Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
ÖTZI

Ottobre 19th, 2013 No Comments   Posted in Attualità

ÖTZI  (Oetzi), „omul zăpezilor” a trăit acum 5300 de ani şi a fost descoperit în gheaţa permanentă a Alpilor, la SIMILAUN , într-o excelentă stare de conservare. ( http://en.wikipedia.org/wiki/Ötzi )

oetzi
După studii aprofundate, s-a stabilit că :
– avea înbrăcăminte şi încălţăminte din PIELE DE CAPRĂ.
– era TATUAT prin înţepare în „centre energetice” (deci europenii le cunoşteau cu 1000 de ani înaintea chinezilor !?)
– se presupune că era PĂSTOR (vezi postări apropos de OIERIT).
– avea CARACTERISTICI GENETICE asemănătoare SARZILOR şi CORSICANILOR.
– zona în care a fost descoperit aparţinea PROTOCELŢILOR, care se ştie că erau „rude apropiate” cu prototracii.
– prin testarea ADN a 3700 de locuitori din zona descoperirii, s-au descoperit 19 persoane cu aceeaşi mutaţie genetică, putându-se spune că aceştia sunt descendenţi ai lui Ötzi. De aici rezultă CONTINUITATEA POPOARELOR în ciuda anilor şi valurilor migratoare, extrapolabil şi poporului nostru ! De asemenea, se pune pumnul în gură „istoricilor lui peşte” care susţin că nu e nicio legătură între CUCUTENI şi… traco-carpo-geto-daci !
Cineva ar putea să se întrebe ce legătură au Alpii cu Carpaţii !?
Dacă ţinem cont de ultimele cercetări genetice, populaţia României, are în majoritate „aceleaşi rădăcini” cu populaţiile din Alpi (romanşi, reţi, ladini, friulani), care la rândul lor, au aceleaşi rădăcini cu sarzii şi corsicanii !… vă mai amintiţi de „capetele de negrii” din stemele Valahiei şi Moldovei, dar şi de pe Drapelele sarzilor şi corsicanilor ?… dacă nu ştiţi nimic despre aceste „detalii”… căutaţi în Internet , sau la … Mişcarea Dacia !
Cert este un lucru : se confirmă că toate TEORIILE MIGRAŢIONISTE sunt apă de ploaie, deoarece populaţiile erau cu atât mai STABILE, cu cât ne adâncim în negura vremurilor. Singurul fenomen acceptabil este ROIREA POPULAŢIILOR, mai ales de-a lungul ZONEI TEMPERATE.
MIGRAŢIA este un „fenomen rapid” bazat de regulă pe FORŢA MILITARĂ, practicat de populaţii FĂRĂ RESURSE DE SUBZISTENŢĂ ÎN AREALUL ORIGINAR, pe când ROIREA este un „fenomen lent”, determinat de SUPRAPOPULAREA datorată ABUNDENŢEI DE RESURSE, aşa cum era cazul în SPAŢIUL CARPATO-DUNĂREANO-PONTIC.
cucuteni.svg
Dacă ţinem cont că în aceeaşi perioadă în care a trăit Ötzi, în arealul nostru se dezvolta Cultura Cucuteni, putem trage concluzia că ÎN ZONA PRIMORDIALĂ, nivelul CIVILIZAŢIEI era mai ridicat, având în vedere bogăţia şi rafinateţea obiectelor descoperite ! De asemenea, trebuie să reamintim de TĂRTĂRIA şi LEPENSKY VIR, unde mai dăm înapoi „ceasul istoriei” cu alţi 2000 de ani !?
Recente descoperiri arheologice, atribuie civilizaţiei carpatice, în contemporaneitate cu Ötzi, capacitatea construirii unor CAMERE de 90 m. pătraţi (!?), iar fiecare săpătură pentru autostrăzi şi alte obiective, e prilej de noi şi noi descoperiri !
Să fie clar, noi nu susţinem că suntem urmaşii unor supraoameni, ci doar al unor EUROPENI PRIMORDIALI, nici mai buni şi nici mai răi ca alţii !

VALLACHIA DIN MUNŢII TATRA

Ottobre 14th, 2013 No Comments   Posted in Attualità

În numărul 1088 al revistei FORMULA AS, apărută acum 10 zile (4.10.2013), aflăm informaţii foarte interesante despre valahii din munţii Tatra. Articolul se intitulează : „URME ROMÂNEŞTI : VLAHII, STĂPÂNII MUNŢILOR TATRA” şi-l recomand călduros tuturor.
http://www.formula-as.ro/2013/1088/societate-37/urme-romanesti-vlahii-stapanii-muntilor-tatra-16927
Totul este „la locul său” în acest articol, cu excepţia unui DETALIU f.f.f. important, care a scăpat autorilor !?
Dacă studiem ISTORIA OFICIALĂ a tuturor ŢĂRILOR SLAVE din jurul României, sau cea MAGHIARĂ , aflăm ca un FIR ROŞU, faptul că valahii ar fi venit DE NU SE ŞTIE UNDE în spaţiile lor naţionale : ungurii susţin că venim în Transilvania din sudul Dunării, bulgarii , că venim în Balcani din … nordul Dunării, ruşii, că venim la EST de Carpaţi, dinspre SUD-VEST ( o susţine şi „istoricul lui peşte” DJUVARA !?!?), sârbii, susţin că valahii lor ar fi de fapt sârbi romanizaţi, polonezii susţin că goralii (cum se numesc valahii lor, de la locul de baştină : PĂDURI), au venit din sud, croaţii susţin că istroromânii vin din est, bosniacii că venim din nord, grecii că venim din nord, şamd.
Dacă facem SUMA VECTORIALĂ a deplasărilor valahilor, obţinem ACTUALA ROMÂNIE şi cu asta suntem de acord !!!
Singura chestie cu care nu sunt de acord este PERIOADA CÂND A AVUT LOC ACESTĂ … ROIRE !
E
u sunt convins şi am şi argumente serioase, că această ROIRE DIN SPAŢIUL CARPATIC, a avut loc CU MULTE MILENII ÎNAINTE DE APARIŢIA ÎN EUROPA A MAGHIARILOR ŞI SLAVILOR !!!
Rezultă deci, că VALAHII reprezentau POPULAŢIA AUTOHTONĂ , în momentul MIGRAŢIILOR SLAVE ŞI MAGHIARE.
Observaţi că am folosit cuvinte diferite precum ROIRE şi MIGRAŢIE, care nu au aceeaşi definiţie.
ROIREA este fenomenul de deplasare LENTĂ, PE DURATA A SUTE ŞI SUTE DE ANI, datorată SUPRAPOPULĂRII SPAŢIULUI ORIGINAR, şi este determinată de ABUNDENŢA DE HRANĂ, ÎMBRĂCĂMINTE, ENERGIE (LEMN), APĂ, SARE, VEGETAŢIE, FAUNĂ, etc.
MIGRAŢIA este un fenomen RAPID, executat CU AJUTORUL FORŢEI şi este practicată de popoare LIPSITE DE MIJLOACE DE SUBZISTENŢĂ ÎN SPAŢIUL LOR ORIGINAR, aşa cum a fost cazul slavilor (începând din secolul al 7-lea d.C.) şi al maghiarilor (începând din secolul al 9-lea d.C.).
Aceste MIGRAŢII au mai fost şi rezultat al PRESIUNII ALTOR POPOARE MIGRATOARE.
Mai sunt şi alte POPOARE MIGRATOARE MINORE, care au dispărut prin EXTERMINARE , sau în cele mai fericite cazuri prin ASIMILARE (vezi hunii, pecenegii, cumanii, etc.) cu ajutorul RELIGIEI CREŞTINE CATOLICE şi într-o mult mai mică măsură a celei ORTODOXE.
Fac o paranteză apropos de BULGARI, care conform ultimelor CERCETĂRI GENETICE, ar fi rude cu noi, când de fapt POPORUL MIGRATOR AL BULGARILOR ERA TURCIC, ei fiind SLAVIZAŢI DE RUŞII care i-au şi gonit parţial din zona Uralilor, spre Balcani. Acolo au dat peste AUTOHTONII TRACI, pe care „i-au încălecat” şi slavizat (proces ce continuă de sute de ani, fiind aproape finalizat cu excepţia Timocului Bulgăresc) cu ajutorul cointeresat al BISERICII ORTODOXE BIZANTINE.
Aceste ISTORII OFICIALE ALE POPOARELOR DIN JURUL ROMÂNIEI, sunt FALSE, iar vecinii noştri ŞTIU asta şi astfel avem explicaţia URII şi DISPREŢULUI cu care ne tratează pe noi VALAHII, urmaşii siguri ai TRACO-CARPO-GETO-DACILOR.
Numai polonezii, mai au câte un istoric pe ici, pe colea, care susţine că POLONEZII SUNT TRACI DE NORD, deci rude cu… DACII !?

