QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Mişcarea 5 Stele şi… Centralismul Democratic!?

Marzo 8th, 2014 No Comments   Posted in Politica romena

Într-o emisiune de mare audienţă în Italia, condusă de „omul de stânga” Michele Santoro, numită „Servizio Publico”, am avut prilejul să percep marea spaimă pe care o induce „Mişcarea 5 Stele” SISTEMULUI:

În finalul transmisiunii, ca un corolar al acesteia, Michele Santoro acuză „Mişcarea 5 Stele” de CENTRALISM DEMOCRATIC, deoarece ar fi expuls câţiva senatori şi deputaţi, care şi-au manifestat deschis dezacordul faţă de INTRANSIGENŢA liderului Beppe Grillo. Acesta refuză categoric orice alianţă de guvern cu Partidul Democratic, aşa cum refuză orice alianţă, cu orice partid actual.
Această atitudine a liderului mişcării, care de fapt  a fost validată şi de un VOT ONLINE al aderenţilor, este unanim catalogată de toate actualele partide, ca fiind ANTI-DEMOCRATICĂ, împiedicând LIBERTATEA DE OPINIE a reprezentanţilor aleşi. Este adevărat că VOTUL ONLINE nu a condus la o „majoritate bulgară”, doar 2/3 din aderenţi fiind favorabili EXCLUDERII „răzvrăţiţilor- colaboraţionişti”, ceea ce demonstrează PROASTA INFORMARE a treimii potrivnice, dar nu se menţionează nicăieri următoarele:
În Non-Statutul mişcării este CLAR exprimat conceptul că „TREBUIE SĂ SE DUCĂ TOATE PARTIDELE ACASĂ”, deoarece sunt responsabile în bloc de proasta guvernare a ultimelor zeci de ani şi prin urmare, ORICE ALIANŢĂ CU ACESTEA ESTE EXCLUSĂ. Deci când unul intră în M5S, acceptă acest Non-Statut, sau… nu intră!? Cei care au intrat şi nu mai ţin minte această prevedere, ori sunt dobitoci, ori au intrat cu scopul precis, încredinţat lor de alţii, de a DELEGITIMA în ochii opiniei publice mişcarea!?
Este ca şi cum tu laşi pe unul să-ţi intre în casă, aducându-i la cunoştinţă unde este WC-ul, iar el face caca în sufragerie!?
Bineînţeles că Santoro nu a remarcat, că 124 de senatori şi deputaţi „au schimbat cazaca” în actuala legislatură, adică au trecut de la guvernare la opoziţie, sau invers, acest comportament fiind justificat de LIBERTATEA DE OPINIE!?!?… domnilor, dacă ai ajuns în Parlament fiind votat de cetăţeni în virtutea unui PROGRAM, nu mai ai LIBERTATE DE OPINIE, deoarece tu eşti reprezentantul OPINIEI CELOR CARE TE-AU TRIMIS ACOLO, ci nu a celei personale!!! Cum deputaţii şi senatorii excluşi de M5S au ajuns în acea postură „pe baza IDEILOR M5S”, ei nu pot schimba aceste idei de capul lor! M5S are ca principiu de bază DEMOCRAŢIA PARTICIPATIVĂ ONLINE, unde se propun IDEI, se DEZBAT şi se APROBĂ, după care „rămân bătute în cuie”!… clar?
Schimbările de TACTICĂ şi STRATEGIE, se fac DE JOS ÎN SUS, invers, fiind o PRACTICĂ A ACTUALULUI SISTEM!!!

MIŞCAREA DACIA va avea aceeaşi poziţie dacă va ajunge la guvernare!!!
În plus, MIŞCAREA DACIA va actua CONDUCEREA COLECTIVĂ, prin SFAT. Acesta va avea misiunea de a cristaliza IDEILE, de a le difuza şi a asigura respectarea lor şi de a evita DETURNAREA mişcării.

