QR Code Business Card

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
O nouă palmă peste „opera” adversarilor protocronismului şi dacismului !!!

Novembre 17th, 2012 No Comments   Posted in Politica romena

Dacă cineva se întreabă de ce mă ocup de Istorie şi Lingvistică, fiind eu doar un „omuşor politic”, răspund că Viitorul acestui Neam, depinde de modul cum el se stimează şi-şi cunoaşte RĂDĂCINILE.
Acesta este un OBIECTIV important al Mişcării Dacia, aşa cum se poade deduce inclusiv din denumire, cu menţiunea că nu ne limităm la asta, ci mergem mai în profunzime, în căutarea RĂDĂCINILOR SPIRITUALE !!!
Un popor care îşi lasă MANIPULATĂ ISTORIA ŞI DICŢIONARELE, poate fi obiect de MANIPULARE GENERALIZATĂ !!!

LATINIZAREA LIMBII şi ORIGINILE (ŞI) ROMANE ale poporului român, sunt MANIPULĂRI ORDINARE ale acelora care vor să ne şteargă IDENTITATEA NAŢIONALĂ cu unicul scop al COTROPIRII, cu tot ce înseamnă ea : JAFUL RESURSELOR UMANE ŞI MATERIALE, DISTRUGEREA CULTURII NAŢIONALE, ŞTERGEREA ISTORIEI NAŢIONALE ŞI A LIMBII MILENARE !

Aşa cum am mai scris, instrumentul principal al acestei MARI MANIPULĂRI este … GLOBALIZAREA, care nu este o găselniţă a ultimilor ani, ci se perpetuează de peste 2000 de ani în AREALUL DE FORMARE A POPOARELOR EUROPENE, care este România şi împrejurimile sale.
Dar, aşa cum GLOBALIZAREA a început să-şi piardă raţiunea de a exista, tot aşa devine tot mai evidentă şi „stingerea” teoriilor FALSE ale formării poporului român şi a limbii acestuia ! Internetul, ca SURSĂ DE INFORMARE NEMANIPULABILĂ, a pregătit terenul pentru LOVITURA DE GRAŢIE dată sistemului multimilenar, ajuns la noi în această ULTIMĂ FAZĂ A IUDEO-CREŞTINISMULUI !
Fără INTERNET, nu s-ar fi ştiut ceea ce nu trebuie să se ştie şi SISTEMUL „ar fi agitat în continuare uleiul în apă” !!!

Iată ce am găsit pe INTERNET : 

Mel Copeland : „ I suspect that the similarities will outline an early period of separation when Latin and Gaelic separated. (the theory being that Romanian preserves early forms peculiar to that separation. The coincidence of Etruscan to Romanian confirms the antiquity of the Romanian forms, since the Etruscan language ceased to be spoken about 300 B.C. and thus is an untouched relic from the past (ie., it has not been affected by other languages since its demise). The other part of this finding is a link with the Phrygian language. The Phrygians originally came from an area southeast of Macedonia and were related to the Thracians, according to Herodotus. I believe that the Etruscans, Thracians (Daceans, Getae) and Phrygians represent a Latin-like language group that occupied southeastern Europe ~1,200 B.C., at the time of the Trojan War. The Iliad mentions the Thracians and Phrygians as allies. “

Dacă cineva crede că ăsta e un PROTOCRONIST, sau un DACOMANIAC, se înşeală amarnic ! Iată un link de unde se pricepe că ăsta are PATALAMA , nu e comunistoid, nu l-a citit pe Densuşianu, nu e NAŢIONALIST traco-geto-dac, etc. ci e :

„Research Interests:
Etruscan Archaeology, Ancient Indo-European Languages, Etruscan language, Phrygian, Etruscan mythology, and Thracian archaeology”

http://independent.academia.edu/MelCopeland

Pentru cei ce vor să intre în detalii, la link-ul de mai jos, poate găsi CUVINTE COMUNE limbii etruscilor şi celei româneşti. ATENŢIE la forma IDENTICĂ a multor dintre ele, în uz şi astăzi !!!

