Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Hyperian History Of The World (3rd Century)

Giugno 7th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia

“Hyperian History Of The World (3rd Century)

In the 3rd Century, the Hellenic world, centred on Alexandria, was awash in various, conflicting sects of Christianity, ranging from those more radical and more Jewish, to those more pagan, such as the Gnostic sects, as well as many other non-christian sects of Greek/Roman paganism. In the previous century, the religious element of these sects had taken precedence over any kind of intellectual, philosophical elements. But in the 3rd century, a great genius appeared in the world who would revive Greek philosophy and combine it with the religious sensibility of the time to produce a truly intelligent and intellectual religion. The Genius was Plotinus and his philosophical religion became known as Neoplatonism.

After travelling to Alexandria seeking philosophical wisdom, Plotinus came across a man called Ammonius Saccas, whose lectures on the philosophy of Plato so affected Plotinus that he immediately began studying under this new teacher. After many years of study under Ammonius Saccas, Plotinus began travelling around gaining further wisdom from Persian, Indian and Arab philosophers before finally settling in Rome towards the end of his life, where he spread his teachings around the great city.

Plotinus’s philosophical religion is basically the philosophy of Plato turned into a religion. Plotinus himself insisted that he was not creating anything new, but was rather producing the culmination of Plato’s philosophy. In the system of Plotinus, everything has its source in what he called The One. The One is essentially the arche, the source of everything. But for Plotinus, The One, as the source of everything, is very similar to Pythagoras’s concept of the point that contains all other points, i.e. The One is purely dimensionless and immaterial, yet contains within it everything else in the universe.

Plotinus’s system consists of a series of emanations starting from The One. The first thing that emanates from The One is The Nous, basically the same Nous as that of Anaxagoras. The Nous is the mind or the intellect of the universe, the thing that guides it and controls it. For Plotinus, the Nous contains within it all of the perfect Forms that Plato had spoken of. As the mind of the universe, the Nous knows everything about the universe and thinks all possible thoughts simultaneously.

The next emanation is the Psyche or the soul, emanating from the Nous. The Psyche is equivalent to Plato’s Demiurge. Whereas the Nous thinks everything simultaneously, the Psyche thinks slowly and as a linear process. The Psyche can access the Forms present in the Nous and use them to create the next emanation which is Nature, or the physical world, which is, as Plato said, an inferior copy of the Forms in the Nous. The Psyche is also split into two parts, firstly the upper part which is the World Soul, the collective soul of the world, and secondly, the lower part which takes the form of all the individual souls in the universe.

As these individual souls are only one emanation away from the physical world, Plotinus explains that these souls take the physical world to be true reality, when, in fact, True reality is mental rather than material, the true Forms in the Nous rather than the inferior copies of them in Nature. For Plotinus, the task of our souls is to leave behind the physical world and travel back up the emanations, firstly to the upper Psyche, or World Soul, then into the Nous itself where the True Forms are, and finally back to The One, which contains everything. This idea expands on Anaximander’s original concept that the universe begins as apeiron and shall return to apeiron.

Unfortunately, Plotinus’s religion, based on reason, rationality and mathematics, as well as the ideas of the greatest of geniuses of Ancient Greece, failed to take hold of Europe which, instead, adopted the absurd, irrational, faith-based version of Christianity which took over the Roman empire.

Of course, it is not too late to abandon the absurdity that is Christianity and revive the brilliant ideas of Plotinus, a religion which would far better have served the Romans and, indeed, the rest of the world. A religion based on reason, philosophy and mathematics is precisely what the world needs right now. The central idea can be summed up by Plotinus’s supposed last words: “Try to raise the divine in yourselves to the divine in the all.” If that’s not Hyperian, I don’t know what is.”
– Azure Circe – Hyperian

Este posibil ca imaginea să conţină: text

Istoria Hiperiană a lumii (secolul al IV-lea î.Hr., Partea I)

