QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Despre BICAMERALISM

Ottobre 12th, 2018 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Eşti BICAMERALIST, sau NU!?

„În “Originea Conștienței în Colapsul Minții Bicamerale”, Julian Jaynes a susținut că mintea umană primitivă era mai degrabă „Bicamerală” decât Conștientă. Ceea ce a vrut să spună era că cele două emisfere ale creierului nostru aveau o relație asimetrică una cu cealaltă și că natura umană era împărțită în două prin cele două emisfere, cu o parte Dominantă numită „Zeu” (situat în emisfera dreaptă a creierului) , și o parte a Dominată numită „Om” (în emisfera stângă a creierului).

Când mintea bicamerală domnea, „Zeul” creierului din dreapta dădea ordine executate fără crâcneală de „Omul” din creierul din stânga. Creșterea Conștienței a implicat evoluția treptată a emisferei stângi, devenind mult mai puternică decât emisfera dreaptă, în final învingând-o în totalitate (ca noii zei Olimpici răsturnând vechii zei Titanici). „Zeul” a amuţit și numai „Omul” a rămas, dar acum acesta se putea imagina pe sine însuși ca un fel de Zeu.

Avraamismul păstrează un mare caracter bicameral. Pur și simplu a mutat zeul în emisfera dreaptă, proiectându-l/ antropomorfizându-l în ceruri. „Omul” avraamic se închină în continuare “Zeului”. În viziunea lui Jaynes, poemele epice ale lui Homer reflectă această minte bicamerală mai degrabă decât conștiența modernă, motiv pentru care cartea tratează zeii foarte mult ca și cum ar fi fost reali și direct experimentaţi. În același fel, Biblia reflectă mentalitatea bicamerală. Evreii, ca și grecii, au experimentat direct divinul. În zilele noastre, zeii sau Dumnezeu sunt tăcuți și par să nu interacționeze deloc cu noi. Ori Zeii au plecat – „God is dead – Nietzsche – (sau nu au existat), ori capacitatea noastră de a-i experimenta, sau credinţa că-i experimentăm, a fost pierdută.

Jaynes a oferit o explicație extrem de plauzibilă pentru ceea ce a avut loc: mințile bicamerale concepute pentru zei și dependente de zei au fost înlocuite de minți conștiente destinate acțiunii autonome (și care pot deveni ele însele zei). Bicameralismul este despre Mitul religios, în timp ce Conștiența adevărată este despre Logos şi Rațional.

De fapt, există două specii umane – specia Mythos și specia Logos, aceasta din urmă fiind mult mai evoluată. Omenirea „veche” se închină zeilor. Noua umanitate încearcă să devină zei. Majoritatea oamenilor – probabil 90% – au urme puternice vestigiale ale minții pre-moderne și pot ușor aluneca înapoi. Majoritatea oamenilor religioși din lume au doar un strat subțire de Conștiență, o Minte care este încă în esență Bicamerală. Fenomenul Hipnozei, a argumentat Jaynes, activează mintea bicamerală, cu hipnotizatorul Dominant care acționează ca „Zeu” asupra subiectului Hipnotizat/Dominat. Schizofrenia, a spus Jaynes, este o întoarcere pe deplin a bicameralismului, cu Conștiența victimei copleșită de „vocile zeilor” din capul lui, care îi ordonă.”

Mike Hockney – ”World Overworld Underworld Dreamworld”

Psihocosmos (9)

Novembre 3rd, 2017 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Bicameralismul, Somnambulismul şi Hipnoza

Pe scurt, deoarece vom reveni asupra chestiunii, Mintea Bicamerală este ca cea a animalelor şi are corespondenţă fizică în emisferele cerebrale: partea dreaptă este în legătură cu NeConştienţa, iar cea stângă cu Conştienţa.
Conştienţa de Sine este ceea ce ne deosebeşte de animale, care au o minimă Conştienţă determinată de experienţele anterioare, dar nu şi de Sine. Este explicaţia faptului că animalele nu se recunosc în oglindă. Se poate spune că animalele „execută fără Conştientizare ordinele NeCunoştinţei”, ceea ce se petrece din nefericire într-o oarecare măsură şi cu mulţi oameni. Este o dovadă că aceştia, care reprezintă o „majoritate democratică”, se deosebesc foarte puţin de animale, deşi au la dispoziţie tot ce trebuie ca să se desprindă din lumea Animalelor, adică să Conştientizeze cât mai mult din NeConştient şi intre în lumea Zeilor: CUNOAŞTEREA (KNOWLEDGE). Animalele execută „ordine” din Mintea Colectivă a speciei lor cum ar fi: mănâncă, dormi, aleargă, omoară, împerechează-te, ucide puii adversarului, luptă şamd. fără a „se gândi” dacă e bine sau nu. Animalele sunt BICAMERALE la ordinele NeConştienţei.