Citiţi aici :
… lei, tun, apa, Ana, Anca, aprob, arc, arcas, casa/căşi, para, sănătos, trei, cel, vin, a cere, a coace, crud, devia, ei, ieşi, este, fac, facil, faci, sfârşit, frate, ieri, ici, comaţi, corect, lemnos, ler, liman, mami, nora, onor, urs, os, rug, vale, Ler, unu, fântână, far, piatra, mare, doi, tot, teren, ţesătură, sacru, sac, huma, roată, şezut, capra, poarta, carne, Ion, oaste, era, cum, turn, castel, trib, tu, martie, luna, etc.

Acum, o să vă spun că aceste cuvinte nu sunt nicidecum LATINE, ci… E T R U S C E  !!!

 

http://www.academia.edu/1827613/Etruscan_declension_patterns_as_they_relate_to_Latin_Greek_and_Sanskrit

Ceea ce trebuie evidenţiat, este că : 
1. Limba etruscilor a fost înlocuită de cea latină, prin cucerire teritorială şi … SCHIMBAREA ALFABETULUI ORIGINAL cu cel latin, pentru a pecetlui un JAF CULTURAL. Cine priveşte SCRIEREA ETRUSCĂ, nu poate să nu observe ASPECTUL SIMILAR cu scrieri aşa-zise runice, care de fapt sunt tracice, FURATE la vremea lor de GRECI, care au făcut acelaşi lucru pe care l-au făcut romanii… ŞI-AU ÎNSUŞIT CEVA, căutând să ascundă SURSA ! Scrieri precum cele ale Tăbliţelor de la Sinaia, se încadrează în acest context şi trebuiesc studiate în mod serios, chiar dacă ŞCOALA LINGVISTICĂ ROMÂNEASCĂ nu a existat şi nu există nici azi, fiind „pe mâna unor alcolizaţi şi imbecili” !!! Folosesc acest limbaj FORTE, deoarece şi de data aceasta se demonstrează că de LIMBA ROMÂNĂ SE OCUPĂ … ALOGENII ! Norocul nostru că în acest caz , avem de-a face cu unul fără intenţii MANIPULATOARE !
2. Faptul că LATINA derivă din limba ETRUSCĂ este evident şi acest lucru l-am constatat şi în rândul cercetătorilor italieni, care odată ajunşi în România şi cunoscând textele etrusce, au făcut imediat „legătura”. Bineînţeles că majoritate papistaşă, a ascuns cu grijă acest lucru, din motive lesne de înţeles ! Forma identică a cuvintelor, demonstrează că LATINA este DERIVATĂ din vechea limbă a aşa-zişilor indo-europeni, care ar trebui chemaţi simplu … EUROPENI şi că noi NU SUNTEM URMAŞII ROMEI cum le-ar place unora să credem !!!
3. Acelaşi RAŢIONAMENT se poate face şi în legătură cu SLAVIZAREA limbii traco-geto-dacice, care există numai în CAPETELE SECI ale unor lingvişti ALOGENI sau … dobitoci !
NU ROMÂNA A ÎMPRUMUTAT DE LA SLAVONĂ, CI …INVERS !

4. Ambele MANIPULĂRI au fost favorizate/conduse de VATICAN şi de CONSTANTINOPOL şi acest lucru impune o MEDITAŢIE PROFUNDĂ a tuturor celor ce sunt interesaţi de chestiune, deoarece RESTABILIREA ADEVĂRULUI ISTORIC ŞI LINGVISTIC, ar putea demola multe … biserici !… cine are urechi de auzit, să audă!
5. Se poate concluziona, că LIMBA PRIMEI POPULAŢII EUROPENE stă la baza tuturor limbilor popoarelor ce s-au format până la momentul actual în „vechiul continent”, fie că azi se cheamă germanice, slave, sau romanice ! Aşa se explică „originea comună” a acestora, ci nu datorită impunerii prin CUCERIRE TERITORIALĂ ! Nimeni nu neagă „influenţe lingvistice ale marilor puteri temporare”, ci doar „inlocuirea/desfiinţarea limbilor originare ale popoarelor”. ETRUSCA nu a dispărut ca limbă şi nici ROMÂNA, ci doar au fost „preluate” de civilizaţiile ulterioare,FĂRĂ MENŢIONAREA SURSEI, ceea ce în limbaj actual se cheamă P L A G I A T !!!
6. Mulţi oameni de cultură, istorici, lingvişti, dar şi doctori, ingineri, militari, etc. au susţinut CAUZA protocronismului şi dacismului, fiind „luaţi în balon” de nişte IGNORANŢI, sau cel mai adesea de nişte MANIPULANŢI !
Este adevărat că operele lor au „fisuri”, dar aceasta se datorează faptului că în aceste domenii nu se pot emite CERTITUDINI, ci numai IPOTEZE… mai mult sau mai puţin FONDATE. Asta e valabil şi pentru cei PENTRU, dar mai ales pentru cei ÎMPOTRIVĂ !