STRATEGIA ŞI TACTICA MIŞCĂRII DACIA

Ottobre 5th, 2013 No Comments   Posted in Politica romena

Aşa cum s-a anunţat , în plan TACTIC, MIŞCAREA DACIA este pe cale să-şi lărgească semnificativ activitatea. Astfel, sunt în curs de realizare : înscrierea la OSIM, constituirea unei asociaţii, editarea unei reviste, lărgirea Sfatului MD, lansarea unui site cu o platformă liquid-feedback, scrierea unei cărţi-manifest şi în final, LEGALIZAREA ca forţă politică, toate, conform PRINCIPIILOR şi OBIECTIVELOR, deja „bătute în cuie”. Asta înseamnă, că LINIA IDEOLOGICĂ este definitivată în mare parte, modificările ulterioare, fiind totuşi posibile în urma DEZBATERILOR MEMBRILOR şi a apariţiei unor SITUAŢII CONJUNCTURALE NOI în viitor.
Deci, deocamdată, cine vine în MD, ACCEPTĂ ÎN GENERAL PRINCIPIILE AŞA CUM SUNT, chiar dacă are şi alte IDEI, pe care va avea oportunitatea să le prezinte, în locurile predispuse !!!
Toate aceste acţiuni se vor realiza prin VOLUNTARIAT, nefiind contemplate alte DREPTURI DE AUTOR, în afara aceluia al MIŞCĂRII DACIA !!!
Deci cine va contribui în orice fel la realizarea lor, nu va avea nicio „întoarcere materială”, în afara respectului cuvenit !
Principiul nostru de bază al CONDUCERII COLECTIVE, elimină protagonismul cuiva, singurul LEADERSHIP fiind acela al SFATULUI MD, care se va consulta şi va decide TACTICA ŞI STRATEGIA mişcării. Oricine doreşte să contribuie efectiv la acţiunile SFATULUI şi consideră că are COMPETENŢELE necesare, se poate adresa unuia din membrii acestuia, pentru a fi inclus !… bineînţeles, dacă acceptă în principiu IDEILE noastre !
SFATUL MIŞCĂRII DACIA, este singurul for care poate modifica aceste PRINCIPII ŞI OBIECTIVE, în urma unor DEZBATERI INTERNE, publicizate inclusiv în acest grup Facebook şi aplicate pe o viitoare PLATFORMĂ LIQUID FEEDBACK.

Realaţia mediatică a SFATULUI cu „exteriorul”, este încredinţată PURTĂTORILOR DE CUVÂNT ai acestuia, care în momentul actual, sunt doi : Ţeavă Gheorghe Giovanni – fondator şi Ion Iustin Bîliş – coordonator România. Dacă alţi membrii ai Sfatului doresc să facă ÎN CUNOŞTINŢĂ DE CAUZĂ această activitate de PURTĂTOR DE CUVÂNT, ceilalţi membrii se vor exprima prin vot, în locurile predispuse. Deja sunt în analiza Sfatului câţiva candidaţi pentru Basarabia, care vor trebui să se prezinte la consultări cu membrii acestuia, pentru confirmare.

ATENŢIE !!!
Nimeni nu poate vorbi în numele Mişcării Dacia, în afara PURTĂTORILOR DE CUVÂNT !… nu este un drept exclusiv determinat de PROTAGONISM, ci de DISCIPLINA STATUTARĂ,  COERENŢA CU PRINCIPIILE ŞI OBIECTIVELE MD, precum şi de VIGILENŢA în a ne feri de DETURNĂRI ŞI DENATURĂRI !

SCOPUL STRATEGIC al MD este… GUVERNAREA !