Revenind la OILE NOASTRE, cred că nu e nevoie să mai argumentez că :

1. OIERITUL este o OCUPAŢIE MULTIMILENARĂ şi este aceea care asigură din belşug : LÂNĂ, LAPTE, BRÂNZĂ, CARNE, BLANĂ ŞI PIELE, cu foarte puţină MÂNĂ DE LUCRU (de unde şi bogăţia oierilor din Balcani şi până în Tatra, după cum rezultă şi din articol)
2. OIERITUL are terenul cel mai propice de apariţie în SPAŢIUL CARPATO-DUNĂREANO-PONTIC, deoarece este singurul spaţiu din EURASIA care are 7 (şapte) MUNŢI DE SARE, CEL MAI BOGAT BAZIN HIDROLOGIC, PĂŞUNI MONTANE şi  ZONE SUBMONTANE „DULCI” PENTRU IERNAT ( TRANSHUMANŢA ).

Tuturor „istoricilor lui peşte” din vecini, trebuie să li se pună următoarea întrebare, cu care li se va  închide pe veci gura (spurcată) :

DACĂ VALAHII AU ÎMPÂNZIT MUNŢII CU OILE LOR ÎNCEPÂND DIN JURUL ANULUI 1000, NE POT SPUNE DÂNŞII, CINE SE OCUPA DE PROCURAREA LÂNEI, LAPTELUI, BRÂNZEI, PIEILOR, BLĂNURILOR PÂNĂ ATUNCI ???… că doar OIERITUL nu a apărut în jurul anului 1000 , ci CU MULTE MILENII MAI DEVREME, fiind cea mai spectaculoasă REVOLUŢIE SOCIO-ECONOMICĂ, care a însemnat pentru mileniile următoare CEA MAI RENTABILĂ OCUPAŢIE !

Noi rumânii „din toate cele patru zări”, suntem CEL MAI NUMEROS POPOR DIN CENTRUL ŞI SUD-ESTUL EUROPEI şi nu am devenit aşa deoarece avem CALITĂŢI REPRODUCTIVE EXAGERATE, reuşind să „sufocăm” alte POPOARE MINORE, ci din contră, AM OFERIT BAZA actualelor naţiuni din jurul României, fiind noi la origini, CEL MAI NUMEROS POPOR EUROPEAN !!!

OIERITUL – DOVADA PRIMORDIALITĂŢII ŞI CONTINUITĂŢII NOASTRE !

Giugno 4th, 2013 No Comments   Posted in Attualità

OIERITUL:
Principala dovadă a PRIMORDIALITĂŢII şi CONTINUITĂŢII noastre

Se susţine de către unii, că românii ar fi MIGRATORI şi că ar fi originari din alte părţi decât cele în care trăiesc azi!?
OIERITUL este principala probă a CONTINUITĂŢII noastre pe aceste meleaguri carpato-balcanice, deoarece nu se poate susţine că până în ultimele 10 secole, nimeni nu s-ar fi ocupat de creşterea oilor şi caprelor ! Ba mai sunt unii, care susţin că domesticirea caprinelor şi ovinelor s-ar fi realizat la şes şi pe alte meleaguri, când aceste animale trăiesc în zone submontane şi umede, cum numai la noi sunt!?
Se ştie că rumânii sunt „de când Lumea oierii centrului Europei” populând Carpaţii şi Balcanii şi noi mai credem că toţi oierii Europei sunt ROIŢI de pe la noi, răspândindu-se de-a lungul mileniilor şi în vest, în toate zonele alpine şi subalpine ale reţilor, ladinilor, romanşilor, friulanilor, bascilor, sarzilor, corsicanilor.

OIERITUL este Marea Revoluţie Socio-Economică, începută în arealul carpato-balcano-dunăreano-pontic!
Oieritul reprezintă un salt calitativ enorm pe scara evoluţiei, omul trecând de la stadiul de culegător/cultivator, la acela de îmblânzitor/crescător de animale. Dacă pentru a cultiva/culege sunt necesare multe persoane, iar rezultatele muncii sunt nejustificative pentru crearea unui EXCEDENT DE POPULAŢIE, nu acelaşi lucru se poate spune de OIERIT, care asigură din plin : LAPTE, CARNE, LÂNĂ, PIELE, BLANA, cu implicarea a puţini oameni.
Aceasta este principala explicaţie a ROIRII: SUPRAPOPULAŢIA!
Deci, pentru a pricepe unde s-a accelerat EVOLUŢIA SOCIO-ECONOMICĂ, ceându-se SUPRAPOPULAŢIE, trebuie să identificăm LOCUL unde a început domesticirea şi creşterea animalelor, în speţă a OVINELOR, cel mai uşor de domesticit (corporatură, agresivitate).
Iată în rândurile de mai jos, de ce acest spaţiu este SPAŢIUL CARPATO-BALCANO-DUNĂREANO-PONTIC:

1. Singurul spaţiu su SARE LA VEDERE (se ştie rolul sării în oierit şi conservarea cărnii, ca să nu mai vorbim despre rolul acesteia în starea de SĂNĂTATE a omului însuşi). A se citi ceea ce a scris d-l ing. Gheorghe Gabriel despre SARE!
2. TRANSHUMANŢA este o „mişcare de translaţie cu dus şi întors” şi presupune zone alpine şi subalpine, pentru cele două sezoane majore iarnă-vară. Arcurile carpato-balcanice asigură din belşug aceste condiţii!
3. IMPORTANTE SURSE DE APĂ cum sunt în arealul nostru, nu mai există în Lume!
4. Condiţiile cele mai favorabile OMULUI şi deci şi SUPRAPOPULĂRII, dar şi OVINELOR, sunt cele TEMPERATE, MONTANE ŞI SUBMONTANE, care asigură cel mai bine vegetaţie, apă şi condiţii climatice intermedii. Mesopotamia, care este obsesiv reţinută ca „leagănul omenirii”, nu are niciuna din aceste caracteristici, ca să nu mai spun că părerea antropologilor este că „o ROIRE masivă de succes, are loc de-a lungul aceleiaşi latitudini” şi din nou avem motive să ne îndoim de „istoria oficioasă” !… cei care vorbesc de „origini iraniene”, nu au văzut oare niciodată o HARTĂ GEOGRAFICĂ şi nu s-au informat despre RESURSELE acelui areal???