LUAREA VĂLULUI DE PE OCHI trebuie făcută la 360 de grade, pentru a pune capăt MARII MANIPULĂRI la care e supusă românimea azi, ca SINGURĂ CONDIŢIE pentru schimbarea stării de fapt actuale, care nu este nicidecum favorabilă nouă, urmaşii traco-geto-dacilor !

POST SCRIPTUM

Încercând eu să-mi explic prostia „istoricilor lui peşte”, am avut o iluminare !
O zicală din străbuni este : spune-mi cu cine te însoţeşti, şi-ţi voi spune cine eşti !
Despre ISTORICII LUI PEŞTE se poate particulariza astfel : „spune-mi ce citeşti, să-ţi spun ce o să scrii !”
Cum Istoria e scrisă de învingători, este evident că dacă citeşti ce au scris ei şi iei totul de bun, te faci „vectorul” ideilor lor !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuitatea traco-geto-dacă în spaţiul carpato-dunăreano-pontic (7) -Coiful de aur de la Coţofeneşti-

Giugno 8th, 2012 No Comments   Posted in Attualità

Coiful de aur de la Coţofeneşti

Astăzi o să aprofundez chestiunea acestui coif, pe care am abordat-o încă de acum doi ani, deoarece ridică foarte multe întrebări şi deoarece aduce importante confirmări în legătură cu „ignorarea adevărului istoric de către istoriografia naţională”.

 

Aici este o dovadă că am adus informaţii preţioase despre acest coif, încă din februarie 2011 :

Istorici frustraţi ! from Miscare Virtuala Dacia on Vimeo.

Revenirea la acest subiect, se datorează atacurilor celor de la Revista HISTERIA… pardon HISTORIA, asupra unui filmuleţ apărut pe youtube intitulat „Dacii – Adevăruri tulburătoare”, realizat de jurnalistul Daniel Roxin, în care diverse personalităţi pasionate de trecutul nostru traco-geto-dac, expun concepţii catalogate de „istoricii lui peşte” drept „manifestări fascistoide şi naţional-comuniste”.
Apropos de aceste acuzaţii, am atras atenţia că nouă, celor de la „Mişcarea Dacia”, ni se ridică părul pe spinare numai la cuvântul LEGIUNE, darămite la ideologia acesteia !!! … ca dovadă, iată un site al „naţionaliştilor autonomi din Timişoara”, care numai „dacomaniaci” nu sunt, „lingând blidele” HISTERIEI… pardon HISTORIEI, demonstrând că „fascistoizii” sunt în tabăra lui „Pisso&co”, ci nu la noi !  http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flupta-ns.blogspot.ro%2F2012%2F05%2Fdezastrul-de-la-cetatile-dacilor-din.html&h=4AQEWoqh0AQHeNBGleYChsPPs_PGrIlIFcIV3IVoNVwn4bA
Cât despre „naţionalismul comunistoid”, afirm cu tărie că dacă a existat o „intenţie manipulatoare” în acele vremuri, nu înseamnă că nu mai putem aborda subiectul în continuare !
Nu o să intru în detalii în ceea ce priveşte filmul, ci o să mă axez pe „chestiunea Coifului de aur de la Coţofeneşti”, pentru a demonstra că şi alţii, în afara „istoricilor cu patalama”, pot să contribuie la „cercetarea Istoriei Neamului”, ba chiar aducând în discuţie chestiuni de o mare RELEVANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ, care pot fi apoi aprofundate în „ambient de competenţă”.

