Dacia Iluministă » Blog Archive » DEMITIZAREA IUDEO-CREŞTINISMULUI
QR Code Business Card

DEMITIZAREA IUDEO-CREŞTINISMULUI

Novembre 24th, 2013 Posted in Politica romena

Repet că „Mişcarea Dacia” îşi propune o NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ!!!
Cine a citit cu atenţie DOCUMENTELE noastre (puţini!?), şi cei şi mai puţini care au priceput ce scrie acolo, şi-au dat poate seama CE ÎNSEAMNĂ asta !? Este foarte adevărat că eu nu sunt un scriitor şi poate nu reuşesc întotdeauna să fiu „convingător” !?
În postarea anterioară am tratat DEMITIZAREA ISTORIEI în contextul general al DEMITIZĂRII ACTUALEI PARADIGME, VECHE DE MII DE ANI.
Este evident că din aceasta, noi nu vom păstra ABSOLUT NIMIC „in toto”!
Când vorbim de VECHEA PARADIGMĂ, este evident că ne referim şi la RELIGII, CLER şi LĂCAŞURI DE CULT, toate fiind ORGANIC INCLUSE ÎN ACTUALUL SISTEM.
Nu există partid actual care să nu se afişeze ca mari CREŞTINI, MUSULMANI, INDUIŞTI, MOZAICI, etc. !?
„Mişcarea Dacia” spune din capul locului, că nu tratează chestiuni religioase, conform zicerii : „Să dăm Cezarului ce-i al Cezarului şi lui Dumnezeu, ce-i al lui Dumnezeu !”.
Asta nu înseamnă că nu respectăm CREDINŢELE tuturor, în conformitate cu RESPECTUL PENTRU FIINŢA UMANĂ care ne caracterizează !!!… dar noi ne ocupăm de ALTCEVA !
Nu suntem ca „turma” trecutelor şi prezentelor formaţiuni politice, care încearcă să facă CAPITAL POLITIC din RELIGIE , sau care şi mai grav, adoptă FUNDAMENTALISMUL RELIGIOS ca principiu de bază !
Noi nu facem aşa ceva din mai multe motive fundamentale, care pot fi extrase din PRINCIPIILE şi OBIECTIVELE noastre :

1. În „Mişcarea Dacia” avem şi vom accepta şi în viitor, pe oricine, indiferent de CREDUL RELIGIOS şi asta deoarece noi avem la bază un principiu de UNITATE, ci nu de DEZBINARE/GHETIZARE.
„UNIREA FACE PUTEREA !” se zice tot mai des, deci trebuie să sperăm şi într-o UNITATE SPIRITUALĂ.

2. RELIGIILE au fost , sunt şi vor fi (dacă nu se intervine radical pe această temă), SURSĂ DE RĂZBOAIE, CUCERIRI, CONVERTIRI FORŢATE,  MANIPULĂRI, şamd., ceea ce orice om „cu capul pe umeri” nu poate să nu fi priceput !? Aceasta este prima PROBĂ că ceva „e putred în Danemarca” !

3. Toate RELIGIILE sunt divizate fiecare în CURENTE INTERNE, ceea ce demonstrează INCOERENŢĂ şi crează impresia că NIMIC din ceea ce ne este prezentat pe toate latitudinile şi longitudinile ca fiind ADEVĂR ABSOLUT, nu răspunde cerinţelor elementare ale acestui concept.

4. Anumite concepturi religioase, cum ar fi „Crede şi nu cerceta”, sau „Dumnezeu a făcut omul STĂPÂN pe tot ce ne înconjoară”, sunt ABSURDE în contextul LEGILOR NATURII care ne încadrează ca PARTE A NATURII, ci nu în POZIŢIE DOMINANTĂ. Dumnezeu nu putea emite conceptul de STĂPÂN, care presupune conceptul de STĂPÂNIT/SCLAV ! Despre CERCETARE nu mai vorbesc, deoarece aşa cum frunzele caută soarele şi omul trebuie să caute LUMINA ! Această afirmaţie se potriveşte bine numai FORŢELOR OCULTE, care vor să ne ţină în ÎNTUNERIC !

5. Actuala paradigmă, ne situează forţat în epoca IUDEO-CREŞTINISMULUI, chiar dacă RĂDĂCINILE NOASTRE SPIRITUALE nu sunt în Palestina. Putem afirma cu tărie că omul nu a fost creat acum 7000 de ani, după cum putem afirma că IUDEO-CREŞTINISMUL a derivat din RELIGIILE ANTERIOARE (vezi postări apropos de MITRAISM).

6. IUDEO-CREŞTINISMUL  a fost IMPUS în spaţiul carpato-dunăreano-pontic de MIGRATORII din vest şi din sud-est, care s-au convertit la ROMA şi la CONSTANTINOPOL, pentru a subjuga POPULAŢIA AUTOHTONĂ. Părerea mea personală, este că aceşti autohtoni nu au fost creştini până acum vreo mie de ani (în actualul sens al cuvântului), ci doar la nivel de PRINCIPII.
Aceste PRINCIPII sunt ANTERIOARE însă apariţiei creştinismului, iar „însuşirea” lor de către CLERURI justifică opinia că „eram creştini înainte de Cristos”. În vremuri străvechi, pe vremea când ocupaţia noastră de bază era OIERITUL şi TRANSHUMANŢA, e greu de imaginat o BISERICĂ. Aceasta a apărut odată cu CIVILIZAŢIA ORĂŞENEASCĂ. Noi rumânii suntem ULTIMII care am ieşit din CIVILIZAŢIA SĂTEASCĂ-TRIBALĂ, după ce ROMANII au distrus MATERIAL ŞI SPIRITUAL CIVILIZAŢIA DACICĂ. În vremurile dinaintea CUCERIRII  ROMANE, religia strămoşilor noştri era „instituţionalizată” (Deceneu) şi avea la bază LEGILE BELAGINE, care au fost preluate CU MARI DENATURĂRI de către religiile ulterioare. Acestea „au adăugat şi au ignorat în funcţie de propiile convingeri religioase”, ALTERÂND SPIRITUL ORIGINAL, pe care mai ales BOR, are obligaţia morală de a-l DESTĂINUI !