Această OCUPAŢIE a determinat şi caracteristicile sociale, punându-se bazele CIVILIZAŢIEI SĂTEŞTI, care a supravieţuit pentru milenii CIVILIZAŢIEI ORĂŞENEŞTI, asigurându-i acesteia din urmă, resursele primare de subzistenţă. Ca să exemplific conceptul, în nişte statistici din secolul al XIX-lea privitoare la populaţie şi religie pentru zona ORĂŞTIEI, am notat că valahii trăiau în munţi în aşa zisa CIVILIZAŢIE SĂTEASCĂ, preponderent ORALĂ şi ORTODOXĂ, în timp ce „noii veniţi” se baricadau în ORAŞ, în aşa-zisa CIVILIZAŢIE ORĂŞENEASCĂ, CATOLICĂ ŞI REFORMATĂ, unde valahii erau minoritari şi unde înscrisurile se justificau pentru a consemna relaţii care în munte nu existau…, acolo se bătea palma şi nu se scria niciun contract !… acolo se aplica Legea Valahă, care circula pe cale orală şi era vai şi amar de acela care nu o respecta !… iată de ce nu sunt „urme documentare” ale valahilor. Tot caracteristicile CIVILIZAŢIEI SĂTEŞTI explică şi lipsa „urmelor arheologice”, deoarece AUTARHIA (independenţa de alte comunităţi) şi folosirea exclusivă a materialelor de construcţie BIO-DEGRADABILE, presupuneau un MOD DE VIAŢĂ SIMPLU, deşi ÎMBELŞUGAT. Acest ultim detaliu, l-am constatat şi azi în TIMOC, unde rumânii sunt desconsideraţi de „orăşeni”, dar sunt şi invidiaţi, deoarece … bogaţi !?
Cert este că IDENTITATEA NAŢIONALĂ a rămas „la origini”, marii intelectuali români mărturisind dintotdeauna că SPIRITUALITATEA DACO-RUMÂNEASCĂ SĂLĂŞLUIEŞTE LA SATE.

cioban-1349698379
Legătura traco-carpo-geto-dacilor cu OIERITUL se demonstrează şi cu aşa-zisul PILEUS DACIC.

În ceea ce priveşte MATERIALUL din care era confecţionat acest acoperământ clasic, am întâlnit diverse opinii : cum că ar fi un postav, lână, sau piele de ovină, „confuzia” fiind preluată şi în filme artistice şi documentare, sau în grupurile de reenactment.
O privire atentă a statuilor de daci răspândite în lume, catalogate recent de d-l dr. în istoria artei Leonard Velcescu, ne arată însă un material „elastic” cu o formă „fiziologică” ce m-a dus cu gândul la un STOMAC de ovină, probabil berbec/berbecuţ sacrificat în cadrul ritualurilor religioase. Stomacul de oaie are patru compartimente, PILEUSUL fiind confecţionat din primele două compartimente, din cele patru totale. Pentru a vă crea o imagine mai exactă, imaginaţi-vă brănza de burduf în „pieliţa” sa, care pare să aibă proprietăţi fizice asemănătoare pileusurilor. Aceste acoperăminte erau o caracteristică a tracilor , denumite restrictiv frigiene, ştiindu-se că frigienii erau tot de neam tracic, la fel ca şi parţii şi alte populaţii anatoliene asimilate ulterior de turcici, explicându-se astfel şi asemănările genetice între noi şi populaţia de azi a Anatoliei. Bineînţeles că pileusurile se obţineau după o tăbăcire în urma căreia se obţinea şi culoarea roşiatică, menţinându-se „elasticitatea originară”, tăbăcire a cărei reţetă s-a pierdut în negura timpurilor, dar ar putea fi obiect de cercetare istorică.
Este interesant de observat că PILEUSUL, este un simbol al LIBERTĂŢII în diverse opere de artă, pe stema Senatului SUA, pe diverse drapeluri şi pe capul Marianei Franţei revoluţionare, ceea ce ne duce spre adâncile semnificaţii ale acestuia în CONŞTIINŢA UMANITĂŢII!

pileus
Un alt element ce demonstrează legătura indisolubilă între OIERIT şi STRĂMOŞII noştri, este prezenţa pe partea laterală a coifului TRACIC de aur de la COŢOFENEŞTI (unul din cele 6 de aceeaşi tipologie descoperite pe actualul teritoriu al ţării), a sacrificării rituale a unui berbec, care se aseamănă în mod izbitor cu TAUROCTONIA (sacrificarea rituală a unui taur) specifică MITRAISMULUI. Faptul că berbecul se substituie taurului, sau invers, se explică prin abundenţa diferită a celor două animale în zone geografice distincte, sau poate avem de-a face cu perioade/locaţii diferite (epoca/zodia Berbecului, sau a Taurului). Cert este că avem de-a face cu sacrificii rituale, că animalele sacrificate au o semnificaţie demnă de a fi imortalizată pe un COIF DE CEREMONIE şi că există asemănări importante între cultul lui Zamolxe şi cel al lui Mitra, aşa cum se demonstra până acum câţiva ani, într-un film produs de The Zeitgeist Movement şi care azi este de negăsit!?… de ce oare?

coiful de aur Cotofenesti coif

Simbolistica mitraică este o simbolistică solară şi celestă !!!
„Adevărul istoric” pe care-l promovează istoricii cu patalama, este că „Mitraismul a fost adus în Dacia de romani după 106 d.C.” ( şi pe ăsta l-ar fi adus romanii!?).
Ce mai ştim, este că împăraţii traco-geto-daci ai Imperiului Roman, au fost adepţii acestui cult (vezi Galeriu, Constantin şi ceilalţi).
Mai ştim că MITRAISMUL a fost îmbrăţişat mai ales de către MILITARI şi că s-a practicat mulţi ani în Roma în sălaşuri subterane, cu anumite caracteristici constructive, care ne duc cu gândul la GROTA LUI ZAMOLXE.
Mai ştim că şi azi ZOROASTRISMUL (derivat din MITRAISM) este practicat, având ca „principii”:

1. Egalitatea: Drepturi egale, indiferent de rasă sau religie.
2. Respect față de toate formele de viață.
3. Condamnarea asupririi ființei umane, actele de cruzime și sacrificiile de animale.
4. Ecologia: Natura ocupă un loc central în zoroastrism și multe sărbători sunt celebrate în natură: ziua anului nou este prima zi a primăverii, sărbătoarea apei în vară, sărbătoarea toamnei la sfârșitul anotimpului și sărbătoarea focului la jumătatea iernii.
5. Muncă grea și caritate.
6. Fidelitate familiei, comunității și tarii.