În acest context, nu excludem colaborarea cu alte forţe politice, dar aceasta se va face, în cazul că NU vom avea o MAJORITATE REPREZENTATIVĂ ÎN PARLAMENT, exclusiv pe baza unui PROGRAM ÎMPĂRTĂŞIT şi nicidecum pe baza unui SPRIJIN NECONDIŢIONAT.
Asta, deoarece IDEILE noastre sunt INEDITE, neavând deocamdată „cu cine” face o INTEGRARE IDEOLOGICĂ. Vom fi deschişi deci, unei COLABORĂRI POLITICE , mulţumindu-ne să aplicăm chiar şi parţial, OBIECTIVE de-ale noastre, fără a susţine însă, OBIECTIVE  INCOMPATIBILE cu cele ale noastre !… este ceea ce se cheamă în politică SPRIJIN EXTERN CONDIŢIONAT, menit să asigure GUVERNABILITATEA ŢĂRII !
Trebuie să se înţeleagă bine, că GUVERNAREA nu este „joacă de copii”, ci implică COMPETENŢĂ, pe care încă trebuie s-o „achiziţionăm” şi să continuăm s-o facem perpetuu ! Cu atât mai mult, cu cât noi dorim să DEMOLĂM actualul SISTEM, cu a sa veche PARADIGMĂ. În acest context, trebuie să fim VIGILENŢI şi „să nu călcăm strâmb”, deoarece SISTEMUL este mai puternic decât îşi imaginează mulţi „protestatari”, cu atât mai mult, cu cât… „are cuţitul între coaste” !!!
O să procedăm deci, fără să ne grăbim, profitând de CONJUNCTURI, pentru a evita orice COMPROMITERE a mişcării. Nimeni nu trebuie să „aprindă focuri de paie” din motive lesne de înţeles. Există „partiduleţe de o zi”, există asociaţii care vând filmuleţe şi tricouri, există reţele sociale unde activitatea principală este JOCUL şi lansarea de MESAJE POPULISTE, şamd… NOI NU SUNTEM AŞA CEVA !… pentru ca cineva să ne ÎNŢELEAGĂ şi să se poată conta pe el, TREBUIE SĂ IASĂ DIN ACTUALA LOGICĂ POLITICĂ !… NOI CONSTRUIM O NOUĂ PARADIGMĂ, în care PROFITUL, MERCANTILISMUL, VIOLENŢA DE ORICE FEL, INTERESUL PROPRIU SAU DE GRUP, POPULISMUL, GLOBALIZAREA, CONSUMERISMUL, etc…. N U   A U    C E    C Ă U T A !
Începând din acest moment, trebuie să atragem alături de noi inclusiv MINORITĂŢILE, deoarece aşa dictează PRINCIPIILE noastre !… noi ne numim MIŞCAREA DACIA, pentru că nimeni nu poate contesta că aşa se chema odată acest teritoriu pe vremea când eram RESPECTAŢI şi chiar TEMUŢI şi pentru că nimănui nu-i este permis să conteste CONTINUITATEA POPORULUI NOSTRU ÎN ACEST AREAL !