„Descoperirea” mea, constă în aceea de a fi identificat pe partea dreaptă a coifului, o reprezentare a SIMBOLISTICII MITRAICE ce se cheamă (cel puţin aici în Italia, în româneşte negăsind documentaţie) … TAUROCTONIA (uciderea taurului sacru), deşi eu nu exclud, ca de fapt să se trateze de… BERBECTONIE (dacă se poate zice aşa).
Iată că se deschide deja un subiect de aprofundare ştiinţifică, TAURUL şi BERBECUL fiind două constelaţii ce au o „succesiune pe cer” neindiferentă, luată în consideraţie de analiştii simbologiei mitraice. Părerea mea „la prima vedere”, este că TAURUL nu este reprezentativ la noi, pe când BERBECUL… da !  Apoi las la latitudinea astrologilor/astronomilor considerarea altor interpretări temporale, simbolistice şi celeste (notaţi că nu sunt „condescendent” şi cer intervenţia altora decât istoricilor, deoarece ei nu sunt … competenţi !).  Cert este că simbolistica mitraică este o simbolistică solară şi celestă !!!
„Adevărul istoric” pe care-l promovează istoricii cu patalama este că „Mitraismul a fost adus în Dacia de romani după 106 d.C.” (ietete că şi pe ăsta l-ar fi adus romanii !?).
Ce mai ştim, este că împăraţii traco-geto-daci ai Imperiului Roman, au fost adepţii acestui cult (vezi Galeriu, Constantin şi ceilalţi) şi nu mai revin asupra celor ce deja am prezentat anterior.
Mai ştim că MITRAISMUL a fost îmbrăţişat mai ales de către MILITARI şi că s-a practicat mulţi ani în Roma în sălaşuri subterane, cu anumite caracteristici constructive pe care nu le voi detalia acum, deşi intrigante. Biserica din DENSUS este după părerea mea (şi nu numai) un templu mitraic şi probabil că Densuşianu pricepuse asta, deoarece „se leagă la concepţia sa” despre „sensul migraţiei popoarelor şi deci şi a spiritualităţii”. Se poate întreba cineva ce era „scris” pe ALTAR înainte de a fi şters ??? … răspunsul se găseşte fără îndoială la Vatican, care a dat edictul.
Mai ştim că şi azi ZOROASTRISMUL (derivat din MITRAISM) este practicat, având ca „principii” :

1. Egalitatea: Drepturi egale, indiferent de rasă sau religie.
2. Respect față de toate formele de viață.
3. Condamnarea asupririi ființei umane, actele de cruzime și sacrificiile de animale.
4. Ecologia: Natura ocupă un loc central în zoroastrism și multe sărbători sunt celebrate în natură: ziua anului nou este prima zi a primăverii, sărbătoarea apei în vară, sărbătoarea toamnei la sfârșitul anotimpului și sărbătoarea focului la jumătatea iernii.
5. Muncă grea și caritate.
6. Fidelitate familiei, comunității și tarii.

Alte elemente caracteristice :

Simbolul focului: Energia creatorului este reprezentă în zoroastrism prin foc și soare, elemente trainice, radiante, pure și care susțin viața. Zoroastriști în mod normal se roagă în fața focului sau a unei surse de lumină. Nu se adorează focul, ci este simbolul divinității.

Se observă dintr-o privire asemănarea cu … ZAMOLXIANISMUL !!!

De asemenea, precizez că MITRAISMUL este considerat de mulţi istorici ai religiilor ca „precursor al Creştinismului”, având foarte multe „elemente în comun” asupra cărora nu o să detaliez, pentru a nu răni „convingeri ale altora”.
Învățăturile lui Zoroastru au lăsat urmă în cele trei mari religii: iudaismul, creștinism și prin aceste două, a fost influențat și islamul.
Exemplu de aceste urme sunt: îngerii, arhanghelii etc, la fel ca și personificarea răului ca șarpe sau întuneric și Dumnezeu ca lumină.
Unele studii (Boyce, 1987; Black and Rowley, 1987; Duchesne-Guillemin, 1988) cred că un mare număr de elemente de eshatologie, angeologie și demonologie a iudaismului, cu influență mare în creștinism, au originea în zoroastrism și au fost transferate iudaismului în timpul captivității babiloniene și erei persane.
Înainte de secolul XI d.C., zoroastrismul ajunsese în nordul Chinei pe Drumul mătăsii, având statut oficial în unele zone din China. Ruine de temple zoroastristas au fost găsite în Kaifeng și Zhenjiang, și potrivit unor aprecieri, au existat până în anul 1130. În orice caz, influența zoroastrismului se poate aprecia în budism, în special în simbolul luminii.