Alte elemente caracteristice :
Simbolul focului: Energia creatorului este reprezentă în zoroastrism prin foc și soare, elemente trainice, radiante, pure și care susțin viața. Zoroastriști în mod normal se roagă în fața focului sau a unei surse de lumină. Nu se adorează focul, ci este simbolul divinității.
Se observă dintr-o privire asemănarea cu … ZAMOLXIANISMUL!!!
De asemenea, precizez că MITRAISMUL este considerat de mulţi istorici ai religiilor ca „precursor al Creştinismului”, având foarte multe „elemente în comun” asupra cărora nu o să detaliez, pentru a nu răni „convingeri ale altora”.
Învățăturile lui Zoroastru au lăsat urmă în cele trei mari religii: iudaismul, creștinism și prin aceste două, a fost influențat și islamul.
Exemplu de aceste urme sunt: îngerii, arhanghelii etc, la fel ca și personificarea răului ca șarpe sau întuneric și Dumnezeu ca lumină.
Unele studii (Boyce, 1987; Black and Rowley, 1987; Duchesne-Guillemin, 1988) cred că un mare număr de elemente de eshatologie, angeologie și demonologie a iudaismului, cu influență mare în creștinism, au originea în zoroastrism și au fost transferate iudaismului în timpul captivității babiloniene și erei persane.
Înainte de secolul XI d.C., zoroastrismul ajunsese în nordul Chinei pe Drumul mătăsii, având statut oficial în unele zone din China. Ruine de temple zoroastristas au fost găsite în Kaifeng și Zhenjiang, și potrivit unor aprecieri, au existat până în anul 1130. În orice caz, influența zoroastrismului se poate aprecia în budism, în special în simbolul luminii.
Iată cum se „încrucişează” marile religii ale omenirii!!!
Ca să revenim la „oile noastre”, păi dacă MITRAISMUL a fost adus în DACIA de către romani, cum se explică atunci prezenţa unui SIMBOL SIMILAR-MITRAIC pe un coif de aur traco-geto-dac din sec. al V-lea î.C.???
Să nu aud pe cineva că l-a pierdut vreun persan prin Prahova, că îi spun că tipologia acestui coif este EXCLUSIV TRACO-GETO-DACICĂ, existând multe alte coifuri cu aceleaşi caracteristici, descoperite în diverse locuri din nordul şi sudul Dunării!
Pentru mine devine tot mai evident că DENSUŞIANU nu era un „ramolit” cum este prezentat de „istoricii lui peşte”, ci un mare istoric, cu o mare percepţie a „adevărului istoric”. Ţineţi cont că DENSUŞIANU nu a cunoscut COIFUL de aur de la Coţofeneşti, acesta fiind descoperit în 1926.

OIERITUL este o ocupaţie multimilenară, iar primii practicanţi, au ROIT desigur în cele patru zări. Până şi în arealul considerat azi Legăn al Omenirii, se semnalează invazia unei „populaţii barbare cu piele albă şi păr blond-roşcat” … THE GUTIAN PEOPLE (în engleză) denumire şi caracteristici fizionomice, care nu pot să nu ne ducă cu gândul la GEŢI, GOŢI, aşa cum rezultă din diverse surse.
La prăbuşirea Imperiului AKKADIAN în Mesopotamia (2154 î.C.), au contribuit „nişte munteni sălbatici cu piele albă şi păr blond” (sălbatici, deoarece probabil nesocoteau credinţele religioase ale mesopotamienilor), care au pus bazele unei dinastii şi care au rămas în „memoria istorică” , până pe vremea lui Cirus Cel Mare (sec al VI-lea î.C.), când exista un guvernator al GUTIEI pe nume Gubaru (Gobryas)

„In the late 19th-century, Assyriologist Julius Oppert sought to connect the Gutians of remote antiquity with the later Gutones (Goths), whom Ptolemy in 150 AD had known as the Guti, a tribe of Scandia. Oppert’s theory on this connection is not shared by many scholars today, in the absence of further evidence.”

Vreau să DEMITIZEZ în continuare teoria potrivit căreia NOI AM FI MIGRATORI

Aşa de bine ne-au convins „prietenii”, că şi unii de-ai noştri au început să creadă (vezi VLASII, GORALII, VOLOHII, etc.)!?
Iată o probă :
„Despre volohi- românii din Tatra :

We Are Valachs!
Translator: Joseph Bittersman
Editor: Leo Baca
………………………..
„Furthermore, the Valachs maintained a greater degree of self determination. It was expressed by different judicial customs called Valachian Law. ”
…………………………
“Moravian mountain people around Vsetin, so called Valachs, a courageous people, after Frederick’s (Czech King) defeat in 1620, refused to accept the Austrian yoke and for full three years managed to defend with arms in their hands their freedom.”
…………………………
„ The real center of Valachian uprising was in the mountains, which protected them against arbitrariness of the enemy, like a mother protects her children.”
………………………..
„In spite of this, the mountains were full of ‘zbojniks’, who, especially according to folk stories, took from the rich and gave to the poor”…

(reţineţi această asemănare izbitoare : ZBOINICI-RĂZBOINICI!)
În acest document se face o singură „concesie/omisiune”, vorbindu-se de o „venire a valahilor din ţările române”. Eu sunt convins că (aşa cum se specifică şi în text) nimeni în afară de valahi nu se ocupa cu oieritul în Carpaţii Vestici. Deci „venirea lor” trebuie fixată cu multe mii de ani înainte, şi anume din timpurile când a apărut această îndeletnicire de OIER.
Este imposibil de susţinut că până la „venirea valahilor” nimeni nu se ocupa de oierit!!! … mai degrabă, erau mai puţini şi mai puţin organizaţi (în lipsa „agresiunilor externe”), fapt ce determina „lipsa informaţiilor despre ei”. Astfel se explică răspândirea în toţi munţii Europei a creşterii oilor… trebuia să înceapă undeva, iar acest „undeva” este SINGURUL LOC DIN EURASIA UNDE ESTE SARE LA VEDERE, mineritul fiind o ocupaţie mult mai recentă!

În numărul 1088 al revistei FORMULA AS, aflăm alte informaţii foarte interesante despre valahii din munţii Tatra. Articolul se intitulează : „URME ROMÂNEŞTI : VLAHII, STĂPÂNII MUNŢILOR TATRA” şi-l recomand călduros tuturor.
http://www.formula-as.ro/2013/1088/societate-37/urme-romanesti-vlahii-stapanii-muntilor-tatra-16927
Singura chestie cu care nu sunt de acord, este PERIOADA când a avut loc această… ROIRE!?
Eu sunt convins şi am şi argumente serioase, că această ROIRE DIN SPAŢIUL CARPATIC, a avut loc cu multe milenii în urmă!!!
Rezultă deci, că VALAHII reprezentau POPULAŢIA AUTOHTONĂ , în momentul migraţiilor slave şi maghiare.
Observaţi că am folosit cuvinte diferite precum ROIRE şi MIGRAŢIE, care nu au aceeaşi definiţie.
ROIREA este fenomenul de deplasare lentă, pe durata a sute şi sute de ani, datorată SUPRAPOPULĂRII SPAŢIULUI ORIGINAR, şi este determinată de ABUNDENŢA DE HRANĂ, ÎMBRĂCĂMINTE, ENERGIE (LEMN), APĂ, SARE, VEGETAŢIE, FAUNĂ, etc.
MIGRAŢIA este un fenomen RAPID şi este practicată de populaţii LIPSITE DE MIJLOACE DE SUBZISTENŢĂ ÎN SPAŢIUL LOR ORIGINAR, sau „împinse” de alţi migratori, aşa cum a fost cazul slavilor (începând din secolul al 7-lea d.C.) şi al maghiarilor (începând din secolul al 9-lea d.C.).
Mai sunt şi alte populaţii MIGRATOARE MINORE, care au dispărut prin exterminare în lupte, sau în cele mai fericite cazuri prin ASIMILARE (vezi hunii, pecenegii, cumanii, etc.).
Fac o paranteză apropos de actualii BULGARI, care conform ultimelor CERCETĂRI GENETICE, ar fi rude cu noi, în contrast cu faptul că poporul migrator al bulgarilor era turcic, ei fiind slavizaţi de ruşii care i-au şi gonit parţial din zona Uralilor, spre Balcani. Acolo au dat peste autohtonii traco-geto-daci, pe care i-au slavizat, proces ce continuă de sute de ani cu sprijinul direct al ortodoxiei greco-slave, fiind azi aproape finalizat.
ISTORIILE OFICIALE ale popoarelor din jurul României sunt FALSE, iar vecinii noştri ştiu asta, astfel având explicaţia urii şi dispreţului cu care ne tratează pe noi VALAHII, urmaşii siguri ai TRACO-CARPO-GETO-DACILOR autohtoni.
Numai polonezii, mai au câte un istoric pe ici, pe colea, care susţine că sunt urmaşi ai traco-geto-dacilor de nord, iar dacă ne gândim la GORALI, nu putem să nu medităm serios!?
Tuturor „istoricilor lui peşte” din vecini, trebuie să li se pună următoarea întrebare, cu care li se va închide pe veci gura:
DACĂ VALAHII AU ÎMPÂNZIT MUNŢII CU OILE LOR ÎNCEPÂND DIN JURUL ANULUI 1000, NE POT SPUNE OARE DÂNŞII, CINE SE OCUPA DE PROCURAREA LÂNEI, LAPTELUI, BRÂNZEI, PIEILOR, BLĂNURILOR, PÂNĂ ATUNCI???… că doar OIERITUL nu a apărut în jurul anului 1000 , ci CU MULTE MILENII MAI DEVREME, fiind cea mai spectaculoasă REVOLUŢIE SOCIO-ECONOMICĂ, care a însemnat pentru mileniile următoare CEA MAI RENTABILĂ OCUPAŢIE!