Noi nu suntem MIŞCAREA DACILOR !… cine se crede dac 100%, e dus cu pluta !… se poate spune doar, că MAJORITATEA ROMÂNILOR SUNT ÎN PRINCIPAL, MOŞTENITORII GENETICI AI TRACO-CARPO-GETO-DACILOR, dar asta nu înseamnă că alţii au „drepturi limitate” ! Ceea ce garantăm noi în PRINCIPII, este REPREZENTARE PROPORŢIONALĂ ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR NAŢIONALE. Aceste PROBLEME, pot fi rezolvate TRAINIC, numai pe BAZELE SĂNĂTOASE ALE UNEI UNIUNI NAŢIONALE, INDIFERENT DE ETNIE !!!
LIMBAJUL NOSTRU POLITIC nu va avea elemente de POPULISM, ci vom numi şi combate actualele concepturi de DEMOCRAŢIE, LIBERTATE, REPREZENTATIVITATE, etc., toate „golite de conţinut” azi ! IPOCRIZIA SISTEMULUI, noi o vom denunţa fără ocolişuri ! Vom pune „pe masă” ADEVĂRATELE PROBLEME ale omenirii : SUPRAPOPULAŢIA, EPUIZABILITATEA RESURSELOR, CONTAMINAREA AMBIENTULUI, IMORALITATEA ŞI INECHITATEA SISTEMULUI ACTUAL, LIPSA ADEVĂRATELOR VALORI, DEZVOLTAREA NESUSTENABILĂ, LIPSA DE RESPECT PENTRU NATURĂ ŞI LEGILE SALE, etc. şi vom oferi SOLUŢII pentru TOATE DEODATĂ, ci nu PARŢIALE !
Numai astfel, vom găsi SOLUŢII VALABILE pentru ACTUALA CRIZĂ SISTEMICĂ !!!
Pe plan internaţional, dorim O NOUĂ POLITICĂ REGIONALĂ pentru a crea o FORŢĂ INTERMEDIARĂ EST-VEST, capabilă să frâneze actualul curs de ÎMPĂRŢIRE A ZONELOR DE INFLUENŢĂ, care dăunează nouă şi celor din preajma noastră.
Vom milita pentru REUNIREA CELOR DOUĂ STATE ROMÂNEŞTI, nu prin ACTE DE FORŢĂ UNILATERALE, ci prin MUNCĂ DE CONVINGERE a populaţiilor respective, indiferent de naţionalitate. Aplicarea unei NOI PARADIGME SOCIO-ECONOMCE, ar da „o gură de oxigen” imensă acestui SCOP !!! Tot în această direcţie a REUNIFICĂRII, un rol important îl va avea DESCHIDEREA UNUI DIALOG CU RUSIA şi cu UNIUNEA EUROPEANĂ, fără „înţelegerea” acestora, nefiind posibil FĂRĂ TRAUME acest proces !!!
Tot la capitolul POLITICĂ EXTERNĂ, vom pune un accent puternic pe ASIGURAREA UNOR DREPTURI FUNDAMENTALE PENTRU PĂSTRAREA IDENTITĂŢII NAŢIONALE , ROMÂNILOR DIN JURUL ROMÂNIEI !!! În cadrul NOII POLITICI REGIONALE, avem ca prioritate, UNIFORMIZAREA DE COMUN ACORD CU ŢĂRILE VECINE, A DREPTURILOR MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ! Numai astfel se poate dezamorsa BOMBA ETNICĂ din arealul carpato-balcanic !!!
„FIRUL ROŞU” al strategiei internaţionale în viziunea noastră, trebuie să fie PRIETENIA, ÎNŢELEGEREA ŞI CHIAR „NOI FORME DE INTEGRARE” CU TĂRILE DIN PREJMĂ, pentrun a asigura MENŢINEREA IDENTITĂŢII NOASTRE NAŢIONALE !