Iată cum se „încrucişează” marile religii ale omenirii !!!

Ca să revenim la „oile noastre”, păi dacă MITRAISMUL a fost adus în DACIA de către romani, cum se explică atunci prezenţa unui SIMBOL MITRAIC pe un coif de aur traco-geto-dac din sec. al V-lea î.C. ???
Să nu aud pe cineva că l-a pierdut vreun persan prin Prahova, că îi spun că tipologia acestui coif este EXCLUSIV TRACO-GETO-DACICĂ, existând multe alte coifuri cu aceleaşi caracteristici, descoperite în diverse locuri din … DACIA nord şi sud-dunăreană !!!
Cert este că dacă o civilizaţie adoptă „convingeri religioase” ale altei civilizaţii, aceasta din urmă ori este SUPERIOARĂ, ori este ANTERIOARĂ, ori… ambele !!!
Ceea ce ne interesează pe noi să subliniem, este că CIVILIZAŢIA TRACO-GETO-DACĂ este ANTERIOARĂ celei romane, dacă nu şi SUPERIOARĂ !!!
SUPERIORITATEA derivă din PRINCIPIILE propăvăduite de MITRAISM/ZOROASTRISM (expuse mai sus), care sunt foarte asemănătoare cu principiile … „Mişcării Dacia” !!!
Lărgind prin LOGICĂ „aria consideraţiilor”, putem afirma că şi LIMBA precum şi FONDUL GENETIC al poporului traco-geto-daco-român, sunt ANTERIOARE şi SUPERIOARE, celor ale poporului  roman !  Rămâne de stabilit în continuare PRIMORDIALITATEA între civilizaţiile SUMERIENE şi cele DANUBIENE, dar asta „data viitoare” când vom vorbi despre … DOMESTICIREA CAPRINELOR, „Prima Mare Revoluţie Socio-Economică” a civilizaţiei actuale !
De asemenea voi reveni pe temele „primordialităţii civilizaţiei rurale/tribale asupra celei orăşeneşti/babilonice/globalizatoare” şi „analiza caracteristicilor migraţiilor din mileniul întunecat”.
Aceste trei argmente sunt importante pentru a explica „nedumeririle istoricilor lui peşte” în legătură cu PROTOCRONISMUL şi DACISMUL.
Pentru mine devine tot mai evident că DENSUŞIANU nu era un „ramolit” cum este prezentat de „istoricii lui peşte”, ci un mare istoric, cu o mare percepţie a „adevărului istoric”. Ţineţi cont că DENSUŞIANU nu a cunoscut COIFUL de aur de la Coţofeneşti, acesta fiind descoperit în 1926.

Pileus = Burduf ?

Febbraio 28th, 2011 No Comments   Posted in Attualità

Adversarii Protocronismului şi Dacismului, consideră dacii (tracii) veniţi din pustietatea asiatică şi deci purtători ai „bonetei frigiene”, spre deosebire de „dacomani”, ce cred… contrariul. Ipoteza PILEUSULUI provenind din stomac de oaie (capră), demonstrează încă o dată, „originea munteană” a strămoşilor noştri… şi nu numai !

Nu toţi sunt… d’aci !

Dicembre 16th, 2010 No Comments   Posted in Politica romena

Hai să desfiinţăm mitul Protocronismului şi Dacismului

-partea a doua-

Cu ceva timp în urmă, un telectual mă certa că vorbesc de aurul dacilor, susţinând de la înălţimea lecturilor sale, că dacii nu cunoşteau prelucrarea aurului. Tot el m-a luminat în privinţa plăcuţelor de la Tărtăria, cum că ar fi fost aduse din… Sumer, că doar ei scriau pe atunci !