Noi rumânii „din toate cele patru zări”, suntem CEL MAI NUMEROS POPOR DIN CENTRUL ŞI SUD-ESTUL EUROPEI , iar ocupaţia noastră de bază, a fost şi este … OIERITUL! Noi nu am devenit CEL MAI NUMEROS POPOR în câteva secole deoarece avem „calităţi reproductive exagerate”, reuşind să „sufocăm” alte popoare mai puţin înzestrate, ci pur şi simplu, deoarece suntem urmaşii direcţi ai „celui mai numeros popor european”, care a constituit FUNDAMENTUL GENETIC al actualelor popoare din jurul României!

Vechimea multimilenară a OIERITULUI este demonstrată şi de Ötzi (Oetzi), „omul zăpezilor” care a trăit acum 5300 de ani şi care a fost descoperit în gheaţa permanentă a Alpilor, la SIMILAUN , într-o excelentă stare de conservare.

 

După studii aprofundate, s-a stabilit că :
– avea îmbrăcăminte şi încălţăminte din PIELE DE CAPRĂ.
– era TATUAT prin înţepare în „centre energetice”.
– se presupune că era PĂSTOR.
– avea CARACTERISTICI GENETICE asemănătoare SARZILOR şi CORSICANILOR.
– zona în care a fost descoperit aparţinea PROTOCELŢILOR, care se ştie că erau „rude apropiate” ale prototracilor.
– prin testarea ADN a 3700 de locuitori din zona descoperirii, s-au descoperit 19 persoane cu aceleaşi caracteristici, putându-se spune că aceştia sunt descendenţi ai lui Ötzi. De aici rezultă CONTINUITATEA POPOARELOR în ciuda anilor şi valurilor migratoare, extrapolabil şi poporului nostru !

Despre adâncile rădăcini în Istorie ale strămoşilor noştri, militează şi MEL COPELAND -ETRUSCOLOGUL, care se extinde cu studiile sale şi asupra scrierilor lidienilor şi frigienilor, şi care afirmă că limba română păstrează o bogată moştenire a LIMBII MATRICE a populaţiilor antice :

„ I suspect that the similarities will outline an early period of separation when Latin and Gaelic separated. (the theory being that Romanian preserves early forms peculiar to that separation. The coincidence of Etruscan to Romanian confirms the antiquity of the Romanian forms, since the Etruscan language ceased to be spoken about 300 B.C. and thus is an untouched relic from the past (ie., it has not been affected by other languages since its demise). The other part of this finding is a link with the Phrygian language. The Phrygians originally came from an area southeast of Macedonia and were related to the Thracians, according to Herodotus. I believe that the Etruscans, Thracians (Daceans, Getae) and Phrygians represent a Latin-like language group that occupied southeastern Europe ~1,200 B.C., at the time of the Trojan War. The Iliad mentions the Thracians and Phrygians as allies. “ http://independent.academia.edu/MelCopeland

În urma studierii tuturor scrierilor etrusce cunoscute ( Tavola Eugubine, Novilara Stele, Magliano Disk, Perugia Cipus, Lemnos Stele, Zagreb Mummy, Devotional Plates, Etruscan Mirrors & Murals), Mel Copeland a întocmit un Glosar de 2600 de cuvinte, printre care eu, fără a emite pretenţii de lingvist, am identificat circa 200 identice, sau aproape identice cu cuvinte româneşti azi în folosinţă, restul până la 2600, regăsindu-se în …latină. Cineva ar putea spune că din latină ar fi ajuns şi la noi, dar atrag atenţia că forma etruscă este mai apropiată de cea românească, decât de cea latină.

2579…volum 2565…vin 2492…vaci 2478…unu 2470 …un 2427…tu 2415…trist ca în welsh 2407…trib 2396…trei 2382…tors (corp) 2385…tuse (zgomot) 2369…tuna 2247…termene…terminat/termen 2228…ten …ţin 2226…tema…teama 2209…tecum…teaca 2167…table… tăblie/table 2166…(a) ta 2163…supru…(dea)supra 2161…sunt 2148…su…său 2142…streta…strâmta 2141… SUT…SUTA…CENTUM 2140… stu…stau 2139… stintu…stins 2135…statiti…statici 2131…stai 2130…stabli…stabil 2129…sta/stă 2101…sutem…susţine 2100… sutanas…sutana 2098…sorum…sora(mea) 2096…surus…surâs 2084…suna…suna/cânta 2076…socri…soacra/socru/socrii 2063…sires…cireş 2054…sin…singur 2024…serut…sărut 1988…sek…sec(era) 1979…scorpi…scorpion/scorpie 1977…scol/scul…şcoală (Olteanu-slavă) 1976… scis…(a) şti 1966…satu…sătul1958…sataru… satura/sătura(t) 1935…sana…sanare/sănătate 1932…salt 1922…sakre…sacru/e 1911…sac 1908…sa…(a)sa 1894…ruta/rota…roata 1876…rona…ronda 1858…roca 1854…riva/riua…râu 1853…ritu…rit 1846…riu/v…râu 1817…reviv…reviu 1808…resta…(A)resta/rest 1806…resin…răşină 1773/5…regla…regula/re 1752/3…rar/a…rar/ă 1742… ramur…arămire/arama 1716…puia…apoi 1677…porta…poarta 1678…porti…purta/poartă 1668…pupulu…popor/ul 1666…popi 1664… puntis…punte/pod 1658-61…pune 1653…pulpe 1647…poia…apoi 1646…poci/puci…pic 1639…plano/u…plana 1638…plak…plac/e 1621…pinca…picta 1606…phurie…furie (în toate limbile !) 1604…phuntia…fântâna 1573… petro/u…piatra/pietros 1569…pet (cinci din „sârbă”… care evident l-au luat de la traci !!!) 1550…peri…pieri 1435…onor…onora 1431…omne… om/bărbat 1425…ulie…ulei 1400…nov/nuv…nou 1398…nora 1377/8…niul…nul 1354…nepos…nepot 1346…nave 1344…natur…natura 1333…nasc…nasc/naşte 1328…napti…nepoată 1327…naphar…nefericit nefast 1287…mulak…molatic 1278…minimu…minim 1268…miele…miere 1265…mi(mie mi) 1256…mes…mers 1252…meritu…merit 1207…martir…martor 1201…merlum…mierla 1198…mare 1178…mamar 1141…liman 1125…LER (?) 1124…lenies…
leneş 1122…lene 1112…lei 1046…Kre…crea 1038…koreg…corect/corecta 1013…koce…coace 969…karne/karnos…carne/cărnos 952… kanal…canal 940…Iuan (Bachus) 797…goverm…guvern 780…foato…făt 772…frati/frater…frate 742…fiaul…ficat(ul) 681/673…fak/fac…fac 675…vaca 658…este 646/8…esi…ieşi 615…epic 617…epos 618…era 498…comate/ţi (păr) 497…cum 458…clan 467…cleri…clar/i 445- 450… citi/cita 406…chiem…chema 396…cestor…chestor 382…(a) cere 363…cel 357…cei 330/2…casa 312…cap 278…ber…bea 271…Baba 274…batin…bate 148…arc 138…aprob…aproba 129…api…apa 119…apa 103…ani 98…Anca 79…alti…înalţi.

