QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Despre CARITATE şi… ONG-uri

Febbraio 5th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia
Weltanschauung Italia
 
“ONG-urile sunt unul dintre actorii și mijloacele de a înlocui Publicul cu Privatul, chiar și în raporturile instituționale. ONG-urile „Se substituie Statelor”, ONG-urile joacă roluri politice la nivel “Sistemic”. ONG-urile, sunt Asociații Private pe care nimeni nu le-a Ales vreodată, care nu fac obiectul unui Control Popular, cărora popoarele nu le cunosc Liderii, Programele, Politicile și de multe ori nici Bugete, au devenit interlocutori ai instituțiilor internaționale și agenții politicilor stabilite la nivel global … “
 
„… Savioli scrie:“ Amnesty International este finanțat de către Comisia Europeană, Regatul Unit, de către ”Open Society Georgia Foundation” a „binefăcătorul internațional”, infamul George Soros, numai pentru a numi câţiva.
– Irene Khan, directoare a ”Amnesty International”, a stârnit indignarea acelorași activiști. a plecat cu un premiu de 500.000 de lire în 2009.
– Suzanne Nossel, o altă directoare la ”Amnesty International” în perioada 2012-2013, a lucrat anterior pentru multinationale americane din Media, pentru Wall Steet Journal, pentru Departamentul De Stat unde a fost distinsă pentru poziţiile sale pro-israeliene și în favoarea intervenției militare în Afganistan.
– Salil Shetty, actualul director al ”Amnesty International”, primeste un salariu anual de 210 de mii de lire sterline.
– Să trecem la „Save the Children“. Expulzată din Pakistan și Siria cu acuza că lucrează pentru CIA, primeşte bani de la Chevron, Exxon, Mobil, Fundatia Merck, Bank of America și multe alte puteri economice menționate pe site-ul său oficial ca „sponsori”, în afară de nelipsitul Soros și cei doi „binefăcători ai lumii” Bill și Melinda Gates, Uniunea Europeană și guvernul britanic.
Justin Forsyth, unul dintre directorii din trecut, în 2013 a primit un salariu de 185 mii de lire sterline pentru a salva copiii. A fost anterior directorul Oxfam, apoi consilier al lui Tony Blair, apoi director al campaniilor strategice de informare ale lui Gordon Brown; acum este director al UNICEF”.
Acum despre „Médecins Sans Frontières”.
“În 2010, acesta avea un buget de 1 miliard și 100 de milioane de dolari. În 2014, directorul american (Doctors Without Frontiers) a luat un salariu de 164.000 de dolari pe an, dar pentru a economisi bani călătorea cu avionul în “clasa economică”. Și s-a lăudat cu asta. Printre creditorii MSF sunt Goldman Sachs, Citigroup, Bloomberg, Richard Rockefeller – proprietar și manager al mai multor multinationale, timp de 21 de ani, fost președinte al sucursalei americane a acestei organizații de caritate, care este adesea găsită în situații ambigue în teatrele de război, acuzată a fi părtinitoare și nu neapărat de partea potrivită. Acuzată de lansarea de alarme false pentru false epidemii , care totuși necesitau campanii de vaccinare adevărate. Desigur, chiar și aici există Soros și Bill Gates … Partea „nostimă“ în toate astea, și relevantă fără echivoc și de necontestat, este că, dacă cele 1.100 miliarde anuale ale ONG-urilor și cele cheltuite în fiecare an de alte „fundații de caritate“ ar fi fost pur și simplu redistribuite săracilor, sărăcia ar fi doar o amintire. Se deduce deci că acești munți de bani sunt de fapt investiții pentru a face alţi bani … “
Este posibil ca imaginea să conţină: text

”Le ONG sono uno degli attori e dei mezzi per sostituire il pubblico con il privato, persino nei rapporti istituzionali. Le ONG ‘affiancano gli Stati’, le ONG svolgono ruoli politici a livello ‘sistemico’. Le ONG, associazioni private che nessuno ha mai eletto. Che non sono soggette ad alcun controllo popolare. Delle quali i popoli non conoscono i dirigenti, i programmi, le politiche e spesso nemmeno i bilanci, sono diventate gli interlocutori delle istituzioni internazionali e gli agenti di politiche decise a livello globale …”