SCOPUL NOSTRU STRATEGIC, poate fi definit în puţine cuvinte : dorim IMPLEMENTAREA UNUI NOU MOD DE VIAŢĂ, bazându-ne pe ATACAREA CAUZELOR, ci nu a EFECTELOR, cum este indusă Lumea de către GUVERNAREA MONDIALĂ !
Acest SCOP, trebuie să-l urmărim folosind ACTUALELE MIJLOACE PE CARE LE AVEM LA DISPOZIŢIE, astfel justificându-se iniţiativele actuale.
REPET !
SISTEMUL e încă puternic şi chiar periculos fiind „în corzi”, iar combaterea sa, necesită INTELIGENŢĂ şi COMPETENŢĂ !
MIŞCAREA DACIA îşi cunoaşte adversarul şi caută să-i anihileze „armele”, dar asta presupune o importantă CREŞTERE VALORICĂ ŞI NUMERICĂ, motiv pentru care suntem pe aici !… dacă om avea cu cine !?

Alegeri Parlamentare 09.12.2012

Dicembre 9th, 2012 No Comments   Posted in Politica romena

Cu o zi înainte de Alegeri, iată cum era vremea la Rimini :

08.12.2012

Dacă ar fi ţinut-o tot aşa, „col cavolo” că ajungeam cu familionul la Bologna !?
Deşi  în toată regiunea Emilia-Romagna sunt peste 200.000 de români (numai în provincia Rimini sunt peste 8.000 !!!), USL-ul a avut grijă să facă doar două secţii de votare, la Parma şi Bologna !?!? … de ce oare le era frică ???
Eu personal am cheltuit peste 50 de euroi, ca să pot să-mi exercit DREPTUL DE VOT !?!?… asta în timp ce alţii, sunt plătiţi pentru aşa ceva , ba cu o pungă cu zahăr, ba cu un kil de ulei, ba cu un tricou, etc., de către unii care se propun să roadă un os pe spinarea lor !?!?
Aceşti „rozători de oase”, nu pregetă să le explice ghiolbanilor şi maneliştilor, că Diaspora nu are drept de vot ca tot rumânu, că nu mănâncă salam de soia cu ei !?… şi fraierii îi cred !?… ia să vedeţi ce de voturi vor avea VINOVAŢII DE CATASTROFA ROMÂNIEI !?
Eu personal, am cerut Comisiei (textual) să îmmoaie bine cu tuş ştampila, deoarece nu vreau să supăr pe nimeni, mai ales că nu-i cunosc şi mai ales, deoarece NU-I RECUNOSC !!!… unii râdeau mânzeşte, iar alţii „pe bune” !
Ca urmare, AM VOTAT NUL împreună cu toată familia mea, făcând să se cutremure cabina de vot!

Secţia de votare de la Consulatul român din Bologna

VOTUL NUL este singura manifestare ANTI-SISTEM, din motivele pe care le-am explicat deja.
Au fost unii, care m-au acuzat că „avantajez” UDMR !?
Au fost alţii, care au promovat BOICOTUL !?
Tuturor acestora le punctualizez :

1. Dacă tot rumânu nemulţumit de guvernarea ultimilor 23 de ani, ar fi votat NUL, ar fi demonstrat că există o FORŢĂ POLITICĂ ALTERNATIVĂ celor responsabile de actuala stare jalnică !

2. Dacă prezenţa la vor ar fi fost masivă, UDMR ar fi intrat sub limita de 5 % din VOTURILE TOTALE EXPRIMATE şi ar fi trimis în Parlament, STRICT candidaţii care ar fi obţinut peste 50% din voturi, ceea ce ar fi reprezentat corect ponderea acestei minorităţi în Parlament, deci în actul guvernării !

Să fie foarte clar, că eu nu doresc eliminarea reprezentanţilor minorităţilor din Parlament, ci doar vreau ca această reprezentare să reflecte ponderea reală şi să nu constituie o „forţă decisivă de guvernare”.
Dacă nu s-ar fi pledat pentru BOICOT, ci pentru VOTUL NUL, participarea ar fi fost mai numeroasă şi altele ar fi fost rezultatele ! Uitaţi-vă câţi reprezentanţi au românii din Serbia în Parlamentul Sârbesc deşi în procente, aceştia sunt la egalitate cu maghiarii din România !!!
Când Mişcarea Dacia vorbeşte despre o NOUĂ POLITICĂ REGIONALĂ, are în vedere şi o POLITICĂ COMUNĂ A ŢĂRILOR DIN CENTRUL EUROPEI, ÎN MATERIE DE MINORITĂŢI !!!
Este evident, că românii din afara României nu au aceleaşi DREPTURI pe care le au minoritarii de la noi, drept care, în cadrul acestei NOI POLITICI REGIONALE, trebuie găsite CRITERII EGALE aplicabile TUTUROR ŢĂRILOR, DE COMUN ACORD !
Niciodată nu am sesizat vreun ajutor din partea comunităţii maghiare, în chestiunea drepturilor românilor din afara României, deoarece
Timocenii nu au în limba maternă nici şcoli, nici biserici, nici teatre, nici televiziuni, etc. !?!?
Ba am sesizat „tendinţe centrifuge” ale acesteia !?!?… vezi :

http://bassdu.mine.nu/?p=2415 (Transilvania Stat Independent)
şi
http://bassdu.mine.nu/?p=2477 (Declaraţia de la Budapesta)

Mişcarea Dacia are SOLUŢII pentru problemele minorităţilor, diferite de toate forţele aşa-zis naţionaliste, care mai mult rău fac, decât bine pentru românime !!!