E rândul lingviştilor să aprofundeze lucrările lui Mel Copeland … dacă avem aşa ceva !?

Aceeaşi convingere o are şi Micheál (Michael) Ledwith , care a afirmat într-un recent interviu, că latina este posterioară limbii rumâneşti şi derivată din aceasta. Acesta a fost consilier al Papei Ioan Paul al II-lea (care se pare că era la origini GORAL -VALAH !?), fiind un intelectual de tot respectul care s-a mişcat în ambientul Vaticanului şi deci a avut ocazia să vadă ceea ce puţini ochi au văzut !

De multe ori ne căşună pe Şcoala Ardeleană, că ar fi făcut şi dres, dar se uită acest citat :
„aceaia iaste adeverit, precum vazum deasupra, ca nu limba latineasca cea proasta s-au facut din limba latineasca cea corecta ci ceasta din ceaia. De aciia, macar ca ne-am deprins a zice ca limba romineasca e fiica limbei latinesti, adeca ceii corecte, totusi, de vom vrea a grai oblu, limba romineasca e mama limbei ceii latinesti.” (Petru Maior, scrieri, vol 1, pag. 311, ed. Minerva, bucuresti, 1976).

CONCLUZII
Pretenţia unor istorici şi lingvişti „cu patalama”, de a avea monopolul cercetării istorice şi lingvistice, ridiculizând PROTOCRONISMUL, este lipsită de bun simţ, deoarece studiul evoluţiei omenirii, trebuie să fie o OPERĂ MULTIDISCIPLINARĂ, în care să fie implicaţi : antropologi, medici, psihologi, sociologi, militari, climatologi, geografi, zootehnişti, metalurgişti, geneticieni, matematicieni, ingineri, etc. şi orice s-ar spune , facultatea de Istorie nu poate acoperi toate aceste domenii !… dovada, este că OIERITUL nu a fost luat în consideraţie , deşi un element de maximă relevanţă istorică, după cum am demonstrat !?

Ultima oră !!!
„Istoricii cu patalama” de la Babeş-Bolyai, vor face analiza oaselor lui Basarab, ca să ne demonstreze că românii sunt CUMANI. Ba chiar Djuvara în persoană e dispus să se constituie drept PROBĂ, fiind el urmaş al Basarabilor şi … CUMAN !!!
Dacă nu ne vom convinge noi „dacomaniacii”, s-ar putea să ne demonstreze tot ei că Vlad era sârb, Mircea era turc, Mihai bulgar, samd !?
Eu zic să nu mai piardă timp, deoarece Ferdinand era NEAMŢ, iar noi nu suntem azi … NEMŢI !

IMNUL, SLOGANUL, INSIGNA şi SALUTUL „Mişcării Dacia”

Dicembre 15th, 2012 No Comments   Posted in Politica romena

Propun ca IMN al „Mişcării Dacia” cântecul strămoşesc ÎNVÂRTITA OILOR :

Explicaţia este foarte simplă : NOI SUNTEM CIOBANII PRIMORDIALI !
OIERITUL a fost şi va redeveni, în viziunea MIŞCĂRII DACIA, principala ocupaţie a rumânilor din arealul DACIEI LUI BUREBISTA !
Acest cântec este prezent în toate regiunile ţării, sub această denumire, sau sub aceea de ÎNVÂRTITA FLĂCĂILOR.

SLOGANUL nostru, va fi :

VIAŢĂ VEŞNICĂ !

Cred că nu e un secret pentru nimeni, că SUNTEM PULBERE DE STELE, deci, cum NIMIC NU SE PIERDE ŞI NIMIC NU SE CÂŞTIGĂ, CI TOTUL SE TRANSFORMĂ, înseamnă că suntem NEMURITORI, aşa cum erau convinşi străbunii noştri !

SALUTUL nostru va fi prin urmare, doi „V” cu degetele arătător şi mijlociu de la cele două mâini.

Toţi aderenţii la MIŞCAREA DACIA îşi vor procura ca INSIGNĂ (mijloc de recunoaştere) un DRACONES. Iată un model :

Curând vor fi prezentate şi alte INFORMAŢII de importanţă capitală de la MIŞCAREA DACIA !

Continuitatea traco-geto-dacică în Spaţiul carpato-dunăreano-pontic (9) Civilizaţia sătească/gentilică în contrast cu civilizaţia urbană/sclavagistă/globalizatoare

Giugno 16th, 2012 No Comments   Posted in Attualità

Reamintesc tuturor celor ce citesc aceste rânduri, că exprim opinii personale, ce nu sunt împărtăşite de „istoriografia contemporană”, deşi există suficiente probe, pe care încerc să le produc. Demersul meu nu este „maniacal”, deoarece chestiunea este atât de complexă, încât nimeni nu poate avea certitudini… dar nici măcar „istoricii şi lingviştii lui peşte” nu pot afirma că sunt deţinătorii „adevărului absolut”, deoarece numai proştii au CERTITUDINI ! O să continui să propun noi „puncte de vedere”, care sigur nu au fost contemplate până în prezent, sau care au fost tratate disparat.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

O să încep cu citarea lui Lucian Blaga, ce afirma într-o convorbire cu Mircea Eliade următoarele :

 „Moartea pentru cei de la sat, are o cu totul altă semnificaţie decît pentru orăşeni. Sufletul mortului pleacă să-şi intîlnească fraţii, rudele, prietenii, în lumea cealaltă. Este vorba deci, de o nouă comunitate a „celor duşi”. De aceea nici durerea în faţa morţii nu este atît de tragică, la sat.”…

„In cartea mea, Geneza metaforei şi sensul culturii, am dedicat un întreg capitol Satului, dezvoltînd tocmai această conştiinţă de care dă dovadă săteanul că trăieşte în centrul Lumii. Geografia în care îşi fixează săteanul locuinţa, este o geografie mitologică. Viaţa satului, în întregimea ei, are un sens cosmic, totalitar.” …

