTRĂ, adică „puţin sărată”)
Studiind sedimentele şi geografia Mării Negre, cercetătorii Ryan şi Pitman au ajuns la concluzia că acum 12 000 de ani, când respectiva mare era un lac cu apă dulce, înconjurat de pământuri cultivabile – din cauza încălzirii climatice, gheţarii au început să se topească, proces ce ar fi durat 5000 de ani. Mediterana a crescut în volum şi, în jurul anului 7000 î.C. (contemporan cu LEPENSKY VIR / TĂRTĂRIA şi puţin anterior culturii CUCUTENI), un volum uriaş de apă s-a ridicat şi a năvălit în Marea Neagră cu forţa a 200 de cascade Niagara. Atunci s-au format strâmtorile Bosfor şi Dardanele, iar nivelul Mării Negre a crescut în timp până când a ajuns să înece pământurile cultivate din jur împreună cu posesorii lor, surprinşi de inundaţii. Cei doi geologi americani presupun că povestea potopului a fost păstrată în memoria supravieţuitorilor îngroziţi şi, transmisă probabil, din generaţie în generaţie, sub forma legendei lui Noe, ceea ce ar explica universalitatea naraţiunilor despre diluviu.

Cert este că încălzirea planetară continuă şi azi, accelerată de „contribuţia omenească iresponsabilă” aşa cum se pricepe din graficul de mai jos, ce arată o creştere de peste un grad în ultimii 100 de ani. Dacă ţinem cont că diferenţa de temperatură între perioada glacială şi cea „optimă vieţii” este de 4-5 grade, şi se realizează în mii de ani, rezultă că procesul actual de încălzire este foarte/prea rapid. „Mişcarea Dacia” ţine cont de acest fenomen în Principiile şi Obiectivele sale, nu atât pentru a împiedica un curs de altfel natural, cât pentru a contrasta o „exploatare nesustenabilă a planetei” !

Despre sumerieni şi urmaşii lor, aici sunt nişte informaţii interesante (în engleză), printre care şi despre nişte GUTI, care tare mă duc cu gândul la… GEŢI/GOŢI : 

„Assyriologist Julius Oppert sought to connect the Gutians of remote antiquity with the later Gutones (Goths), whom Ptolemy in 150 AD had known as the Guti, a tribe of Scandia.
………………
According to the historian Henry Hoyle Howorth (1901), Assyriologist Theophilus Pinches (1908), renowned archaeologist Leonard Woolley (1929) and Assyriologist Ignace Gelb (1944) the Gutians were pale skinned and blonde haired. This identification of the Gutians as fair haired first came to light when Julius Oppert (1877) published a set of tablets he had discovered which described Gutian (and Subarian) slaves as namrum or namrûtum, meaning “light colored” or “fair-skinned”. This racial character of the Gutians as blondes or being light skinned was also taken up by Georges Vacher de Lapouge in 1899 and later by historian Sidney Smith in his Early history of Assyria (1928)
…………….
Gutian dynasty of Sumer

As Akkadian might went into a decline, the Gutians began to practice hit-and-run tactics on Mesopotamia; they would be long gone by the time forces could arrive to deal with the situation. Their raids crippled the economy of Sumer. Travel became unsafe, as did work in the fields, resulting in famine. The Gutians eventually overran Akkad, and as the King List tells us, their army also subdued Uruk for hegemony of Sumer — although it seems that autonomous rulers soon arose again in a number of city-states, notably Gudea of Lagash.
………………….
The Gutians (also Guteans or Guti) were a tribe that overran southern Mesopotamia when the Akkadian empire collapsed in approximately 2154 BC.
Sumerian sources portray the Gutians as a barbarous, ravenous people from Gutium or Qutium (Sumerian: Gu-tu-umki or Gu-ti-umki) in the mountains…
The Sumerian king list represents them as ruling over Sumer for a short time after the fall of the Akkadian Empire, and paints a picture of chaos within the Gutian administration.”

