Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
EXODUL EVREILOR

Marzo 25th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Risultati immagini per exod

Lucas Ice

„Expulzarea Evreilor

Una dintre cele mai mari minciuni ale istoriei este că sclavii evrei din Goshen au fost eliberați de Moise și li s-a permis să părăsească Egiptul de către un faraon afectat de cele zece plăgi trimise de către Iehova. Totul în această poveste este absurd. Dacă egiptenii ar fi fost cu adevărat atacați de „dumnezeul” sclavilor evrei, aceştia nu ar fi ezitat să distrugă până ultimul dintre sclavi. Plăgile nu sunt menționate în nici un document egiptean. Nu este nimic menţionat despre sute de mii de copii întâi-născuți egipteni uciși sistematic într-o singură noapte devastatoare de un agent terifiant și supralavi, Iehovanatural: un eveniment care, cu siguranță, ar fi fost de neuitat și inscripționat în istoria egipteană pentru totdeauna, un eveniment care ar fi fost atât de singular , care ar fi constituit o dovadă atât de evidentă a intervenției divine, încât ar fi marcat Egiptul și lumea pentru totdeauna. Cu toate acestea, noi nu auzim nici un cuvânt despre această dovadă senzațională a existenței lui YHWH, altundeva decât paginile Bibliei ebraice. Acest mare „Exod” nu se înregistrează deloc în Egipt, şi totuşi definește religia evreiască”.

HYPATIA – Mare Măiastră Illuminati

Gennaio 18th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

Hypatia s-a născut într-o familie greacă educată, care a trăit în Alexandria, Egipt, sub domnia Imperiului Roman, și a devenit un învățător distins și foarte respectat. Numele ei inseamnă “cel mai inalt, suprem” şi a fost un nume potrivit pentru una dintre cele mai remarcabile femei din istorie. Ea este deseori descrisă ca prima femeie care trebuie recunoscută ca matematician și ea a predat, de asemenea, filozofia avansată și astronomia. S-a spus că uciderea ei a coborât cortina asupra perioadei cunoscută ca Antichitatea Clasică, deși alții au identificat un punct final mai corect, închiderea Academiei lui Platon la Atena, prin ordinul împăratului bizantin Iustinian din 529 CE. (Oricum, trebuie remarcat rolul IUDEO – CRE(Ş)TINISMULUI în această „realizare”!!! -N.T.). Aceasta a însemnat cu siguranță moartea marilor tradiții filosofice și religioase păgâne din Grecia antică și a condus la dominația dezastruoasă a Creștinismului pentru următoarea mie de ani: LOST MILLENNIUM. DARK AGES. (MILENIUL ÎNTUNECAT). Chiar și acum, Întunericul nu a fost eliminat. Dar există azi cei care caută Lumea Luminii, care caută o Nouă Ordine Mondială. Femeile, care au fost tratate abominabil de către Creștinism, Iudaism și Islam, au nevoie de modele diferite la care să se poată întoarce. Nu există nici unul mai bun decât Hypatia, Geniul „Păgân”.

The Illuminated Pleb

8 ore

Ded Kowboi
4 hrs ·
HYPATIA

Hypatia was born into an educated Greek family that lived in Alexandria, Egypt under the rule of the Roman Empire, and she became a distinguished and greatly respected scholar. Her name means “highest, supremest”, and it was a fitting name for one of history’s most remarkable women. She is often described as the first woman to be recognized as a mathematician and she also taught advanced philosophy and astronomy. It has been said that her murder brought the curtain down on the period known as Classical antiquity, although others have identified a better end-point as the closing of Plato’s Academy in Athens by order of the Byzantine Emperor Justinian in 529 CE. That certainly symbolized the death of the great pagan philosophical and religious traditions of ancient Greece and led to the disastrous domination of Christianity for the next thousand years: THE LOST MILLENNIUM. THE DARK AGES. Even now, the darkness has not been dispelled. But there are those who seek the world of Light, who seek the New World Order. Women, who were treated abominably by Christianity, Judaism, and Islam, need different role models to turn to. There is none better than Hypatia, the pagan genius.