” … Scrive Savioli: “Amnesty International è finanziata dalla Commissione Europea, dal governo britannico, dalla Open Society Georgia Foundation del famigerato benefattore internazionale George Soros, solo per citarne alcuni. Irene Kahn, direttrice di Amnesty, suscitò lo sdegno degli stessi attivisti andandosene con una liquidazione di 500 mila sterline nel 2009. Suzanne Nossel, altra direttrice di Amnesty nel 2012-2013, aveva prima lavorato per multinazionali Usa della comunicazione, per il Wall Steet Journal, per il Dipartimento di Stato Usa dove si era distinta per le sue posizioni filoisraeliane e a favore dell’intervento militare in Afghanistan. L’attuale direttore di Amnesty, Salil Shetty, prende uno stipendio annuale di 210 mila sterline”. Passiamo a Save the Children. “Cacciata da Pakistan e Siria con l’accusa di lavorare per la Cia, prende soldi da Chevron, Exxon, Mobil, Merck Foundation, Bank of America e molti altri potentati economici citati sul suo sito ufficiale come sponsor, oltre che dall’immancabile Soros e dai due benefattori mondiali Bill e Melinda Gates, dall’Unione europea e dal governo britannico. Uno dei suoi passati direttori, Justin Forsyth, nel 2013 prendeva un salario di 185 mila sterline per salvare i bambini. Era stato prima direttore di Oxfam, poi consigliere di Tony Blair, quindi direttore delle ‘campagne strategiche di informazione’ di Gordon Brown; adesso è direttore Unicef”.Eccoci a Medici Senza Frontiere. “Nel 2010 aveva un bilancio da 1 miliardo e 100 milioni di dollari. Nel 2014 il direttore Usa (Doctors Without Borders) prendeva uno stipendio di 164 mila dollari l’anno, però per risparmiare viaggiava in aereo in ‘economic class’. E di questo si vantava. Tra i finanziatori di MSF ci sono Goldman Sachs, Citigroup, Bloomberg, Richard Rockfeller, padrone e dirigente di svariate multinazionali, per 21 anni presidente della filiale Usa di questa organizzazione caritatevole, che si è trovata spesso in situazioni ambigue sui teatri di guerra, accusata di essere di parte e non necessariamente la parte giusta. Accusata di lanciare falsi allarmi per false epidemie, che però richiedevano vere campagne di vaccinazione. Naturalmente anche qui non mancano Soros e Bill Gates … Il lato ‘umoristico’ di tutta la faccenda, e rilevatore in modo inequivocabile e incontestabile, è che se i 1.100 miliardi annui delle ONG e quelli spesi ogni anno dalle ‘fondazioni benefiche’ fossero semplicemente redistribuiti ai poveri, la povertà sarebbe solo un ricordo. Rivela quindi che queste montagne di denaro sono in realtà investimenti per fare altro denaro …”

Sociologia (5)

Febbraio 1st, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Caritatea

Caritatea este o ramură a Relațiilor Publice (public relations) și a promovării Mărcii (brand positioning). Celebritatile și cei Super-Bogați se consultă cu managerii lor de Marcă înainte de a decide care sunt Cauzele care trebuie suportate. Este vorba de Afaceri și de nimic în legătură cu o Caritate adevărată.
Fotografii și Jurnaliștii sunt mereu la îndemână la aceste festivități de Caritate pentru a ne spune cât de minunați și generoși sunt cei Bogați. Cine poate înghiţi ironia miliardarilor plini de mâncare de cinci stele care apoi, să semneze cecuri pentru oamenii înfometați din Pakistan?
Recent. Fondatorul Microsoft, Bill Gates, și super-investitorul Warren Buffett au anunțat, pentru fanfare, “The Giving Pledge”, prin care un număr de Ultra Bogaţi promite să renunțe la o parte din averea lor. Ei bine, dacă ați avea o Avere de 10 miliarde de dolari, nu ar fi un sacrificiu prea mare pentru a oferi 5 miliarde de dolari, nu-i așa? De ce aplaudați? Că doar nu se aruncă pe ei înșiși și familiile lor în mizerie. Ce sacrificiu au făcut? Ce suferință au îndurat? Se schimbă cu ceva stilul lor de viață ca urmare a gestului lor? Acest lucru este obscen, nimic mai mult. Acești oameni au obrazul să se numească „filantropi” (iubitorii omenirii). De fapt, comportamentul lor dovedește contrariul. Ei disprețuiesc omenirea. Bill Gates și Warren Buffett se spune că au o avere combinată de 90 de miliarde de dolari. Doi bărbați cu o bogăție mai mare decât țări întregi!
Cum e posibil acest lucru? Cine o permite? Imaginați-vă câţi copii sărmani ar fi putut primi cea mai bună Educație și o Şansă reală în viață, dacă ar fi primit 90 de miliarde de dolari de la Gates și Buffett. Ce este în neregulă cu Omenirea de crede că este Bine, Moral și Sănătos a permite ca doi bărbați să aibă 90 de miliarde de dolari? Este criminal și obscen. Este un atac asupra celor săraci și o insultă față de Meritocrație.
Din lista celor aproximativ 40 de „darnici”, mulți sunt evrei:
* Michael Bloomberg
* Eli și Edith Broad
* Barry Diller și Diane von Furstenberg
* Larry Ellison
* Joan și Irwin Jacobs
* Lorry Lokey
* Bernie și Millie Marcus
* Bernard și Barbro Osher
* David M. Rubenstein
* Herb și Marion Sandler
* Jeff Skoll
* Sanford și Joan Weill
* Alfred Mann
* George Kaiser
* Jim Simons
Având în vedere că evreii americani reprezintă aproximativ 1,7% din totalul populației, nu este extraordinar faptul că 33% dintre miliardarii americani sunt evrei? Și, bineînțeles, ei sunt mai mult decât înclinaţi să doneze organizațiilor caritabile sioniste.
Caritatea nu are nimic de-a face cu Cauze bune. Este vorba de politică, posturi, rețele, poziționarea Mărcii (Brand) și PR. Totul este o Mafie. Nu-i lăsa să te păcălească. Nu le jucați jocul. Acești oameni nu ajută umanitatea. Ei sunt Problema, nu Soluția.
Reevaluează toate valorile! ”