Închei declarând MOARTE DPDV POLITIC toate formaţiunile aşa-zise ANTI-SISTEM, care NU AU PRICEPUT , au promovat BOICOTUL, sau au fost din principiu COZI DE TOPOR ALE SISTEMULUI POLITICO-SOCIO-ECONOMIC … M A F I O T !!!

Unde e PP-LC cu invitaţia sa la BOICOT ? Unde e Dreapta extremă ?… jocul cui l-au făcut ? … sunteţi cu pluta domnilor !

S-a demonstrat încă o dată, că MIŞCAREA DACIA nu are cu cine colabora, fiind singura mişcare, aşa „săracă numericeşte” cum e, capabilă să aibă Principii clare, Obiective corespunzătoare acestora, ba chiar şi IDEI TACTICE ŞI STRATEGICE, pe care alţii nu sunt capabili să le aibă !
Noi suntem OBSCURAŢI SISTEMATIC de SISTEM, dar când vom „ieşi la Lumină”, îi vom da LOVITURA DE GRAŢIE !… o vom face fără VIOLENŢĂ, într-un SPIRIT REGĂSIT DE UNITATE NAŢIONALĂ, fără RĂZBUNĂRI şi fără PROCESE SUMARE !
Bineînţeles că MODUL DE VIAŢĂ va fi REVOLUŢIONAT, prin implementarea unei NOI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE, şi asta va comporta ANI BUNI DE IMPLEMENTARE, dar efectele vor fi binefăcătoare pentru Naţie !

„Mişcarea Dacia” şi … APĂRAREA NAŢIONALĂ

Marzo 23rd, 2012 No Comments   Posted in Politica romena

Pe linia Principiilor şi Obiectivelor Mişcării Dacia, FORŢELE DE APĂRARE NAŢIONALĂ, vor fi alcătuite din FORŢELE ARMATE profesioniste şi FORŢELE DE APĂRARE CIVILĂ ŞI MILITARĂ A PROPRIULUI TERITORIU.

În plus faţă de apărarea INTEGRITĂŢII TERITORIALE, se va delega FORŢELOR APĂRĂRII NAŢIONALE şi misiunea APĂRĂRII CIVILE pentru cazuri de NECESITATE climatologice, geologice, hidrologice, tectonice, nucleare, chimice, etc.

STRATEGIA APĂRĂRII NAŢIONALE se va baza pe o NOUĂ POLITICĂ REGIONALĂ şi pe o nouă formă de APĂRARE LOCALĂ (TRIBALĂ).

NOUA POLITICĂ REGIONALĂ se va materializa într-o formă de cooperare şi prietenie cu toate ţările din zona centrală şi estică a Europei (Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, Serbia, Croaţia, Bosnia, Macedonia, Muntenegru, Slovenia, Albania, Grecia, Turcia, Bulgaria, Ucraina), cu care se va urmări realizarea unei ALIANŢE STRATEGICE, menite să echilibreze presiunile din Vest şi din Est.

APĂRAREA LOCALĂ se va materializa în organizarea de FORŢE LOCALE DE APĂRARE CIVILĂ ŞI MILITARĂ A PROPRIULUI TERITORIU, după principiul „apărării propriului ambient”, sub coordonare centralizată, dar capabile să-şi desfăşoare acţiunile şi în mod independent (ceva asemănător Gărzilor Patriotice din vechiul regim).

Misiunea acestor forţe este atât apărarea militară a teritoriului, cât şi protecţia civilă în cazurile de Necesitate enumerate.

Instruirea tuturor cetăţenilor se va face periodic pe toată durata vieţii, în funcţie de Necesităţi şi Posibilităţi.

FORŢELE ARMATE vor fi alcătuite exclusiv din MILITARI PROFESIONIŞTI, specializaţi şi organizaţi pentru ACŢIUNI MILITARE, dar şi pentru operaţiuni de PROTECŢIE CIVILĂ pentru alte cazuri de Necesitate, în afară de cele militare.