Mintea Bicamerală a primilor oameni a reușit să-și deblocheze conținutul NeConștient mult mai ușor decât o face mintea Conștientă modernă. Explicaţia era că NeConștientul comunicava în mod direct: ca Vocea Zeilor care emite ordine explicite. Nu exista ambiguitate în mesajul pe care NeConștientul îl transmitea. În mintea bicamerală NeConștienţa ar putea controla centrele lingvistice ale creierului. Acest lucru a devenit imposibil atunci când Conștienţa a preluat controlul asupra limbajului și a „amuţit” NeConștientul.
Dacă
vreţi să vă imaginați o lume a ființelor umane care nu au o Conștiență modernă, luaţi în considerare fenomenul extraordinar al SOMNAMBULISMULUI. Un somnambul poate efectua acțiuni elaborate și chiar să participe la convorbiri fără să fie Conștient. Somnambul, nu este altceva decât o persoană sub deplinul control al NeConștientului său – o persoană care s-a reîntors la Bicameralism. Întreaga umanitate primitivă „umbla” somnambulă prin lume, la fel cum fac încă animalele, nederanjate” de Conștie
nță, dar capabile totuși să funcționeze în moduri complexe și minunate.


Când este cel mai probabil să apară bicameralismul? – tocmai când ne “oprim” regulat, atunci când dormim. Cum poate fi posibil un astfel de fenomen ca somnambulismul, fără Ipoteza Bicameralităţii? Somnabulismul dovedește în mod concludent că ființele umane au un autopilot inteligent” în interiorul lor care poate funcționa fără un control Conștient. Acest autopilot este implicat în cea mai mare parte timpul, chiar și atunci când oamenii sunt aparent Conștienți.
Cele mai multe ființe umane trec prin viață ca
nişte zombi, bănănăind prin mall-uri,
având locuri de muncă pe care le urăsc, având relații de calitate scăzută cu alți zombi.
Cum pot niște prostii groaznice pe care le vedem în jurul nostru să fie definite ca LIFE /
VIAŢĂ?
SCHIZOFRENIA este un alt tip de blocare a Conștienței convenționale. Schizofrenicul este supus unor voci halucinante, care îi ordonă să facă lucruri, așa cum au făcut vocile epocii bicamerale.
Ce altceva “întrerupe” Conștiența noastră? HIPNOZA. Oamenii hipnotizați, asemenea somnambulilor, sunt bicamerali. Ele sunt pasivi; așteptând ca vocea unui dumnezeu(hipnotizatorul) să le dea Ordine.
Iluminații caută mereu modalități de a folosi hipnotismul pentru a activa mintea arhetipală bicamerală, într-un mod sigur și controlat. Cu toate acestea, a fost observat ceva extraordinar: este aproape imposibil de hipnotizat un Illuminatus, chiar și atunci când doreşte să fie hipnotizat. Motivul? Cei mai mulţi dintre Illuminati sunt Introvertiţi – Dominanţi și au o “excitare corticală” ridicată ce „respinge” orice „intruziune” din exterior. Este foarte greu pentru a bloca Conștiența unor astfel de oameni. Cel mai ușor de hipnotizat sunt Extravertiţii – Dominaţi. Având în vedere că majoritatea oamenilor din lume sunt astfel, este ușor să se deducă faptul că Supunerea și Extraversiunea sunt strâns legate de mintea bicamerală a acestora. O persoană Dominată/Supusă este cineva care așteaptă să primească ordine, asemenea oamenilor bicamerali care așteptau vocile zeilor să le spună ce să facă.
Acesta este motivul pentru care Vechea Ordine Mondială (OWO) a avut un astfel de succes, pentru ca toată lumea dansează” după „muzica” lor, ei fiind aceia care au luat locul vechilor Voci ale Zeilor. Numarul enorm de fiinte umane supuse – fara capacitatea reală de a gândi ei înșiși, sau incapabili să-și asume responsabilitatea pentru viața lor – au permis OWO să-i Comande și să-i transforme în Sclavi și Drone.
Trăim într-o lume copleșitor de
Dominată/Supusă, motiv pentru care câțiva Dominanți Individualişti pot avea atâta de mult Putere. Numai aproximativ 5% din populația lumii sunt Dominanţi. Dominanţi sunt cei care nu pot să respecte Ordinele și sunt hotărâți să-și controleze viețile, mai degrabă decât să-i controleze alții. Acestea sunt “agitatorii”, oamenii care Fac Lucruri, oamenii care nu așteaptă Permisiuni. Ei fac lucrurile să se întâmple. Ei sunt activi, nu reactivi. Ei îşi stabilesc agenda.
Dacă Lumea ar fi fost lăsată pe mâna Dominaţilor/Supuşilor, am fi trăit în continuare în peșteri.
Dominaţii/Supuşii – căută mereu pe alții să facă ceva, să-i salveze, le arate calea. Mesajul nostru nu poate fi mai clar:Numai tu te poți salva. Este responsabilitatea ta.
N
u va veni niciun Hristos. Dacă vrei să fii salvat, salvează-te. Revoluționarii americani au făcut-o,
la fel și francezii și rușii. P
oți face acest lucru, dar numai dacă eşti pregătit să înfrunţi Puterea și să spui: “Gata, Legea ta s-a terminat!
Pentru o înţelegere mai profundă a Bicameralismului, recomandăm citirea din a doua carte a Mişcării Dacia „Republica Obştească Dacia (R.O.D. – Ghid de Meritocraţie Iluministă Practică”, a fragmentului referitor la CREIERUL TREI ÎN UNU (Triune Brain).