Aprile 18th, 2019 No Comments   Posted in Mişcarea Dacia
În secolul al IV-lea î.en, influența lui Socrates în societatea greacă era imensă. Socrate, totuși, nu scrisese niciodată nimic și toată filozofia lui fusese făcută sub forma unui dialog verbal cu ceilalți. A fost unul dintre studenții lui Socrates, Plato, care a transformat aceste dialoguri filosofice într-o formă scrisă și din aceste scrieri ale lui Platon am desprins cea mai mare parte a cunoștințelor noastre despre Socrate. Problema este însă că Platon a scris aceste lucrări după moartea lui Socrate și, deși Plato fusese studentul lui Socrates și a fost prezent în multe dintre discuțiile reale ale maestrului său, nu există nici o modalitate de a ști exact în ce măsură lucrările lui Platon reprezintă filozofia lui Socrates sau dacă Platon folosea caracterul lui Socrate pentru a-și prezenta propriile idei. Oricum, filosofia lui Platon reprezintă o culminare a tuturor ideilor marilor gânditori anteriori și în ceea ce priveşte scrierile sale, rămâne, fără îndoială, cea mai importantă și influentă activitate filosofică din toate timpurile.
 
Cu un secol înaintea lui Platon, Anaxagoras a pregătit calea reconcilierii ideilor lui Heraclit și a celor lui Parmenide, iar Platon a făcut din această reconciliere obiectivul său principal. Parmenides sugerase că în lumea materială Schimbarea era doar o iluzie și că adevărata realitate nu se schimbă niciodată. Aceasta a fost prima dată când un filosof a susținut că ar putea exista două aspecte ale realității. Platon a preluat această idee și a afirmat că există două domenii distincte de existență, una materială și una imaterială. Tărâmul imaterial era tărâmul Formelor. Platon afirmă că tărâmul Formelor este realitatea adevărată. Formele sunt perfecte în orice mod, ascultând matematica lui Pitagora. Tărâmul material conține doar copii inferioare ale Formelor, de aici iluzia schimbării despre care a vorbit Parmenides. Este tărâmul perfect al Formelor care nu se schimbă niciodată (N.T. – aici greşeşte Platon… totul e în „mişcare”, Devenire, inclusiv Formele – Illuminati), doar domeniul material făcând-o, conform ideilor lui Heraclit și Anaxagoras.
 
Platon a realizat că, în domeniul material, nu există niciodată nici un fel de perfecțiune. De exemplu, se poate desena un cerc pe hârtie sau se poate observa ceva circular în natură, dar nici unul dintre aceste cercuri nu vor fi cercuri adevărate. Nu vor fi perfect circulare. Va exista întotdeauna un fel de imperfecțiune pentru ele. Singurele cercuri adevărate, perfecte există în domeniul imaterial al Formelor, ca Formă a cercului. Nu putem niciodată să „simțim” un cerc perfect cu Simțurile noastre, numai cu Rațiunea putem concepe un cerc perfect, Raţiunea fiind singura care ne oferă acces la domeniul Formelor.
 
Platon a sugerat că tărâmul material a fost modelat de un fel de sculptor cosmic pe care l-a numit Demiurgul. Demiurgul, o ființă conștientă, a putut să acceseze Formele cu Rațiunea lui și apoi a procedat la sculptarea materiei în copii ale Formelor. Platon a reușit să reunească toate ideile marilor geniali care l-au precedat. Tărâmul său imaterial al Formelor a fost derivat din Parmenide, în timp ce tărâmul său material al materiei a fost derivat din Heraclit. Demiurgul său, care desăvârșește domeniul material bazat pe Forme, este similar cu cel al lui Anaxagoras, iar Formele reprezintă ele însele Perfecțiunea Matematică de tipul pe care Pitagora l-a prevăzut.
 
Platon și-a înființat Academia din Atena, o formă timpurie a Universității, pentru a-și preda filosofia altora. Spre deosebire de școala secretă a lui Pitagora, Academia lui Platon a fost o instituție mai publică și aceasta arată progresul intelectualității din secolele al VI-lea și al IV-lea î.Hr. În Şcoala Misterelor a lui Pitagora a existat o sinteză a intelectualității raționale și a misticismului aproape religios. Totuși, în timpul lui Platon, aceste două moduri de gândire s-au despărțit, iar filosofii au avut tendința de a se angaja în intelectualismul rațional în detrimentul misticismului. Aşa cum s-a petrecut și în Tragedia Greacă, când, după ce Apollo și Dionysus lucraseră împreună, au fost separați și Dionysus a fost trimis în Obscuritate. Este marea sarcină a hiperianismului să-l restabilească pe Dionysus în locul lui de drept, alături de Apollo. Acești doi zei vor fi întotdeauna în opoziție, dar o Sinteză a celor doi ne va ridica întotdeauna la înălțimi mai mari decât oricare ar putea face-o separat”.
 

Brice Merci