Acestea vor coordona FORŢELE LOCALE DE APĂRARE CIVILĂ ŞI MILITARĂ A PROPRIULUI TERITORIU şi se vor ocupa de INSTRUIREA periodică a acestora.

TACTICA APĂRĂRII MILITARE se va adapta la aceste noi principii enunţate.

Statul se va ocupa de dotarea cu toate materialele necesare acestor MISIUNI.

La nivel LOCAL se vor identifica toate utilajele şi logistica necesare oricăror Situaţii de Necesitate şi se vor administra Depozitele de Materiale, asigurându-se şi securitatea acestora.

Se va constitui un singur Serviciu de Informaţii, care va raporta numai CONSILIULUI SIGURANŢEI STATULUI din cadrul Sfatului Ţării.

Poliţia va fi organizată pe acelaşi principiu, cu componente NAŢIONALE şi LOCALE şi va avea atribuţii inclusiv de „poliţie financiară”.

Penitenciarele vor trece în administrare teritorială şi vor fi auto-gestionate, cu excepţia celor destinate „cazurilor grave/de interes naţional”, ce vor fi administrate de FORŢELE DE APĂRARE NAŢIONALĂ.

Alte principii ce guvernează activitatea FORŢELOR APĂRĂRII NAŢIONALE, se pot deduce din Principiile şi Obiectivele Mişcării Dacia.