„  Ţăranul de pretutindeni, dar mai ales. ţăranul român — care se păstrează şi astăzi autentic — este un politehnician. El singur e arhitect, plugar, cîntăreţ, zidar. Fireşte, există şi la sat o diviziune a muncii, dar ea e infinit mai puţin riguroasă ca la oraş. Viaţa satului e totalitară şi cosmocentrică…”…

 

Mircea Eliade către Lucian Blaga :

„…  noi, românii, avem misiunea de a crea un om universal, altul decît cel întrupat de greci sau de Renaştere. Eu văd în „sistemul”‘ dumitale unul din semnele care vestesc acest „om universal”” românesc…”

extrase din :
„Vremea”, Anul X, Nr. 501, 22 August 1937, p. 10-11

………………………………………………………………………………………

 

Am afirmat mai devreme, că civilizaţia traco-geto-dacă a fost una de tip sătesc-gentilică, fapt ce a determinat un „curs paralel” cu civilizaţia ce continuă să se manifeste şi care poate fi definită ca fiind „urbană-sclavagistă-globalizatoare”. Aceasta explică lipsa scrierilor, datorită „caracterului oral”, dar şi lipsa relicvelor arheologice, deoarece este o civilizaţie construită pe „elemente naturale, expuse prin definiţie degradării şi reciclării în Ambient”. În acest sens probează Folclorul (vezi Mioriţa), Datinile („păgâne”) şi Legile Nescrise (Legea Valahă, Legile Belagine, Legea Pământului), toate transmise exclusiv pe cale orală. 
Pe de altă parte, „urmele lăsate posterităţii” (probe arheologice) sunt rare, deoarece „integrarea în Ambient” şi „micimea comunităţilor”, presupune utilizarea „materialelor naturale” (lemn, lut), iar „lăsarea pentru posteritate a urmelor vremelnicii treceri prin viaţă”, nu face parte dintre obiectivele „înscrise în ADN-ul strămoşilor noştri”, care punctau pe Spirit şi nu pe Material. Materialul era contemplat numai în măsura în care răspundea cerinţei minime de „supravieţuire fizică şi spirituală”. PROBELE DOCUMENTARE lipsesc, deoarece nimeni nu se preocupa de populaţiile paşnice autohtone, cronicile cuprinzând „isprăvile” invadatorilor şi cuceritorilor temporari. Aşa se explică de ce se vorbeşte de Cumania, Vandalia, Pecenegia, etc., deşi urmele lor în IDENTITATEA NAŢIONALĂ a autohtonilor sunt NULE !

Lipsa cetăţilor fortificate în spaţiul carpato-dunăreano-pontic, se explică prin înţelegerea INUTILITĂŢII lor pentru menţinerea IDENTITĂŢII NAŢIONALE, bazându-se pe CREAŢII MATERIALE !… nimeni nu a reuşit pe această cale, deoarece MATERIALUL nu este ETERN. Iată un subiect de meditaţie pentru lingvişti, arheologi şi istorici.

IDENTITATEA NAŢIONALĂ s-a format şi perpetuat prin DISPERSIA în forme organizatorice auto-suficiente, într-un „spaţiu fortificat  natural” şi bogat în „resurse pentru supravieţuire”. Până şi tactica militară a autohtonilor a fost din cele mai vechi timpuri şi până azi, „retragerea strategică din faţa invadatorului superior numeric, tehnic şi material” pe înălţimi şi în codrii, pârjolind totul în calea lor, pentru a produce „criza de resurse”, fără de care PERMANENŢA  nu e de conceput. Chiar şi în cazurile de „staţionări prelungite, sau chiar permanente” (de obicei pe văi şi şesuri), veneticii nu au ajuns NICIODATĂ să-şi asigure CONTROLUL INTREGULUI TERITORIU, fără de care PREPONDERENŢA nu s-a putut răsturna, deoarece în timp, „mocanii coborau din munţi ca să-şi redobândească posesiunile multimilenare”.

 O să ne întoarcem acum să privim în trecutul îndepărtat, pentru a releva alte „elemente” neconsiderate suficient :

Am vorbit despre PRIMA MARE REVOLUŢIE SOCIO-ECONOMICĂ ce se datorează OIERITULUI. Mulţi sociologi consideră Cultivarea Pământului ca fiind prima revoluţie socio-economică, dar mie mi se pare că această trecere de la stadiul de culegător, la acela de cultivator, nu a fost suficientă să asigure o „explozie demografică” pe măsura OIERITULUI, acesta din urmă aducând belşug de hrană şi îmbrăcăminte. Cu toate astea, nu minimizăm importanţa cultivării terenului, mai ales că este cauza evoluţiilor socio-economice de-a lungul marilor cursuri de apă : Tigru, Eufrat şi Dunăre (ca să ne referim numai arealul caucazienilor). Privind harta de mai jos şi ţinând cont că Anatolia poate răspunde cerinţelor de agricultură numai în restrânse zone litorale, descoperim că „arealul tracic” este considerat ca mult anterior „arealului italic/roman”. Dacă mai ţinem cont că Tigrul şi Eufratul sunt fluvii ce seacă total în anumiţi ani şi că întregul „areal sumerian” are o întindere mult mai mică decât Muntenia, pricepem că nu putea fi „sursa civilizaţiei caucaziene”, aşa cum nici Nilul nu putea fi. Ambele arealuri sunt „strîmte” şi nu pot justifica explozii demografice semnificative, numai prin cultivarea terenurilor, datorită „sărăciei de resurse alimentare”. Cu toate astea, chiar şi Anatolia a fost, cel puţin după venirea FRIGIENILOR dinspre Balcani, tot un AREAL TRACIC, până la vremea PARŢILOR care erau şi ei „urmaşi ai lui Alexandru Machedon” (cel puţin conducătorii).

                                                                                                Propagarea agriculturii

Ca să ne facem o idee despre posibilitatea ca Arealul Anatolic, sau Arealul Sumero-Babilonian, să fie considerat „posibil leagăn al omenirii”, vă prezint fără cuvinte, aceste hărţi ale unor teritorii INOSPITALIERE dpdv GEO-CLIMATIC în cea mai mare parte, spre deosebire de Spaţiul Carpato-Dunăreano-Pontic :

Anatolia

Iran

 

Pe de altă parte, iată cum arăta Europa acum 18.000 de ani în vremea erei glaciale şi cum arată azi, pentru a pricepe cum e treaba cu HIPERBOREENII/PELASGII ăştia, pe care unii nu pricep că provin din arealul nostru, devenit în timp AREALUL TRACIC (căruia îi aparţin şi sciţii, şi sarmaţii – ce sunt caucazieni, ci nu protopersani/iranieni – , precum şi străbunii germanicilor şi slavilor).