Este adevărat că multe tezaure sunt găsite în sudul Dunării (vezi cele din Bulgaria, care este foarte… mândră !). Acelaşi telectual reproşa dacilor incursiunile de jaf peste Dunărea îngheţată, în dauna drăguţilor de romani. Ignorantul de mine, credea că acolo era tot… DACIA, dar nu mai era, pentru că fusese cucerită ! Trebuie să înţelegem că „cei mai viteji şi cinstiţi dintre traci”, erau şi cei mai … nepricepuţi în meserii. Înclin să-i dau dreptate, deoarece nici fierul nu ştiau să-l prelucreze ca lumea, ţinând cont că se apărau cu … coase, pe care le numeau… FALX. Este drept că erau dure, pentru că trebuia ţinut cont de tăria pietrei, dar erau… curbe, ci nu drepte ca cele ale … civilizatorilor şi erau utilizate cu două mâini, … ca la secerat (… ghiolbani !).

Ceea ce nu înţeleg eu, este că, dacă Dacia a fost … depopulată, de ce cancelariile europene scriau DACUS MALUS, când pomeneau de Mihai Viteazul !?

Nici în construcţia drumurilor nu erau aşa de avansaţi dacii !

De exemplu, romanii se preocupau de atunci de… fitness, făcând drumurile cu pietre de râu (vezi Forul Imperial), pe când dacii le făceau şlefuite „ca în palmă”, cum se poate vedea şi azi la Sarmizegetusa.

De bărbăţie, ce să mai vorbim !?

Nu au fost în stare ei traco-daco-geţii, să se unească (erau doar cel mai numeros popor european !?) şi să jefuiască aşa cum au făcut … alţii !? Ba au şi umplut visteriile şi muzeele lumii civilizate cu propriile tezaure, că unii turişti de-ai noştri rămân azi cu gura căscată pe autostrăzi şi în muzeele din Occident şi Orient, mirându-se de ce ei au, iar noi nu !?

Se vede că cei ce trăiesc în acest Spaţiu sunt condamnaţi la acestă soartă. Ei nu sunt în rând cu lumea bună, care se luptă în câmp deschis, ordonat, ci preferă posade, mlaştini, ba chiar fug din faţa … civilizatorilor, arzându-şi bunurile, recoltele, otrăvind fântânile şi trăind ca sălbaticii prin păduri, probabil din… individualism. Nu degeaba avem noi proverbul cu … capra vecinului !?

Suntem un Neam de incapabili, nefiind noi în stare să avem nici măcar un singur nume ca alţii.

Unii ne chemăm rumâni, alţii vlaşi, alţii moldoveni, alţii ardeleni, alţii olteni, alţii bănăţeni, alţii bucovineni, alţii aromâni, alţii istroromâni, alţii meglenoromâni, etc. Ciudat este că… vorbim aceiaşi limbă !

Nu am fost în stare să avem nici măcar un nume original pentru Ţară, ROMANIA fiind denumirea veche a Imperiului Roman de Răsărit !? Ba se mai creează şi confuzii !?

Suntem un Neam de nepricepuţi !

Cum de nu am trecut noi toţi la Catolicism, intrând în Istorie ca pecenegii, cumanii, etc.? A încercat el Ştefan Cel Sfânt ceva cu Vaticanul, dar ăia erau ocupaţi numai cu luatul, nu şi cu … datul !

Cum de nu ne-am schimbat noi Tradiţiile şi Obiceiurile … păgâne ?

Cum să credem noi că alfabetul slavon a fost zămislit de nişte urmaşi de ciobani pe baza unuia … mai vechi ? Cum să credem noi că Nicolae Teslea era aromân, când are muzeu la Belgrad ?

Cum să credem noi că Theodoric rafigura în biserica bizantină din Ravenna, pe cei Trei Magi ca fiind … daci ? Numai cuşmele erau !

Cum să credem noi că împăratul Constantin era dac, că doar era născut în… Yugoslavia !

Cum să credem noi că au mai fost şi alţi împăraţi daci în Imperiul Roman, când aceştia fuseseră exterminaţi până la ultimul ?

……………………………………….

Cum de continuăm să mulgem oile cu … mâinile ?