Tot ce am descris succint până aici, pare fără legătură cu tema CONTINUITĂŢII , sau cu aceea a CIVILIZAŢIEI GENTILICE/SĂTEŞTI, dar la o privire generală, NU !

Astfel, „civilizaţia urbană/sclavagistă” s-a dezvoltat cu începere de la Arealul Iranian şi s-a propagat pe linia Atena-Roma şi mai departe, iar cea „gentilică-sătească” a „rezistat” în Arealul Hiperborean/Pelasgic.

arealul sumero-babilonean este izvorul „civilizaţiei urbane/sclavagiste”, o demonstrează CODUL lui HAMMURABI ( http://ro.wikipedia.org/wiki/Hammurabi )

CIVILIZAŢIA URBANĂ/SCLAVAGISTĂ a fost condiţionată de CULTIVAREA PĂMÂNTULUI, care implica „mari mase de oameni pentru puţină hrană”. Acest DEFICIT DE HRANĂ a condus la „diviziunea pe clase” a populaţiei, care în mare majoritate erau şi sunt… SCLAVI. Tot acest DEFICIT DE HRANĂ a stimulat MIGRAŢIILE din locurile de baştină, către „locuri mai binecuvântate de Natură”, cu implementarea VIOLENŢEI ARMATE ca formă de acaparare a RESURSELOR.

Treptat, şi arealul hiperboreic/pelasgic a căzut victimă acestui SISTEM, singurii care au rezistat şi continuă încă să o facă, fiind locuitorii spaţiului carpato-dunăreano-pontic, favorizaţi de CETATEA FORTIFICATĂ NATURAL în care sălăşluiesc şi de OCUPAŢIA DE BAZĂ-OIERITUL, care-i face MOBILI într-un MEDIU INACCESIBIL, IZOLAŢI în mici comunităţi familiare/tribale şi guvernaţi în relaţiile sociale de LEGI SIMPLE NATURALE.
„Mişcarea Dacia” îşi propune să menţină acest curs şi să anihileze efectele devastatoare ale SISTEMULUI URBAN/SCLAVAGIST/GLOBALIZATOR, profitând de CRIZA IREVERSIBILĂ în care acesta se află şi care este determinată de SUPRAPOPULAŢIA ce nu mai este necesară azi SISTEMULUI, datorită „cuceririlor tehnologice” şi care necesită RESURSE mai mari decât cele disponibile, pentru menţinerea „standardelor actuale de bunăstare”.
Omenirea trebuie „să se întoarcă” la ARMONIA CU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, iar asta nu este posibil cu actualele AGLOMERĂRI URBANE, care nu-şi justifică NECESITATEA SOCIO-ECONOMICĂ, ci doar sunt sursă/fruct de… FUTIL !
„Mişcarea Dacia” are Principii şi Obiective clare în această chestiune !
Mulţi se vor „minuna” şi se vor întreba : cum o să facem la New York de exemplu ?
Foarte simplu : o să înceapă şi americanii o „nouă cucerire spre Vest”, de data asta RESPECTUOŞI PENTRU AMBIENT !!!

… acelaşi curs se poate implementa pretutindeni, începând cu ELIMINAREA FUTILULUI din viaţa socio-economică şi cu acceptarea ideii că nu suntem stăpâni aici, ci doar PARTE COMPONENTĂ !!!
SCHIMBAREA MODULUI DE VIAŢĂ şi a MORALITĂŢII nu va fi o trecere „fără dureri” (ca orice facere) şi va necesita mulţi ani pentru implementare, dar trebuie început de undeva, iar noi suntem „în prima linie” !!! … ĂIA PUŢINI DE AZI, CARE VOR FI MULŢI MÂINE !!!

Surse :
http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7x.html … paleoclimatologie
http://www.scotese.com/future2.htm … paleogeografie
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/ctl/clihis10k.html … potop/traci

DACIA de Mâine

Luglio 8th, 2011 No Comments   Posted in Politica romena

Punctul 4 al Programului “Mişcării Virtuale DACIA”

Marzo 22nd, 2010 No Comments   Posted in Politica romena

Punctul 4 al Programului „Mişcării Virtuale DACIA”

4 .  Aplicarea principiilor DEZVOLTĂRII SUSTENABILE  pentru viaţa economica, punând principalul accent pe energiile alternative, noi tehnologii  şi recuperarea resurselor de orice tip, în vederea salvării ambientului de la dezastrul actual.