Ţineţi de asemenea cont că sumerienii (începând cu mil. al V-lea î.C. – 1000 de ani după LEPENSKY VIR şi TĂRTĂRIA), erau consideraţi înainte de venirea semiticilor akadieni (mileniul al III-lea î.C.), „cu capete negre”, numiţi aşa probabil de oamenii lui Ghilgameş scăpaţi „de la potop”(care probabil că aveau… „capete palide”). În ultimul timp se acreditează tot mai mult ipoteza că POTOPUL a avut loc în Arealul Mării Negre.
Marea Neagră a fost lac cu apă dulce (de aceea este azi SALMASTRĂ, adică „puţin sărată”)
Studiind sedimentele şi geografia Mării Negre, cercetătorii Ryan şi Pitman au ajuns la concluzia că acum 12 000 de ani, când respectiva mare era un lac cu apă dulce, înconjurat de pământuri cultivabile – din cauza încălzirii climatice, gheţarii au început să se topească, proces ce ar fi durat 5000 de ani. Mediterana a crescut în volum şi, în jurul anului 7000 î.C. (contemporan cu LEPENSKY VIR / TĂRTĂRIA şi puţin anterior culturii CUCUTENI), un volum uriaş de apă s-a ridicat şi a năvălit în Marea Neagră cu forţa a 200 de cascade Niagara. Atunci s-au format strâmtorile Bosfor şi Dardanele, iar nivelul Mării Negre a crescut în timp până când a ajuns să înece pământurile cultivate din jur împreună cu posesorii lor, surprinşi de inundaţii. Cei doi geologi americani presupun că povestea potopului a fost păstrată în memoria supravieţuitorilor îngroziţi şi, transmisă probabil, din generaţie în generaţie, sub forma legendei lui Noe, ceea ce ar explica universalitatea naraţiunilor despre diluviu.

Cert este că încălzirea planetară continuă şi azi, accelerată de „contribuţia omenească iresponsabilă” aşa cum se pricepe din graficul de mai jos, ce arată o creştere de peste un grad în ultimii 100 de ani. Dacă ţinem cont că diferenţa de temperatură între perioada glacială şi cea „optimă vieţii” este de 4-5 grade, şi se realizează în mii de ani, rezultă că procesul actual de încălzire este foarte/prea rapid. „Mişcarea Dacia” ţine cont de acest fenomen în Principiile şi Obiectivele sale, nu atât pentru a împiedica un curs de altfel natural, cât pentru a contrasta o „exploatare nesustenabilă a planetei” !

Despre sumerieni şi urmaşii lor, aici sunt nişte informaţii interesante (în engleză), printre care şi despre nişte GUTI, care tare mă duc cu gândul la… GEŢI/GOŢI : 

„Assyriologist Julius Oppert sought to connect the Gutians of remote antiquity with the later Gutones (Goths), whom Ptolemy in 150 AD had known as the Guti, a tribe of Scandia.
………………
According to the historian Henry Hoyle Howorth (1901), Assyriologist Theophilus Pinches (1908), renowned archaeologist Leonard Woolley (1929) and Assyriologist Ignace Gelb (1944) the Gutians were pale skinned and blonde haired. This identification of the Gutians as fair haired first came to light when Julius Oppert (1877) published a set of tablets he had discovered which described Gutian (and Subarian) slaves as namrum or namrûtum, meaning “light colored” or “fair-skinned”. This racial character of the Gutians as blondes or being light skinned was also taken up by Georges Vacher de Lapouge in 1899 and later by historian Sidney Smith in his Early history of Assyria (1928)
…………….
Gutian dynasty of Sumer

As Akkadian might went into a decline, the Gutians began to practice hit-and-run tactics on Mesopotamia; they would be long gone by the time forces could arrive to deal with the situation. Their raids crippled the economy of Sumer. Travel became unsafe, as did work in the fields, resulting in famine. The Gutians eventually overran Akkad, and as the King List tells us, their army also subdued Uruk for hegemony of Sumer — although it seems that autonomous rulers soon arose again in a number of city-states, notably Gudea of Lagash.
………………….
The Gutians (also Guteans or Guti) were a tribe that overran southern Mesopotamia when the Akkadian empire collapsed in approximately 2154 BC.
Sumerian sources portray the Gutians as a barbarous, ravenous people from Gutium or Qutium (Sumerian: Gu-tu-umki or Gu-ti-umki) in the mountains…
The Sumerian king list represents them as ruling over Sumer for a short time after the fall of the Akkadian Empire, and paints a picture of chaos within the Gutian administration.”

Tot ce am descris succint până aici, pare fără legătură cu tema CONTINUITĂŢII , sau cu aceea a CIVILIZAŢIEI GENTILICE/SĂTEŞTI, dar la o privire generală, NU !

Astfel, „civilizaţia urbană/sclavagistă” s-a dezvoltat cu începere de la Arealul Iranian şi s-a propagat pe linia Atena-Roma şi mai departe, iar cea „gentilică-sătească” a „rezistat” în Arealul Hiperborean/Pelasgic.

arealul sumero-babilonean este izvorul „civilizaţiei urbane/sclavagiste”, o demonstrează CODUL lui HAMMURABI ( http://ro.wikipedia.org/wiki/Hammurabi )

CIVILIZAŢIA URBANĂ/SCLAVAGISTĂ a fost condiţionată de CULTIVAREA PĂMÂNTULUI, care implica „mari mase de oameni pentru puţină hrană”. Acest DEFICIT DE HRANĂ a condus la „diviziunea pe clase” a populaţiei, care în mare majoritate erau şi sunt… SCLAVI. Tot acest DEFICIT DE HRANĂ a stimulat MIGRAŢIILE din locurile de baştină, către „locuri mai binecuvântate de Natură”, cu implementarea VIOLENŢEI ARMATE ca formă de acaparare a RESURSELOR.

Treptat, şi arealul hiperboreic/pelasgic a căzut victimă acestui SISTEM, singurii care au rezistat şi continuă încă să o facă, fiind locuitorii spaţiului carpato-dunăreano-pontic, favorizaţi de CETATEA FORTIFICATĂ NATURAL în care sălăşluiesc şi de OCUPAŢIA DE BAZĂ-OIERITUL, care-i face MOBILI într-un MEDIU INACCESIBIL, IZOLAŢI în mici comunităţi familiare/tribale şi guvernaţi în relaţiile sociale de LEGI SIMPLE NATURALE.
„Mişcarea Dacia” îşi propune să menţină acest curs şi să anihileze efectele devastatoare ale SISTEMULUI URBAN/SCLAVAGIST/GLOBALIZATOR, profitând de CRIZA IREVERSIBILĂ în care acesta se află şi care este determinată de SUPRAPOPULAŢIA ce nu mai este necesară azi SISTEMULUI, datorită „cuceririlor tehnologice” şi care necesită RESURSE mai mari decât cele disponibile, pentru menţinerea „standardelor actuale de bunăstare”.
Omenirea trebuie „să se întoarcă” la ARMONIA CU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, iar asta nu este posibil cu actualele AGLOMERĂRI URBANE, care nu-şi justifică NECESITATEA SOCIO-ECONOMICĂ, ci doar sunt sursă/fruct de… FUTIL !
„Mişcarea Dacia” are Principii şi Obiective clare în această chestiune !
Mulţi se vor „minuna” şi se vor întreba : cum o să facem la New York de exemplu ?
Foarte simplu : o să înceapă şi americanii o „nouă cucerire spre Vest”, de data asta RESPECTUOŞI PENTRU AMBIENT !!!

… acelaşi curs se poate implementa pretutindeni, începând cu ELIMINAREA FUTILULUI din viaţa socio-economică şi cu acceptarea ideii că nu suntem stăpâni aici, ci doar PARTE COMPONENTĂ !!!
SCHIMBAREA MODULUI DE VIAŢĂ şi a MORALITĂŢII nu va fi o trecere „fără dureri” (ca orice facere) şi va necesita mulţi ani pentru implementare, dar trebuie început de undeva, iar noi suntem „în prima linie” !!! … ĂIA PUŢINI DE AZI, CARE VOR FI MULŢI MÂINE !!!

Surse :
http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7x.html … paleoclimatologie
http://www.scotese.com/future2.htm … paleogeografie
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/ctl/clihis10k.html … potop/traci