Simplu, pentru că suntem urmaşi de … ciobani !

Până şi cea mai cunoscută Poezie Populară se chiamă… Mioriţa ! Chiar dacă noi ignoranţii, nu pricepem mesajul ei scabros, pe care alţi telectuali l-au descifrat, aşa cum au descifrat şi xenofobia Eminescului.

Avem însă şi o calitate, de care unii au profitat : suntem proşti de buni ! Îi iertăm pe toţi !

Până şi noi, cei de la „Mişcarea DACIA”, deschidem larg braţele tuturor, pentru că ştim că BUNĂTATEA este o Acţiune, ce nu poate avea ca rezultat decât o bună … Reacţiune !

Sper ca acum, cei ce sunt nemulţumiţi de a se fi născut ACI, să-şi pună sufletul în pace !

Este foarte probabil, ca ei să nu fie urmaşi de… ciobani ! Nu toţi sunt … d’aci !

Suntem urmaşii unor amărâţi de… ciobani !

Dicembre 15th, 2010 No Comments   Posted in Politica romena

Hai să desfiinţăm mitul Protocronismului şi Dacismului

-prima parte-

În acţiunea donchişotească pe care o întreprind pe Facebook, am fost acuzat de mai mulţi telectuali, că dau apă la moară Protocronismului şi Dacismului, opere ale unor descreieraţi, care au îndrăznit să considere Spaţiul Carpato-Dunăreano-Pontic… Buricul Pământului.

Precizez că nu este nici pe departe intenţia mea !!!

Eu consider că nu suntem altceva, decât urmaşii unor ciobani (ştim cu toţii cât de ofensiv este acest apelativ !), atît de proşti că au rămas pe loc de-a lungul Istoriei, în loc să migreze către alte locuri mai civilizate. Ba suntem chiar descendenţi ai celor ce trăiau în societatea matriarhală, deci puţin… bărbătească a pelasgilor, care trăiau monoton, fără a abuza de adrenalina ce se scurge în vinele altora. Aşa se face că mormintele descoperite nu conţin arme, ci numai obiecte de lut (vezi Hamangia, Cucuteni, etc.) şi podoabe femeieşti.

Suntem aşa de molâi, că am tot fugit din calea civilizatorilor, care negăsindu-ne, nu au învăţat limba noastră şi ca urmare se mulţumeau să fure ce se putea fura, după care se duceau pe … alte meleaguri ( îmi venea să scriu : PUSTII). Este posibilă şi varianta că unii ne-au eliminat pe toţi şi că aici au venit EI. Demn de reţinut, este că ăştia erau suficient de puternici, că ne-ar fi eliminat şi de acolo unde nu au pus piciorul !? Au dovezi importante (hărţi) unde este scris Imperiul Cuman, Vizigot, Peceneg, Roman, Otoman, Maghiar, Austriac, etc., … nepricepând eu (deh, ignoranţa !), cum de s-au lepădat de limba şi obiceiurile lor, pentru a învăţa unele barbare !? … o fi că au învăţat de la „râul, ramul, etc.” ??? Apoi au venit alţii, de origine slavă, care erau mult mai civilizaţi, în aşa fel că … ne-au creştinat (hihihi) şi se străduiesc şi în ziua de azi să ne înveţe limba lor, interzicându-ne până şi folosirea numelor de Ion, Gheorghe, Vasile, Andrei, etc.( apropo de acesta din urmă, cred că încă se învârte în mormânt !). Aşteptăm cu nerăbdare să se facă o analiză a ADN-ului anumitor slavi, pentru că sigur o să descoperim că sunt… TRACI, pentru că prea se străduiesc să facă din armăsar, ţânţar ! … valabil şi pentru alţii care se cred veniţi din alte … stepe ! Chiar am citit ceva scris de un iredentist, care susţinea că secuii ar fi traci de la Balaton, trimişi aici să ne … catolicizeze. Dacă nu, s-ar putea să fie chiar cumani, pecenegi, celţi, si … „de alte naţionalităţi”. Cert este că noi cei d’aci, am venit din alte părţi, având singurul merit că ne-ar place procesul procreeativ aşa de mult, că i-am înlocuit pe … autohtoni !!!

va continua…