 

Peste tot în Lume se vorbeşte despre această Dezvoltare Sustenabilă, dar … de făcut, nu face nimeni nimic !

De exemplu în Italia, ca să faci o instalaţie fotovoltaică, trebuie să te adresezi la … ENEL (adică la … monopolişti), să ai un … Proiect ( !?!?), aprobare de la Comună, etc., cu o cheltuială de 15.000 Euro, pentru o putere de 3 Kw (cam cât este necesar unei gospodării).  Ţinând cont că această cifră acoperă facturile mele pentru 10 ani, precum şi faptul că oricum voi mai plăti ceva, deoarece preţul Kw-ului  produs de mine, este … un sfert din ceea ce-mi dă ENEL  când nu mai este soare (noaptea), rezultă că investiţia mea va fi de folos numai pentru … monopolişti, eu trebuind să-mi schimb panourile după circa 20 de ani (cât au garanţie!?).   Toată această farsă, ne-o propun, când deja există tehnologia GRID-INVERTER, care asigură folosirea energiei solare produse de propriile panouri, fără … amestecul … şmecherilor !!!  Acesta este un exemplu de cum Puterea monopolistă actuală, încearcă să ne … fraierească !   Exemple de acest fel, se pot da şi în alte domenii (auto electrice, noi tehnologii ecologice, energia eolică, etc.).

Noi de la „Mişcarea DACIA”, vrem să acordăm avantaje tuturor iniţiativelor care au în vedere:

–          Reducerea consumului de hidrocarburi solide, lichide şi gazoase

–          Reducerea drastică a traficului rutier

–          Modernizarea mijloacelor de transport ecologic de mărfuri şi persoane (feroviar, rutier, pe apă)

–          Folosirea energiilor curate (soare, vânt, geotermic, lemn, bio-gaz)

–          Scoaterea din uz a actualei Centrale Nucleare de la Cernavodă

–          Limitarea transporturilor aeriene ( cele mai poluante !)

–          Folosirea masivă a apei de ploaie în gospodării

–          Construcţii de noi locuinţe din materiale strict reciclabile şi cu grad ridicat de izolaţie termică

–          Recuperarea , Reciclarea şi Reutilizarea materialelor folosite pentru ambalaje şi bunuri de larg consum (sticla, hârtia, metalul, materialele plastice)

–          Optimizarea teritorială a forţei de muncă, în sensul reducerii deplasărilor spre locul de desfăşurare a activităţii

–          Generalizarea transportului comun al şcolarilor

–           Încurajarea cumpărăturilor on-line pentru toate produsele agro-alimentare şi de larg consum

–          Informatizarea întregii populaţii, coroborată cu cea a Administraţiei, pentru eliminarea birocraţiei

–          Eşalonarea orarelor de muncă, pentru echilibrarea intensităţii traficului

–          Canalizarea şi aprovizionarea cu apă potabilă a tuturor aşezărilor omeneşti

–          Dezvoltarea producţiei agricole strict biologice  (obiectiv prioritar ţinând cont de condiţiile optime de care se bucură ţara noastră !!!)

–          Adoptarea unor noi tehnologii eco-compatibile

–          Stimularea Cercetării în toate domeniile

–          Reducerea activităţilor şi producţiei … inutile societăţii

–          Promovarea informaţiei şi creaţiei de calitate

–          Etc.

Desigur mulţi vor „strâmba din nas”, citind aceste propuneri, pentru ca ar însemna o schimbare radicală a modului actual de viaţă, dar … este exact ceea ce ne propunem, pentru că noi, „cei de azi”, trebuie să ne gândim şi la „cei de mâine”, care sunt urmaşii şi urmaşii urmaşilor noştri !!!