„Mişcarea Dacia” despre… Limba Română… şi nu numai

Novembre 12th, 2011 No Comments   Posted in Politica romena

Fiind eu „băgat în Virtual până la gât” de vreo doi ani, am avut ocazia să-mi formez următoarea opinie:
1. Majoritatea „postacilor” nu folosesc diacriticele, deşi făcând o „căutare” pe Google la INSTALARE DIACRITICE, chiar şi unul mai puţin „dus cu IT-ul”, nu ar avea probleme de instalare. Menţionez că lipsa acestora „produce confuzii”, cum ar fi cea ROMAN-ROMÂN. Aşa se face că eu am devenit TEAVA în loc de Ţeavă, fără „a primi un miel” pentru acest „abuz”, care face din numele meu de familie ceva lipsit de sens. Şi multe alte exemple se pot da (vă rog chiar să „faceţi săpături” şi să publicaţi „rezultatele” !). Nu cred că „descopăr apa caldă”, dacă afirm că folosirea diacriticelor este UN ACT DE PATRIOTISM şi o dovadă a LUPTEI ÎMPOTRIVA GLOBALIZĂRII, ce ne vrea fără … IDENTITATE NAŢIONALĂ ! … aşa că mai uşurel cu „pozele patriotarde” şi mai mult cu… DIACRITICELE !
2. Foarte puţini dintre „postaci” au cunoştinţe elementare de Limba Română !?!?
Aici trebuie spus că mulţi au fost ÎMPIEDICAŢI să studieze Limba Strămoşească şi scriu „cum se aude”, sau „cu caracteristici” ale Limbii IMPUSE lor, deoarece se tratează de … ROMÂNII DIN AFARA ROMÂNIEI ! Deh… nu toate MINORITĂŢILE au şansa de a trăi în… DACIA, unde au asigurate condiţii, pe care politicienii noştri, din diverse motive de-a lungul Istoriei noastre zbuciumate, nu au catadicsit să le CEARĂ EXPRES şi pentru… „ai noştri” !? … o vom face noi … cu ajutorul lui Dumnezeu, dar mai ales cu ajutorul celor ce ne „citesc”… şi „ne urmează” !!!
Mai greu de înţeles sunt cei ce se laudă şi cu diverse „Lauree”, mai ales … „la distanţă”, care mai emit şi pretenţii de „revoluţionari”,  sau de …„Salvatori ai Naţiei” !?!?
Ştiu că nu e „politically correct” să exprim aceste gânduri, dar eu o s-o fac, deoarece pe astfel de oameni nu contez în demersul nostru, decât în rolul în care mă ofer eu însumi şi anume acela de… OŞTEAN !… pentru că GENERALII trebuie să fie cel puţin… mai deştepţi de atât ! Eu îmi cunosc foarte bine LIMITELE, deoarece numai aşa se poate cere MAI MULT ALTORA ! Eu v-am dus „până aici”, iar de acum înainte, pentru ca „Mişcarea Dacia” să aibă succes, trebuie ca noi toţi „să ne vedem lungul nasului”, deoarece GUVERNAREA nu este pentru oricine, reclamă COMPETENŢĂ, RESPONSABILITATE şi o mare cantitate de INPUT ANTERIOR !
Ceea ce eu am putut face… am făcut ! Am propus o NOUĂ PARADIGMĂ, nu „din capul meu”, ci punând laolaltă „rodul minţii” unor mari economişti, sociologi, politologi, istorici, etc. E clar că „viziunea” mea poate suferi modificări importante şi etapizări „forţate” de CONJUNCTURI INTERNE (şi mai ales) INTERNAŢIONALE şi de aceea am caracterizat Tactica şi Strategia „Mişcării Dacia” ca … ELASTICE. De aceea fac constant „apel la contribuţii şi dezbateri” ! NOUA PARADIGMĂ nu poate fi „rodul unei singure minţi”, dar nici rodul… „minţii oricui” ! Dacă eu nu mă consider capabil de a fi LIDER, imaginaţi-vă cum trebuie să fie viitorii lideri ai mişcării !!!   Aici trebuie să „mă prezint un pic”. În perioada şcolară am avut cele mai mici medii la… Limba şi Literatura Română (ooooh… am fost totuşi premiant !), deoarece eram atras de alte chestii care se numeau : Matematici, Chimie, Fizică, Istorie, Geografie, s.a…. deh… nimeni nu e perfect… deci nici eu ! La Facultate am fost „picat” doar de trei ori : pentru plete (la … Socialism Ştiinţific), pentru că asistenta nu i-a permis profului de matematică să-şi consume „doza zilnică de whisky” şi ne-a „picat” pe toţi „de la coada alfabetului”, şi pentru că aş fi vrut să repet ultimul an , ca să mai stau un pic prin Bucureşti… că tare bine mai era ! (nu am avut noroc, deoarece proful de Metalurgie Fizică a venit după mine în Cămin şi m-a luat „pe sus” !). Scriu toate astea ca să „răspund diverselor semne de întrebare”… că dacă am intrat în joc, trebuie să „dansez” până la capăt !
Concluzia este că fiecare dintre noi trebuie să-şi evalueze just VALOAREA şi CAPACITĂŢILE, pentru că ţara s-a săturat de cizmari, marinari, vangheli, ilievici şi alţi neisprăviţi la CÂRMĂ !
Mai întâi să ne strângem noi OŞTENII, care suntem baza OŞTIRII, iar apoi vom alege şi… GENERALII, deoarece o Oştire fără OŞTENI şi GENERALI … nu există… şi ăsta este şi „obiectivul” neprietenilor noştri !!! Cert este, că NIMENI nu trebuie să creadă că va avea „bastonul de general” fără să demonstreze că este DEMN de aşa ceva !
„Mişcarea Dacia” nu dă doi bani pe principiul „de pe buzele tuturor neisprăviţilor” ce trâmbiţează DEMOCRAŢIA REPREZENTATIVĂ, ci propunem o ETICĂ A REDISTRIBUIRII RESURSELOR, pusă în practică de REPREZENTANŢI COMPETENŢI şi RESPONSABILIZAŢI, aleşi STRICT după aceste canoane şi… DE JOS ÎN SUS, ci nu după „criteriile fripturisto-politice” de azi !!!

Într-o ţară cu 90% manelişti… AVEM deja DEMOCRAŢIA mult trâmbiţată !!! … mie „mi-e greaţă” de ACEASTĂ Democraţie !  Vouă NU ???