Aş putea continua cu ARGUMENTELE, dar cred că e suficient.

Precizez totodată, că un principiu de bază al Mişcării Dacia este acela de A LUA CE-I BUN DE ORIUNDE şi de a IGNORA ceea ce nu merită preluat ! În acest sens, eu personal mă consider „creştin prin tradiţia înaintaşilor mei direcţi”, deci respect această tradiţie.
„Mişcarea Dacia” nu se defineşte deci din punctul meu de vedere „anti-religioasă”, ci „în afara sferei de COMPETENŢĂ” şi ca atare ne exprimăm doar PĂRERI şi LĂSĂM LIBERTATE DE CREZ !
Lumea va evolua curând şi multe CONCEPTURI şi REGULI se vor adapta timpurilor, inclusiv în domeniul religiilor.
Există chiar în sânul CLERULUI dezbateri aprinse, iar evoluţiile de la Vatican sunt un exemplu. Nu cred că vor avea capacitatea de a ieşi din „matcă”, dar asta e o părere personală în acest moment.
Să nu uităm că toţi rumânii se raportează la EMINESCU, iar „Mişcarea Dacia” are Principii şi Obiective care ar place GENIULUI NAŢIONAL !
Arătaţi-mi o forţă politică trecută sau prezentă, care să afirme aşa ceva, fără a putea fi acuzată de IPOCRIZIE !?
Unii vor sări în sus că e COMUNISM, dar ăştia nu au priceput încă faptul că COMUNISMUL înlocuieşte o religie cu alta, fiind de fapt O ALTĂ FAŢĂ A ACELUIAŞI SISTEM DE OPRESIUNE !!!
Recomand citirea integrală a poeziei şi extrapolarea cu PRINCIPIILE şi OBIECTIVELE Mişcării Dacia !

ÎMPĂRAT ŞI PROLETAR

de Mihai Eminescu

…………………………………………………………………..
Ah! – zise unul – spuneţi că-i omul o lumină
Pe lumea asta plină de-amaruri şi de chin?
Nici o scânteie-ntr-însul nu-i candidă şi plină,
Murdară este raza-i ca globul cel de tină,
Asupra cărui dânsul domneşte pe deplin.

Spuneţi-mi ce-i dreptatea? – Cei tari se îngrădiră
Cu-averea şi mărirea în cercul lor de legi;
Prin bunuri ce furară, în veci vezi cum conspiră
Contra celor ce dânşii la lucru-i osândiră
Şi le subjugă munca vieţii lor întregi.

Unii plini de plăcere petrec a lor viaţă,
Trec zilele voioase şi orele surâd.
În cupe vin de ambră – iarna grădini, verdeaţă,
Vara petreceri, Alpii cu frunţile de gheaţă –
Ei fac din noapte ziuă ş-a zilei ochi închid.

Virtutea pentru dânşii ea nu există. Însă
V-o predică, căci trebui să fie braţe tari,
A statelor greoaie care trebuie-mpinse
Şi trebuiesc luptate războaiele aprinse,
Căci voi murind în sânge, ei pot să fie mari.

Şi flotele puternice ş-armatele făloase,
Coroanele ce regii le pun pe fruntea lor,
Ş-acele milioane, ce în grămezi luxoase
Sunt strânse la bogatul, pe cel sărac apasă,
Şi-s supte din sudoarea prostitului popor.

Religia – o frază de dânşii inventată
Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug,
Căci de-ar lipsi din inimi speranţa de răsplată,
După ce-amar muncirăţi mizeri viaţa toată,
Aţi mai purta osânda ca vita de la plug?

Cu umbre, care nu sunt, v-a-ntunecat vederea
Şi v-a făcut să credeţi că veţi fi răsplătiţi…
Nu! moartea cu viaţa a stins toată plăcerea –
Cel ce în astă lume a dus numai durerea
Nimic n-are dincolo, căci morţi sunt cei muriţi.

Minciuni şi fraze-i totul ce statele susţine,
Nu-i ordinea firească ce ei a fi susţin;
Averea să le aperi, mărirea ş-a lor bine,
Ei braţul tău înarmă ca să loveşti în tine,
Şi pe voi contra voastră la luptă ei vă mân’.

De ce să fiţi voi sclavii milioanelor nefaste,
Voi, ce din munca voastră abia puteţi trăi?
De ce boala şi moartea să fie partea voastră,
Când ei în bogăţia cea splendidă şi vastă
Petrec ca şi în ceruri, n-au timp nici de-a muri?

De ce uitaţi că-n voi e şi număr şi putere?
Când vreţi, puteţi prea lesne pământul să-mpărţiţi.
Nu le mai faceţi ziduri unde să-nchid-avere,
Pe voi unde să-nchidă, când împinşi de durere
Veţi crede c-aveţi dreptul şi voi ca să trăiţi.
…………………………………………………………………..

1874, 1 decembrie

Related PostLeave a Reply